Malta HELUZ SIDI
vyhľadávanie
Dnes je 14.8.

Chyby spôsobené v dôsledku nesprávneho prevedenia povrchových úprav cementotrieskových dosiek

Zverejnené: 22. 7. 2020

Najviac používanou povrchovou úpravou cementotrieskových dosiek CETRIS® BASIC je náter. Použité náterové hmoty musia vzhľadom k použitiu dosiek (exteriér – fasádne obklady) spĺňať niekoľko požiadaviek. Pri vykonávaní náterov na stavbách bohužiaľ často dochádza k aplikácií nevhodných farieb, prípadne nedodržanie stanovených postupov.

Ku vzniku vápenného výkvetu dochádza najčastejšie pri nedostatočnej hrúbke povrchovej úpravy, poprípade pri absencii nánosu základnej farby

Najčastejšie chyby, poruchy či nedostatky na stavbách sú:

Vápenný výkvet

Vápenné výkvety sú charakteristickým prvkom cementových prvkov, tzn. výrobkov s cementovým spojivom. Pri chybnej aplikácii alebo použití nevhodnej náterovej hmoty sa môžu vyskytnúť aj na samotnej povrchovej úprave.

Najčastejšie dochádza k vzniku vápenného výkvetu pri nedostatočnej hrúbke povrchovej úpravy, prípadne absencii základnej vrstvy farby. Na obrázku je zachytený stav cementotrieskových dosiek CETRIS® BASIC, teda dosiek dodávaných bez povrchovej úpravy, kedy na stavbe po montáži došlo k realizácii fasádneho náteru, pričom ale nebol vykonaný základný náter. Z rubovej strany nie je doska nijako chránená voči vlhkosti.

Pretože sa jednalo o pomerne "čerstvú" záležitosť, bolo možné výkvet odstrániť čistiacim prípravkom na báze kyseliny mravčej (napr. Betoncleaner). Ak sa však odstránenie vzniknutého vápenného výkvetu na povrchovej úprave nerieši včas, dochádza k degradácii samotného náteru a nevratnej zmene farebného odtieňa. V takom prípade už samotné čistenie nepostačí a je po ňom ešte potrebné naniesť aj 1-2 vrstvy náterovej hmoty vhodnej pre povrchovú úpravu minerálnych podkladov.

Olupovanie, praskanie náteru

K najčastejším mechanickým chybám povrchových úprav patrí praskanie a odlupovanie náteru. Po jeho vystavení poveternostným podmienkam a vplyvom pôsobenia vlhkosti dochádza k vzniku trhliniek v nátere a postupnému odlupovaniu.

K najčastejším mechanickým chybám povrchových úprav patrí praskanie a odlupovanie náteru
K najčastejším mechanickým chybám povrchových úprav patrí praskanie a odlupovanie náteru

Možných príčin tejto mechanickej chyby môže byť niekoľko:

• nedostatočné očistenie podkladu od prachu, nečistôt, olejov, mastnoty,
• nevykonanie penetračného náteru (penetrácia slúži k ošetreniu podkladu a nachystaniu povrchu pre nasledujúci náter, zvyšuje priľnavosť),
• nedodržanie podmienok pre aplikáciu náteru – nežiaduca je hlavne nízka teplota, ktorá spomaľuje až znemožňuje zasychanie.

Osmotické pľuzgiere

Osmotické pľuzgiere predstavujú defekt, kedy dochádza k oddeleniu časti náteru od podkladu. Základnou príčinou týchto porúch je vznik semipermeabilnej (polopriepustnej) membrány, ktorá umožňuje vznik osmotických tlakov, ktoré výrazne prekračujú adhéziu väčšiny povrchových úprav k podkladu. Tieto väčšie alebo menšie osmotické pľuzgiere sa dajú ľahko odstrániť vo vlhkej fáze, ale aj po spätnom vyschnutí. K vzniku dochádza, keď je náterová hmota aplikovaná na vlhký podklad, prípadne je náter vystavený vysokej vlhkosti krátko po aplikácii.

Osmotické pľuzgiere vznikajú, ak je náterová hmota aplikovaná na vlhký podklad, prípadne je náter vystavený vysokej vlhkosti krátko po aplikácii
Osmotické pľuzgiere vznikajú, ak je náterová hmota aplikovaná na vlhký podklad, prípadne je náter vystavený vysokej vlhkosti krátko po aplikácii

Strata farebného odtieňa

Jedná sa o degradáciu povrchovej úpravy - náteru, ku ktorej dochádza pôsobením rôznych vplyvov a to najmä UV žiarenia, vysokého pH podkladu, tepla, vlhkosti a pod. Tieto vplyvy spôsobujú nezvratné fyzikálno-chemické zmeny vlastností náterového filmu (zníženie stupňa lesku, farebná zmena náterového filmu).

Veľký vplyv na stálofarebnosť povrchovej úpravy (UV stabilitu) má zloženie povrchovej úpravy (voľba použitého spojiva a pigmentu). Hmotnosť podkladu - cementotrieskovej dosky - je z takmer 70% zložená z portlandského cementu. Jedná sa teda o materiál s veľmi vysokým pH, pohybujúcim sa okolo hodnoty 12,5. Pri takto vysokom pH dochádza k problémom s vyblednutím náteru pri použití náterových hmôt obsahujúcich alkalicky a poveternostne nestále spojivo, organické pigmenty, prípadne pigmenty s nižšou chemickou a tepelnou odolnosťou.

Stálofarebnosť je žiaduca. Na jej degradácii sa však často podieľa absencia či nedostatočná hrúbka základného náteru, ktorý slúži na stabilizáciu podkladu (cementotrieskové dosky)
Stálofarebnosť je žiaduca. Na jej degradácii sa však často podieľa absencia či nedostatočná hrúbka základného náteru, ktorý slúži na stabilizáciu podkladu (cementotrieskové dosky)

Realizácia omietok na dosky CETRIS® v exteriéri

Ak sa na vonkajšie opláštenie z dosiek CETRIS® BASIC nanáša omietka alebo obklad, je potrebné na napenetrovaný podklad prilepiť a mechanicky prikotviť separačnú vrstvu fasádneho izolantu s hrúbkou minimálne 30 milimetrov. Potom nasleduje stierka s výstužnou tkaninou a potom omietka. Pri absencii separačnej vrstvy fasádnej izolácie dochádza ku vzniku trhliniek v omietke v mieste škár medzi doskami CETRIS®.

Autor: Kolektív autorov
Foto: archív CIDEM Hranice, a. s.
reklama

Nové

Ťažká šikmá strecha z keramicko-betónových panelov HELUZ  je odolná, trvanlivá a tepelne aj zvukovo výborne izoluje

Ťažká šikmá strecha z keramicko-betónových panelov HELUZ je odolná, trvanlivá a tepelne aj zvukovo výborne izoluje

Zverejnené 13.8. Konštrukcia strechy z odolných masívnych keramicko-betónových panelov HELUZ má vysoký používateľský štandard. Medzi jej prednosti patrí trvanlivosť, výhodné statické priťaženie stavby, zvýšenie tepelnej akumulácie a zlepšenie zvukovej izolácie (Rw >… ísť na článok

Vonkajšie žalúzie – svetlo, energetika a vnútorná klíma vo vašich rukách

Vonkajšie žalúzie – svetlo, energetika a vnútorná klíma vo vašich rukách

Aktualizované 10.8. Vonkajšie žalúzie sú vysoko účinnou tieniacou technikou. Ich obľuba je na vzostupe a stávajú sa neodmysliteľným doplnkom moderných stavieb. Používajú sa tam, kde chceme dosiahnuť čo najväčšiu energetickú úspornosť budov, regulovať si vnútornú klímu… ísť na článok

Tichý génius: pohon Becker EVO, vďaka ktorému nie sú automatizované rolety takmer počuť a sú flexibilné ako nikdy predtým

Tichý génius: pohon Becker EVO, vďaka ktorému nie sú automatizované rolety takmer počuť a sú flexibilné ako nikdy predtým

Zverejnené 12.8. Znalci už dlho vedia, že pohony roliet od firmy Becker sú mimoriadne tiché. Avšak aj napriek tomu vyvstáva otázka: Nedalo by sa to ešte tichšie? Experti z Hesenska na ňu odpovedali a ako výsledok svojho výskumu prezentovali novú generáciu drôtových… ísť na článok

reklama