VELUX - premeňte temný kút na oázu slnečného svetla
Dnes je 20.5.

Nádrže na dažďovú vodu

Zverejnené: 10. 5. 2019

Časté klimatické zmeny spôsobujú nevyrovnanosť zrážok – jeden čas prší veľa, potom zas vôbec. Čím ďalej častejšie sú tiež prívalové dažde striedané horkom a suchom. Preto je dobré mať možnosť vytvoriť si v čase, kedy je zrážok veľa, zásobu tejto dažďovej vody a potom ju využiť v počas suchých dní k zálievke. Svoju rolu hrá aj neustále stúpajúca cena pitnej vody a snaha o ekologické správanie.

Dažďovú vodu môžeme využívať na zálievku záhrady, ako úžitkovú vodu na umývanie auta, podláh atď. Ďalšou možnosťou využitia dažďovej vody je splachovanie toaliet a pranie bielizne. K zhromažďovaniu a uchovávaniu dažďovej vody je ideálne použiť podzemné nádrže, ktoré zabezpečujú stabilnú teplotu vody bez prístupu svetla a tým nedochádza k pokazeniu vody. Akumulačné nádrže sú inštalované do nezámrznej hĺbky, čo umožňuje prakticky celoročné využívanie dažďovej vody. Plastové nádrže majú veľkú výhodu z hľadiska manipulácie a rýchlosti montáže. Monolitické samonosné nádrže sa nemusia obetónovávať a oproti zvarovaným nádržiam prinášajú značnú úsporu na armovaní, debnení a betóne.

Plastová monolitická nádrž Columbus
Plastová monolitická nádrž Columbus
Plastová monolitická nádrž Cristall
Plastová monolitická nádrž Cristall

Základné prvky na využitie dažďovej vody

Základnými prvkami zostavy na využitie dažďovej vody v domácnosti sú akumulačná nádrž a domáca vodáreň, ktorá zabezpečuje distribúciu vody zrážkovej a dopúšťanie pitnej vody v období bez dažďa. Do nádrže je pomocou zvodov zaústená zrážková voda dopadajúca na odvodnené plochy (strecha, chodníky, príjazdová cesta apod.) Z týchto plôch môže dochádzať k splavovaniu nečistôt, napríklad lístia či piesku. Pred nádrž sa preto predsádza šachta s čistiteľným filtračným košom. Domáca vodáreň by mala byť umiestnená do temperovaných priestorov, aby voda v jej nádržke nezamrzla. V nádrži môžu byť inštalované ďalšie prvky podporujúce čistotu vody ako je napr. tvarovka pre ukľudnenie prítoku proti víreniu vody atď. Každá nádrž by mala mať tiež bezpečnostný prelev, ktorý môže byť vytvorený do vsakovacieho objektu.

Príklad zostava na využívanie dažďovej vody na záhrade
Príklad zostava na využívanie dažďovej vody na záhrade

Správny výber nádrže

Pri výbere nádrže je veľmi dôležité zvoliť jej správnu veľkosť. Tá sa odvíja od veľkosti odvodňovanej plochy a výdatnosti zrážok v danej lokalite. Typ nádrže ďalej závisí na geologických podmienkach a tiež na účele využívania dažďovej vody. Pre návrh optimálnej veľkosti nádrže môžete využiť online bezplatný kalkulátor na www.nicoll.cz. Dôležité je uvedomiť si, na čo bude dažďová voda využívaná a odhadnúť približnú ročnú potrebu. V prípade využívania na splachovanie WC a pranie bielizne je potrebné vedieť pre koľko osôb. V prípade využívania dažďovej vody na zálievku záhrady je potrebné poznať približnú plochu záhrady, ktorú budeme zavlažovať.

Podzemná nádrž Li-Lo pre využitie pri vyššej hladine podzemnej vody
Podzemná nádrž Li-Lo pre využitie pri vyššej hladine podzemnej vody

Úroveň hladiny podzemnej vody

Ďalšou dôležitou otázkou je úroveň hladiny podzemnej vody. V prípade vyššej hladiny podzemnej vody máme v sortimente nádrž Li-Lo, ktorá je vhodná na tieto podmienky. Vždy je tiež potrebné vyriešiť bezpečnostný prelev z nádrže.

Uloženie podzemnej nádrže

Nie je potrebné žiadne debnenie, armatúry ani betón. Uložiť menšie nádrže je možné aj ručne s pomocou len niekoľkých ľudí. Väčšie nádrže vyžadujú inštaláciu pomocou stavebnej mechanizácie. Je potrebné spomenúť nevyhnutnosť sekundárneho okruhu na úžitkovú vodu. Na využívanie dažďovej vody v dome musí byť vnútorný rozvod úžitkovej vody oddelený od okruhu vody pitnej. V prípade, že sa voda v dažďovej nádrži minie, je cez čerpadlo Essential zabezpečená dodávka pitnej vody do okruhu s úžitkovou vodou tak, aby bolo vždy čím splachovať. Vďaka umiestneniu domácej vodárne v technickej miestnosti majú obyvatelia domu plne automatický systém, ktorý spĺňa všetky platné technické normy a podmienky správcov vodovodov a kanalizácií. V prípade monolitických samonosných nádrží je inštalácia skutočne jednoduchá. Pre nádrže menej únosné, napr. sklolaminátové, zvárané alebo vyrobené z polypropylénových dosiek k obetonovávaniu, je inštalácia zložitejšia. Je vhodné si teda spočítať náklady na armovanie, debnenie, betonáž a tiež na cenu práce a stavebnej mechanizácie. Inštalácia menej únosných nádrží je časovo náročnejšia.

Autor: Ing. Ondřej Samek
Foto: Archív firmy

Nové

Dažďová voda - cesta k úspore aj nezávislosti

Zverejnené 14.5. Narastajúce množstvo zastavaných plôch a súčasné hospodárenie roľníkov zhoršuje absorpčnú vlastnosť pôdy na pozemkoch. To niektorí ľudia pokladajú za hlavnú príčinu, prečo veľká časť vody nie je zadržiavaná v krajine a odchádza z miest dažďových… ísť na článok

Súboj: vaňa verzus sprchový kút

Zverejnené 18.5. Čaká vás zariaďovanie nového bytu či domu? Potom ste už možno začali premýšľať o návrhu vysnívanej kúpeľne. Okrem kachličiek, obkladov a tvarov umývadla je potrebné vyriešiť zásadný spor – vaňa alebo sprchový kút? Každý z variantov má svoje výhody… ísť na článok

Ochráňte spodnú stavbu proti nepriaznivým vplyvom

Zverejnené 17.5. Spodná stavba zahŕňa podzemnú časť budovy. Zistite, čo všetko ju bezprostredne ovplyvňuje a ako ju čo najlepšie chrániť. Objavte, ktoré materiály sú najlepšie, použite ich pri stavbe a získajte späť až 100 % ich hodnoty. ísť na článok