Fasádne obklady Ruukki
vyhľadávanie
Dnes je 20.5.

Modulárna architektúra

Zverejnené: 2. 10. 2018

Prefabrikácia, mobilita a variabilita sú základné pojmy charakterizujúce modulárnu architektúru. Výhody vo forme suchej výstavby, možnosť repasovania vyslúžených modulov a extrémna rýchlosť montáže sú len hŕstkou v celkovom množstve predností, ktorými modulárna výstavba disponuje.

Rodinný dom vystavaný z prefabrikovaných modulov je upravený do individuálnej podoby na základe doplnkov vybraných investorom. (Zdroj: jergenhu, Shutterstock)

Skromné, avšak praktické príbytky pre bezdomovcov v Kalifornii, mobilné nemocnice v oblastiach postihnutých humanitárnymi krízami, modulárna výšková budova v Londýne slúžiaca prevažne ako ubytovanie pre študentov, mini dizajnové príbytky na stromoch v Švédsku, ale aj štandardné rodinné domy… Stavby zložené z prefabrikovaných dielov, tzv. modulárne objekty, sú celosvetovým trendom, ktorý nemá obdoby. Na Slovensku, aj v susednom Česku, sa tento smer rozvíja pomalšie a prístup laickej aj odbornej verejnosti k nemu je doposiaľ pomerne negatívny, avšak aj tu sú realizované mnohé stavby, ktoré rozhodne stoja za povšimnutie. Dôkazom je napríklad projekt Apartmánového bývania na Šumave v Čechách (modulárna výstavba) navrhnutý Danielom Brýdom, ktorý v roku 2016 zvíťazil v súťaži Český ostrovný dom. Do modulárnej architektúry môžeme zaradiť aj montované domy (hlavne drevostavby) a bývanie v repasovaných prepravných kontajneroch, ktoré nadväzuje na trend poslednej doby – udržateľný rozvoj.

Obytný komplex vytvorený z 354 identických, prefabrikovaných betónových modulov, sa nachádza v Montreali v Kanade. (Zdroj: Pinkcandy, Shutterstock)
Obytný komplex vytvorený z 354 identických, prefabrikovaných betónových modulov, sa nachádza v Montreali v Kanade. (Zdroj: Pinkcandy, Shutterstock)

Ako to funguje?

Základnou stavebnou jednotkou je modul vyrobený v hale. Tu je pripravené všetko vrátane vnútorných rozvodov, obkladov, podláh atď., je to zmontované v jeden celok a následne prevezené na miesto určenia. Modulárne objekty nie sú, na rozdiel od klasických, pevne spojené s pozemkom, sú mobilné a je možné ich kedykoľvek premiestniť.

Konštrukcia objektu je drevená, oceľová alebo z pozinkovaného plechu. Steny modulu sú obvykle tvorené sendvičovými panelmi rôznych typov (sadrokartónové, sadrovláknité, cementotrieskové, OSB dosky…), ktoré sú už predvyplnené izolačnými materiálmi (PUR pena, EPS polystyrén…) a nakoniec pokryté finálnou pohľadovou vrstvou (omietka, plech, drevo, sklo, PUR panely, vysokotlakový laminát, hliník…). Steny môžu byť samozrejme aj celopresklené. Každý konečný produkt môže byť jedinečný, vyrobený podľa individuálnych prianí investora. Originalitu je možné podporiť tiež výberom špecifických doplnkov v oblasti okien, dverí, schodísk, striech, podhľadov, podláh či sanitárneho vybavenia. Pojem modulárna výstavba je čím ďalej, tým častejšie spájaný tiež s technológiami off-grid (tzv. domy nezávislé na verejných distribučných sieťach elektrickej energie – ostrovná fotovoltaická elektráreň apod.) či inteligentnými technológiami (domy ovládané smart telefónmi).

Modulárne stavby sú umiestňované na podkladovú konštrukciu v podobe hranolov z tvrdého dreva. (Zdroj: SV Production, Shutterstock)
Modulárne stavby sú umiestňované na podkladovú konštrukciu v podobe hranolov z tvrdého dreva. (Zdroj: SV Production, Shutterstock)
Preprava a vyloženie modulárneho domu (Zdroj:bryda,ceskyostrovnidum)
Preprava a vyloženie modulárneho domu (Zdroj:bryda,ceskyostrovnidum)
Dom uložený na podkladovej konštrukcii(Zdroj:bryda,ceskyostrovnidum)
Dom uložený na podkladovej konštrukcii(Zdroj:bryda,ceskyostrovnidum)
Modulárne domy môže mať aj inú podkladovú konštrukciu, nemusí byť len z drevených hranolov, ale môže byť železná, betónová...(Zdroj:bryda,ceskyostrovnidum)
Modulárne domy môže mať aj inú podkladovú konštrukciu, nemusí byť len z drevených hranolov, ale môže byť železná, betónová...(Zdroj:bryda,ceskyostrovnidum)

Variabilita finálneho vzhľadu

Mnohí odporcovia modulárnych stavieb sa domnievajú, že sa nejedná o plnohodnotnú architektúru, že sa nehodí do miestnej krajiny a často argumentujú aj nie príliš vábnym vzhľadom plochých striech. Tu si však dovolím podotknúť, že sa jedná o mylnú hypotézu. Modulárne stavby môžu byť pokryté tiež skosenou alebo zaoblenou strechou. Dom môže byť vystavaný ako štandardný, nízkoenergetický aj pasívny. Finálny vzhľad stavby záleží len na požiadavkách investora a odvíja sa predovšetkým od druhu materiálu použitého na fasáde. Dom môže byť inšpirovaný napríklad decentnou škandinávskou architektúrou, je možné mu ale dodať aj moderný futuristický vzhľad...Klasický tvar kvádra môže byť nahradený napríklad lichobežníkom, ktorý je efektný hlavne v obklopení mestskou architektúrou. Okoloidúci veľakrát vôbec nespozná, že sa jedná o moduly, namiesto štandardnej stavby.

Modulárna architektúra je z exteriéru takmer nerozpoznateľná od individuálnych stavieb. Tento elegantný dom tomu nasvedčuje. (Zdroj: JRP Studio, Shutterstock)
Modulárna architektúra je z exteriéru takmer nerozpoznateľná od individuálnych stavieb. Tento elegantný dom tomu nasvedčuje. (Zdroj: JRP Studio, Shutterstock)

Rýchlosť, znížené náklady a ochrana životného prostredia

Základnou výhodou, ktorú priaznivci modulárnej architektúry často prezentujú, je rýchla výstavby jednotiek. Tie najjednoduchšie stavby môžu byť skonštruované na mieste určenia a to v priebehu jedného týždňa. Dom je totiž komplet prefabrikovaný v halách, na mieste je potrebné vykonať iba zemné vrty, nainštalovať piloty a zmontovať vyrobené diely. Výstavba je teda takzvane suchá, tzn., že nie sú potrebné technologické prestávky spojené so schnutím stavebných materiálov. Stavba môže prebehnúť v akomkoľvek ročnom období, nesprevádza ju hluk, víriaci sa prach, ani obťažujúca ťažká stavebná technika (objavuje sa väčšinou len žeriav). To všetko znižuje finančnú nákladnosť a zvyšuje ekologickosť stavby. Modulárne domy disponujú veľkou variabilitou. Pôdorys stavby môže byť kedykoľvek rozšírený, či naopak, moduly je možné premiestňovať alebo rozdeliť na viac jednotiek. Výroba v hale navyše zaručuje dodržanie presných výrobných postupov.

Domy zložené z prefabrikovaných modulov oplývajú okrem iného aj výhodou suchej výstavby, ktorá dovoľuje dom postaviť v akomkoľvek počasí. (Zdroj: PRILL, Shutterstock)
Domy zložené z prefabrikovaných modulov oplývajú okrem iného aj výhodou suchej výstavby, ktorá dovoľuje dom postaviť v akomkoľvek počasí. (Zdroj: PRILL, Shutterstock)

Uplatnenie

Modulárna architektúra je využívaná v rôznych sférach. Rodinné domy, rekreačné chaty, kultúrne aj športové zázemia aj záhradné domčeky sa stávajú štandardom, na ktorý sa špecializuje väčšina firiem zaoberajúcich sa touto výstavbou. Veľmi stabilné je využitie modulov na výstavbu školských zariadení. V prípade, že deti odrastú a pominie tlak na rozširovanie týchto priestorov, je možné moduly repasovať a využiť ich na iné účely (napr. domy pre seniorov). Modulárne stavby sú často vyplňované kancelárskym zariadením, kaviarenským nábytkom a saunovým vybavením. V Afrike a ďalších oblastiach postihnutých humanitárnymi katastrofami sú moduly perfektným zázemím poľných nemocníc (to si dobre uvedomujú svetové organizácie ako OSN, ktoré sú často objednávateľmi). Šírka uplatnenia modulov je teda naozaj veľká.

Moduly vyrobené pre účely administratívneho zázemia zahŕňajú aj schodisko a ochodzu (Zdroj : TWENTY_A, Shutterstock)
Moduly vyrobené pre účely administratívneho zázemia zahŕňajú aj schodisko a ochodzu (Zdroj : TWENTY_A, Shutterstock)

Pozor na obsah ceny

Cena najmenších a technologicky najjednoduchších modulov sa môže pohybovať už od cca 25 tisíc eur. Je potrebné počítať tiež s nákladmi na dopravu a usadenie modulov, ktoré sa líšia zvyčajne podľa lokality a jej vzdialenosti od výrobnej haly. Do nákladov musíme tiež započítať cenu za prenájom žeriavu a vykonanie pilot alebo zemných vrutov (ktoré nahrádzajú štandardný postup stavania na klasickú železobetónovú konštrukciu). Ceny sa líšia tiež podľa toho, či je objednaná stavba hrubá (bez tepelnej izolácie, otvorových výplní, vnútorných priečok, elektroinštalácie atď.), hrubá uzatvorená (s otvorovými výplňami a kompletnou strechou vrátane krytiny), či stavba na kľúč (komplet vrátane všetkých inštalácií, sanitárneho vybavenia, finálnych vnútorných povrchov atď.). Je možné si modul tiež len prenajať, čo často využívajú rôzne spoločnosti, ktoré dočasne potrebujú umiestniť svoju kanceláriu na neobvyklé miesto, aby mohli osloviť zákazníkov z iných oblastí.

Štvorpodlažný študentský internát vo francúzskom Le Havre je ďalším príkladom modulárnej výstavby. Stavba bola vytvorená z repasovaných prepravných kontajnerov, ktoré sú vstavané do vopred pripravenej kovovej konštrukcie. Každý modul obsahuje obytnú jednotku o veľkosti 24 m2. (Zdroj : Igor Plotnikov, Shutterstock)
Štvorpodlažný študentský internát vo francúzskom Le Havre je ďalším príkladom modulárnej výstavby. Stavba bola vytvorená z repasovaných prepravných kontajnerov, ktoré sú vstavané do vopred pripravenej kovovej konštrukcie. Každý modul obsahuje obytnú jednotku o veľkosti 24 m2. (Zdroj : Igor Plotnikov, Shutterstock)

Moderné aj nadčasové

Objekty sú navrhované v modernom nadčasovom dizajne, s vysokou technologickou úrovňou, konštrukcie sú zložené z inovačných a ekologických materiálov. Miera prefabrikácie jednotlivých dielov býva rôzna, ale v halách je stavba podľa požiadaviek investora maximálne predpripravená a na stavenisku prebieha len nevyhnutá montáž. Rýchlosť výstavby je teda bezkonkurenčná. A to všetko sa kladne prejavuje aj na cene domu.

Zdroje :
https://cubespace.eu/
https://www.koma-modular.cz/
https://www.naturhouse.cz/
https://www.drevostavbykulna.cz/
https://modularnidomky.cz/
https://www.europanel.cz/
https://www.drestav.cz/
http://www.ceskyostrovnidum.cz/pdf/2016/bryda.pdf/

Autor: Helena Široká, preklad: Ing. Kateřina Kočická
Foto: Shutterstock

Tématické odbory

reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Zverejnené 20.5. Priestor pre sezónne aktivity v spojení so zázradou. Objekt, príkladne osadený do strmého svahu na hranici pozemku, charakterizuje surová materialita, subtílne detaily a rozsiahle zasklenie jedálenskej a pobytovej časti. ísť na článok

reklama