Zadovážte si vonkajšiu roletu
a dajte zbohom horúčave
vyhľadávanie
Dnes je 22.8.

Fólia FATRAFOL získala certifikát testované v Antarktíde

Zverejnené: 13. 8. 2019

Doposiaľ len 9 firiem sa môže popýšiť certifikátom „Testované v Antarktíde“. Spoločnosť Fatra, a.s. je jednou z nich. Náročné podmienky arktického podnebia, dlhodobé a intenzívne testovanie, to všetko musí podstúpiť výrobok, ktorý sa uchádza o zisk tohto certifikátu.

Hydroizolačná fólia FATRAFOL 810, ktorá je vyrobená na báze mäkčeného PVC a vystužená polyesterovou mriežkou (pre vysokú rozmerovú stabilitu), je jedným z nich. Je určená predovšetkým k vykonávaniu jednovrstvých povlakových krytín plochých striech, mechanicky kotvených k podkladu.

Zahájenie testov v Antarktíde

Testovanie fólie bolo zahájené už na začiatku roku 2015, kedy boli jednotlivé vzorky umiestnené na streche Českej vedeckej stanice J. G. Mendela, ktorá leží na pobreží ostrova Jamesa Rossa v Antarktíde. Toto systematické a dlhodobé testovanie (celková doba by mala presiahnuť 10 rokov) je zamerané na sledovanie strešných hydroizolačných fólií voči pôsobeniu nepriaznivých poveternostných podmienok.

Úplne odlišné poveternostné podmienky

Najčastejšie sa testy na poveternostné starnutie plastov vykonávajú v krajinách s vysokou intenzitou slnečného svitu a relatívne vysokými dennými teplotami. Na rozdiel od nich poskytuje Antarktída podmienky úplne odlišné. Typické pre Antarktídu je mnohonásobné striedanie teplôt, od 10 °C nad nulou až po hodnoty pod - 30 °C, s obmedzeným tokom svetelného žiarenia počas polárnej zimy a predovšetkým potom niekoľkonásobne zvýšeným podielom UV žiarenia. Nezanedbateľnú rolu tu hrajú aj fyzikálne faktory – častice ľadu a piesku nesené vetrom dosahujúcim rýchlosť až 150 km/hod. Vplyv kombinácie týchto faktorov, ktoré prirodzene spôsobujú starnutie polymérov a degradáciu ich úžitkových vlastností, sa spoločnosť Fatra, a.s. v spolupráci s VUT v Brne a Masarykovou univerzitou v Brne rozhodla študovať aj na vybraných výrobkoch značky FATRAFOL. Začiatkom roku 2015 bola odoslaná do Antarktídy séria vzoriek polymérnych materiálov, ktorá by mala čo najviac poodhaliť vplyv cieleného testovania v špecifických antarktických podmienkach.

Výsledok testu

Samotné testovanie prebieha tak, že členovia expedície vyskúšajú, či výrobok spĺňa vlastnosti deklarované výrobcom a to aj v náročných polárnych podmienkach. Splnenie týchto testov potom oprávňuje firmu k udeleniu ochrannej známky Testované v Antarktíde.

Celkovým zhodnotením je možné konštatovať, že izolačná fólia je po expozícií v Antarktíde bez zásadných fyzikálnych zmien. Chemická zmena síce bola potvrdená, avšak len na povrchu všetkých exponovaných vzoriek – do hrúbky 0,1 mm. Pretože je celková hrúbka izolačných fólií okolo 1,5 mm, táto chemická zmena nijako neovplyvní celkové aplikačné vlastnosti fólie.

Úspech

Testovaná strešná hydroizolačná fólia FATRAFOL 810 obstála aj po trojročnej expozícií v extrémnych podmienkach na Českej vedeckej stanici J. G. Mendela na Antarktíde. Vďaka tomu získala ochrannú známku "Testované v Antarktíde". Doterajšie výsledky preukazujú predpoklad fólie k zachovaniu dlhodobej funkčnosti aj v náročných podmienkach Antarktídy.

Presné podmienky testu a výsledky sú zverejnené na internetovej stránke www.testovanovantarktide.cz.

Autor: Kolektív autorov
Foto: Archív firmy
reklama

Nové

Tepelné čerpadlá v novostavbách

Tepelné čerpadlá v novostavbách

Zverejnené 21.8. Výber vykurovacieho systému patrí v prípade výstavby nového domu medzi priority. V ideálnom prípade je o ňom rozhodnuté už pred vznikom architektonickej štúdie stavby, čo nielenže výrazne zjednoduší stavebné postupy, ale predovšetkým náklady na… ísť na článok

Krásny priestor medzi strechami

Krásny priestor medzi strechami

Zverejnené 20.8. Pod strechami sa kedysi nežilo, priestory povaly boli voľné. V súčasnosti tu bývame aj pracujeme – a hodnotne presvetliť, otvoriť priestor starého podkrovia v pamiatkovo chránených zónach je ťažkých orieškom, má to svoje pevné pravidlá. ísť na článok

Automatické záložné zdroje. Ako správne vybrať?

Automatické záložné zdroje. Ako správne vybrať?

Zverejnené 19.8. Bez automatických záložných zdrojov (ATS) sa nezaobídu úrady, výrobné podniky, väčšie firmy, serverovne, dátové centrá, ale ani inteligentné rodinné domy. V prípade výpadku elektrickej energie musí kvalitný generátor automaticky naskočiť, aby došlo… ísť na článok

reklama
trackimg