Dnes je 25.5.2018
iStavebnictvo - najviac informácií o stavebníctve v SR
» Rubrika: Okná

Prefabrikované ostenie s izolačným jadrom z fenolickej peny (RESOL)

Autor: Marie Hodačová Šimonovská
Preklad: Věra Hladká
Fotografie: Archiv firmy
Kontakt: HPI - CZ spol. s r.o.
Nenápadný panelový dom na predmestí Plzne a inžinierska firma z Vejprníc sa môžu pochváliť európskym novátorstvom. Firma HCP consult s.r.o. pod technologickým vedením Ing. Josefa Hasche totiž ako prvá u nás, ale aj v Európe, použila v zatepľovacom systéme na plzenskom bytovom dome nové prefabrikované ostenie s izolačným jadrom z fenolitickej peny (RESOL).

Toto chránené riešenie spoločnosti HPI-CZ zvyšuje požiarnu odolnosť nadpražia a ostených fasádnych otvorov. Nahrádza v systémoch ETICS s izolantom z expandovaného penového polystyrénu (EPS) pre požiarnu výšku do 22,5 m tradičné požiarne pásy z minerálnej vlny v súlade s požiadavkami normy ČSN 73 0810. Prefabrikované nadpražie a ostenie z fenolitickej peny (RESOL) má okrem toho výborné tepelnoizolačné vlastnosti, značne zrýchli zatepľovacie práce na oknách a znižuje riziko montážnych chýb.

Prefabrikované nadpražie a ostenie z fenolitickej peny (RESOL)
Prefabrikované nadpražie a ostenie z fenolitickej peny (RESOL)

Novinka už získala bronzovú cenu Českej stavebnej akadémie za technológiu roku 2012. Ešte väčšieho úspechu dosiahol tento systém v rámci súťaže „Výrobok roku 2013”, kde bolo protipožiarne riešenie od HPI-CZ ocenené Zlatou cenou profesijnej poroty a zároveň Hlavnou cenou.

Ocenenie Výrobok roku 2013
Ocenenie Výrobok roku 2013

Riešenie niekoľkých problémov naraz

Nové prefabrikované nadpražie a ostenie od HPI-CZ rieši zvýšením požiarnej odolnosti aj problém kontaktného zatepľovania s polystyrénom – narastajúcu početnosť rizikového styku dvoch materiálov: polystyrénu a minerálnej vlny. Tieto dva materiály sa správajú rôzne z hľadiska stavebno - fyzikálnych vlastností. Ich styk sa musí bandážovať, v mieste styku je zvýšené riziko vzniku trhlín. Podľa posledných skúseností z praxe sa nižší difúzny odpor pásov z minerálnej vlny v zateplenej ploche prejavuje v prípade prieniku vlhkosti do zatepľovacieho súvrstvia tvorbou svetlých výluhov. Pri použití prefabrikovaného ostenia z fenolickej peny (RESOL) je fasáda s polystyrénom až do 8. nadzemného podlažia z jedného materiálu a problematické miesto vôbec nevznikne. Náklady na použitie tohto riešenia pritom nepresahujú štandardné náklady na zateplenie okien.

Prefabrikované ostenie z fenolu nám pomohlo splniť požiadavky na požiarnu odolnosť pri použití polystyrénu na objekte s celkom šiestimi nadzemnými podlažiami a vylúčiť rizikové požiarne pásy z minerálnej vlny,” chváli novinku Ing. Josef Hasch, z firmy HCP consult s.r.o., ktorá vykonáva návrhy riešení zateplenia, zaoberá sa obchodom a poradenstvom v oblasti zatepľovacích systémov a na plzenskej realizácii vykonávala aj technický dozor.

Všetky naše očakávania potom predčila kvalita povrchovej úpravy ostenia, ktorého lícová strana má štruktúru, ktorú stačí pretrieť len fasádnou farbou. Aplikácia omietky na ostenie už tak nie je potrebná,” dodáva Josef Hasch. Keď sa dozvedel o novom prefabrikovanom ostení s fenolom, neváhal zmeniť projekt a získať pre inovatívne riešenie aj murársku firmu Jána Šembery..

Rýchlosť práce je neporovnateľná, pri počte dvoch ľudí zvládneme osem aj deväť okien za deň, takže sme zhruba trikrát rýchlejší než doposiaľ, kedy sme museli prácne vylepiť izolant, osadiť APU lištu, rohovú lištu, natiahnuť stierkovú maltu, zabrúsiť povrch, napenetrovať a potom natiahnuť omietku. Ubudlo nám niekoľko technologických krokov a nemusíme robiť prestávky. V jednom kroku urobíme izoláciu okolo celého okna. Okrem práce samozrejme ušetríme aj veľké množstvo materiálu. Navyše je to úplne čisté riešenie, takže nemusíme ani oblepovať okná igelitmi, pretože ich jednoducho nemáme čím ušpiniť, a ľudia sú spokojní, že môžu bez obáv vetrať,” zhrnul prvé praktické skúsenosti s aplikáciou prefabrikovaného ostenia z fenolitickej peny (RESOL) Ján Šembera. A jedným dychom dodáva, že do budúcnosti má jasno: „Určite pri tomto systéme ostanem. Hneď na prvom okne sme získali potrebnú zručnosť, pretože systém je v podstate jednoduchý a minimalizuje možné chyby pri montáži izolantu.

Plzenský bytový dom je prvým v Európe, kde bolo použité prefabrikované nadpražie a ostenie s izolačným jadrom z fenolitickej peny (RESOL)
Plzenský bytový dom je prvým v Európe, kde bolo použité prefabrikované nadpražie a ostenie s izolačným jadrom z fenolitickej peny (RESOL)

Popis a vlastnosti systému

Základným prvkom systému je špeciálna obkladová doska s jadrom z fenolickej peny (RESOL) s obojstrannou vrstvenou povrchovou úpravou, ktorá vykazuje výborné tepelnoizolačné vlastnosti (λ = 0,021 W/(m.K)). Doska o hrúbke 20 mm tak dokáže nahradiť takmer 40 mm štandardného penového polystyrénu, čo je ďalšou výhodou tohto riešenia.

Okolo okien pri dodatočnom zatepľovaní často býva problém s miestom, takže pokiaľ stačí použiť menšiu hrúbku izolantu, je to určite výhoda,” potvrdzuje Ing. Josef Hasch.

Doska má integrovaný rohový profil s armovacou tkaninou pre vytvorenie presného a čistého detailu fasádnej hrany. Z rubovej strany sa doska štandarde lepí k podkladu. Základným predpokladom protipožiarnej funkcie nadpražia je prilepenie dosky z rubovej strany na nehorľavý podklad v šírke minimálne 80 mm, a to lepiacou cementovou maltou predpísanou pre príslušný ETICS. Lícový povrch dosky je štruktúrovaný, takže ho stačí len pretrieť fasádnou farbou. Záleží na investorovi, či sa uspokojí s náterom alebo prevedie vrstvu omietky zhodnú s ostatnou plochou fasády. Doska je dodávaná na stavbu s integrovaným plastovým profilom a armovacou tkaninou na jednom okraji (sú dve varianty plastového profilu – pre ostenie alebo pre nadpražie s odkvapnicou) a so systémovou napájacou plastovou lištou so samolepiacou penovou páskou a odlamovacou lamelou, ktorá zabezpečuje tesnené napojenie druhého okraja obkladovej dosky na výplň otvoru.

Od nadpražia k osteniu

Pri montáži dosiek z fenolickej peny (RESOL) sa začína osadením parapetného napojovacieho profilu, ktorý je dnes už bežným príslušenstvom ETICS. Tento profil slúži pre dilatujúce tesnené napojenie plechu parapetu na povrchové úpravy ETICS. V ďalšej fáze sa pokračuje montážou obkladu doskami z fenolitickej peny (RESOL), najskôr u nadpražia, potom obidvoch ostení, a to najskôr nalepením systémovej napojovacej okennej lišty s integrovanou lepiacou páskou. Systémová lišta má tvar písmena „U” a má odlamovaciu lamelu pre nalepenie fólie, chrániacej rám výplne pred prípadným znečistením pri vykonávaní náteru alebo omietok. Systémové dosky z fenolitickej peny sa následne presne odrežú na požadovanú dĺžku a zasunú do nalepenej pripojovacej systémovej lišty. Najskôr sa montuje nadpražný diel tak, aby následne prevedený obklad ostenia vytváral podporu pre okraje obkladu nadpražia. Integrovaná armovacia tkanina sa pripevní lepiacou hmotou k povrchu nadväzujúceho izolantu. Po zatvrdnutí lepiacej hmoty sa lamela systémovej lišty odlomí, takže napojovacia lišta zostane v tvare „L” a vytvorí sa čistý detail. Dosky sú dodávané v šírkach 20, 30 a 40 cm a v základnej dĺžke 2,6 m. Na stavbe sa dorezávajú štandardným odlamovacím nožom podľa rozmerov konkrétneho otvoru. „Máme aj systémovú parapetnú dosku pre kompletné okno, ktorá je rezaná do kline so spádom,” dopĺňa Martin Chmelík, obchodný manažér spoločnosti HPI-CZ.

Prototyp overený vlastným rukami

Na tomto novom type riešenia tepelnej izolácie ostenia a nadpražia fasádnych otvorov sme pracovali asi rok a pol,” pokračuje s popisom cesty od nápadu k patentu Martin Chmelík. „Pôvodne bolo jadro dosky ostenia z extrudovaného polystyrénu, ktorý je však horľavý. Toto riešenie prišlo z Nemecka, kde je cena práce na stavbe mnohonásobne vyššia než u nás. V našich podmienkach tomuto výrobku chýbala vyššia pridaná hodnota. Vďaka našim skúsenostiam s nadkrokvovými izoláciami, kde využívame fenolickú penu už dlhšiu dobu, sme si uvedomili jej významnú výhodu – fakt, že je nehorľavá. Preto nás napadlo nahradiť jadro z extrudovaného polystyrénu fenolickou penou. Prvý prototyp sme skúšobne „spálili” nad autogénom. Overili sme si, že doska s jadrom z fenolickej peny má nečakane vysokú odolnosť proti deštrukcii plameňom. Preto bol následne v akreditovanej požiarnej laboratórií pripravený podľa medzinárodnej normy ČSN ISO 13785-1 model steny stredného rozmeru. Skúška vykázala odolnosť 30 minút pri expozícii horákom o výkone 100 W. V súčasnej dobe už máme túto inovatívnu technológiu chránenú priemyslovým vzorom a vytvorili sme administratívne podmienky pre zaradenie tohto riešenia do ETA zavedených zatepľovacích systémov ETICS s izolantom z EPS. V zmysle platných noriem ČSN 73 0810 preto môže tento systém úpravy nadpražia otvorov podľa názorov odborníkov nahradiť v systémoch ETICS s izolantom z EPS normou predpísané požiarne pásy z minerálnej vlny.

Ďalšie moderné technológie

Chránený systém prefabrikovaného ostenia s izolačným jadrom z fenolitickej peny (RESOL) od spoločnosti HPI-CZ však nakoniec nebol jedinou novinkou, ktorú firma HCP consult pre plzenský dom navrhla. Druhou novinkou bol nový systém mechanického pripevnenia systému ETICS s izolantom z EPS k podkladu špeciálnymi hmoždinkami od spoločnosti Ecoraw. V rámci technológie Climasys® sú bežné PE tanierové hmoždinky nahradené technológiou kotvenia Spiral Anksys®, ktorá zabezpečuje vysokú stabilitu tepelnoizolačnej vrstvy aj na menej únosných podkladoch alebo pri vrstvení tepelnoizolačnej vrstvy (sanácia typu „ETICS na ETICS”).

Je to kotviaci a zároveň aj lepiaci systém, ktorý oproti klasickým hmoždinkám vie preniesť nielen ťah, na ktorý je stavaná klasická tanierová hmoždinka, ale aj vibrácie a šmyk. Polystyrénové dosky sú prilepené podľa certifikovaného systému „CLIMASIS ”na body s doplnkovým lepením s plochou lepidla do 20 % a plne kotveným systémom. Tento systém je založený na princípe využívania pozitívnych účinkov uzatvorenej vzduchovej vrstvy medzi izolantom a nosnou konštrukciou. Tým sa nám podarilo vyriešiť problematiku konštrukcie tohto domu jednak z hľadiska zmiešanej konštrukcie muriva a jednak aj z hľadiska lokálnych zavlhnutých miest muriva aj vo vyšších podlažiach,” popisuje výhody nového systému Josef Hasch a dodáva: „Skrz jednotlivé polystyrénové dosky sa navŕtavajú dostatočne hlboké otvory do podkladu, do nich sa vložia špeciálne kotviace trubičky z kovového pletiva, bez akéhokoľvek zatĺkania, a tieto trubičky sa následne úplne zaplnia systémovou PU penou. Po tridsiatich minútach remeselník odreže pretečenú penu a je to hotové.

Táto realizácia tak potvrdila, že aj na bežnej stavbe je možné použiť najmodernejšie technológie. Stačí len nájsť tých správnych ľudí, ktorí sa dokážu nadchnúť pre nové, pokrokové riešenia.

Odporučiť článok:
Kontakty:
HPI - CZ spol. s r.o.
Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové
Tel.: +420 495 800 911
E-mail: info (zavináč) hpi-cz (tečka) cz
http://www.hpi-cz.cz
(aktualizácia kontaktu: 23. 12. 2010)
Diskusia

Článok je zatiaľ bez komentára. Vložte komentár ako prvý.

Vstúpiť do diskusie
Pridať komentár

Články z rubriky

Okná

Ako sa vyrábajú drevené okná

6. 4. | Martin Matějka | Okná
Ako sa vyrábajú drevené okná

Unikátna konštrukcia, automatizované výrobné linky a prepracovaná technológia povrchovej úpravy to sú len tri body z plejády detailov dôležitých pri výrobe moderných drevených okien. Nahliadnime pod pokrievku výroby moderných drevených okien. celý článok

(bez reakcií)

Plastové okná pre nízkoenergetické domy

5. 6. 2017 | Martin Matějka | Okná
Plastové okná pre nízkoenergetické domy

Nízkoenergetické stavby, ktoré šetria náklady na vykurovanie, sú trendom vo výstavbe rodinných domov. Požiadavkám na úsporu tepla v týchto domoch sa museli prispôsobiť aj okná. Práve nimi spravidla uniká najviac tepla. celý článok

(1 reakcia)

Aké okná si vybrať

3. 3. 2017 | Martin Matějka | Okná
Aké okná si vybrať

Veľa staviteľov rieši otázku z akého materiálu si vybrať okná. Dobrá správa je, že materiál nemá pri moderných oknách vplyv na ich izolačné vlastnosti. celý článok

(1 reakcia)

Kazetové, či špaletové okná po novom

25. 4. 2016 | Ing. Jaroslava Dlouhá | Okná
Kazetové, či špaletové okná po novom

Dreveným oknám v súčasnosti dominujú tzv. eurookná. V prípade, že je potrebné špeciálne riešenie v pamiatkových zónach, či štýlových stavbách, vyrábajú sa tiež moderné kazetové, či špaletové okná, ktoré sa svojimi tepelne izolačnými vlastnosťami vyrovnajú moderným úsporným dreveným eurooknám. celý článok

(1 reakcia)

Soukromí a cookie
Copyright © 2001–2018 Vega společnost s ručením omezeným