Woodplastic - výrobca kvalitných
WPC terás, plotov a obkladov
vyhľadávanie
Dnes je 3.12.

Výsledky 28. ročníka Medzinárodnej študentskej súťaže Xella pre akademický rok 2022/2023

Zverejnené: 24. 5. 2023

V aktuálnom ročníku vysokoškolskej súťaže Xella bolo zadaním spracovanie ideovej urbanistickej a architektonickej štúdie "Marina Ústí nad Labem, prístav a kotvisko malých vodných plavidiel a výletných lodí". Zvíťazil Denis Cheryn z FA ČVUT Praha. Práce slovenských študentov obsadili dve miesta spomedzi 6 finalistov.

V zámočku Větruše v Ústí nad Labem zasadla v dňoch 25. a 26. apríla 2023 medzinárodná porota, zložená z významných slovenských a českých architektov (Jakub Cigler, Juraj Hantabal, Pavol Jiroudek, Peter Moravčík, Imrich Pleidel, Peter Richtárik, Jana Stachová, Jaromír Veselák, Ľubomír Závodný). V sále ústeckého kaštieľa bolo v priebehu zasadnutia poroty vystavených všetkých 56 súťažných projektov študentov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska.

Súťaž bola určená študentom a študentkám (samostatne alebo v pracovných kolektívoch) študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na slovenských a českých vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách.

Cieľom 28. ročníka, organizovaného pod mottom "Príroda vytvára - človek dotvára", bola podpora samostatnej tvorivej práce vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie architektonických ideí a myšlienok. Bola to tiež príležitosť na zamyslenie, ako by teoreticky bolo možné zmeniť súčasnú nevzhľadnú plochu ústeckého prístaviska a prekladisko všetkého možného na dôstojný súbor stavieb, ktorý by vhodným spôsobom nadviazal na tri existujúce významné mestské dominanty na čele s výletným zámočkom Větruše a dotvoriť panorámu južnej časti mesta v tomto kontexte. Odborným garantom 28. ročníka súťaže bol Pavel Jiroudek.

Porota mala tento rok vzhľadom na vysoký záujem a úroveň prihlásených projektov neľahkú úlohu. Nakoniec vybrala z 56 projektov šesť najlepších, pričom prvé tri v poradí získali finančné odmeny (za 1. miesto 4000 €, za 2. miesto 2000 € a za tretie miesto 1000 €). Študenti na 4. až 6. mieste si odniesli vecné odmeny.

Prvú cenu získal študent Fakulty architektúry ČVUT Praha Denis Cheryn pod vedením Prof. Ing. arch. Jána Stempela a Doc. ing. arch. Ondreja Beneša, Ph.D. Jeho prácu ohodnotil posudkom člen poroty, Ing. arch. Miroslav Stach, nasledovne: "Porota tento rok ocenila prvou cenou návrh, ktorý svojou architektúrou splnil nielen formálnu stránku zadania, ale posúva príbeh novej maríny do kontextu miesta-mesta. Vytvára protipól prísnej urbanistickej štruktúry a prináša pre obyvateľov dôvod miesto dlhodobo užívať. Návrh prináša formu kúpeľnej kolonády k rieke a úplne logicky umiestňuje jednotlivé funkcie pod strešnú krajinu (čiastočne aj nad ňu) a zároveň ich tým agilne oddeľuje. Myslí aj na sezónne využitie a celú koncepciu dopĺňa o funkciu letného baru. Tvarové riešenie umožňuje vytvárať otvorené a zároveň priechodné zákutia a tým dovoľuje jednotlivé časti využiť rôznym spôsobom, a to nielen pre potreby prístavu, ale aj pre návštevníkov a obyvateľov mesta. Diskutabilná je kapacita prístaviska, ale vizuálne a technické riešenie je pre dané miesto legitímne. Návrh zároveň uvažuje o širšom kontexte miesta a jeho pešom/cyklistickom prepojení s mestom. Za dôležité považovala porota prirodzené umiestnenie parkovania, zeleň, zachovanie stávajú vlečky a ekonomický a udržateľný materiálový koncept. Vizuálna stránka prezentácie bola na profesionálnej úrovni."

Dvojdňového zasadnutia poroty sa zúčastnil aj generálny riaditeľ spoločnosti Xella Slovensko a Xella CZ Ing. Peter Markovič, ktorý ocenil úroveň prác a veľký záujem študentov: "Nás ako vyhlasovateľa teší, že študenti architektúry a pozemného staviteľstva na slovenských a českých vysokých školách a univerzitách majú už takmer tri desiatky rokov záujem prezentovať svoje nápady pred zrakmi významných slovenských a českých architektov. Z rokovania poroty bolo zrejmé, že úroveň ocenených prác bola vysoká, čo je prísľub aj pre slovenskú a českú architektúru a stavebníctvo. Vysoká účasť študentov je pre nás tiež záväzkom aj do ďalších rokov a môžem sľúbiť, že naša tradičná a dlhodobá podpora študentov stredných odborných škôl aj vysokých škôl a univerzít bude pokračovať. Napokon už teraz pracujeme na kontúrach 29. ročníka VŠ súťaže Xella.“

K celkovému priebehu tohto ročníka súťaže prehovorila členka poroty, Ing. arch. Jana Stachová: "Tento ročník bol naozaj výnimočný. Snáď to bolo zapríčinené géniom loci miesta, ktoré je v tesnom susedstve troch významných národných pamiatok na území mesta Ústí nad Labem. Národnej technickej pamiatky Masarykovho stavidla, národnej prírodnej pamiatky skalného útvaru Vrkoč a národnej kultúrnej pamiatky hradu Střekov. Snáď to bolo podporené atraktivitou zadania, témou mariny. Témou, ktorá rezonovala medzi študentmi a v ateliéroch Slovenskom aj Českom. Alebo to bolo spôsobené neutíchajúcou aktivitou jednotlivých členov tímu vyhlasovateľa. Kto vie… To, čo Xella už 28 rokov prináša svojou prítomnosťou v architektúre a to, akým spôsobom podporuje tvorivosť začínajúcej generácie mladých architektov, je pre nás porotcov zložito popísateľné. Museli by ste tú atmosféru zažiť. Veľké poďakovanie patrí ľuďom, ktorí súťaž organizujú. Klobúk dole pred tým, čo sa im podarilo."

Výsledky 28. ročníku medzinárodnej študentskej súťaže Xella

1. cena: Denis Cheryn, FA ČVUT Praha, Architektúra a urbanizmus
Vedúci práce: Prof. Ing. arch. Ján Stempel a Doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

2. cena: Bc. Matúš Stieranka, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, Odbor architektúra Vedúci ateliéru: Ing. arch. Pavol Paňák

3. cena: Bernard Šmihul’a, Lukáš Janeček, Richard Hennel, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektúry Vedúci práce: Ing. arch. Vítězslav Nový

4. miesto: Bc. Martin Goča - Stavebná fakulta STU Bratislava, odbor I-PSA
Vedúci práce: Ing. arch. Pavol Paňák

5. miesto: Václav Centner, Jakub Dračka, Vít Křeček, Tomáš Lovětinský Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

6. miesto: Cyril Novotný, Bc. Marie Poláková Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Riešená lokalita:

Autor: Tlačová správa
Foto: Archív firmy Xella
reklama

Nové

V Michalovciach postavili bytové domy rýchlejšie vďaka veľkoformátu

V Michalovciach postavili bytové domy rýchlejšie vďaka veľkoformátu

Zverejnené 2.12. Projekt bytových domov R+R Rezidence v Michalovciach ponúka moderné a nadštandardné bývanie. V súčasnosti sa v rezorte nachádzajú dva bytové domy so 68 bytovými jednotkami. Pri projektovaní domov sa uplatnila služba digitálneho plánovania Xella blue… ísť na článok

Dokonalý vzhľad, odolný materiál: Nový rodinný dom má terasu aj obloženie zábradlia z kompozitného dreva Terafest

Dokonalý vzhľad, odolný materiál: Nový rodinný dom má terasu aj obloženie zábradlia z kompozitného dreva Terafest

Zverejnené 30.11. Kompozitné drevo dnes nachádza svoje uplatnenie nielen pri stavbe terás, ale aj plotov alebo obkladov stien, a to ako u súkromných subjektov, tak aj v priestoroch určených verejnosti. Jedná sa o moderný, atraktívny a na dotyk príjemný materiál,… ísť na článok

Čím sa riadiť pri výbere vchodových dverí?

Čím sa riadiť pri výbere vchodových dverí?

Zverejnené 1.12. Vchodové dvere sú jedným z najnamáhavejších prvkov na dome, musia jeho obyvateľov chrániť pred nepriazňou počasia či potenciálnym narušiteľom. Ide o dlhodobú investíciu, preto sa odporúča, aby ste ich výber konzultovali s odborníkom. ísť na článok

reklama