Doživotná záruka na tehlový systém HELUZ
vyhľadávanie
Dnes je 19.5.

Podlahy pre kuchyne – Ucrete pevná pôda pod nohami

Zverejnené: 22. 7. 2015

Zabezpečenie čistoty a kvality potravinárskej prevádzky je veľmi náročné a zodpovedné. Vyhlášky a zákony vyžadujú pre oblasť potravinárstva bezpečnú a čistú prevádzku vedúcu k ochrane spotrebiteľa a neposlednom rade aj k ochrane pracovníkov vo výrobe. To kladie tie najvyššie požiadavky na technologické aj výrobné zariadenia, ale tiež na všetky stavebné časti budov prevádzok. Veľká pozornosť je venovaná práve podlahe.

Podlaha v kuchyni by mala spĺňať požiadavky prevádzkovateľa na dlhodobú odolnosť a bezpečnú prevádzku. Na podlahu neustále pôsobí kombinácia zaťaženia teplotným šokom, vysokou mechanickou a chemickou záťažou čistiacimi detergentami a vlastnou potravinou. Časová koordinácia zastavenia prevádzky a opravy podlahy je veľmi problematická. A ako zistiť, že je ponúkaná podlaha pre prevádzku tou správnou voľbou? Jednou z možností je prehliadka referencií, ktoré sú v podobnej prevádzke, ako tá, do ktorej sa nová podlaha vyberá. Referencie by mali pracovať v tomto prostredí min. 5 rokov. Funkčná podlaha vo všetkých detailoch (okolo vpustov, v blízkosti dilatácii, fabióny, atď.) je po tomto čase skutočne dobrým dôkazom o vhodnosti podlahy. Ďalej sú to skúsenosti a referencie firmy, ktorá podlahu ponúka. Čím dlhšie sa firma pohybuje v potravinárstve, čím dlhšie sa používa jej produkt, tým má viac skúseností, čo by malo byť signálom pre bezproblémovú a profesionálnu aplikáciu. Predloženie precízne navrhnutých detailov s logickým vysvetlením je jedným z krokov k úspešnej aplikácii.

Dôležité vlastnosti podlahového systému Ucrete:

  • Odolnosť proti teplotnému šoku – až +150 °C.
  • Aplikácia na vlhký podklad (7 dní starý betón).
  • Rýchle vytvrdzovanie (možnosť rýchlej opravy), druhý deň po aplikácii je možné zaťažovať (možnosť bezpečnej opravy výtlkov existujúcich podláh).

Detail robí podlahu

Čisté a funkčné vyhotovenie detailov výrazne prispieva k dobrej čistiteľnosti a ľahkej údržbe podlahy. Kvalita a funkčnosť detailov je známkou profesionálneho prístupu aplikačnej firmy. Veď kvalita podlahy je predovšetkým vo funkčných detailoch (napojení na odvodnenie, dilatácie, napojenie na fabióny pri stene a pod.).

Podlahový systém Ucrete spĺňa požiadavky Európskej únie pre potravinárske prevádzky a zabezpečuje protišmykový povrch podľa normy DIN 51130 (v skupine R11 a R13). Podlahu Ucrete je možné realizovať v troch možných stupňoch štruktúry povrchu.

HACCP

Podlahový systém Ucrete je certifikovaný podľa HACCP. Spĺňa teda požiadavky dané pre tento systém kritických kontrolných bodov:

  • presná špecifikácia materiálov,
  • netoxické materiály,
  • bez rizika kontaminácie,
  • jednoduché čistenie,
  • prínos podlahy k bezpečnej potravine.

Certifikát je dostupný na vyžiadanie a je teda neoddeliteľnou súčasťou dokladov predkladaných štátnym kontrolným úradom a zákazníkom, ktorí HACCP vyžadujú.

Indoor air comfort

Naše zdravie a duševná pohoda môžu byť ovplyvňované chemikáliami v ovzduší, ktoré nevidíme a bohužiaľ ani necítime. Tieto chemické zmesi môžu byť uvoľňované z nábytku, dreva, gumy a plastických hmôt. Množstvo týchto chemických zmesí je kontrolované príslušnými národnými vyhláškami, nezávislými normami a štandardmi. Podlahový systém Ucrete je držiteľom certifikátu Air Comfort. Tento certifikát od spoločnosti Eurofins kombinuje najviac prísnych predpisov zo všetkých významných európskych nariadení a nezávislých spoločností (vrátane auditov výroby a kontroly kvality). Táto spoločnosť posudzovala podlahový systém Ucrete z hľadiska splnenia najprísnejších emisných požiadaviek. Všetky druhy podláh Ucrete vykazujú veľmi nízke emisie a spĺňajú tak všetky emisné požiadavky na podlahové systémy pre použitie vo vnútri objektov. Hodnotenie zahŕňa významné vyhlášky, ako sú AgBB (Nemecko), M1 (Fínsko) a Afsset (Francúzsko). Systém Ucrete bol vo Francúzsku dokonca ohodnotený známkou A+, čo je hodnotenie pre najčistejší emisný stupeň. Toto ukazuje, že podlahové produkty Ucrete sú skutočne extrémne čisté, bez žiadnych prchavých látok, ktoré by mohli ovplyvniť zdravie pracovníkov a užívateľov.

Podlaha už je opravená a Vy ešte spíte

Podlahový systém Ucrete má veľmi rýchlu alternatívu. Podlahu je možné opraviť „cez noc”. Pri hrúbke vrstvy 9 mm nie je potrebné použiť penetráciu a aplikácia podlahového systému Ucrete UD200 Fast sa vykonáva v jednom pracovnom kroku. Jej vytvrdnutie a možnosť zaťaženia sú veľmi rýchle. Podlahový systém Ucrete UD200 Fast je možné plne zaťažiť prevádzkou po 4 hod. pri teplote 15 °C. V náročnej každodennej kuchynskej prevádzke je toto urýchlenie opravy podlahy bez straty vynikajúcich vlastností systému na nezaplatenie.

Pravidelne, po krátkom čase po rekonštrukcii kuchyne, navštívime prevádzku a zisťujeme, čo hovoria zamestnanci (užívatelia) o podlahe. Po jednej z mnohých rekonštrukcií kuchyne kuchárky prehlásili, ich už po náročnej celodennej zmene nebolia tak nohy, ako na pôvodnej keramickej dlažbe. To je dané zabezpečením protišmykových vlastností podlahy a materiálovou bázou podlahového systému Ucrete. Je to jedinečný produkt na báze polyuretánbetónu a práve polyuretán je pružná a húževnatá hmota, ktorá dáva pri chôdzi užívateľovi pocit, že kráča po mäkšej podlahe.

Mnoho aplikácií dokázalo spokojnosťou užívateľovov, že podlahový systém Ucrete je správna voľba investora, ktorí už nemusia každý rok riešiť opravy podláh. Vitajte vo svete Ucrete!.

Autor: Martin Mrštný, Key account manager, průmyslové podlahy Ucrete
Foto: Archív spoločnosti

Tématické odbory

reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Zverejnené 13.5. V poľskom meste Lublin bolo v januári tohto roku otvorená nová metropolitná stanica predstavujúca pre mesto nielen architektonickú chválu, ale predovšetkým funkciu primárneho dopravného uzlu. Okrem toho hlavnou prednosťou stanice skutočnosť, že… ísť na článok

reklama