vyhľadávanie
Dnes je 4.3.

Podmienky Zelenej domácnostiam aktualizovali, novinky sa týkajú predovšetkým bytových domov

Zverejnené: 2. 2. 2024

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila aktualizované podmienky podpory, čo je ďalší krok pri príprave druhej fázy projektu Zelená domácnostiam.

Zdroj: BINK0NTAN, shutterstock

Domácnosti si môžu nechať zariadenie nainštalovať od 30. októbra 2023, o poukážky bude možné žiadať po spustení informačného systému v prvom štvrťroku 2024. Zmeny neovplyvňujú osvedčený mechanizmus podpory ani výšku príspevku na inštalovaný kilowatt výkonu.

Viaceré úpravy súvisia so zosúladením podmienok pomoci s európskymi environmentálnymi kritériami. Napríklad pri fotovoltických systémoch, ktorých súčasťou sú akumulátory, bude nutné predkladať ich technický list. Pri fotovoltických paneloch, ktoré sú umiestnené mimo budov, bude tiež potrebné preveriť, či inštalácie nezaberajú poľnohospodársky pozemok.

Bytové domy môžu prvýkrát získať poukážky na tepelné čerpadlá a fotovoltiku

Novinky a spresnenia sa týkajú predovšetkým spôsobu výpočtu oprávneného príspevku pre bytové domy, ktoré budú môcť po prvý raz získať poukážky aj na tepelné čerpadlá a fotovoltické systémy. Výška podpory je podobne ako v minulosti naviazaná na inštalovaný výkon, pričom maximálny podporovaný výkon závisí od počtu bytov.

Pre určenie výšky oprávneného príspevku bude naďalej rozhodujúci energetický audit. Ten bol vždy pre bytové domy povinnou prílohou žiadosti o poukážku. Dôraz sa kladie na požiadavku, aby bol v energetickom audite uvedený odporúčaný výkon zariadenia so zohľadnením potenciálu úspor. Teda na stav, ako keby boli úsporné opatrenia vykonané.

Navrhne tak primerane nižší inštalovaný výkon a príspevok bude automaticky tiež nižší. Napríklad pri zariadeniach na výrobu tepla, ako sú kotly na biomasu či tepelné čerpadlá, bude rozhodujúca spotreba po zateplení a výmene okien. Ak budú zariadenia slúžiť na prípravu teplej vody, dôležitá môže byť izolácia rozvodov teplej vody.

Energia z fotovoltických inštalácií musí byť spotrebovaná v bytovom dome

V prípade fotovoltických panelov sa budú tiež zohľadňovať možnosti úspor energie napríklad pri prevádzke výťahu, osvetlenia, prevádzke vlastnej kotolne alebo pri príprave teplej vody.

S fotovoltickými inštaláciami súvisí nová zásadná podmienka. Ich odporúčaný výkon má byť navrhnutý tak, aby sa minimálne 80 % vyrobenej energie spotrebovalo v bytovom dome. Spôsob ani miesto využitia vyrobenej energie v bytovom dome nie sú v podmienkach obmedzené.

Nový národný projekt Zelená domácnostiam je financovaný prostredníctvom Programu Slovensko. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 miliónov eur z európskych a národných zdrojov. Podrobnejšie informácie o aktuálnych podmienkach pre bytové domy nájdete na stránke Zelená domácnostiam.

Súvisiace články:

Autor: Tlačová správa SIEA
Foto: Shutterstock
reklama

Nové

Tepelné čerpadlá pohľadom dodávateľov

Tepelné čerpadlá pohľadom dodávateľov

Zverejnené 2.3. O alternatívnych zdrojoch vykurovania a najmä o tepelných čerpadlách toho bolo na našom webe napísaného už mnoho. Ako to ale vyzerá s aktuálnym dopytom a vývojom v oblasti predaja tepelných čerpadiel a aké sú v tomto ohľade možnosti? Na tieto otázky… ísť na článok

Garážová brána LOMAX. Reportáž z montáže

Garážová brána LOMAX. Reportáž z montáže

Zverejnené 27.2. Už pred rokom sa manželský pár rozhodol vymeniť starú garážovú bránu za novú. Na situáciu sa postupne prišli pozrieť traja obchodní zástupcovia od rôznych výrobcov garážových brán. Dvaja povedali, že výmena nepôjde, vysvetlili prečo a manželia… ísť na článok

Rekonštrukcia s materiálmi Ytong a Silka. Riešenie na mieru pri malých a veľkých projektoch

Rekonštrukcia s materiálmi Ytong a Silka. Riešenie na mieru pri malých a veľkých projektoch

Zverejnené 26.2. Rekonštrukcie hrajú čoraz významnejšiu úlohu v bytovej aj nebytovej výstavbe. Rekonštruujú sa rodinné aj bytové domy, zastarané objekty sa modernizujú, existujúce budovy dostávajú nový účel. Spoločnosť Xella má riešenie pre všetky veľké aj malé… ísť na článok

reklama