vyhľadávanie
Dnes je 5.12.

Chyby spôsobené v dôsledku nesprávneho prevedenia povrchových úprav cementotrieskových dosiek

Zverejnené: 22. 7. 2020

Najviac používanou povrchovou úpravou cementotrieskových dosiek CETRIS® BASIC je náter. Použité náterové hmoty musia vzhľadom k použitiu dosiek (exteriér – fasádne obklady) spĺňať niekoľko požiadaviek. Pri vykonávaní náterov na stavbách bohužiaľ často dochádza k aplikácií nevhodných farieb, prípadne nedodržanie stanovených postupov.

Ku vzniku vápenného výkvetu dochádza najčastejšie pri nedostatočnej hrúbke povrchovej úpravy, poprípade pri absencii nánosu základnej farby

Najčastejšie chyby, poruchy či nedostatky na stavbách sú:

Vápenný výkvet

Vápenné výkvety sú charakteristickým prvkom cementových prvkov, tzn. výrobkov s cementovým spojivom. Pri chybnej aplikácii alebo použití nevhodnej náterovej hmoty sa môžu vyskytnúť aj na samotnej povrchovej úprave.

Najčastejšie dochádza k vzniku vápenného výkvetu pri nedostatočnej hrúbke povrchovej úpravy, prípadne absencii základnej vrstvy farby. Na obrázku je zachytený stav cementotrieskových dosiek CETRIS® BASIC, teda dosiek dodávaných bez povrchovej úpravy, kedy na stavbe po montáži došlo k realizácii fasádneho náteru, pričom ale nebol vykonaný základný náter. Z rubovej strany nie je doska nijako chránená voči vlhkosti.

Pretože sa jednalo o pomerne "čerstvú" záležitosť, bolo možné výkvet odstrániť čistiacim prípravkom na báze kyseliny mravčej (napr. Betoncleaner). Ak sa však odstránenie vzniknutého vápenného výkvetu na povrchovej úprave nerieši včas, dochádza k degradácii samotného náteru a nevratnej zmene farebného odtieňa. V takom prípade už samotné čistenie nepostačí a je po ňom ešte potrebné naniesť aj 1-2 vrstvy náterovej hmoty vhodnej pre povrchovú úpravu minerálnych podkladov.

Olupovanie, praskanie náteru

K najčastejším mechanickým chybám povrchových úprav patrí praskanie a odlupovanie náteru. Po jeho vystavení poveternostným podmienkam a vplyvom pôsobenia vlhkosti dochádza k vzniku trhliniek v nátere a postupnému odlupovaniu.

K najčastejším mechanickým chybám povrchových úprav patrí praskanie a odlupovanie náteru
K najčastejším mechanickým chybám povrchových úprav patrí praskanie a odlupovanie náteru

Možných príčin tejto mechanickej chyby môže byť niekoľko:

• nedostatočné očistenie podkladu od prachu, nečistôt, olejov, mastnoty,
• nevykonanie penetračného náteru (penetrácia slúži k ošetreniu podkladu a nachystaniu povrchu pre nasledujúci náter, zvyšuje priľnavosť),
• nedodržanie podmienok pre aplikáciu náteru – nežiaduca je hlavne nízka teplota, ktorá spomaľuje až znemožňuje zasychanie.

Osmotické pľuzgiere

Osmotické pľuzgiere predstavujú defekt, kedy dochádza k oddeleniu časti náteru od podkladu. Základnou príčinou týchto porúch je vznik semipermeabilnej (polopriepustnej) membrány, ktorá umožňuje vznik osmotických tlakov, ktoré výrazne prekračujú adhéziu väčšiny povrchových úprav k podkladu. Tieto väčšie alebo menšie osmotické pľuzgiere sa dajú ľahko odstrániť vo vlhkej fáze, ale aj po spätnom vyschnutí. K vzniku dochádza, keď je náterová hmota aplikovaná na vlhký podklad, prípadne je náter vystavený vysokej vlhkosti krátko po aplikácii.

Osmotické pľuzgiere vznikajú, ak je náterová hmota aplikovaná na vlhký podklad, prípadne je náter vystavený vysokej vlhkosti krátko po aplikácii
Osmotické pľuzgiere vznikajú, ak je náterová hmota aplikovaná na vlhký podklad, prípadne je náter vystavený vysokej vlhkosti krátko po aplikácii

Strata farebného odtieňa

Jedná sa o degradáciu povrchovej úpravy - náteru, ku ktorej dochádza pôsobením rôznych vplyvov a to najmä UV žiarenia, vysokého pH podkladu, tepla, vlhkosti a pod. Tieto vplyvy spôsobujú nezvratné fyzikálno-chemické zmeny vlastností náterového filmu (zníženie stupňa lesku, farebná zmena náterového filmu).

Veľký vplyv na stálofarebnosť povrchovej úpravy (UV stabilitu) má zloženie povrchovej úpravy (voľba použitého spojiva a pigmentu). Hmotnosť podkladu - cementotrieskovej dosky - je z takmer 70% zložená z portlandského cementu. Jedná sa teda o materiál s veľmi vysokým pH, pohybujúcim sa okolo hodnoty 12,5. Pri takto vysokom pH dochádza k problémom s vyblednutím náteru pri použití náterových hmôt obsahujúcich alkalicky a poveternostne nestále spojivo, organické pigmenty, prípadne pigmenty s nižšou chemickou a tepelnou odolnosťou.

Stálofarebnosť je žiaduca. Na jej degradácii sa však často podieľa absencia či nedostatočná hrúbka základného náteru, ktorý slúži na stabilizáciu podkladu (cementotrieskové dosky)
Stálofarebnosť je žiaduca. Na jej degradácii sa však často podieľa absencia či nedostatočná hrúbka základného náteru, ktorý slúži na stabilizáciu podkladu (cementotrieskové dosky)

Realizácia omietok na dosky CETRIS® v exteriéri

Ak sa na vonkajšie opláštenie z dosiek CETRIS® BASIC nanáša omietka alebo obklad, je potrebné na napenetrovaný podklad prilepiť a mechanicky prikotviť separačnú vrstvu fasádneho izolantu s hrúbkou minimálne 30 milimetrov. Potom nasleduje stierka s výstužnou tkaninou a potom omietka. Pri absencii separačnej vrstvy fasádnej izolácie dochádza ku vzniku trhliniek v omietke v mieste škár medzi doskami CETRIS®.

Autor: Kolektív autorov
Foto: archív CIDEM Hranice, a. s.
reklama

Nové

Zima vás nemusí odradiť od murovania

Zima vás nemusí odradiť od murovania

Zverejnené 1.12. Pri výstavbe konštrukcií treba rešpektovať nielen technologické postupy, ale aj klimatické podmienky. Medzi najdôležitejšie ukazovatele sa pritom zaraďujú nízke alebo vysoké vonkajšie teploty, slnečné žiarenie, vietor, dážď a mráz. Pri nižších… ísť na článok

Ultranízkoenergetické tehlové dvojdomy pod Považským Inovcom

Ultranízkoenergetické tehlové dvojdomy pod Považským Inovcom

Zverejnené 30.11. V atraktívnej lokalite obce Kočovce časť Rakoľuby zrealizovala spoločnosť CBI s. r. o. výstavbu moderných ultranízkoenergetických dvojdomov . Na stavbu moderných objektov bolo použité murivo z tehál Porotherm, ktoré dosahujú vynikajúce… ísť na článok

Materská škola v nemeckom Niederwerne. Tri budovy pripomínajúce vápencové masívy

Materská škola v nemeckom Niederwerne. Tri budovy pripomínajúce vápencové masívy

Zverejnené 5.12. Nová budova materskej školy v nemeckom Niederwerrne ponúka miesto až pre 125 detí. Tri vzájomne prepojené budovy pripomínajú horské vápencové masívy – majú snehobielu fasádu aj strechu z odolnej zliatiny hliníka spoločnosti PREFA Aluminiumprodukte. ísť na článok

reklama