Malta HELUZ SIDI
vyhľadávanie
Dnes je 14.8.

Drevostavby v praxi

Zverejnené: 23. 9. 2008

V dňoch 8. a 9. novembra 2007 usporiadala spoločnosť Rigips, s.r.o. spolu s firmami S-G Orsil, s.r.o. a Dörken s.r.o. 1. ročník konferencie pod názvom Drevostavby v praxi. Viac ako 180 účastníkov si vypočulo 13 prednášajúcich, ktorí tvorili zmes špecialistov z oblasti navrhovania a realizácie drevostavieb alebo z odboru materiálového inžinierstva, ktoré sa týka výrobkov pre drevostavby. Išlo o jednu z najlepšie obsadených a tiež najväčších minuloročných akcií tohto druhu.

Dvojdňová konferencia sa konala v príjemnom prostredí horského hotela Skalský Dvůr blízko obce Lísek u Bystřice nad Pernštejnem. Potvrdila ústne šírenú zmienku, že rozvoj drevostavieb v Českej republike je významne zrýchlený aktivitami výrobcov a dodávateľov stavebných „nedrevených” komponentov, ktoré sa pre túto výstavbu používajú.

V tomto prípade ide o výrobcov sadrovláknitých a sadrokartónových dosiek, tepelných izolácií a fóliových materiálov. Tí v rámci marketingovej komunikácie s možnými odberateľmi vyvíjajú intenzívnu osvetovú činnosť, a tak šíria nové informácie, ktoré ovplyvňujú odborníkov, predovšetkým projektantov, dodávateľov drevostavieb, a zároveň aj verejnosť vrátane záujemcov o drevenú výstavbu. Cieľom je, aby investor, ktorý sa v dobrej viere rozhodne pre drevostavbu, našiel pre svoje rozhodnutie podporu u odborníka aj u stavebnej firmy.

1. ročník konferencie Drevostavby v praxi bol svojím spôsobom výnimočný. Účastník tu získal nielen široký a celistvý pohľad na problematiku výstavby drevostavieb, ale mohol sa tu dozvedieť tiež podrobné informácie o konštrukčných riešeniach, konštrukčných detailoch, o správaní konštrukcií okrem iného aj z pohľadu požiarnej odolnosti a stavebnej fyziky. Nechýbali ani informácie o chybách a poruchách, ktoré vznikajú buď nesprávnym návrhom, výstavbou alebo používaním.

Stredobodom pozornosti konferencie, ktorej hlavné témy rozpíšeme podrobnejšie nižšie, bol predovšetkým najrozšírenejší typ drevostavby, montovanej z prefabrikovaných panelov. Popri čerpaní informácií si účastníci konferencie mohli prezrieť na malej firemnej výstave v susedstve hlavnej prednáškovej sály niektoré materiály, nástroje a náradie, ktoré sa k tomuto typu výstavby používajú.


Moderná drevostavba je často k nerozoznaniu od kamenného domu. Foto Modrá Lagúna, Viedeň.

Prednášajúci sa na konferencii predstavili s týmito prednáškami:

 1. Jitka Beránková, Ing., Ph.D., VVÚD Praha, s.p.: Certifikácia a Dokument národnej kvality montovaných domov na báze dreva,
 2. Roman Kučera, Rigips, s.r.o.: Stavebníctvo a drevostavby v ČR,
 3. Jiří Otta, Ing., Rigips, s.r.o., Materiály Rigips v drevostavbách a doplňujúce informácie: Formaldehyd a ďalšie nestále látky v stavbách,
 4. Jiří Provázek, Rigips, s.r.o.: Sadro-vláknité dosky Rigidur v drevostavbách – pohľad z praxe,
 5. Petr Kuklík, Associate Prof., Ph.D., CEng., ČVUT Praha: Priestorová tuhosť a požiarna odolnosť drevostavieb,
 6. Petr Kuklík, Associate Prof., Ph.D., CEng., ČVUT Praha: Súčasné možnosti využitia dreva v bytovej výstavbe,
 7. Roman Zoufal, Ing., CSc., Pavus, a.s.: Požiadavky na stavebné výrobky a konštrukcie, preukazovanie a klasifikácia ich požiarnych vlastností,
 8. Jan Krňanský, Doc. Ing., CSc., Technická univerzita Liberec: Vlhkosť v obvodových plášťoch drevostavieb,
 9. Pavel Rydlo, Ing., Rigips, s.r.o.: Zateplenie spodnej stavby,
 10. Pavel Rydlo, Ing., Rigips, s.r.o.: Tepelná izolácia soklu - štúdium,
 11. Michal Šopík, Ing., RD Project & Partners, s.r.o.: Potenciál technického know-how pri projektovaní drevostavieb. Fenomén – príprava výroby,
 12. Karel Bulín, Dörken, s.r.o.: Energeticky úsporné konštrukcie šikmých striech a obvodových stien drevostavieb s materiály DELTA,
 13. Bohumil Koželouh, Ing., CSc., Statika drevostavieb,
 14. Karel Sedláček, Ing., Saint-Gobain Orsil, s.r.o.: Požiadavky na pasívne domy z hľadiska tepelných izolácií.

V ďalšom texte si priblížime najdôležitejšie myšlienky, ktoré v uvedených príspevkoch na 1. ročníku konferencie Drevostavby v praxi zazneli.


Zrubový dom. Foto Modrá Lagúna, Viedeň.

Hlavné myšlienky z prednášok

V príspevku Certifikácia a Dokument národnej kvality montovaných domov na báze dreva uviedla Ing. Jitka Beránková, Ph.D. z VVÚD Praha, s.p. (Výskumný a vývojový ústav drevársky, certifikačný orgán, autorizovaná a notifikovaná osoba)základné východiská, ktoré viedli k zavedeniu systému posudzovania zhody vlastností výrobkov s požiadavkami zákona. Zmyslom je preventívna ochrana spotrebiteľa a zníženie rizika uvedenia nekvalitných alebo dokonca nebezpečných výrobkov na trh. Definícia výrobku pritom hovorí, že výrobkom je aj prefabrikovaný panel, ktorý si stavebná firma rozhodnutá realizovať drevostavby, sama opakovane vyrába (a na stavenisku montuje). Taká firma musí k panelu vydať podľa zákona 22/1997 Zb. prehlásenie zhody na základe certifikácie udelenej nezávislou autorizovanou osobou (certifikačnou spoločnosťou), ďalej vydať technickú dokumentáciu a nechať si certifikovať systém riadenia výroby. Nesplnenie tejto požiadavky je nielen negatívnou reklamou takéhoto dodávateľa, ale hrozí mu naviac od ČOI aj pokuta, ktorá ho môže existenčne ohroziť.

Z iniciatívy VVÚD Praha, s.p. a Asociácie dodávateľov montovaných domov (ADMD) vznikol tzv. Dokument národnej kvality montovaných domov na báze dreva (DNK). Ide v podstate o inštitút v rámci členov ADMD, ktorý vznikol ako reakcia na stále vzrastajúci počet spoločností zaoberajúcich sa montážou drevostavieb, čo viedlo k tendencii znižovania kvality za účelom zníženia ceny a väčšej konkurencieschopnosti. Inštitút má zaistiť minimálnu kvalitu výroby panelov a následné montáže a ďalej má zjednotiť základné nástroje pre posudzovanie kvality. Výstupom je Dokument DNK, ktorý môže získať len člen ADMD. Podľa ADMD bude Dokument pre investorov značkou vysokej kvality, ktorej dodržiavanie bude kontrolované nezávislým certifikačným orgánom.

Roman Kučera, obchodný riaditeľ spoločnosti Rigips, s.r.o. predstavil v prvej časti svojho príspevku nazvaného Stavebníctvo a drevostavby v ČR spoločnosť Rigips, s.r.o. a jej postavenie na trhu v Českej republike. V druhej časti popísal sortiment výrobkov a služieb, ktoré táto spoločnosť ponúka pre české stavebníctvo a hlavne pre výstavbu drevostavieb.

Spoločnosť Rigips, s.r.o. je členom celosvetovo pôsobiaceho koncernu Saint-Gobain, ktorý vznikol v roku 1665 pod záštitou Ľudovíta XIV. Francúzsky panovník si vtedy najal malú firmu k výrobe stolného skla, dnes tento koncern patrí do prvej stovky svetových priemyslových korporácií, zamestnáva viac ako 200 000 ľudí a 70 národností, je aktívny vo viac než 50 krajinách sveta a združuje 1 200 spoločností. Koncern má 5 divízií, jednou z nich je divízia Výrobky pre stavebníctvo. V Českej republike má Rigips, s.r.o. 3 výrobné závody, v Horních Počaplech u Mělníka (sadrokartónové dosky), v Českém Brodě a České Skalici (penový polystyrén). Výrobný sortiment predstavujú sadrokartónové a sadrovláknité dosky, polystyrénové izolácie, sadrové omietky a maliarske stierky.


Drevo ako základný konštrukčne-stavebný materiál sa uplatní aj u stavieb s veľkoplošnými presklennými panelmi. Foto Modrá Lagúna, Viedeň.

Pre drevostavby ponúka spoločnosť Rigips, s.r.o. systémové riešenie suchej výstavby, tepelných izolácií vrátane izolácie sokla a spodnej stavby a povrchových úprav. Konkrétne ide o tieto materiály:

 • sadrovláknité dosky Rigidur pre nosné aj nenosné konštrukcie,
 • sadrokartónové dosky pre vnútorné použitie,
 • fasádne polystyrénové dosky pre zateplenie,
 • soklové a drenážne dosky pre tepelnú izoláciu spodnej stavby,
 • polystyrénové izolácie podláh.

Pre zhotoviteľov drevostavieb Rigips, s. r. o. ponúka:

 • Odbornú pomoc pri príprave dokumentácie pre certifikáciu v hodnote cca 15 tis. Kč.
 • Odbornú pomoc pri kontrole VVÚD Praha, s.p. a CSI, a.s. v hodnote cca 30 tis. Kč.
 • Finančnú pomoc s hradením 50 až 100 % nákladov na certifikáciu systému riadenia výroby, ktorá závisí na počte postavených domov za rok a podiely materiálov Rigips v skladbe konštrukcií.
Autor: Jiří Hejhálek
Foto: Archiv redakce

Tématické odbory

reklama

Nové

Ťažká šikmá strecha z keramicko-betónových panelov HELUZ je odolná, trvanlivá a tepelne aj zvukovo výborne izoluje

Ťažká šikmá strecha z keramicko-betónových panelov HELUZ je odolná, trvanlivá a tepelne aj zvukovo výborne izoluje

Zverejnené 13.8. Konštrukcia strechy z odolných masívnych keramicko-betónových panelov HELUZ má vysoký používateľský štandard. Medzi jej prednosti patrí trvanlivosť, výhodné statické priťaženie stavby, zvýšenie tepelnej akumulácie a zlepšenie zvukovej izolácie (Rw >… ísť na článok

Vonkajšie žalúzie – svetlo, energetika a vnútorná klíma vo vašich rukách

Vonkajšie žalúzie – svetlo, energetika a vnútorná klíma vo vašich rukách

Aktualizované 10.8. Vonkajšie žalúzie sú vysoko účinnou tieniacou technikou. Ich obľuba je na vzostupe a stávajú sa neodmysliteľným doplnkom moderných stavieb. Používajú sa tam, kde chceme dosiahnuť čo najväčšiu energetickú úspornosť budov, regulovať si vnútornú klímu… ísť na článok

Bytový dom Schichtgründe: veľkorysosť priestoru, zelených plôch aj terás

Bytový dom Schichtgründe: veľkorysosť priestoru, zelených plôch aj terás

Zverejnené 14.8. Vo štvrtok 30. júla organizovala DELTA prehliadku jedného z najväčších bytových projektov dokončených vo Viedni v roku 2020. Rezidenčný komplex Schichtgründe sa nachádza v 21. okrsku mesta Viedeň, ktorý bol zvolený za oblasť budúceho rozvoja mesta… ísť na článok

reklama