vyhľadávanie
Dnes je 20.7.

Výsledky 28. ročníka Medzinárodnej študentskej súťaže Xella pre akademický rok 2022/2023

Zverejnené: 24. 5. 2023

V aktuálnom ročníku vysokoškolskej súťaže Xella bolo zadaním spracovanie ideovej urbanistickej a architektonickej štúdie "Marina Ústí nad Labem, prístav a kotvisko malých vodných plavidiel a výletných lodí". Zvíťazil Denis Cheryn z FA ČVUT Praha. Práce slovenských študentov obsadili dve miesta spomedzi 6 finalistov.

V zámočku Větruše v Ústí nad Labem zasadla v dňoch 25. a 26. apríla 2023 medzinárodná porota, zložená z významných slovenských a českých architektov (Jakub Cigler, Juraj Hantabal, Pavol Jiroudek, Peter Moravčík, Imrich Pleidel, Peter Richtárik, Jana Stachová, Jaromír Veselák, Ľubomír Závodný). V sále ústeckého kaštieľa bolo v priebehu zasadnutia poroty vystavených všetkých 56 súťažných projektov študentov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska.

Súťaž bola určená študentom a študentkám (samostatne alebo v pracovných kolektívoch) študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na slovenských a českých vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách.

Cieľom 28. ročníka, organizovaného pod mottom "Príroda vytvára - človek dotvára", bola podpora samostatnej tvorivej práce vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie architektonických ideí a myšlienok. Bola to tiež príležitosť na zamyslenie, ako by teoreticky bolo možné zmeniť súčasnú nevzhľadnú plochu ústeckého prístaviska a prekladisko všetkého možného na dôstojný súbor stavieb, ktorý by vhodným spôsobom nadviazal na tri existujúce významné mestské dominanty na čele s výletným zámočkom Větruše a dotvoriť panorámu južnej časti mesta v tomto kontexte. Odborným garantom 28. ročníka súťaže bol Pavel Jiroudek.

Porota mala tento rok vzhľadom na vysoký záujem a úroveň prihlásených projektov neľahkú úlohu. Nakoniec vybrala z 56 projektov šesť najlepších, pričom prvé tri v poradí získali finančné odmeny (za 1. miesto 4000 €, za 2. miesto 2000 € a za tretie miesto 1000 €). Študenti na 4. až 6. mieste si odniesli vecné odmeny.

Prvú cenu získal študent Fakulty architektúry ČVUT Praha Denis Cheryn pod vedením Prof. Ing. arch. Jána Stempela a Doc. ing. arch. Ondreja Beneša, Ph.D. Jeho prácu ohodnotil posudkom člen poroty, Ing. arch. Miroslav Stach, nasledovne: "Porota tento rok ocenila prvou cenou návrh, ktorý svojou architektúrou splnil nielen formálnu stránku zadania, ale posúva príbeh novej maríny do kontextu miesta-mesta. Vytvára protipól prísnej urbanistickej štruktúry a prináša pre obyvateľov dôvod miesto dlhodobo užívať. Návrh prináša formu kúpeľnej kolonády k rieke a úplne logicky umiestňuje jednotlivé funkcie pod strešnú krajinu (čiastočne aj nad ňu) a zároveň ich tým agilne oddeľuje. Myslí aj na sezónne využitie a celú koncepciu dopĺňa o funkciu letného baru. Tvarové riešenie umožňuje vytvárať otvorené a zároveň priechodné zákutia a tým dovoľuje jednotlivé časti využiť rôznym spôsobom, a to nielen pre potreby prístavu, ale aj pre návštevníkov a obyvateľov mesta. Diskutabilná je kapacita prístaviska, ale vizuálne a technické riešenie je pre dané miesto legitímne. Návrh zároveň uvažuje o širšom kontexte miesta a jeho pešom/cyklistickom prepojení s mestom. Za dôležité považovala porota prirodzené umiestnenie parkovania, zeleň, zachovanie stávajú vlečky a ekonomický a udržateľný materiálový koncept. Vizuálna stránka prezentácie bola na profesionálnej úrovni."

Dvojdňového zasadnutia poroty sa zúčastnil aj generálny riaditeľ spoločnosti Xella Slovensko a Xella CZ Ing. Peter Markovič, ktorý ocenil úroveň prác a veľký záujem študentov: "Nás ako vyhlasovateľa teší, že študenti architektúry a pozemného staviteľstva na slovenských a českých vysokých školách a univerzitách majú už takmer tri desiatky rokov záujem prezentovať svoje nápady pred zrakmi významných slovenských a českých architektov. Z rokovania poroty bolo zrejmé, že úroveň ocenených prác bola vysoká, čo je prísľub aj pre slovenskú a českú architektúru a stavebníctvo. Vysoká účasť študentov je pre nás tiež záväzkom aj do ďalších rokov a môžem sľúbiť, že naša tradičná a dlhodobá podpora študentov stredných odborných škôl aj vysokých škôl a univerzít bude pokračovať. Napokon už teraz pracujeme na kontúrach 29. ročníka VŠ súťaže Xella.“

K celkovému priebehu tohto ročníka súťaže prehovorila členka poroty, Ing. arch. Jana Stachová: "Tento ročník bol naozaj výnimočný. Snáď to bolo zapríčinené géniom loci miesta, ktoré je v tesnom susedstve troch významných národných pamiatok na území mesta Ústí nad Labem. Národnej technickej pamiatky Masarykovho stavidla, národnej prírodnej pamiatky skalného útvaru Vrkoč a národnej kultúrnej pamiatky hradu Střekov. Snáď to bolo podporené atraktivitou zadania, témou mariny. Témou, ktorá rezonovala medzi študentmi a v ateliéroch Slovenskom aj Českom. Alebo to bolo spôsobené neutíchajúcou aktivitou jednotlivých členov tímu vyhlasovateľa. Kto vie… To, čo Xella už 28 rokov prináša svojou prítomnosťou v architektúre a to, akým spôsobom podporuje tvorivosť začínajúcej generácie mladých architektov, je pre nás porotcov zložito popísateľné. Museli by ste tú atmosféru zažiť. Veľké poďakovanie patrí ľuďom, ktorí súťaž organizujú. Klobúk dole pred tým, čo sa im podarilo."

Výsledky 28. ročníku medzinárodnej študentskej súťaže Xella

1. cena: Denis Cheryn, FA ČVUT Praha, Architektúra a urbanizmus
Vedúci práce: Prof. Ing. arch. Ján Stempel a Doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

2. cena: Bc. Matúš Stieranka, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, Odbor architektúra Vedúci ateliéru: Ing. arch. Pavol Paňák

3. cena: Bernard Šmihul’a, Lukáš Janeček, Richard Hennel, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektúry Vedúci práce: Ing. arch. Vítězslav Nový

4. miesto: Bc. Martin Goča - Stavebná fakulta STU Bratislava, odbor I-PSA
Vedúci práce: Ing. arch. Pavol Paňák

5. miesto: Václav Centner, Jakub Dračka, Vít Křeček, Tomáš Lovětinský Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

6. miesto: Cyril Novotný, Bc. Marie Poláková Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Riešená lokalita:

Autor: Tlačová správa
Foto: Archív firmy Xella

Tématické tagy

reklama

Nové

Na každom okne záleží

Na každom okne záleží

Zverejnené 20.7. Môže jedno okno ovplyvniť komfort bývania či pracovného prostredia jednotlivca, ale aj životy ľudí v okolí alebo dokonca (tak trochu) aj celú planétu? Belgický výrobca okenných profilov Deceuninck verí, že "Na každom okne záleží". Tradičná značka sa… ísť na článok

Brownfieldy: DELTA mení zanedbané miesta na živé prosperujúce oblasti

Brownfieldy: DELTA mení zanedbané miesta na živé prosperujúce oblasti

Zverejnené 19.7. Konferencia Brownfieldy je miestom pre stretávanie súkromného a verejného sektora nad problematikou revitalizácie nevyužívaných lokalít. Šiesty ročník sa odohral v pondelok 3. júna 2024 v jedinečných priestoroch Automatických mlynov v Pardubiciach.… ísť na článok

Trendy v kúpeľňovom dizajne

Trendy v kúpeľňovom dizajne

Zverejnené 18.7. Kúpeľňový dizajn sa v posledných rokoch vyvinul z čisto funkčných priestorov na luxusné útočiská, ktoré odrážajú osobný štýl a najnovšie trendy. Od nadčasovej elegancie po moderný pôvab – každý dizajn ponúka jedinečné spôsoby, ako premeniť vašu… ísť na článok

reklama