vyhľadávanie
Dnes je 14.11.

Fólia FATRAFOL získala certifikát testované v Antarktíde

Zverejnené: 13. 8. 2019

Doposiaľ len 9 firiem sa môže popýšiť certifikátom „Testované v Antarktíde“. Spoločnosť Fatra, a.s. je jednou z nich. Náročné podmienky arktického podnebia, dlhodobé a intenzívne testovanie, to všetko musí podstúpiť výrobok, ktorý sa uchádza o zisk tohto certifikátu.

Hydroizolačná fólia FATRAFOL 810, ktorá je vyrobená na báze mäkčeného PVC a vystužená polyesterovou mriežkou (pre vysokú rozmerovú stabilitu), je jedným z nich. Je určená predovšetkým k vykonávaniu jednovrstvých povlakových krytín plochých striech, mechanicky kotvených k podkladu.

Zahájenie testov v Antarktíde

Testovanie fólie bolo zahájené už na začiatku roku 2015, kedy boli jednotlivé vzorky umiestnené na streche Českej vedeckej stanice J. G. Mendela, ktorá leží na pobreží ostrova Jamesa Rossa v Antarktíde. Toto systematické a dlhodobé testovanie (celková doba by mala presiahnuť 10 rokov) je zamerané na sledovanie strešných hydroizolačných fólií voči pôsobeniu nepriaznivých poveternostných podmienok.

Úplne odlišné poveternostné podmienky

Najčastejšie sa testy na poveternostné starnutie plastov vykonávajú v krajinách s vysokou intenzitou slnečného svitu a relatívne vysokými dennými teplotami. Na rozdiel od nich poskytuje Antarktída podmienky úplne odlišné. Typické pre Antarktídu je mnohonásobné striedanie teplôt, od 10 °C nad nulou až po hodnoty pod - 30 °C, s obmedzeným tokom svetelného žiarenia počas polárnej zimy a predovšetkým potom niekoľkonásobne zvýšeným podielom UV žiarenia. Nezanedbateľnú rolu tu hrajú aj fyzikálne faktory – častice ľadu a piesku nesené vetrom dosahujúcim rýchlosť až 150 km/hod. Vplyv kombinácie týchto faktorov, ktoré prirodzene spôsobujú starnutie polymérov a degradáciu ich úžitkových vlastností, sa spoločnosť Fatra, a.s. v spolupráci s VUT v Brne a Masarykovou univerzitou v Brne rozhodla študovať aj na vybraných výrobkoch značky FATRAFOL. Začiatkom roku 2015 bola odoslaná do Antarktídy séria vzoriek polymérnych materiálov, ktorá by mala čo najviac poodhaliť vplyv cieleného testovania v špecifických antarktických podmienkach.

Výsledok testu

Samotné testovanie prebieha tak, že členovia expedície vyskúšajú, či výrobok spĺňa vlastnosti deklarované výrobcom a to aj v náročných polárnych podmienkach. Splnenie týchto testov potom oprávňuje firmu k udeleniu ochrannej známky Testované v Antarktíde.

Celkovým zhodnotením je možné konštatovať, že izolačná fólia je po expozícií v Antarktíde bez zásadných fyzikálnych zmien. Chemická zmena síce bola potvrdená, avšak len na povrchu všetkých exponovaných vzoriek – do hrúbky 0,1 mm. Pretože je celková hrúbka izolačných fólií okolo 1,5 mm, táto chemická zmena nijako neovplyvní celkové aplikačné vlastnosti fólie.

Úspech

Testovaná strešná hydroizolačná fólia FATRAFOL 810 obstála aj po trojročnej expozícií v extrémnych podmienkach na Českej vedeckej stanici J. G. Mendela na Antarktíde. Vďaka tomu získala ochrannú známku "Testované v Antarktíde". Doterajšie výsledky preukazujú predpoklad fólie k zachovaniu dlhodobej funkčnosti aj v náročných podmienkach Antarktídy.

Presné podmienky testu a výsledky sú zverejnené na internetovej stránke www.testovanovantarktide.cz.

Autor: Kolektív autorov
Foto: Archív firmy
reklama

Nové

Viac svetla do bezokenných priestorov vďaka moderným technológiám

Viac svetla do bezokenných priestorov vďaka moderným technológiám

Zverejnené 11.11. Denné svetlo hrá v živote človeka zásadnú úlohu. V modernej dobe až 90% času trávime v budovách, preto je zásadné myslieť na dostatok denného svetla v interiéroch. Denné svetlo má významné účinky na náš metabolizmus a psychické zdravie. Príliš málo… ísť na článok

Letné prehrievanie domov – oficiálne neexistuje, ale...

Letné prehrievanie domov – oficiálne neexistuje, ale...

Zverejnené 7.11. Rok 2019, aj keď netrhal teplotné rekordy, zaznamenal dosť prípadov, kedy teplota v obytných miestnostiach rodinných domov vystúpila až príliš vysoko. Je zrejmé, že stále častejšie sťažnosti na letné prehrievanie domov nemožno odbiť len tepelnou… ísť na článok

Treláže z materiálu WoodPlastic® zdobia nový rezidenčný objekt v Bratislave

Treláže z materiálu WoodPlastic® zdobia nový rezidenčný objekt v Bratislave

Zverejnené 13.11. Na 6 000 unikátnych bezúdržbových lamiel z kompozitu dreva a polyméru od českej spoločnosti WPC - WoodPlastic dominuje atraktívnemu vzhľadu nového luxusného domu v Bratislave. Objekt získal prestížnu Cenu slovenskej komory architektov CE ZA AR 2019… ísť na článok

reklama