VELUX - premeňte temný kút na oázu slnečného svetla
Dnes je 20.5.

Toto sú najlepšie architektonické diela roku 2018

Zverejnené: 5. 10. 2018

Na slávnostnom galavečere 03. októbra 2018 boli vyhlásené výsledky súťaže CE.ZA.AR o najlepšie architektonické diela tohto roku. Poďte sa spoločne s nami pozrieť na víťazov v jednotlivých kategóriách...

VÍŤAZNÉ DIELO V KATEGÓRII RODINNÉ DOMY - DUBODOM

Svätý Jur

Kategória: Rodinné domy

Rok realizácie: 2018

Názov ateliéru: StromDom

Autor: Pavol Šiška

Spolupráca: Peter Sálus , Michal Bažalík

Foto: Dominik Sepp

Domček na strome, DuboDom je útočisko, úkryt, úlet, výstrelok nad vinicou. Objekt je odpoveďou na túžbu človeka prahnúceho po krátkodobom oddychu v tichu lesa, no v blízkosti mesta a vinice. Poskytuje návštevníkovi intímny vzťah s prírodou. Jednoduchá, drobná, celoročne užívateľná drevostavba pár metrov nad povrchom, ktorá rešpektuje prírodu v celej svojej kráse: žiadna živá končatina statného dubu nemusela byť vyrezaná, dispozíciu ako aj celkové rozmery objektu určili samotné konáre stromu.

VÍŤAZNÉ DIELO V KATEGÓRII OBNOVA A PRESTAVBA - NOVÁ SYNAGÓGA

Žilina

Kategória: Obnova a prestavba

Rok realizácie: 2011–2018

Názov ateliéru: PLURAL

Autori: Martin Jančok, Michal Janák, Eva Štrocholcová

Foto: Kathrine Thude, Daniela Dostálková

Cieľom projektu bolo postupne obnoviť a transformovať neologickú synagógu, navrhnutú Petrom Behrensom a postavenú v roku 1931, na priestory pre súčasné výtvarné umenie. Hlavnou ambíciou je dosiahnuť dialektický vzťah medzi touto výnimočnou pamiatkou a jej novým využitím. Veľkorysý ústredný priestor je horizontálne rozdelený do dvoch častí tak, aby vznikla "spolovice biela" galéria. Zatiaľčo spodná polovica poskytne neutrálne pozadie pre plánované výstavy, vrchná bude prezentovať budovu samotnú. Dodatočná a dočasná architektúra výstav sa bude meniť sezónne a bude zakaždým znamenať radikálnu zmenu charakteru centrálneho výstavného priestoru.

VÍŤAZNÉ DIELO V KATEGÓRII EXTERIÉR - NÁMESTIE CENTRUM, SÍDLISKO III

Prešov

Kategória: Exteriér

Rok realizácie: 2016

Názov ateliéru: zerozero

Autori: Irakli Eristavi, Pavol Šilla

Spolupráca: Martin Jančok

Foto: Daniela Sabová, Matúš Kička, Daniela Sabová, Pavol Šilla

Základným princípom riešenia je prepojenie rôznych výškových úrovní prostredníctvom vloženého „koberca“, ktorý v sebe integruje komunikačné, zhromažďovacie plochy a plochy určené na oddych. Koberec odstraňuje komunikačné bariéry. 43 solitérnych stromov je rozmiestnených v pravidelnom trojuholníkovom rastri 6x6x6 m. Spevnená plocha je pozadím, na ktorom sa uplatňujú jednotlivé vrstvy: zeleň, mobiliár, svietidlá. Je súčasne priemetňou zrkadliacou jednotlivé procesy a pohyb ľudí. Topografia koberca je vykreslená trojuholníkovým rastrom dilatačných celkov súvisiacich s rastrom zelene. Vodný prvok, je realizovaný v podobe troch elementov, v rôznych častiach námestia.

VÍŤAZNÉ DIELO V KATEGÓRII BYTOVÉ DOMY - POLYFUNKČNÝ OBJEKT

Trnava

Kategória: Bytové domy

Rok realizácie: 2018

Názov ateliéru: Vallo Sadovsky Architects

Autori: Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Marián Stanislav, Viliam Zajíček, Zuzana Krejčířová, Elena Šoltésová, Jakub Španiel

Foto: BoysPlayNice Photography

Polyfunkčný objekt je navrhnutý ako rozšírenie objektu na Štefánikovej 3, postavený k slepej stene susedného objektu s cieľom aktivovať novovzniknuté nádvorie. Špecifikom je 4,5 metra široký pôdorys a prevažne jednostranná orientácia smerom do nádvoria. Výškovo sa pritom drží pôvodnej časti, pričom je materiálovo horizontálne členený a vytvára tak plynulý nárast mierky od domu na Trojičnom námestí. Kontrastné tvaroslovie fasády je zmiernené pravidelným rytmom a použitými materiálmi. V rámci okolitej štruktúry sa tak zachováva prirodzený ráz vnútromestskej rozdrobenosti. Jednoduchá dispozízia je členená vertikálne na prenajímateľné priestory, administratívu a podkrovný apartmán.

VÍŤAZNÉ DIELO V KATEGÓRII OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY - MLYNICA

Bratislava

Kategória: Občianske a priemyselné budovy

Rok realizácie: 2017

Názov ateliéru: Gutgut

Autori: Štefan Polakovič, Lukáš Kordík, Jana Benková, Tomáš Vrtek

Spolupráca: Roman Žitňanský, Katarína Bergerová, Patrícia Botková

Foto: Jakub Skokan, Martin Tůma (BoysPlayNice)

Mlynica je súčasťou rozsiahleho post-industriálneho areálu Ľahkých stavebných hmôt v Bratislave. Od šesťdesiatych rokov sa tu vyrábali tvárnice, dosky a panely z pórobetónu. Návrh stavia na kontraste starého a nového, zdôrazňuje kvalitu pôvodného objektu. K takémuto prístupu bolo nevyhnutné zbaviť sa nepotrebného nánosu, zvýrazniť statickú podstatu konštrukcií domu a vyťažiť z nej maximum pre nové využitie objektu. Z bývalej industriálnej budovy, čisto výrobného charakteru, sa po rekonštrukcii stane moderný objekt zmiešanej funkcie, určený pre kultúrne podujatia, firemnú prezentáciu, administratívu a v malom rozsahu aj pre bývanie vo voľných dispozíciách.

VÍŤAZNÉ DIELO V KATEGÓRII INTERIÉR - PRÍZEMNÝ BYT

Bratislava

Kategória: Interiér

Rok realizácie: 2017-2018

Názov ateliéru: what architects

Autori: Tomáš Krištek, Laura Pastoreková, Ondrej Kurek

Foto: Tomáš Krištek

Cieľom rekonštrukcie bytu, nachádzajúcom sa v malom bytovom dome z 50. rokov v blízkosti bratislavskej kalvárie, nebolo maximálne účelové využitie jeho celej podlažnej plochy, ale adaptácia existujúcej funkčnej prevádzky do novej výtvarnej a architektonickej podoby. Tým vznikla dispozícia, v akej nie je striktne oddelená denná a nočná zóna. Dve samostatné izby v severovýchodnej a juhozápadnej časti križuje priestor kuchyne, vstupnej haly a obytnej miestnosti. V dôsledku slabšieho presvetlenia prízemia sa všetky okenné priestory znížili takmer na úroveň dverí a spolu s vybudovaním terás a výsadbou okolitej zelene sa tak uprostred bytu vytvorí atmosféra rodinného bývania v mestskom centre.

Autor: Ing. Kateřina Kočická
Foto: CE.ZA.AR.

Nové

Dažďová voda - cesta k úspore aj nezávislosti

Zverejnené 14.5. Narastajúce množstvo zastavaných plôch a súčasné hospodárenie roľníkov zhoršuje absorpčnú vlastnosť pôdy na pozemkoch. To niektorí ľudia pokladajú za hlavnú príčinu, prečo veľká časť vody nie je zadržiavaná v krajine a odchádza z miest dažďových… ísť na článok

Súboj: vaňa verzus sprchový kút

Zverejnené 18.5. Čaká vás zariaďovanie nového bytu či domu? Potom ste už možno začali premýšľať o návrhu vysnívanej kúpeľne. Okrem kachličiek, obkladov a tvarov umývadla je potrebné vyriešiť zásadný spor – vaňa alebo sprchový kút? Každý z variantov má svoje výhody… ísť na článok

Ochráňte spodnú stavbu proti nepriaznivým vplyvom

Zverejnené 17.5. Spodná stavba zahŕňa podzemnú časť budovy. Zistite, čo všetko ju bezprostredne ovplyvňuje a ako ju čo najlepšie chrániť. Objavte, ktoré materiály sú najlepšie, použite ich pri stavbe a získajte späť až 100 % ich hodnoty. ísť na článok