vyhľadávanie
Dnes je 4.3.

22. ročník veľtrhu Strechy Praha. Čo nás na veľtrhu zaujalo?

Zverejnené: 14. 2. 2020

Ak by som hodnotila 22. ročník veľtrhu Strechy Praha ako vystavovateľ, dostal by odo mňa desať bodov z desiatich. Zásluhu by na tom mala predovšetkým vysoká účasť návštevníkov, ktorých sa občas v uličkách nahromadilo také množstvo, že nešlo prechádzať. A tiež ako zástupca médií musím povedať, že išlo o veľmi inšpiratívne akciu, ktorej sa oplatilo zúčastniť. Čo stánok, to zaujímavý produkt.

Spoločnosť KJG získala cenu za najpútavejšiu expozíciu.

Za štandardných návštevníkov nemôžeme hovoriť, avšak všeobecne možno konštatovať a z ohlasov na výstave vyvodzovať, že výstava Strechy Praha 2020, ktorá prebehla v termíne 6. - 8. 2. 2020 na pražskom výstavisku PVA Letňany, väčšinu z nich minimálne uspokojila. Stavitelia profesionáli aj investori tu nachádzali dostatok podnetov, medzi ktoré patrila aj tradičná súťaž o Zlatú škridlu, v ktorej boli tento rok ocenené dva výrobky. Firma Bramac, ktorá priviezla betónovú strešnú škridlu Classic Aerlox Ultra, ktorá sa vyznačuje o 30% nižšou hmotnosťou ako iné betónové škridle na trhu, sa o cenu podelila so spoločnosťou SFS Group CZ, ktorá porotu zaujala bezkáblovým a bezbatériovým systémom na detekciu zatekania plochých striech Hum -id.

Boli udelené aj čestné uznania a to firme Mafell za drážkovaciu frézu NFU 50, spoločnosti SEMA za softvér V20-1 umožňujúci priamy import bodov z laserových 3D skenerov v množstve až niekoľkých miliárd a v neposlednom rade bol uznaný aj produkt Velux Studio - unikátna trojkombinácia strešných okien v jedinom ráme, ktoré výrazne uľahčujú prácu montážnikom.

Okrem hlavnej súťaže boli v rámci veľtrhu udelené aj ďalšie ocenenia, napríklad za najpútavejšiu expozíciu. Porota sa rozhodla ohodnotiť spoločnosť KJG. Na slávnostnom galavečere v priestoroch hotela

Clarion bola vyhlásená aj Osobnosť strecharského odboru, ktorou sa stala Ing. Eva Hellerová, ktoré sa v odbore pohybuje už 30 rokov. Okrem iného sa podieľala na vzniku strecharských noriem, je členkou Redakčnej rady odborného časopisu, vyučuje a aktívne podporuje strechárske remeslo takmer po celý svoj život.

Program ponúkol barbera aj pianistu

Podľa zvyklostí bol súčasťou Striech Praha taktiež bohatý sprievodný program, ktorý sa odohral nielen v réžii organizátorov výstavy, ale tiež samotných vystavovateľov. Tí z roka na rok čoraz viac obohacujú svoje expozície a snažia sa tak, väčšinou zdarne, prilákať maximum návštevníkov. Darí sa to už druhý rok aj spoločnosti Betonpress, ktorá umiestnila do svojho stánku klavír a najala dobrého pianistu a ten svojím umom úspešne rozveseľoval prítomných návštevníkov. A bolo tu neustále plno. Nápaditý bol tiež "KJG Barber", teda holičstvo, ktorého služby využilo mnoho návštevníkov z pánskych radov. Bolo sa na čo pozerať aj v hale 4, v ktorej prebiehal Festival dreva a náradia a kde došlo k mnohým praktickým ukážkam moderných aj tradičných tesárskych techník. Po celú dobu výstavy tu pôsobili aj študenti drevárskych učňovských odborov, napríklad zo Strednej školy remeselnej Jaroměř.

Medzi frekventované stanovištia patrili tiež stánky firiem, ktoré prezentovali systémy tzv. Zelených striech
Medzi frekventované stanovištia patrili tiež stánky firiem, ktoré prezentovali systémy tzv. Zelených striech

Hlavné témy: digitalizácia a pochôdzne strechy

Z odborného programu spomeňme jeden z najpropagovanejších prednáškových blokov s názvom "Využitie strešných plášťov pre bežný život", kde bola diskutovaná problematika pochôdznych plochých striech a s tým súvisiacej strešnej zelene. Posledná menovaná bola všeobecne veľkým šlágrom medzi návštevníkmi veľtrhu, ktorí obdivovali vystavené exempláre strešného zeleného súvrstvia prezentovaných napríklad spoločnosťou Top Wet. Medzi ústredné témy tohtoročných Striech Praha boli tiež zaradené, podľa očakávania, aj digitálne technológie; obzvlášť atraktívne pre návštevníkov, boli témy využitia dronov v stavebníctve či 3D scanovanie v oblasti zameriavania stavebných konštrukcií, ktoré boli rozobrané aj na niekoľkých prednáškach vo štvrtok a v piatok. Riešilo sa tu všetko od legislatívy, cez použitú techniku až po konkrétne príklady z praxe. Už tradične sa objavilo aj niekoľko výrobcov či dodávateľov solárnych strešných škridiel (akými je úspešne sa rozvíjajúca firma T-Power) a ďalších fotovoltaických technológií.

Spoločnosť Velux získala v rámci súťaže o Zlatú škridlu čestné uznanie a to za unikátny systém strešného trojokna v jedinom ráme
Spoločnosť Velux získala v rámci súťaže o Zlatú škridlu čestné uznanie a to za unikátny systém strešného trojokna v jedinom ráme

Súčasne niekoľko výstav

Súčasne s veľtrhom zameraným na strechy a s tým súvisiace materiály a technológie, prebehli v rovnakej lokalite tiež výstavy Solar Praha, Remeslo Praha a Festival dreva a náradia. Pod záštitou spoločnosti ABF potom súbežne prebehli tiež veľtrhy For Pasív, For Wood a For Therm.

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Archív redakcie

Tématické odbory

reklama

Nové

Tepelné čerpadlá pohľadom dodávateľov

Tepelné čerpadlá pohľadom dodávateľov

Zverejnené 2.3. O alternatívnych zdrojoch vykurovania a najmä o tepelných čerpadlách toho bolo na našom webe napísaného už mnoho. Ako to ale vyzerá s aktuálnym dopytom a vývojom v oblasti predaja tepelných čerpadiel a aké sú v tomto ohľade možnosti? Na tieto otázky… ísť na článok

Garážová brána LOMAX. Reportáž z montáže

Garážová brána LOMAX. Reportáž z montáže

Zverejnené 27.2. Už pred rokom sa manželský pár rozhodol vymeniť starú garážovú bránu za novú. Na situáciu sa postupne prišli pozrieť traja obchodní zástupcovia od rôznych výrobcov garážových brán. Dvaja povedali, že výmena nepôjde, vysvetlili prečo a manželia… ísť na článok

Rekonštrukcia s materiálmi Ytong a Silka. Riešenie na mieru pri malých a veľkých projektoch

Rekonštrukcia s materiálmi Ytong a Silka. Riešenie na mieru pri malých a veľkých projektoch

Zverejnené 26.2. Rekonštrukcie hrajú čoraz významnejšiu úlohu v bytovej aj nebytovej výstavbe. Rekonštruujú sa rodinné aj bytové domy, zastarané objekty sa modernizujú, existujúce budovy dostávajú nový účel. Spoločnosť Xella má riešenie pre všetky veľké aj malé… ísť na článok

reklama