vyhľadávanie
Dnes je 14.11.

CE∙ZA∙AR 2019 - už poznáme nominované diela v jednotlivých kategóriách

Zverejnené: 5. 7. 2019

Do aktuálneho 18. ročníku bolo prihlásených takmer 100 diel. Medzinárodná porota z nich vybrala 31, ktoré osobne navštívila. Jedná sa o doteraz najväčší počet diel, ktoré si bola porota v rámci Slovenska pozrieť. Medzinárodná porota prešla počas 2. kola hodnotenia takmer 1 400 kilometrov naprieč celým Slovenskom.

Foto: Martin Matula

Kto rozhoduje o udelení cien CE.ZA.AR 2019?

Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií aj voľba víťazov ocenenia CE.ZA.AR 2019 náleží medzinárodnej odbornej porote v zložení:

Petr Hájek (architekt, Česká republika), predseda poroty CE ZA AR 2019
Miriam Lišková (architektka, Slovenská republika),
Pavol Mikolajčák (architekt, Taliansko),
Pavel Nasadil (architekt, Česká republika),
Štefan Polakovič (architekt, Slovenská republika),
Ľubica Segečová (grafická dizajnérka, Slovenská republika),
Kay Strasser (architekt, Rakúsko)

Cena sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Interiér, Exteriér a v kategórii Fenomény architektúry.

Kategóriu Obnova a prestavba nahrádza tento rok nová, prierezová kategória Fenomény architektúry, ktorá by mala umožniť porote oceniť rôzne aspekty architektonickej kvality aj mimo typologických kategórií.

Nominované diela v kategórii Rodinné domy

,,V kategórii rodinné domy boli prihlásené mnohé projekty, ktoré sa líšili od najnižších rozpočtov, až po relatívne drahé domy. Porota sa zamerala na tie, ktoré najviac vystihovali osobnosti svojich stavebníkov a zároveň mali najkvalitnejšiu architektúru“, povedal člen poroty architekt Pavel Nasadil.

Rodinný dom so svetlíkom, Teriakovce

Autori: Martin Mihály, Matej Mihalič

foto: František Trusa, Rado Slovík, Michaela Kučmová
foto: František Trusa, Rado Slovík, Michaela Kučmová

Do lokality s typicky satelitnou zástavbou sme sa pokúsili vniesť oživenie vo forme domu na netradičnom pôdoryse s jednoduchým tvaroslovím. Myšlienkovo je tento dom zložený z dvoch vrstiev - obytnej, a doplnkovej. Doplnková lemuje obytnú z južnej a západnej strany, čo sa prejavuje na matérialovom riešení fasády. Pôdorysne sledujeme stopu pozemku a využívame ho na maximum. Obytná časť domu sa rozširuje smerom do záhrady. Z dvoch tretín zastrešená terasa vytvára príjemnú prechodnú zónu medzi interiérom a vonkajškom. Malá kubická forma nad kuchyňou, ponúka obyvateľom úkryt, relax a pekný výhľad na stromy pri potoku. Tento obytný svetlík taktiež privádza denné svetlo do stredu dispozície.

RD 3.0, Bernolákovo

Autori: Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke

Montovaná chata v Bernolákove z roku 2005 rastie. Víkendový relax sa mení na trvalejšie obsadenie. Záhradkárska osada je jednou z mála lokalít v obci, ktorá nie je postihnutá (zatiaľ) malými parcelami, vysokými plotmi a morom bungalovov bez jediného vysokého stromu. Rodina s tromi deťmi obýva záhradu pre posledný závan vidieka. Chata potrebovala nutne rozšírenie. Nová prístavba je iba pre deti. Na začiatku návrhu boli stanové podmienky: 1. Zachovať architektúru pôvodnej chaty 2. Získať krytú terasu je bonus 3. Záhrada musí ostať voľná, dom ju nemá deliť 4. Na realizáciu musia stačiť dvaja 5. Počas realizácie musí byť chata obývateľná Takmer nezávislá hmota na drevených stĺpoch je odpoveďou.

Malá rodinná usadlosť, Budmerice

Autori: Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke

foto: Katarína Príkopská
foto: Katarína Príkopská

Toto je malý rodinný dom pre štvorčlennú rodinu v Budmericiach. Parcela sa nachádza v novej štvrti rodinných domov v blízkosti historického parku. Klient bol naklonený otvorenému priestorovo - zložitejšiemu riešeniu. Výsledkom je návrh súboru menších objektov - usadlosť. Dom s ateliérom ako prvé dva objekty, nasleduje garáž, domček pre deti, záhradný sklad. Objem domu je čistá murovaná hmota s pultovou strechou. Do domu je vložené teleso z murovaných tehál a masívneho dreva. Okolo vstavby sa v otvorenom kruhu odvíja vstup, kuchyňa, denná časť, nočná časť rodičov, šatník a opäť vstup. Na poschodí je priestor pre deti. Vložený živelný objekt do nudného obalu dáva do pohybu udalosti dňa.

Nominované diela v kategórii Bytové domy

Záhradné vily, Bratislava - Dúbravka

Autori: Peter Vavrica, Marek Lohinský, Robert Janega, Jozef Čižmár, Branislav Hantabal, spolupráca: Tomáš Papp, Miroslav Lackovič, Rastislav Navrátil

Foto: Ľubo Stacho
Foto: Ľubo Stacho

Svahovitý pozemok starej záhradkárskej oblasti, umožnil vytvoriť urbanistický koncept objektov prepojených podzemnou garážou. Na jej streche vznikol privátny priestor pre predzáhradky bytov a tiež poloverejný priestor s výsadbou, detským ihriskom a multifunkčným športoviskom. Jednoduchá forma architektúry troch objektov nepravidelného lichobežníkového tvaru členená betónovým parterom, typickými podlažiami so šachovnicovou kompozíciou okien so zníženými parapetmi a žalúziovými kastlíkmi, je ukončená ustúpeným podlažím so strešnými bytmi s drevenou rastrovanou fasádou. Koncept šachovnice okien sme využili pre väčšie vyloženia betónových balkónov čím bytové domy získali väčšiu plasticitu.

Bytové domy NIDO, Bratislava

Autori: autor: Peter Sticzay-Gromski , spolupráca: Juraj Kováč

Foto: Martin Matula
Foto: Martin Matula

Ateliér Grido predstavuje rezidenčný súbor N!DO vo forme záhradnej pavilónovej architektúre na bývalých športoviskách v Bratislave. Projekt charakterizujú tri štíhle veže vymedzujúce vo svojom strede prirodzené „átrium" - dvor. Svoju vzdušnosť, členitosť a ideálne osvetlenie, získali veže vďaka navzájom poposúvaných obytných modulov. Bohato traktované obytné veže vyrastajú z kaskádovitej platformy, ktorá vznikla odskákaním polo zapustených garáží. Vertikálnosť veží zvýrazňujú celopresklenné komunikačné jadrá a fasáda obytných modulov s výraznými drevoplastovými lamelami a drevenými oknami.

Rezidencia Na Varte, Bratislava

Autori:Michaela Hantabalová-Podolská, Juraj Hantabal, spolupráca: Jarmila Burková, Jakub Hanták

Foto: Juraj Hantabal
Foto: Juraj Hantabal

Rezidenciu tvorí sedem objektov radových rodinných domov situovaných na juhovýchodnom okraji Koliby v Bratislave. Koncept návrhu vychádza z pomerne komplikovaných terénnych vzťahov. Malá hĺbka parcely, strmosť terénu a susedná jestvujúca hustá zástavba. Preto sme sa snažili o hmotovo-priestorové usporiadanie RD tak, aby sme získali pre bývanie čo najväčšiu intimitu a zároveň správnu orientáciu voči svetovým stranám. Toto natočenie je priaznivé aj z hľadiska výhľadov, keďže sme nad Bratislavou. Architektonické stvárnenie jednoduchých línii dopĺňa oblúk plnej fasády v nároží vždy od susedného objektu. Zaoblenie fasády splnilo funkciu lepšieho preslnenia a presvetlenia.

Nominované diela v kategórii Občianske a priemyselné budovy

VIOLA centrum pre umenie, Prešov

Autori: Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Juraj Červený, Dominika Hricová, spolupráca: Martin Ratkoš, Ondrej Jurčo

Foto: Jaroslav Vaľko
Foto: Jaroslav Vaľko

Kultúrny priestor Viola sa nachádza v bezprostrednej väzbe na historické jadro Prešova, v parteri polyfunkčného objektu z 90-tych rokov. V prvej etape v roku 2016 sme adaptovali priestory bývalej pizzerie na literárnu kaviareň a následne v roku 2018 boli priestory bývalej prevádzky FAX COPY rekonštruované na multifunkčnú sálu slúžiacu na divadelné predstavenia a koncerty. Centrum pre umenie spravuje občianske združenie zameriavajúce sa na prácu so školákmi, kultúrne a vzdelávacie podujatia rovnako ako výstavy. Každý z priestorov má samostatný vstup z ulice Tkáčskej, zabezpečujúci im určitú autonómnosť, súčasne oba priestory pôsobia vo vzájomnej synergii.

Premena budovy strednej školy z obdobia normalizácie, Bratislava

Autori: Oliver Kleinert, spolupráca: Jaroslava Ban, Mariana Bartková, Pavol Pribylinec

Foto: Petra Bošanská
Foto: Petra Bošanská

Príbeh premeny jednej školy “socialistického” typu je zatiaľ unikát. Mohol by však byť príbehom premien stoviek ďalších normalizačných budov po celom Slovensku. Na budovy s hodnotami pedagogiky 21. storočia. Na budovy, kde architektúra a dizajn, poctivosť riešení a cielená tvorba možností pozitívnych stretov aktívne pomáha vyučovaciemu procesu a ľuďom v ňom. Premena školy je v rovine ideovej aj fyzickej. Celkový koncept-cieľ, kam škola dlhodobo smeruje, je základným dokumentom architektonického návrhu. Umožňuje etapizáciu fyzickej rekonštrukcie ako aj strategické plánovanie investora s limitovaným rozpočtom a časom na jednotlivé prestavby. V súčasnosti je ukončená 3. etapa z plánovaných 10.

Administratívna budova ABW, Kráľová pri Senci

Autori: René Baranyai, Borislav Benedek, spolupráca: Gabriela Chvostaľová, Marek Vadovič, Gabriela Rolenčíková, Anna Juričková

Foto: Veronika Nagyová
Foto: Veronika Nagyová

Administratívna budova je navrhnutá v areáli závodu na výrobu betónových prvkov ABW (Austria Beton Werk). Objekt je situovaný centrálne medzi výrobu a vzorkovňu a stretávajú sa v ňom vedenie, zamestnanci, zákazníci aj externí pracovníci. Koncepcia objektu vychádza z troch hlavných princípov - zeleného átria otvoreného do každej miestnosti v objekte, ďalej transparentnosti a prehľadnosti dispozície vo vzťahu zákazník – zamestnanec. Tretím podporným princípom návrhu je striktné dodržiavanie ekologických zásad pasívneho štandardu pri návrhu a stavbe objektu, kde je potešiteľný konečný výsledok energetickej bilancie 13 kWh/m2 ročne.

Nominované diela v kategórii Fenomény architektúry

,,Kategória Fenomény architektúry sa tento rok po prvý krát objavuje v hodnotení CE ZA AR. Táto kategória sleduje iné cesty a iné procesy tvorby kvalitnej architektúry, ktoré nie sú úplne bežné v porovnaní s inými kategóriami“, objasnil člen poroty architekt Štefan Polakovič.

Modulárny systém Ark-shelter, premenlivá

Autori: Martin Mikovčák, Michiel De Backer, spolupráca: Viktor Mikovčák

Foto: Martin Tůma, Jakub Skokan
Foto: Martin Tůma, Jakub Skokan

Ark-shelter je modulový systém frajmov a boxov zfinalizovaných už vo výrobe, presúvaných na lokalitu, pospájaných za pár hodín a bez stopy mobility v designe, okamžite pripravených na používanie a to s následnou ambíciou priestorovej transformácie, kedy obytné domy následujú potreby rodiny a rastú o nové spálne, kancelárske objekty nasledujú rast firmy. V lokalitách od striech centier miest, cez vodné plochy jazier až po odľahlé extravilány lúk a lesov ako nový model ‘’into the wild‘’. Dnes, keď žijeme v zrýchlenom móde mestský život, od deadlinu k deadlinu, potrebujeme občas únik. Mimo stres, povinnosti a civilizáciu, späť k nášmu pôvodu. Únik do divočiny, pripomenúť si, kto vlastne sme.

Návrat vily Holubka, Bratislava

Autori: Michaela Hantabalová - Podolská, Juraj Hantabal

Foto: Juraj Hantabal
Foto: Juraj Hantabal

Objekt klasickej medzivojnovej architektúry v dnešnej dobe považovaný za nič výnimočné, ale v 1937 to bola jediná tzv. “moderna stavba” s plochou strechou v okolí. Možno výnimočná svojim architektom Bustínom, ktorý navrhoval pokrokovú funkcionalistickú architektúru. Celú rekonštrukciu sme uskutočnili z dôvodu navrátenia medzivojnového vzhľadu. Veľmi ťažké bolo rozhodovanie, ktoré prvky zachováme z jednotlivých období zásahov do objektu. Myslime, že najväčší počin bol odstránenie šikmej strechy, hlavne v lokalite kde sa vila nachádza – väčšina stavebníkov by pristúpila k nadstavbe alebo zobytneneniu podkrovia, keďže stavebný zákon to v lokalite umožňuje.

Nominované diela v kategórii Interiér

ChAta,Donovaly

Autor: Jana Štofan Styková, spolupráca: Pavol Štofan

Foto: Miro Pochyba
Foto: Miro Pochyba

chAta - kulisa na popredí/pozadí lesa, ktorá pozoruje, vidí a vníma, nekonkuruje mu, iba umožňuje jeho časovo neobmedzené sledovanie. Pôvodná chAta postavená v 70.rokoch dostala šancu poskytovať rekreáciu, či dokonca bývanie so všetkými dnešnými nárokmi a potrebami. Zmena objemu nebola nutná, výzvou bolo integrovať celý komfort na malom pôdoryse. Prepojenie s lesom prichádza vo forme veľkorysej 2-úrovňovej terasy s ihriskom dostatkom miesta na oddych v prírode. Najvýraznejším prvkom rekonštrukcie sa stala hliníková fasáda so zelenými dverami a terasa z Červeného smreku. Podrobnejší opis nie je nutný z jednoduchého dôvodu – genius loci.

AnuAzu, Vojka nad Dunajom

Autori: Peter Jurkovič, Tomáš Kovalčík, Miroslav Slezák, spolupráca: Daniel Lapšanský

foto: Peter Jurkovič
foto: Peter Jurkovič

Mladý manželský pár, uchvátený oválnym priestorom tradičnej jurty, túži po víkendovej chate pre seba a klietov svojho kreatívneho štúdia. Zároveň však potrebujú priestor pre ďalšie funkcie dennej potreby. Prekračujeme prvotnú myšlienku aditívneho prístupu a volíme opačný postup. Namiesto dopĺňania primárnej hmoty o ďalšie objekty vykrajujeme potrebné priestory do pragmatického kvádra. Inšpiráciou nám sú historické objekty hradov. Stena ako miestnosť.

Rekonštrukcia podkrovného bytu, Bratislava

Autori: Peter Jurkovič, Kristína Tomanová

foto: Nora Čaprnková, Jakub Čaprnka
foto: Nora Čaprnková, Jakub Čaprnka

Projekt rekonštrukcie jestvujúcej vstavby do podkrovia domu v historickom centre Bratislavy adresuje bežné problémy rozrastajúcej sa rodiny. Ako komfortne ubytovať tri malé deti a nestratiť obľúbený priestor? Pri návrhu využívame jednu z najvýraznejších kvalít podkrovného priestoru—výšku. Do priestoru za komínovými stenami umiestňujeme hygienický a technický trakt, ktorého nízka svetlá výška nám umožňuje ďalšie použitie "zbytkového" priestoru nad ním. Práve sem expandujú pôdorysne skromné detské izby—menšia pre dcéru, väčšia pre dvoch bratov. Na "poschodí" vzniká priestor pre spánok a hry detí, autonómna krajina nad svetom dospelých, oddelená iba svetlo-prepúšťajúcimi sklenenými tabuľami.

Nominované diela v kategórii Exteriér

,,V časoch sociálnej a klimatickej krízy je veľmi dôležité, aby sme premýšľali o rozhraní medzi postavenými objektmi a prírodou, medzi mestom a vidiekom a medzi interiérom a exteriérom. Myslím si, že exteriér nie je žiadna malá kategória, ale je veľmi dôležitou súčasťou všetkých projektov.“ Zhodnotil zahraničný člen poroty, krajinný architekt Kay Strasser.

Park Jama, Bratislava - Nové Mesto

Autori: Martin Berežný, Katarína Fejo-Boháčová, Daniel Šubín, spolupráca: Eugen Lipka

foto: Otto Vollmann, Matej Kováč
foto: Otto Vollmann, Matej Kováč

Koncept parku je založený na zachovaní tvarovej stopy miesta - cykl. oválu, ktorý vytvoril hranicu medzi "pohybom a kľudom, mestom a prírodou". Verejný priestor sa rozdelil na dve zóny, každá s iným charakterom. V hornom prevažujú “rýchlejšie”, mestské aktivity, dolná úroveň je “pomalšia” s bohatou vzrastlou zeleňou. Nástup do parku dotvára voľne prístupné mikronámestie. Súčasťou parku je servisný objekt s átriom, vegetačnou stenou, strechou a polotransparetným vyhliadkovým boxom. V parku je vysadená celá škála druhov drevín a bylín, sledujúca architektonický koncept areálu. Horný parter s pravidelným rastrom stromov a dolná etáž špecifická organickým tvarovaním chodníkov a nesúrodou výsadbou.

Nový park, Leopoldov

Autori: Jakub Kopec, Klára Zahradníčková, Tomáš Džadoň

foto: Jakub Kopec
foto: Jakub Kopec

Revitalizácia bývalého cintorína na park s herným vybavením pre deti, ktorý transformuje zabudnutú priechodnú záhradu na miesto aktívneho odpočinku pre všetky generácie. Návrh vychádza z troch základných prinhcípov: oživenie rozhrania parku, umožnenie voľného pohybu na jeho vnútornej ploche a doplnenie existujúcich objektov o nové prvky. Projekt vznikol v spolupráci architekta, krajinnej architektky a výtvarníka a na základe architektonickej súťaže.

Nailith, Lučenec

Autori: 1:1 WORKSHOP tím

foto: Anna Horči
foto: Anna Horči

Cieľom 1:1 Workshopu bolo za 12 dní navrhnúť a zrealizovať dielo, ktoré prinesie nové interpretácie lokality, ako aj nadobudnúť skúsenosti počas riešenia problémov návrhu a stavby. Lokalita zadnej časti parku sa vyznačuje dobrou dostupnosťou, hoci tu má park skôr charakter lesa. Nailith je na jednej strane kontextuálnym príspevkom do tejto divokejšej časti parku, vypĺňa mierne údolie a jeho plochy, stupne na sedenie sú pokračovaním terénu. Na druhej strane však miesto neguje. Nakláňa sa a jeho stredová štrbina zneisťuje návštevníka, ktorý je zvyknutý na pravouhlé ukotvenie v priestore. Je domom, do ktorého sa nedá vstúpiť, padnutým meteoritom z vesmíru, ktorý sa musíme naučiť nanovo obývať.

Rozhľadňa Alexandra Filípka na Veľkej Homoli

Autori: Peter Lényi, Ondrej Marko, Jana Kvasniaková, Katarína Kyselová, Karol Butor

foto: Alexander Pravda
foto: Alexander Pravda

Na Veľkej Homoli bola prvá rozhľadňa v roku 1894. Ďalšia, z roku 2001, musela byť pre zlý technický stav a nerealizovateľnosť sanácie koncom roku 2017 odstránená. Mesto Modra malo pôvodne v pláne vypísať súťaž návrhov na novú vežu, avšak obyvatelia spísali petíciu, v ktorej si vyžiadali, aby nová veža vychádzala z kompozície predchádzajúcej. To bolo spolu s dôrazom na technickú stránku novým zadaním. Nová veža bola otvorená už v októbri 2018. Konštrukčne je kombináciou drevených prvkov a oceľových styčníkov. Zavetrenie oceľovými tiahlami je v rámci objemu veže. Hlavné nosné drevené prvky pozostávajú z viacerých drevených hranolov, čo umožňuje ich priebežnú výmenu.

Porota
Porota

Mená laureátov Ceny za architektúru budú známe len členom poroty a ostanú utajené až do okamihu slávnostného odovzdávania cien, ktoré prebehne počas galavečera 10. októbra 2019 v Bratislave.

Na základe hlasovania, ktoré prebehne v mesiaci september na portáli hn.online, bude udelené ocenenie „Cena verejnosti“. I tento rok udelí počas slávnostného galavečera organizátor ocenenie „Patrón architektúry“ za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom.

Autor: CE.ZA.AR 2019
Foto: Archív CEZAAR 2019
reklama

Nové

Viac svetla do bezokenných priestorov vďaka moderným technológiám

Viac svetla do bezokenných priestorov vďaka moderným technológiám

Zverejnené 11.11. Denné svetlo hrá v živote človeka zásadnú úlohu. V modernej dobe až 90% času trávime v budovách, preto je zásadné myslieť na dostatok denného svetla v interiéroch. Denné svetlo má významné účinky na náš metabolizmus a psychické zdravie. Príliš málo… ísť na článok

Letné prehrievanie domov – oficiálne neexistuje, ale...

Letné prehrievanie domov – oficiálne neexistuje, ale...

Zverejnené 7.11. Rok 2019, aj keď netrhal teplotné rekordy, zaznamenal dosť prípadov, kedy teplota v obytných miestnostiach rodinných domov vystúpila až príliš vysoko. Je zrejmé, že stále častejšie sťažnosti na letné prehrievanie domov nemožno odbiť len tepelnou… ísť na článok

Treláže z materiálu WoodPlastic® zdobia nový rezidenčný objekt v Bratislave

Treláže z materiálu WoodPlastic® zdobia nový rezidenčný objekt v Bratislave

Zverejnené 13.11. Na 6 000 unikátnych bezúdržbových lamiel z kompozitu dreva a polyméru od českej spoločnosti WPC - WoodPlastic dominuje atraktívnemu vzhľadu nového luxusného domu v Bratislave. Objekt získal prestížnu Cenu slovenskej komory architektov CE ZA AR 2019… ísť na článok

reklama