Fasádne obklady Ruukki
vyhľadávanie
Dnes je 21.5.

Ako správne navrhnúť zasklenie

Zverejnené: 28. 9. 2022

Veľa investorov, či pri novej výstavbe alebo rekonštrukcii, riešia ostatné stavebné materiály oveľa dôkladnejšie než výber okien. Často sa zameriavajú iba na voľbu materiálu či farby rámov – pričom sklenená výplň a jej zloženie ostávajú v pozadí – alebo sa priklonia k takzvane bežnému zloženiu. Je všeobecne známe, že okná sú najslabším článkom obálky budovy, ale pokiaľ sú zvolené dobre, môžu sa pozitívne podieľať na energetickej bilancii domu a byť významným pomocníkom pri zvyšovaní komfortu užívateľov.

Je všeobecne známe, že okná sú najslabším článkom obálky budovy, ale pokiaľ sú zvolené dobre, môžu sa pozitívne podieľať na energetickej bilancii domu a byť významným pomocníkom pri zvyšovaní komfortu užívateľov.

Pri návrhu zasklenia je potrebné vychádzať z podmienok daných samotnou stavbou a z nárokov investora. Z toho následne vyplynú základné požiadavky na úroveň tepelnej izolácie, mieru prirodzených tepelných ziskov zo slnka, protislnečnú ochranu a celkový prestup svetla. Je potrebné pritom brať ohľad aj na typ výstavby (renovácia verzus novostavba), na plánovaný energetický štandard (či pôjde o pasívny alebo aktívny dom apod.), na podmienky príslušného regiónu, veľkosť otvorov, orientáciu ku svetovým stranám, použité technológie (vykurovanie, klimatizácia, vetranie) a ďalšie. Medzi špeciálnymi prianiami sa môže objaviť napríklad aj zvýšená protihluková izolácia, bezpečnosť obyvateľov a ochrana majetku, úprava transparentnosti zasklenia pre väčšie súkromie, rôzne estetické požiadavky alebo možnosti zakomponovať integrované tieniace prvky.

Voľba zasklenia vzhľadom k orientácii domu

Dobre premyslený projekt rodinného domu berie do úvahy orientáciu stavby voči svetovým stranám. Z nej vychádza projektovanie jednotlivých zón v dome. Rovnako tak by sa mal posudzovať aj návrh otvorových výplní. Cieľom dobrého návrhu je vybrať zasklenie tak, aby spĺňalo požiadavky a prinášalo výhody. Dobre vybrané zasklenie umožní využívať solárne zisky vtedy, keď sú potrebné a zamedzí prestupu tepla a nadmernému zahrievaniu v letných mesiacoch (a to aj v prípade veľkých okien) bez toho, aby boli znížené estetické a energetické štandardy. Navrhnúť správne zasklenie skrátka nie je ľahký proces. Aby sa dosiahol optimálny výsledok, je potrebné myslieť na mnoho informácií a faktorov. Vo väčšine prípadov nemožno povedať, že jeden parameter je dôležitejší ako druhý. Návrh zasklenia je skôr kompromisom s čo najlepším výsledkom. V prípade okien orientovaných na juh môžeme počítať s „pasívnymi” solárnymi ziskami v zimných mesiacoch, preto je vhodné zvoliť zasklenie, ktoré bude mať nielen dobrý súčiniteľ prestupu tepla, ale súčasne aj čo najvyšší solárny faktor (značené SF alebo g). Tým pádom bude môcť slnečné teplo prestupovať cez sklo a „vykurovať“ interiér domu. Naopak v lete nebude v takej miere dochádzať k prehrievaniu miestností. Slnko je totiž vysoko, slnečné lúče teda nebudú dopadať kolmo na presklenú plochu a ako tieniaci prvok mnohokrát poslúži väčšie ostenie či vodorovná markíza.

Parametre zasklenia a ich význam

Koeficient prestupu tepla U vyjadruje tepelnoizolačné vlastnosti (g-zasklenia, w-celého okna). Jeho hodnota je vyjadrovaná v jednotkách W/m².K a zhoršiť sa môže aj samotným osadením do rámu okna (napríklad vplyvnom nevhodnej voľby materiálu či nedostatočne kvalitnej montáže). Rovnako je potrebné si uvedomiť, že ide síce o dôležitý parameter, ale je potrebné ho hodnotiť s ohľadom na veľkosť výplne a jej orientáciu voči svetovým stranám, požadovanej funkcie danej výplne aj typ miestnosti, kde bude výplň osadená.

Solárny faktor SF alebo tiež g určuje, koľko tepelnej energie zo slnka (v percentách) prejde zasklením do interiéru, respektíve koľko prírodného tepla dokážeme zo slnečného žiarenia získať a využiť v interiéri. Táto hodnota je dôležitá predovšetkým v zimnom období, kedy počas slnečných dní okná pasívnych či nízkoenergetických domov slúžia ako „tepelný zdroj“. Jednoducho povedané, čím vyšší solárny faktor, tým lepšie. Štandardné odporúčanie je voliť také sklá, ktoré dosahujú solárny faktor nad 50 percent.

Svetelná prestupnosť LT nám hovorí, koľko svetla zo slnka (v percentách) prejde zasklením do interiéru domu. Jeho vysoká hodnota zabezpečuje vyšší prestup prirodzeného svetla, čo vyžaduje menšiu potrebu dodatočného umelého osvetlenia.

U okien orientovaných na východ a západ je situácia opačná. Solárne zisky v letných mesiacoch sú nežiaduce predovšetkým z dôvodu prehrievania miestností. Preto je dobré navrhovať zasklenia, ktoré majú čo najlepší súčiniteľ prestupu tepla, aby boli maximálne znížené tepelné straty prestupom v zime a súčasne čo najnižší solárny faktor, ktorý v lete zaistí menší prienik tepla do interiéru. Ani v prípade veľkých presklených plôch a pri správnom návrhu nie je prehrievanie vylúčené, avšak je znížené na minimum.

U okien orientovaných na sever je zjavné, že solárne zisky nie sú výrazné ani v zime, ani v lete, preto sa pri návrhu zameriavame predovšetkým na súčiniteľ prestupu tepla a solárny faktor nie je tak dôležitý.

Tepelnoizolačné zasklenie v trojskle

Thermobel TG Energy 72/38
Zasklenie s protislnečnou funkciou, vysoká úroveň protislnečnej ochrany, dostatok prirodzeného svetla v interiéri, vhodné pre veľké otvorové výplne
Thermobel TG Energy 72/38 Zasklenie s protislnečnou funkciou, vysoká úroveň protislnečnej ochrany, dostatok prirodzeného svetla v interiéri, vhodné pre veľké otvorové výplne
Thermobel TG LS
Zasklenie pre pasívne domy, využitie prirodzených tepelných ziskov, zvýšená úroveň prirodzeného svetla v interiéri, vhodné pre väčšie výplne
Thermobel TG LS Zasklenie pre pasívne domy, využitie prirodzených tepelných ziskov, zvýšená úroveň prirodzeného svetla v interiéri, vhodné pre väčšie výplne
Thermobel TG Top
Štandardné zasklenie pre rodinné domy, vysoká úroveň tepelnej izolácie, zvýšená úroveň prirodzeného svetla v interiéri, vhodné pre štandardné zasklenie domu
Thermobel TG Top Štandardné zasklenie pre rodinné domy, vysoká úroveň tepelnej izolácie, zvýšená úroveň prirodzeného svetla v interiéri, vhodné pre štandardné zasklenie domu

Šetrne k životnému prostrediu

Energetická náročnosť a uhlíková stopa sú v súčasnom stavebníctve hlavnou témou. Spoločnosť AGC Glass Europe, výrobca a spracovateľ plochého skla, ponúka ako jeden z hlavných hráčov v stavebnom sektore širokú škálu vysoko výkonných skiel určených pre rezidenčné aj komerčné aplikácie. AGC patrí medzi svetových producentov, ktorí sa snažia znižovať spotrebu energie svojimi výrobnými postupmi a vyrábať produkty šetrné k životnému prostrediu. Ich používanie vedie k znižovaniu nákladov na energie a k redukcii uhlíkovej stopy v rámci doby používania aj po jej skončení. Ako jediný výrobca v tomto sektore má najširšie portfólio výrobkov s environmentálnym označením1). Výrobky Thermobel sú jedinými výrobkami na trhu izolačných skiel, ktoré získali certifikát Cradle to Cradle Certified® Bronze. Oproti bežným sklám sú popri samotnom skle posudzované aj všetky komponenty, ako sú rámčeky, tmely a pod. Použitie takto certifikovaných výrobkov znamená pre architektov, dizajnérov a projektantov výhodu v posudzovaní ich projektu v rámci systémov LEED a BREEAM.

1)Program Cradle to Crandle Certified® Pruducts posudzuje výrobky z hľadiska ich životného cyklu. Hodnotí sa v piatich kategóriách týkajúcich sa ochrany zdravia a životného prostredia. Viac na www.c2ccertified.org

Súvisiace články:

Autor: Markéta Daňková
Foto: AGC Glass Europe
reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Zverejnené 20.5. Priestor pre sezónne aktivity v spojení so zázradou. Objekt, príkladne osadený do strmého svahu na hranici pozemku, charakterizuje surová materialita, subtílne detaily a rozsiahle zasklenie jedálenskej a pobytovej časti. ísť na článok

reklama