vyhľadávanie
Dnes je 27.1.

Nízkoenergetické stavanie so systémom HELUZ

Zverejnené: 17. 4. 2009

Stále rastúce ceny energií zvyšujú záujem verejnosti o energeticky úsporné a nízkoenergetické bývanie. Spoločnosť HELUZ tehliarsky priemysel v.o.s. vychádza v ústrety požiadavkám na znižovanie nákladov na vykurovanie objektov a vyrába superizolačné tehlové bloky, ktoré sú aj bez dodatočného zatepľovania vhodné pre obvodové murivo energeticky úsporných a nízkoenergetických domov.

Rozdelenie objektov z hľadiska tepelnoizolačných vlastností sa doteraz posudzovalo podľa ročnej spotreby energie na vykurovanie vzhľadom k úžitkovej ploche objektu (kWh/m²) za rok.

Už od 1. januára 2009 by mal byť pri preukazovaní technických požiadaviek na výstavbu (podľa zák. č. 177/2006 Zb., ktorý mení zákon 406/2000 Zb. o hospodárení energií), vyžadovaný tzv. preukaz energetickej náročnosti budov spracovaný podľa vyhlášky č. 148/2007 Zb. o energetickej náročnosti budov, ktorý zohľadňuje požiadavku smernice 91/2002/EK. Preukaz energetickej náročnosti budov bude podobný preukazu energetickej náročnosti elektrospotrebičov, kde budú triedy A (veľmi úsporná), B, C ... až G (mimoriadne nehospodárna).


Brúsená tehla SUPERTHERM 40 STI SB
Zařazení budov do třídA mimořádně úspornáB úsporná C vyhovujícíD nevyhovujícíE nehospodárnáF velmi nehospodárná G mimořádně nehospodárná
Měrná spotřeba energie RD v kWh/m² za rok < 51 51-9798–142143–191192–240241–286> 286

Tab. 1: Rozdelenie rodinných domov do tried podľa mernej spotreby energie v kWh/m² za rok

Spotreba energie celého objektu

Hlavná a zásadná zmena pri výpočte energetickej náročnosti a zaradení objektu do tried je daná tým, že sa neuvažuje iba s ročnou spotrebou energie na vykurovanie, ale s celkovou spotrebou energie pre celý objekt (tzn. energie na vetranie, chladenie, ohrev TUV, osvetlenie a ostatné domáce elektrospotrebiče). Z toho vyplýva, že u stavebného materiálu pre obvodové konštrukcie sa nedá zamerať iba na tepelnoizolačné vlastnosti, ale takisto dôležitá je tiež akumulácia.

U novostavieb bude možné zaradiť objekty iba do triedy A až C a z tepelnotechnického hľadiska sú im priradené požiadavky na súčiniteľa prechodu tepla ako pri ťažkej obvodovej konštrukcii (viď tabuľka 2).


Murovanie z brúsených superizolačných blokov
třída A velmi úsporné (pasivní domy) U ≤ 0,11 W/m2K
třída B úsporné (nízkoenergetické domy) 0,11 < U ≤ 0,23 W/m²K
třída C1 vyhovující doporučené úrovni (energeticky úsporné domy) 0,23 < U ≤ 0,29 W/m²K
třída C2 vyhovující požadované úrovni (obvyklá novostavba) 0,29 < U ≤ 0,38 W/m²K

Tab. 2: Požiadavky na koeficient prestupu tepla pre ťažké obvodové konštrukcie u novostavieb

Superizolačné tehlové bloky

Pre jednovrstvové obvodové murivo stavieb, ktoré spĺňajú požiadavky pre nízkoenergetické bývanie, ponúka spoločnosť HELUZ tehlové bloky Supertherm STI pre klasické murovanie na tepelnoizolačnú maltu a brúsené tehly Supertherm STI SB pre murovanie na tenkú škáru. Podrobné informácie o superizolačných tehlových blokoch nájdete v časopise Stavebnictví a interiér č. 12/2007, str. 14–15, Nové broušené cihelné bloky SUPERTHERM STI SB a časopise Stavebnictví a interiér č. 3/2006, str. 20–21, Tehlové murivo SUPERTHERM od firmy HELUZ.


Ďalšie zlepšenie parametrov

Je potrebné si uvedomiť, že použitie kvalitného materiálu nám samé o sebe ešte nezaručí výslednú kvalitu hrubej stavby. Veľkú pozornosť musíme venovať riešeniu detailov, ďalej kvalitnému zhotoveniu a dodržaniu technologických postupov odporúčaných výrobcom. Z dôvodu vylepšenia tepelnoizolačných vlastností prvej vrstvy muriva na betónovom základe, kde dochádza k tepelným stratám z muriva, odporúča spoločnosť Heluz vyplniť dutiny v tehlových tvarovkách tepelnoizolačným materiálom – expandovaným hydrofobizovaným perlitom. Tvarovka získa až 5× lepšie tepelnoizolačné vlastnosti v zvislom smere. Toto riešenie je účinný, rýchly, jednoduchý a finančne nenáročný spôsob ako znížiť tepelné straty z muriva do betónového základu. Aby boli zachované mimoriadne tepelnoizolačné parametre obvodového muriva z tehiel HELUZ Supertherm STI, boli doriešené aj najkritickejšie miesta, tzn. väzby rohov, ostenie okien a dverí skonštruovaním doplnkov – tehiel krajových (K), krajových polovičných (K-1/2), rohových (R) a nízkych (N) v kvalite STI a to ako pre klasické murovanie tak aj v brúsenom prevedení pre murovanie na tenkú škáru. Tehly krajové a krajové polovičné sú vybavené kapsou pre vloženie izolantu - extrudovaného polystyrénu, ktorý plynule nadväzuje na tepelnú izoláciu prekladu. Tým sa zabráni vzniku tepelných mostov okolo rámu.


Nanášanie celoplošnej tenkovrstvej malty Supertherm SB C pomocou valca
Supertherm STI na tepelněizolační maltu
stěna z cihelU (W/m²K)R (m²K/W)
49 STI0,204,96
44 STI0,224,47
40 STI0,234,09
Supertherm STI SB C (broušené) na celoplošnou tenkovrstvou maltu
49 STI SB C0,195,12
44 STI SB C0,214,62
40 STI SB C0,234,22

Tab. 3: Hodnoty součinitele prostupu tepla a tepelného odporu zdiva z cihelných bloků HELUZ Supertherm vhodného pro nízkoenergetické domy Hodnoty U (R) uvedené v tabulce jsou pro zdivo s vnější tepelněizolační omítkou HELUZ Supertherm TO tl. 30 mm (λ ≤ 0,15 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítkou tl. 10 mm při praktické hmotnostní vlhkosti zdiva 1 %.

Príručka pre projektantov a stavebníkov

Spoločnosť Heluz tehliarsky priemysel v.o.s. tiež pripravila pre projektantov a stavebníkov rozsiahlu príručku s názvom: Tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií z komplexného tehlového systému Heluz z hľadiska zimného obdobia – vyhodnotenie typických tepelných mostov.


Tvarovka vyplnená expandovaným hydrofobizovaným perlitom získa až 5× lepšie tepelnoizolačné vlastnosti v zvislom smere

V príručke je spracovaných celkom 405 typových detailov. Jedná sa o 45 druhov detailov stavebných konštrukcií pre 9 variant muriva Supertherm, ktoré sú riešené tak, aby spĺňali požiadavky príslušných noriem, aby boli skutočne realizovateľné, stavebne jednoducho vykonateľné a pritom rešpektovali pokiaľ možno minimalizáciu tepelných mostov. U všetkých variant je spočítaný tepelný tok a povrchová teplota. Detaily sú schematicky zakreslené, graficky je znázornený priebeh teploty konštrukciou a tepelnotechnické parametre sú zhrnuté v tabuľke.

Príručka vznikla preto, aby poskytovala informácie o vlastnostiach tehlového muriva HELUZ Supertherm a zároveň pomáhala pri riešení problematických detailov u stavieb spĺňajúcich súčasné požiadavky na komfort bývania s ohľadom na snahu a čo najvyššiu úsporu energií na vykurovanie.

Tehlové murivo dobre izoluje, akumuluje teplo, má dobré akustické vlastnosti a bezproblémovo zvláda kolísanie vlhkosti vzduchu (dom môže „dýchať”) a tým prispieva k vytvoreniu zdravej vnútornej klímy v objektoch. Tehla, to je tradícia a kvalita preverená časom. Stavebný materiál s optimálnou kombináciou všetkých dôležitých vlastností, ktorý vďaka novým technológiám výroby a technológiám murovania spĺňa vysoké požiadavky, ktoré sú na neho v dnešnej dobe kladené.


Superizolačné tehlové bloky sú aj bez dodatočného zatepľovania vhodné pre obvodové murivo energeticky úsporných a nízkoenergetických domov
Autor: Ing. Vladimíra Slípková
Foto: Archiv firmy

Tématické odbory

reklama

Nové

Premyslená zástavba úzkeho mestského pozemku energeticky úsporným rodinným domom

Premyslená zástavba úzkeho mestského pozemku energeticky úsporným rodinným domom

Zverejnené 24.1. Autorom návrhu dvojpodlažného rodinného domu v mestskej časti Košice - Myslava, v ktorom býva rodina pána Júliusa, je samotný investor. Ten pracuje v oblasti stavebníctva, čo mu uľahčilo nielen prípravu projektu a voľbu stavebného materiálu Ytong,… ísť na článok

Doprajte si teplú vodu zohriatu slnkom zariadeniami z THERMO|SOLARU

Doprajte si teplú vodu zohriatu slnkom zariadeniami z THERMO|SOLARU

Zverejnené 21.1. Zvýšený záujem o slnečné kolektory, ale aj ďalšie druhy OZE, trvá hneď od začiatku roku 2023. Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov, firma THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., tento zvýšený záujem registruje od júna 2023, kedy sa zásadne zmenili… ísť na článok

Ako ušetriť za vykurovanie? Vymeňte okná, pravidelne vetrajte a obstarajte si vlhkomer

Ako ušetriť za vykurovanie? Vymeňte okná, pravidelne vetrajte a obstarajte si vlhkomer

Zverejnené 20.1. Neustále navyšovanie cien energií je dôvodom, prečo začať pátrať po všetkých únikoch tepla z vašej domácnosti. Často sú príčinou staré netesniace okná. S ich výmenou nemusíte čakať, kým bude vonku pekne. Inštalácia je možná do -10 °C. ísť na článok

reklama