Zadovážte si vonkajšiu roletu
a dajte zbohom horúčave
vyhľadávanie
Dnes je 18.7.

Inovatívny spôsob elektrického vykurovania od spoločnosti ARIEM

Aktualizováno: 10. 2. 2019

O rodinných domoch už bolo napísané v časopisoch a na internete takmer všetko. Preto sa v tomto príspevku zameriame na riešenie pre byty, rodinné domy aj veľké priemyselné budovy, ktoré je zatiaľ mimo hlavný prúd záujmu. Jedná sa o sálavé vykurovanie. Na jeho použitie existuje množstvo technických argumentov a proti len jediný – tradícia a s ňou spojená neznalosť a neskúsenosť.

Novinka od spoločnosti ARIEM

Spoločnosť ARIEM prichádza na trh s inovatívnym elektrickým vykurovacím systémom na báze sálavého tepla a konvekcie s integrovaným pamäťovým jadrom, ktorý je plnohodnotným vykurovacím systémom. Údržba panelov je veľmi jednoduchá, nevyžaduje žiadne zdĺhavé špeciálne postupy. Samotný panel je vyrobený z materiálov, ktoré sa časom neopotrebovávajú.

Prečo je toto kúrenie iné?

Kúrenie od spoločnosti ARIEM využíva okrem sálavého tepla aj čiastočný ohrev vzduchu a to prostredníctvom inovatívneho keramického pamäťového jadra so zalisovaným vykurovacím drôtom, ten prostredníctvom vysokej akumulačnej schopnosti počas nečinnosti ihneď nevychladne, ale naďalej vydáva teplo. Tým sa efektivita kúrenia znásobuje.

Vykurovanie na princípe sálavého tepla pozitívne vplýva na zdravie

Keďže vykurovanie od spoločnosti ARIEM pracuje na princípe sálavého tepla má oproti iným typom vykurovaní mnoho zdravotných prínosov pre ľudský organizmus. V prvom rade vzduch v miestnostiach zostáva čistý, nevíri sa v ňom prach a nie je zbavený kyslíka, ako to zvyčajne býva pri procese spaľovania. Vzduch sa nevysušuje, preto ho nie je potrebné ani zvlhčovať. Ľudia nie sú potom tak náchylní na respiračné ochorenia, ako to býva pri iných typoch vykurovania. Kúrením založeným na tepelných vlnách dosiahneme zdravú a príjemnú vnútornú klímu. Vedecké výskumy tiež ukázali, že teplo vlnovej dĺžky 10 mikrónov (mikrometrov), známe tiež ako biogenetické, stimuluje zdravý rast buniek. Biogenetické infračervené žiarenie sa neaktivuje iba prostredníctvom molekúl vody v tele, ale tiež zodpovedá za ich rezonanciu a ionizáciu. To zasa stimuluje a zlepšuje cirkuláciu krvi a látkovú výmenu.

Využitie energie zo Slnka

Firma ARIEM prichádza na slovenský trh s novinkou – DC radiátormi , kde sa využíva priamo energia zo Slnka pomocou fotovoltaických článkov a jednosmerným prúdom ohrieva vykurovacie telesá, týmto sa každá svetelná hodina premieňa na energiu, ktorá je zdarma. Svetovým problémom je však uskladnenie vyrobenej elektrickej energie. Najbežnejším spôsobom je uskladnenie do batérií, ale pri tomto procese je potrebné prídavné elektronické zariadenie a aj samotná využiteľnosť batérií má svoje hranice. A kde sa dá elektrická energia ešte uskladniť bez veľkých investícií? Do vykurovacích telies a do vody. Touto cestou sa práve spoločnosť ARIEM vydala a dosiahla svoj cieľ. Vyrába radiátory, ktoré na ohrev využívajú elektrickú energiu z fotovoltaických panelov. Ich patentovaným riešením je regulácia tepelných ochranných prvkov aj napriek tomu, že vyrobený jednosmerný prúd je priamo napojený na výhrevné médium.

Využitie fotovoltaických panelov na vykurovanie predstavuje ekologickú výrobu elektrickej energie, ktorú si v plnom rozsahu spotrebováva priamo výrobca. Je to zatiaľ najefektívnejšie a bezstratové využitie elektrickej energie z fotovoltaických panelov.

Úspora nákladov

Použitie sálavých panelov predstavuje úspornejšie a komfortnejšie riešenie vykurovania v porovnaní s podlahovým vykurovaním alebo konvenčnými radiátormi s bežnými zdrojmi tepla. Vstupné aj prevádzkové náklady sú vo všeobecnosti nižšie ako pri plynovom kúrení. Takisto nie je potrebné inštalovať rozvody, prípojky a iné ďalšie príslušenstvo a nie sú potrebné ročné revízie a servis. Odpadajú aj náklady súvisiace s poplatkom za plynovú prípojku.

A neposlednom rade výnimočný dizajn vykurovacích telies

Materiál čelnej (sálavej) dosky si môže vybrať priamo zákazník. Vybrať si môžete z niekoľkých farebných odtieňov, panely sú ohľaduplné k zdraviu (nevíria vzduch) a ponúkajú voliteľný výkon. Povrchy je navyše možné upraviť tak, aby harmonicky splynuli s interiérom.

Fungovanie v praxi

Ako to už býva, najviac argumentov proti sálavému vykurovaniu majú v zásobe tí, ktorý ho nikdy nevideli, alebo o ňom nič nepočuli. „Je to úplná hlúposť“ hovoria. Predsa každý vie, že teplo stúpa nahor! Teraz si ale rozoberme, čo je na tomto výroku nesprávne.

Tepelné žiarenie

V prvom rade to, že nahor stúpa len teplý vzduch, ale nie teplo. Medzi teplom a teplým vzduchom je však zásadný rozdiel, nedá sa medzi nich klásť znamienko rovná sa. Vzduch (a jeho teplota) na jednej strane a priestorové tepelné žiarenie (a jeho teplota) na druhej strane sú dve rôzne entity. V praxi sa jedná o to, že človek (a samozrejme aj väčšina ďalších živočíchov) vníma nielen teplotu vzduchu, ale tiež teplotu tepelného žiarenia, ktoré zapĺňa priestor.

Medzi širšou verejnosťou nie je príliš zažitý nesporný fakt, že priestor okolo nás zapĺňa nielen vzduch, ale aj tepelné žiarenie, čo je druh elektromagnetického žiarenia. Väčšinou prevláda len triviálna predstava, že žiarenie je niečo, čo lieta od antény k anténe a to len vtedy, keď do nej vháňate striedavý prúd. A z druhej tak získavame – napríklad – televízny signál. Skrátka keď nie je prúd, nie je signál, ani žiadne iné žiarenie.

Keď sa trochu zamyslíme, musíme toto povrchné vnímanie reality odmietnuť. Spomíname si, že rozpálené predmety, napr. rozpálený ohorok v priestore kúreniska, svieti červenou farbou. Aj toto je elektromagnetické žiarenie. Ďalším príkladom je Slnko, teleso rozpálené na 5 500 °C (podľa Wikipédie). Slnko je však vzorovým príkladom, ako je možné na Zem dopraviť teplo v smere zhora nadol (v tomto prípade teplo vo forme slnečného žiarenia). Medzi Zemou a Slnkom nie je žiadny vzduch a žiarenie je jediný spôsob, ako je sem možné slnečné teplo dopraviť. Pri ohorku a Slnku máme tú výhodu, že ich rozpálený povrch vidíme a teplo cítime. Ako je to však s obyčajnými pozemskými predmetmi pri bežných teplotách? Ak stojíme v noci v miestnosti, kde je úplná tma, nič nevidíme, ale napriek tomu vnímame a cítime teplotu. Pokiaľ by sme stáli v chladiacom boxe, cítili by sme chlad. Tieto pocity nesúvisia len s tým, aká je teplota vzduchu. Súvisia aj s tým a možno hlavne s tým, akú teplotu má priestorové žiarenie. A to má teplotu, ktorá závisí na teplote stien, stropu a podláh.

Princíp vykurovania

Oproti podlahovému alebo klasickému vykurovaniu radiátormi, je (doslova ideálna) výhoda v tom, že táto konštrukcia väčšinou nie je zastavaná nábytkom ani obrazmi. Takisto je výhodou aj to, že sa jedná o sálavé vykurovanie. Teplota stropu preto nie je tak vysoká ako na kachliach alebo radiátoroch, o ktoré sa často pri dotyku až popálime. Zvyčajne je strop vykurovaný na teploty okolo 24 °C až 26 °C. Takto nízka teplota stropu je pri najčastejšom type vykurovania, tj. teplovodného, dosahovaná ľahko a s najvyššou účinnosťou.

Ohriaty strop sála do priestoru tepelné žiarenie vyššej teploty. To spôsobí okamžité zvýšenie teploty priestorového tepelného žiarenia, teda sálania. Teplota tohto žiarenia je vždy výslednicou okamžitých teplôt všetkých stien v miestnosti, presnejšie všetkých povrchov v miestnosti, váženou podľa ich plochy a tzv. sálavosti. Sálavosť nadobúda hodnôt medzi 0 až 1 (okrem obidvoch krajných hodnôt) a väčšinou býva 0,9. Zvýšená teplota priestorového tepelného žiarenia (sálania) vyvolá najrýchlejší rast teploty vzduchu, steny a nábytok sa vďaka vysokej tepelnej kapacite ohrieva pomalšie. S ohrevom stien rastie následne teplota žiarenia atď.,... až do ustálenia teplôt. Pre ustálenú teplotu priestorového žiarenia platí technický vzťah:

kde T v K (kelvinoch) je termodynamická teplota priestorového tepelného žiarenia, ktorá sa počíta tak, že k bežnej – (Celziovej), teplote v °C pripočítame 273,15 stupňov,
Ti je termodynamická povrchová teplota konštrukcií (stropu, stien, podlahy) v K,
Ai je plocha konštrukcií,
εi je bezrozmerná veličina nazývaná emisivita, slovensky sálavosť.

Dôležité je, že dom nevyžaduje žiadne zvláštne technické predpoklady, len zvyčajné veci: nesmie do neho „ťahať“ zo všetkých strán netesnými oknami a dvermi. Nesmie byť mokrý v dôsledku zlých hydroizolácií v streche, pod múrmi a podlahami. Skrátka taký, že by v ňom každé kúrenie fungovalo neefektívne alebo zle.

Slnečná domová energetika

Ako súvisí slnečná energia so stropným vykurovaním? Ukazuje sa, že stropné vykurovanie môže byť investične najvýhodnejší typ vykurovacej sústavy. A to hlavne vtedy, ak je realizované stropnými elektrickými vykurovacími panelmi.

Ušetrené peniaze za lacné elektrické stropné vykurovanie je možné investovať do slnečných fotovoltaických panelov a ostrovnej elektrárne. A z nej je možné napájať elektrickú vykurovaciu sústavu. Skúsenosti hovoria, že okrem troch najstudenších mesiacov (november, december, január) je vlastná výroba elektriny už zaujímavá. Priamo z elektrických panelov je možné tiež ohrievať teplú vodu. Často to vychádza lacnejšie, než z klasických termických panelov; v zime je to dokonca aj účinnejšie, pretože fotovoltaika vyrába aj pri zatiahnutej oblohe. Slnečnou elektrinou vlastnej výroby je možné prevádzkovať aj vykurovať dom.

Toto je cesta k samostatnosti a zároveň cesta budúcnosti.

Kontakty:
DECCAN – ARIEM s.r.o.
Rožňavská 19, Moldava nad Bodvou
+421 904 496 077
info@ariem.eu
https://ariem.eu/

Autor: Ing. Kateřina Kočická, RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archív firmy Ariem
reklama

Nové

Dažďová voda – prečo by sme ju mali začať využívať a čo na jej uchovávanie zvoliť?

Dažďová voda – prečo by sme ju mali začať využívať a čo na jej uchovávanie zvoliť?

Zverejnené 16.7. Prečo by sme mali využívať dažďovú vodu? Po mnoho rokov sa o využívaní dažďovej vody vôbec neuvažovalo, nebol na to totiž dôvod. Cena vodného aj stočného bola nízka a pitnej vody sme mali vďaka našej zemepisnej polohe a konfigurácií terénu dostatok.… ísť na článok

Lícová tehla – krása, ktorá vydrží

Lícová tehla – krása, ktorá vydrží

Zverejnené 11.7. Tehlová fasáda je tradične spätá s anglickou architektúrou. V našej krajine boli donedávna fasády z tehlových pásikov skôr ojedinelé, avšak v posledných rokoch sa inšpirácia z Británie, ale tiež z Holandska a Belgicka dostala aj k nám a práve lícová… ísť na článok

Aké doplnky a tienenie vybrať na nové okná?

Aké doplnky a tienenie vybrať na nové okná?

Zverejnené 17.7. Keď už vyberáte nové okná, robte to so všetkým, čo k tomu patrí. Neriešte len materiál, zasklenie a hĺbku profilu. Nezabúdajte ani na doplnky a tienenie. Ak si všetko zaobstaráte naraz, budú spoločne ladiť a výborne fungovať. ísť na článok

reklama
trackimg