Malta HELUZ SIDI
vyhľadávanie
Dnes je 12.8.

BAU 2019 – sviatok architektúry, stavieb, materiálov a remesiel

Zverejnené: 3. 1. 2019

Od pondelka 14. do nedele 19. Januára 2019 prebehne v Mníchove (SRN) 23. stavebný veľtrh BAU 2019. Pre návštevníkov zo Slovenska je to výnimočná príležitosť – opakujúca sa každé dva roky – ako zmapovať búrlivý vývoj, ktorý stavebníctvo celosvetovo zaznamenáva. Po návšteve BAU možno zmeníte pohľad na to, čo a hlavne ako stavať, aby stavba dlho slúžila k vašej plnej spokojnosti. Ak navštívite nižšie uvedené expozície, budú na vás pravdepodobne pripravení.

Schéma devätnástich hál veľtržného areálu Messe München na veľtrhu BAU 2019 s piktogramickým označením hál podľa odborov

Slovensko a Česká republika sa veľtrhu BAU účastnia aj ako vystavovateľské krajiny, v januári sem pricestuje z oboch krajín rekordných 22 vystavovateľov, ktorí zaberú 24 výstavných plôch. To predstavuje 10. miesto v rebríčku medzi zahraničnými vystavovateľmi. Oproti BAU 2017 to bude o 5 viac, avšak Slováci a Česi sú stále na čakacej listine, ktorá sa nevyprázdnila ani po rozšírení krytej výstavnej plochy o pavilóny C5 a C6. Dnešných 19 výstavných hál (vrátane B0) zaberá plochu 200 000 m2. Vonkajšia výstavná plocha potom zaberá 414 000 m2.

Pokiaľ sa jedná o návštevnícke štatistiky, Slovensko a Česká republika zaznamenali na BAU 2017 2 524 resp. 1 019 návštevníkov a je predpoklad, že v januári na BAU 2019 tieto čísla narastú.

Súčasťou pozoruhodného úspechu veľtrhov BAU, ktoré jej organizátori právom nazývajú World's Leading Trade Fair BAU (Vedúci svetový veľtrh BAU), je tiež systematická komunikácia s novinármi, ktorá miestami až supluje propagačné a marketingové aktivity firiem. Príkladom sú pravidelné dvojdňové rozhovory novinárov s vystavovateľmi, ktorým predchádza tlačová konferencia pre novinárov z celého sveta zvolená vedením veľtrhu.

Tlačová konferencia

Na konferencií v dňoch 25. a 26. októbra 2018 sa novinári dozvedeli informáciu o stave nemeckej ekonomiky, ktorá už oficiálne nastúpila fázu poklesu. Hlavný priestor tu bol ale venovaný informáciám o pripravenosti veľtržného areálu Messe München. Vôbec najdôležitejšou zmenou oproti BAU 2017 je výstavba a otvorenie už spomínaných hál C5 a C6. V prvej menovanej návštevník nájde expozíciu pod označením BAU-IT, tzn. riešenie inteligentných domov riadených elektronikou. Tešiť sa môžeme až na takmer neuveriteľnú mieru služieb, ktoré nastaví samočinná technika riadená počítačmi. Hala C6 je potom z polovice venovaná ďalšiemu rýchlo sa rozvíjajúcemu sa odboru, stavebnej chémii; druhú polovicu haly zaberú nástroje a náradie.

Stretnutie novinárov s vystavovateľmi

Jedná sa o stretnutie s dlhou tradíciou, ktorá nemá na Slovensku ani v Českej republike obdobu. Firmy, ktoré vystavujú na BAU, môžu tri mesiace pred veľtrhom dať vedieť novinárom doslova z celého sveta, s čím prídu na veľtrh a zároveň pozvať čitateľov tlačených a internetových periodík k návšteve stánkov. S novinármi potom môžu zjednať aj ďalšie možnosti propagácie. Akcia je prínosná aj pre novinárov. Tí sa tu stretávajú s vybranými vystavovateľmi a ľuďmi, ktorí majú skutočne čo predstaviť. Nájdete tu z prvej ruky veľa informácií a prehľad o tom, čo sa deje; čo je nového a získate tiež nové impulzy do ďalšej redakčnej práce.

Veľtržná organizácia tento rok usporiadala stretnutie pre 179 vystavujúcich a pre cca 150 novinárov. Za ČR to bola redakcia tohto časopisu, ktorá je zároveň hlavným mediálnym partnerom veľtrhu BAU 2019. Naša vydavateľská skupina je už dlhodobo hlavným mediálnym partnerom dvoch najväčších európskych stavebných veľtrhov (BAU a bauma); veľmi si toho vážime. Za Slovensko bola pozvaná – tiež tradične – redakcia časopisu EUROSTAV.

Pozvánky k návšteve firemných stánkov

Nie je v silách jedného novinára navštíviť všetkých 179 firemných stolíkov a tak snáď čitateľ bude spokojný s výberom, ktorý sa zameriava hlavne na nezvyčajné riešenia alebo významné inovácie.

Isolena Naturfaservliese GmbH (expozícia A1.401)

Stolík, ktorý obsluhovala pani Kerstin Männer s kolegyňou bol v blízkosti hlavného vchodu a nedalo sa ho prehliadnuť. Predmetom sústredeného záujmu tejto rakúskej firmy je pravá (100 %) ovčia vlna z alpských chovov a výrobky z nej, ktoré sa uplatňujú v stavebníctve a bývaní. Nejedná sa pritom len o koberce, deky, prikrývky, rohože vrátane nástenných apod. Je to tiež plnohodnotný vonkajší tepelnoizolačný systém budov na báze ovčej vlny so špeciálnou patentovanou úpravou Ionic Protect®, vyvinutý spoločnosťou ISOLENAWOLLE, ktorá chráni vlnu v tepelnej izolácií pred negatívnymi vplyvmi počas výstavby a v priebehu života stavby.

Ovčia vlna ISOLENAWOLLE je tak materiál s pozoruhodnými a jedinečnými vlastnosťami, ktorý dobre izoluje teplo a odoláva vlhkosti a pôsobeniu škodlivých mikroorganizmov. Nehnije, nerozpadá sa, nesublimuje a dobre izoluje aj pri zvýšenej vlhkosti. Plazmová ionizácia Ionic Protect® je najcennejším vynálezom tejto firmy v aplikáciách ovčej vlny ako izolačného materiálu. Testované podľa EAD/CUAP.

Úspech tohto rodinného podnikania by bol nezmyselný bez postoja, ktorý citujeme z firemného webu: „Vidíme ako naše poslanie posilniť ekologické vedomie ľudí a ukázať, že všetci nesú zodpovednosť za prírodu, zdravie ľudí a vedomé používanie obnoviteľných surovín. Kľúčom k tomu je kreatívny vývoj ovčej vlny a jej aplikácií. Vyrábame hodnotné a inovatívne výrobky, ktoré plnia významnú funkciu, majú udržateľný charakter a chránia naše životné prostredie.”

Zatepľovací systém na báze ovčej vlny od firmy Isolena Naturfaservliese GmbH
Zatepľovací systém na báze ovčej vlny od firmy Isolena Naturfaservliese GmbH

Remmers – MB 2K (expozícia B6.538)

Táto firma, ktorú prezentoval pán Christian Behrens, je známa bohatou a invenčne veľmi nápaditou ponukou výrobkov stavebnej chémie; príkladom je desať rokov starý systém vnútornej izolácie IQ-therm, špeciálne pracujúci s vnútornou vlhkosťou, ktorý u českých „odborníkov” vyvolal až hystériu, avšak bez neznalosti.

MB 2K, už druhá inovácia pôvodného, asi 3 roky starého Multibaudichtu, je dnes klasikou medzi hydroizolačnými materiálmi spoločnosti Remmers, ktorý získal množstvo ocenení. Rozsah jeho použitia sa stále rozširuje: od pôvodného nasadenia namiesto lepenkových pásov do striech a základov ho je možné použiť aj k riešeniu bezproblémových hydroizolačných prechodov medzi rôznymi substrátmi. MB 2K je tiež vhodný na použitie v novostavbách, renováciách alebo na hydroizoláciu nádrží. Bol schválený ako izolácia na prechodové oblasti medzi dielcami vodonepriepustného betónu a teraz prichádza k slovu aj ako vodonepriepustná a zároveň pojivová vrstva na starom asfalte alebo asfaltových pásoch. Ďalej ako adhézny mostík, hydroizolácia alebo pri riešení v podzemnej vodotesnosti apod.

Slovenská ani česká stavebná verejnosť Multibaudicht, na svoju veľkú škodu, nepozná. Príďte ho na BAU 2019 spoznať. Nebudete ľutovať.

MB 2K, už druhá inovácia pôvodného, asi 3 roky starého Multibaudichtu, je dnes klasikou medzi hydroizolačnými materiálmi spoločnosti Remmers
MB 2K, už druhá inovácia pôvodného, asi 3 roky starého Multibaudichtu, je dnes klasikou medzi hydroizolačnými materiálmi spoločnosti Remmers

Merck KGaA – Okná EyriseTM s tekutými kryštálmi (expozícia C2.538)

Stolík firmy Merck KGaA obsluhovali dve milé dámy, pani Johana Batista s kolegyňou. Na stolíku stála na prvý pohľad nudná vzorka okenného dvojskla s tlačidlom. Vzorkou bolo vidieť, ako bežným dvojsklom. Po stlačení tlačidla sa však vzorka do pár sekúnd stala nepriehľadná mliečne bielou farbou, pripomínajúcou hustú hmlu; po ďalšom stlačení sa znovu rovnako rýchlo rozjasnil. Iná vzorka potom demonštrovala, že mliečne znepriehľadnenie je možné „ladiť” plynule, od 0 do 100 %. Dámy dodali, že farbu hmly je možné (vo výrobe) meniť. Stupeň a intenzitu zahmlenia skla je možné v praxi meniť nielen ručne, ale aj automaticky v rámci „inteligentného” domu (www.eyrise.com).

Toto zasklenie je možné aplikovať nielen do fasádnych a strešných okien, ale aj do celosklenených vnútorných priečok alebo presklených stien. Rozlišujú sa preto sklá pre fasádne použitie (napr. eyriseTM s350) alebo vnútorné (napr. eyriseTM i350).

Srdcom funkčnej vrstvy eyriseTM s meniteľnou opalescenciou je technológia licrivision®. Jedná sa o zmes kvapalných kryštálov, doplnených o špecifické farebné molekuly, ušité na mieru zákazníka a zahŕňajúce aj celé farebné spektrum viditeľné ľudským okom. Zmes kvapalných kryštálov s farebnými pigmentami (molekuly v tvare doštičiek) je umiestnená medzi vrstvami priehľadného a elektricky vodivého filmu; pri pôsobení malého elektrického napätia zmenia doštičky svoju orientáciu a s nimi aj molekuly pigmentov. Tým je regulované množstvo prechádzajúceho svetla a priehľadnosť. Približuje to sprievodný obrázok.

Licrivision® je technológia, ktorá možno zmení pohľad na okná a ich službu.

Technológia eyrise TM . Zmes kvapalných kryštálov s farebnými pigmentami umožňuje plynule regulovať priehľadnosť skla od 0 do 100 %
Technológia eyrise TM . Zmes kvapalných kryštálov s farebnými pigmentami umožňuje plynule regulovať priehľadnosť skla od 0 do 100 %

Chemolli SAS – Požiarny certifikačný tím na Vašej strane (expozícia C4.410)

S touto spoločnosťou bola veľmi príjemná schôdzka, aj napriek tomu, že prebehla v piatok skoro ráno hneď po otvorení konferenčnej miestnosti. Oproti mne sedela pani Zuzana Arrighini hovoriaca aj plynulou slovenčinou a zároveň key account manažér, ktorý sa stará o kľúčových zákazníkov. Vedľa nej bol majiteľ firmy Eros Chemolli.

Chemolli Fire aktívne pôsobí v piatich svetadieloch zo siedmych, chýba Afrika a Antarktída. Skutočnosť, že sa zákazníci na firmu obracajú napríklad až z Austrálie alebo Južnej Ameriky, má svoje dôvody a tie plynú z individuálneho prístupu ku každému projektu: od počiatočnej analýzy až po certifikáciu protipožiarnych systémov je spoločnosť Chemolli Fire vždy na strane zákazníka a činí tak s plnou znalosťou veci naprieč rôznymi krajinami a kontinentmi. S jej asistenciou a dohľadom môže akákoľvek česká a slovenská firma navrhnúť, vyrobiť, certifikovať a predávať napríklad domové alebo priemyslové protipožiarne dvere, a pod. doslova do celého sveta. „Naša dlhodobá skúsenosť umožňuje už vo fáze návrhu či prototypu odhaliť požiarne rizikové miesta a nákladný požiarny test zbytočne neopakovať,” hovorí Zuzana Arrighini a odkazuje terajším aj potenciálnym zákazníkom: „Choďte za najlepším riešením, vždy sa to vyplatí.”

Dôležité je, že Chemolli Fire spolupracuje s firmou M&T, ktorá je jej distribútorom pre slovenský aj český trh. To je možno ďalší dôvod, prečo návštevu stánku Chemolli Fire zaradiť do veľtržného programu. Viac na stránkach: www.chemollifire.com.

Požiarny test dverí (foto Chemolli Fire)
Požiarny test dverí (foto Chemolli Fire)

MULTIFILM – Chladivé a priehľadné vnútorné tienenie (expozícia C3.438)

Multifilm je dômyselná vnútorná tieniaca roleta, ktorá bola popísaná už aj v našom tlačenom časopise (vychádza v ČR) Stavebnictví a interiér už pred 4 rokmi. Je smutné, že slovenská a česká stavebná tepelná technika skamenela v 18. storočí a na škodu miliónov slovenských aj českých užívateľov nechápe, ako a prečo fungujú sálavé deje a s nimi Multifilm. Ak chceme zachrániť interiér pred Slnkom, je vnútorné tienenie veľmi často používanejšou možnosťou, než vonkajšia roleta či žalúzie, v niektorých prípadoch dokonca jedinou. Tu je princíp účinkovania Multifilmu: Slnečné žiarenie po prechode zasklením okna príde o neviditeľnú tepelnú zložku, ktorú pohltia okenné sklá, ktoré sa tým ohrievajú. Viditeľná zložka, ktorá predstavuje asi polovicu žiarivej slnečnej energie, prejde sklami dovnútra a dopadne na Multifilm. Ten z nej, vďaka svojej jemnej perforácií, cca 10 % prepustí dovnútra a zabezpečí dostatočnú osvetlenosť miestnosti. Perforácia zabezpečí aj pohodlnú priehľadnosť von. Zostatkovú časť, cca 90 % viditeľnej zložky, Multifilm odrazí späť k oknu, ktorého sklá ju takmer bezo zvyšku prepustia zasa späť von. Multifilm tak zostáva skôr chladný, najviac tepla pohltí vonkajšia tabuľa okenného zasklenia, ktorou účinne ochladzuje prúdiaci vonkajší vzduch.

Návšteva expozície môže byť pre návštevníka zo Slovenka veľmi inšpirujúca, pretože mu môže otvoriť celkom nové možnosti riešení na Slovensku toľko opomínanej tepelnej ochrany.

Multifilm - Priehľadná interiérová roleta s optimálnym tieniacim účinkom, ktorá zároveň účinne chráni interiér pred horkom aj mrazom
Multifilm - Priehľadná interiérová roleta s optimálnym tieniacim účinkom, ktorá zároveň účinne chráni interiér pred horkom aj mrazom

LUCEM – Priesvitný betón (expozícia A1.540)

Spoločnosť LUCEM GmbH zo Stolbergu (v tesnom susedstve mesta Cáchy) je tradičným účastníkom tohto stretnutia. Konferenčný stolík obsluhovala pani Birgit Munz.

Priesvitný betón (Light Transmitting Concrete) je veľmi zaujímavé riešenie pre architektov, ale priťahuje doslova kohokoľvek. Svetlopriepustnosť betónu je realizovaná tisícami svetelných vlákien, ktoré sú usporiadané, v zmysle požadovaného architektonického, umeleckého alebo iného výtvarného zámeru zapracované do betónu. Efekty priesvitného betónu vyniknú hlavne v šere budov a v noci. Dojem býva neopakovateľný, betón a jeho statické tvary je možné skombinovať s dynamikou svetiel a farieb do neuveriteľných výsledkov. Je možné rozžiariť nielen steny, fasády podlahy či strop, ale aj bazény, kvetináče, chodníky a sochy: betón a vlákna sa uplatnia v architektúre aj umení. V parkoch a záhradkách je možné z priesvitného betónu realizovať lavičky, koše alebo osvetľovacie telesá, ktoré v noci zjednodušujú orientáciu. „Na veľtrhu BAU 2019 radi uvítame aj slovenských a českých architektov, staviteľov aj záujemcov z rád širšej verejnosti. Veríme, že im máme čo ukázať a ponúknuť,” povedala pani Munz.

Priesvitný betón (Light Transmitting Concrete) je veľmi zaujímavé riešenie pre architektov, ale priťahuje naozaj kohokoľvek
Priesvitný betón (Light Transmitting Concrete) je veľmi zaujímavé riešenie pre architektov, ale priťahuje naozaj kohokoľvek

Linzmeier – Linitherm, Linit(A1.518)

Linzmeier je vďaka svojmu českému zastúpeniu známy už aj u nás, najviac asi ako dodávateľ nadkrokvového parotesného systémového zateplenia striech Linitherm, založeného na izolačných penách PUR a PIR s hodnotami U od 0,25 do 0,09 W/(m2K). Jeho záber je však oveľa širší, ja navrhnutý k zatepľovaniu všetkých nadzemných konštrukcií domu a vnútorných konštrukcií vrátane podláh a stropov.

Izolačné jadro dosiek Linitherm je obojstranne uzatvorené kašírovanou hliníkovou fóliou, odolnou proti roztrhnutiu, ktorá tvorí parozábranu a odráža slnečné a tepelné žiarenie. Panely sa pokladajú na zraz spôsobom pero-drážka s prekrytím 6 cm, čo vytvára plochu bez tepelných mostov. Robustné hranové profily zabezpečia aj u špeciálne tvarovaných striech efektívne a ekonomické pokladanie strešnej izolácie. Spoločne s podobným systémom firmy Puren sa jedná v ČR tiež o veľmi bezpečnú strechu s minimálnym rizikom montážnych vád z nedbalosti či nesprávneho prevedenia.

Iným zaujímavým výrobkom firmy Linzmeier je systém LINIT, čo je systém spojovacích prvkov pre deliace interiérové steny, parapetné prvky alebo predsadené fasády. Vzhľadom k aktívnej pôsobnosti firmy v Čechách formou českej pobočky, máme pre návštevníkov z ČR typ: ak sa chystáte na BAU 2019 zamerať na českých vystavovateľov, navštívte stánok A1.518.

Nadkrokvové parotesné systémové zateplenie striech Linitherm, založené na izolačných penách PUR a PIR, je rýchle a bezpečné riešenie
Nadkrokvové parotesné systémové zateplenie striech Linitherm, založené na izolačných penách PUR a PIR, je rýchle a bezpečné riešenie

Puren – Tepelné izolácia od strechy až po pivnicu (expozícia A1.121)

Táto spoločnosť so sídlom v Überlingene pri Bodamskom jazere si na BAU 2019 pripomenie 50. zavŕšených rokov od svojho vzniku. V roku 1968 sa totiž jej zakladateľ a dodnes aktívny člen poradenského zboru náhodou zoznámil s polyuretánovou penou, vo vtedajšom Nemecku prakticky neznámou a rýchlo rozpoznal jej všestrannosť. Vznikla tak firma Puren, jeden z priekopníkov tuhých polyuretánových pien v stavebníctve. Pri konferenčnom stolíku pri stretnutí na PreBau to spomenula pani Sybille Frank.

Dnešný sortiment firmy Puren zahŕňa zateplenie na báze tvrdených pien PUR/PIR pien (PIR = tvrdá polyisokianurátová pena) pre šikmé a ploché strechy, fasády, podlahy a stropy (hlavne nad suterénom). Príkladom je stále ešte nový a hlavne výnimočný výrobok purenit®. Je to extratrieda medzi konštrukčnými materiálmi: multifunkčný konštrukčný materiál s výbornou tepelnou izoláciou a ďalšími vynikajúcimi vlastnosťami (pevnosť, stabilita, nízka hmotnosť).

Návštevník zo Slovenka alebo z Čiech si na tomto stánku možno viac uvedomí, že je oveľa dôležitejšia dlhodobá kvalita a trvalo vysoká úžitková hodnota stavebného diela, než vysoké prevádzkové náklady a časté poruchy a opravy, ktoré čoskoro spotrebujú všetky úspory z lacnej výstavby.

Autor: Jiří Hejhálek, preklad: Kateřina Kočická
Foto: Messe München, archív predstavených firiem

Tématické odbory

reklama

Nové

Vonkajšie žalúzie – svetlo, energetika a vnútorná klíma vo vašich rukách

Vonkajšie žalúzie – svetlo, energetika a vnútorná klíma vo vašich rukách

Aktualizované 10.8. Vonkajšie žalúzie sú vysoko účinnou tieniacou technikou. Ich obľuba je na vzostupe a stávajú sa neodmysliteľným doplnkom moderných stavieb. Používajú sa tam, kde chceme dosiahnuť čo najväčšiu energetickú úspornosť budov, regulovať si vnútornú klímu… ísť na článok

Krása dreva v drobných záhradných projektoch

Krása dreva v drobných záhradných projektoch

Zverejnené 7.8. Ľudstvo má po tisícročia drevo späté s príjemnými pocitmi. Kde praská, tam je teplo. Kde rastie, tam je možné postaviť príbytky, vyrobiť pracovné nástroje. Stačí na drevo položiť dlaň, pocítite mäkkosť a hrejivosť. Drevo je bez preháňania umeleckým… ísť na článok

Tichý génius: pohon Becker EVO, vďaka ktorému nie sú automatizované rolety takmer počuť a sú flexibilné ako nikdy predtým

Tichý génius: pohon Becker EVO, vďaka ktorému nie sú automatizované rolety takmer počuť a sú flexibilné ako nikdy predtým

Zverejnené 12.8. Znalci už dlho vedia, že pohony roliet od firmy Becker sú mimoriadne tiché. Avšak aj napriek tomu vyvstáva otázka: Nedalo by sa to ešte tichšie? Experti z Hesenska na ňu odpovedali a ako výsledok svojho výskumu prezentovali novú generáciu drôtových… ísť na článok

reklama