VELUX - Nový Štandard Plus so zasklením 64
vyhľadávanie
Dnes je 23.1.

Mobilné protipovodňové zábrany z hliníku vyvinuté na základe vlastnej skúsenosti

Zverejnené: 15. 10. 2020

Medzi aktuálne témy slovenského aj zahraničného stavebníctva patria, okrem iného, riziká spojené s častými povodňami. Zareagoval na to aj rakúsky výrobca fasádnych a strešných krytín, spoločnosť Prefa Aluminiumprodukte, ktorý pred rokmi vyvinul vysoko funkčný a komplexný systém hliníkových mobilných protipovodňových zábran.

Vodný režim je na Slovensku je vplyvom hydrologických extrémov nestabilný. Naša krajina je z toho dôvodu a tiež z podstaty svojej polohy v kontinentálnom i celosvetovom meradle výrazne ohrozená povodňami. Tým sa pritom nedá zabrániť, len znížiť ich dopady. Od roku 1997 boli rôzne oblasti na Slovensku, ale aj Čechy a Morava postihnuté radom záplav a povodní sprevádzanými stratami na majetku i ľudských životoch. A ľudské obydlia, obzvlášť tie v záplavových oblastiach, ale aj iné, ktoré sa nachádzajú v blízkosti riek a potokov, prípadne v tesnom susedstve poľnohospodárskych plôch v erodujúcich svahoch, sú aj naďalej a čoraz častejšie ohrozované vodným živlom: ako povrchovou vodou , tak často aj vztlakom zospodu.

Vrecia s pieskom sú provizórnym riešením používaným len v prípade nečakaných udalostí a len pokiaľ ide o pomerne malé množstvo vody. Foto: Philographer, Shutterstock
Vrecia s pieskom sú provizórnym riešením používaným len v prípade nečakaných udalostí a len pokiaľ ide o pomerne malé množstvo vody. Foto: Philographer, Shutterstock

Koncepcia boja s vodným živlom

Medzi stratégie, ako obmedziť dopady katastrôf spôsobených vodným živlom, patria rôzne technické aj netechnické opatrenia. Spomeňme napríklad reguláciu tokov v záplavových územiach, budovanie retenčných a protieróznych opatrení či konštrukcií ochranných hrádzí, údržbu a čistenie korýt tokov, prípadne reguláciu poľnohospodárskej činnosti v ploche povodia. Čo sa lokálnych stavebných preventívnych krokov týka, o tých si povieme viac podrobnejšie:

Ak dostatočne zabezpečíte váš dom, ušetríte si do budúcnosti nielen financie, ale tiež energiu a veľké množstvo času. Foto: michelmond, Shutterstock
Ak dostatočne zabezpečíte váš dom, ušetríte si do budúcnosti nielen financie, ale tiež energiu a veľké množstvo času. Foto: michelmond, Shutterstock

Ako priama prevencia nežiaduceho vstupu spodnej vody do objektu (menej častý prípad v porovnaní s povodňami) je nielen v poslednej dobe aplikovaná metóda ochrany polohou, teda stavbou domu na vyvýšenom mieste. Využili ju aj stavitelia rodinných domov v moravských Troubkách, kde prebehla v roku 1997 storočná povodeň a takmer všetky tamojšie domy museli byť znovu vybudované. Vyriešiť to možno umelo navŕšeným valom, ale aj stavbou (najčastejšie z dreva) na vzájomne prepojených železobetónových pilotoch, pričom základová doska je tu nahradená kovovou konštrukciou.

Voda sa často dostane až do úrovne okien. Pre takéto prípady je možné protipovodňovú zábranu nainštalovať aj na nich. Foto: 2M media, Shutterstock
Voda sa často dostane až do úrovne okien. Pre takéto prípady je možné protipovodňovú zábranu nainštalovať aj na nich. Foto: 2M media, Shutterstock

Riziko vniknutia povrchových vôd

Ak sa jedná o starší dom a ohrozenie vyvoláva skôr potenciálny prítok povrchovej vody, je potrebné pristúpiť k inštalácii protipovodňových zábran. Na danú tému sme minulý týždeň absolvovali tlačovú konferenciu v spoločnosti Prefa Aluminiumprodukte, ktorá je síce u nás skôr známa ako producent vysoko kvalitnej strešnej a fasádnej krytiny, je v zahraničí preslávená aj svojimi produktmi z oblasti protipovodňovej ochrany. V domovskej krajine firmy - v Rakúsku - ide o veľmi žiadaný obchodný artikel, u nás sa do popredia záujmu ešte len dostáva. Ide o systémové riešenie zabraňujúce vniknutiu vody cez dvere, bránu či okná do objektu, prípadne na pozemok, ktorého vývoj začal na základe vlastných negatívnych skúseností s povodňami, ktorý, bola v roku 2003 vystavená výrobná hala Prefa v rakúskom meste Marktl. Tá je situovaná v rizikovej oblasti údolia rieky Traisen. Produkcia zábran proti vode vznikla teda z vlastnej potreby, čomu zodpovedá aj vysoká materiálová kvalita a komplexné riešenie. Hliník, z ktorého sú bariéry vyrábané, je navyše bezúdržbový a plne recyklovateľný.

Ľahká manipulovateľnosť a rýchlosť montáže

Celý systém alumíniových protipovodňových zábran Prefa zahŕňa stenové trámce s utesnením voči terénu, stohovateľné trámce hrádze, stenové upevňovacie profily, upevňovacie stĺpiky so zemnými puzdrami a upevňovacie svorky proti zdvihnutie trámcov vztlakom. Všetko je z hliníku, vďaka ktorému ide o ochranu mechanicky veľmi pevnú a navyše odolnú voči korózii. Vďaka tomuto materiálu je výrobok ľahký a manipulácia s ním je jednoduchá aj pre fyzicky menej zdatné osoby. Napriek tomu si zachováva robustnosť, ktorú ešte posilňuje fakt, že sa komôrkový profil počas povodní zaplní stúpajúcou vodou, čím je ešte viac zvýšená stabilita hrádze.

2-trámec hrádze, 3-upevňovacie profily, foto: PREFA Aluminiumprodukte
2-trámec hrádze, 3-upevňovacie profily, foto: PREFA Aluminiumprodukte

Mobilné protipovodňové zábrany HWS (nemecký ekvivalent Hochwasserschut) možno aplikovať týmito spôsobmi podľa aktuálnej potreby:

• pri ochrane objektov na dvere, okná či garážové brány pomocou aluminiových trámcov,
• pri ochrane pozemkov ochrannými stenami.

1-tesnenie proti terénu v mieste najspodnejšieho trámca hrádze, 2-trámec hrádze, 5-upínacie prvky k upevnení jednotlivých trámcov, foto: PREFA Aluminiumprodukte
1-tesnenie proti terénu v mieste najspodnejšieho trámca hrádze, 2-trámec hrádze, 5-upínacie prvky k upevnení jednotlivých trámcov, foto: PREFA Aluminiumprodukte

V oboch prípadoch je vopred inštalovaný upevňovací systém, vďaka ktorému je možné v prípade nastávajúcej povodne rýchlo reagovať. Ak ide o zábranu inštalovanú z dôvodu potreby ochrany objektu, sú na dvere, okná či dvere namontované upevňovacie profily. Umiestňujú sa pred či do ostenia, môžete ho do ostenia tiež zapustiť (pri novostavbách). Jednotlivé ochranné trámce sa potom zasúvajú do upevnenia zhora a skladajú na seba systémom pero / drážka len v prípade, že hrozí poškodenie vodou (v opačnom prípade môžu byť uložené vo skladovacej konzole s krytom, ktorú možno zavesiť kamkoľvek na stenu). Nakoniec sú zafixované svorkou.

2-trámec hrádze, 4-stĺpik so zemným puzdrom pre ochranu pozemku, 5-upínacie prvky na upevnenie jednotlivých trámcov, foto: PREFA Aluminiumprodukte
2-trámec hrádze, 4-stĺpik so zemným puzdrom pre ochranu pozemku, 5-upínacie prvky na upevnenie jednotlivých trámcov, foto: PREFA Aluminiumprodukte

Pri ochrane napríklad parkovísk či príjazdových ciest sú inštalované tzv. steny, ktoré sa s využitím zemných puzdier usadzujú v otvorenom teréne. Do zabetónovaných puzdier sú v prvom rade zasadzované stredové stĺpiky, ktoré plnia funkciu podpier a do nich sú následne zasúvané stenové trámce. Puzdrá možno zakryť viečkom a na mieste zostávajú aj potom, čo riziková situácia odznie.

Finálnu veľkosť stenovej bariéry (v maximálnej výške až 2 metre a dĺžke až 5 metrov) si volí zákazník sám na základe predchádzajúcich skúseností. V danej oblasti nie je stanovená norma, každá aplikácia má individuálny charakter a bez výbornej znalosti podmienok každej konkrétnej oblasti, nie je možné určiť výšku bariéry. Prefa preto dodáva takú veľkosť, ktorú si určí investor.

Investícia, ktorá vám v konečnom dôsledku prinesie úsporu

Investície do protipovodňových zábran sa podľa požadovaného rozsahu pohybujú v stovkách až tisíckach eur. Napríklad na typické vchodové dvere do domu postačí hrázdny blok len v jedinom poli, ktorého celková cena nepresahuje 350 eur. Obrana proti škodám, ktoré môže voda behom pár sekúnd v prípade "veľkej vody" napáchať, sa navyše niekoľkonásobne vráti. Nehovoriac o fakte, že protipovodňové opatrenia, ktorá na dome urobíte, pravdepodobne výrazne znížia aj výšku poistnej nehnuteľnosti. Uvedomili si to tiež napríklad majitelia luxusného Malostranského objektu Alchymist Grand Hotel and Spa, ktorí služieb Prefa v oblasti protipovodňovej obrany využili.

Zdroje:

[1] http://eagri.cz/public/web/file/650470/Publikace_Strucne_o_vode_185x100mm_web.pdf

[2] https://cz.prefa.com/katalog-produktu/protipovodnova-ochrana/mobilni-protipovodnova-stena/#moznosti-pouziti

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archív PREFA Aluminiumprodukte, Shutterstock
reklama

Nové

Izolácia nástrekom ako moderný prostriedok zateplenia novostavieb aj rekonštruovaných budov

Izolácia nástrekom ako moderný prostriedok zateplenia novostavieb aj rekonštruovaných budov

Zverejnené 22.1. Všeobecne známe stavebné izolačné materiály ako je polystyrén či produkty na minerálnej báze sú čím ďalej častejšie nahradzované alternatívnymi surovinami, akými sú napr. striekané polyuretánové peny. Tie, ak ide o skutočne preverené produkty,… ísť na článok

Thermowhite pri riešení podkrovnej podlahy

Thermowhite pri riešení podkrovnej podlahy

Zverejnené 20.1. V meste Roztoky v severnom susedstve hlavného mesta Prahy a na ľavom brehu Vltavy vznikla ďalšia významná realizácia tekutej a celistvej tepelnej izolácie Thermowhite. V staršej vile štvorcového pôdorysu 12x12 m bola touto izoláciou zateplená… ísť na článok

Čína stavia moderné zelené stanice, ktoré sa tak stanú zelenou oázou uprostred rušného mesta

Čína stavia moderné zelené stanice, ktoré sa tak stanú zelenou oázou uprostred rušného mesta

Zverejnené 23.1. Kým staré veľké či už autobusové alebo vlakové stanice bývajú často zdrojom nepríjemného hluku, najrôznejších zápachov atď., moderné stanice sa snažia tento trend radikálne zmeniť. Takýmto príkladom sú napríklad aj práve stavané stanice v centre… ísť na článok

reklama