Malta HELUZ SIDI
vyhľadávanie
Dnes je 24.11.

ISOTEC: tepelnoizolačný systém pre kvalitné zateplenie šikmých striech

Zverejnené: 4. 6. 2008

Strecha a riešenie strešného plášťa je jedným z kľúčových momentov pri výstavbe alebo rekonštrukcii každej budovy. Registrovaná značka ISOTEC® predstavuje kompletný systém tepelného plášťa šikmých striech – ideálny pre novostavby aj rekonštrukcie, kompatibilný so všetkými druhmi krytín aj ich doplnkami.

ISOTEC® je prefabrikát maximálnej stálej kvality s veľmi jednoduchou spracovateľnosťou a variabilnosťou priamo na stavbe. A čo je najdôležitejšie – v jednej pracovnej operácii nahradí veľmi pracnú skladbu v klasickom pojatí. Základný prvok systému tvorí panel z polyuretánovej peny s uzatvorenou štruktúrou pórov. Panel má povrch z hliníkovej fólie a je vybavený integrovanou oceľovou strešnou latou s povrchovou úpravou ALUZINK®.

Panel ISOTEC® má nulovú nasiakavosť a tým aj konštantný tepelný odpor. Hliníková fólia, ktorá tvorí povrch každého panelu ISOTEC®, slúži na hornom líci panelov ako dokonalá poistná hydroizolácia. Slúži ako tepelné zrkadlo a odráža tepelnú energiu do vzduchovej medzery pod krytinou, čím dochádza k lepšiemu prúdeniu vzduchu v tejto dutine.

Oceľové strešné late, ktoré sú pevnou súčasťou každého panelu ISOTEC®, majú povrchovú úpravu ALUZINK®, čím je zaručená ich dostatočná životnosť. Late sú perforované pre odvádzanie vlhkosti, poprípade vyzrážanej vody až do odkvapu, a súčasne zaisťujú dokonalé vetranie vzduchovej medzery pod krytinou. Táto lata je zároveň v hornej lícnej časti vybavená perforáciou pre prípadné ukotvenie krytiny dodávanými kotviacimi páskami. Cez túto kovovú latu sa panel ukotví pozinkovanými klincami do krokvy, tzn. že celý plášť je v každom rade lát ukotvený do každej krokvy. Dokončený strešný plášť z panelov ISOTEC® môže počkať na pokládku krytiny aj niekoľko mesiacov bez akejkoľvek ujmy na kvalite a plnení svojich tepelnoizolačných funkcií. Umožňuje to tak rozloženie financovania stavby, a takisto pokračovanie prác vo vnútri už uzavretej a vykurovanej budovy.

Jednotlivé panely sú vybavené pozdĺžnymi aj priečnymi zámkami, tzn. že celý systém sa montuje zvrchu na holú konštrukciu krovu nasucho, bez potreby ďalších pomocných konštrukcií (debnenia, latovania a pod.), tým vytvoria homogénny plášť bez tepelných mostov. Po dokončení montáže systému ISOTEC® je strecha vodotesná ešte pred pokládkou krytiny, a to vrátane všetkých prestupov týmto plášťom (komínov, odvetrania, kanalizácie, strešných okien a pod.).

Ako súčasť systému sú dodávané ukotvujúce pozinkované klince a samolepiace bitumenové pásky s hliníkovou vrstvou pre zalepenie všetkých prestupov strešným plášťom.

Autor: Pavel Chudoba
Foto: Archiv firmy Studio, Isotec

Tématické odbory

reklama

Nové

Statika stavieb z pórobetónových murovacích materiálov. Minimum pre laikov

Statika stavieb z pórobetónových murovacích materiálov. Minimum pre laikov

Zverejnené 20.11. Každý dobre postavený dom by mal v sebe skĺbiť účel, pevnosť a vzhľad. Zle či nedokonale riešená finálna podoba domu nie je zásadnou prekážkou, často sa jedná len o vec vkusu. Avšak bez správne vyriešenej statiky, nie je možné si predstaviť kvalitný… ísť na článok

Úsporné kotle Hoval ako súčasť modernizácie historických objektov Prahy

Úsporné kotle Hoval ako súčasť modernizácie historických objektov Prahy

Zverejnené 19.11. Nielen široko medializovaný Obecný dom, ale aj pätica ďalších významných pražských budov bola vlani podrobená procesu modernizácie technologického vybavenia. Zámeru, v rámci ktorého má dôjsť k aspoň jedenásťpercentnej úspore prevádzkovej energie,… ísť na článok

Výplň zábradlí balkónov z dosiek CETRIS® - funkčné, bezpečné a estetické riešenie

Výplň zábradlí balkónov z dosiek CETRIS® - funkčné, bezpečné a estetické riešenie

Zverejnené 24.11. Výrazným prvkom bytových domov sú lodžie a balkóny, ktorých poňatie a farebnosť sa podieľajú na utváraní celkového výrazu daného objektu. Vzhľad je ale pritom len jedným z mnohých dôležitých požiadaviek, ktoré musí výplň zábradlí spĺňať. ísť na článok

reklama