HELUZ – tehly, preklady, komíny, stropné systémy na stavbu rodinného domu
vyhľadávanie
Dnes je 19.5.

Priečkové systémy

Zverejnené: 19. 10. 2008

Priečky sú tenké nosné či nenosné steny a nájdeme ich v každom obytnom priestore. Legendárnym priečkovým systémom je Minotaurov Labyrint, z ktorého údajne nebolo úniku. V článku je uvedených niekoľko druhov priečok. Veľmi zaujímavé a elegantné sú priečky - luxfery.

V obytnom interiéri využívame priečok striedmejšie, a to k optickému aj faktickému vymedzeniu jednotlivých miestností musí preto vyhovovať mnohým požiadavkám.

Funkcie a vlastnosti priečok

Podľa funkcie sa priečky delia na nosné a nenosné. Nosné priečky musia okrem ostatných požiadaviek spĺňať aj parametre statického nosného prvku. Nenosné priečky sú interiérové konštrukcie, slúžiace k oddeleniu izieb, k vedeniu klasických inštalácií alebo špeciálnych aj rozmerných inštalácií, ako je vzduchotechnika, počítačové siete a podobne.

Okrem základných požiadaviek na možnosť vytvorenia dverového otvoru, vedenie (rozvody) elektrických a vodovodných inštalácií a zavesenie skriniek alebo iných predmetov, by mali priečky byť súčasne zárukou určitej miery súkromia obyvateľov bytu, a tiež kvality užívaných priestorov. Ide tu predovšetkým o ochranu proti hluku a prudkým nárazom, a také nepriezvučnosť, to znamená schopnosť priečky neprepúšťať zvuky šírené vzduchom. Podľa akustických požiadaviek volíme priečky jednoduché alebo násobné.

Dôležité sú tiež tepelnoizolačné vlastnosti, predovšetkým pokiaľ priečka oddeľuje nevykurovaný priestor od vykurovaného, a hydroizolačné vlastnosti v prípade vlhkých priestorov. Z hľadiska konštrukcie je dôležité, či ide o priečku pevnú, pohyblivú alebo ľahko premiestňovanú. Dôležité je tiež, ako priečkami zaťažujeme nosné konštrukcie, to znamená, či je priečka podopretá po svojej dĺžke či celkovo alebo čiastočne visutá. Bežné priečky vyhovujú všetkým statickým parametrom, iba priečky vyššie ako 3 metre je potrebné staticky posúdiť. Z hľadiska požiarnej odolnosti by mali odolať a zabrániť ďalšiemu šíreniu požiaru minimálne 15 minút, pre ich zhotovenie je preto nevyhnutné použiť materiály v skupinách požiarnej ochrany A alebo B.


Obr. 1: V súčasnej výstavbe je na bytové priečky kladené množstvo požiadaviek. Stále častejšie tiež slúži priečka ako nepriehľadný zdroj rozptýleného denného svetla. Ide zároveň o výrazný prvok estetického vnímania.

Murované priečky

Murované priečky sú vymurované z plných, pozdĺžne alebo priečne dierovaných tehiel, ľahkých betónových tvárnic alebo škvárobetónových a kremelinových priečkoviek. Štvrť-tehlové priečky sa niekedy vystužia oceľovými vložkami, ktoré sú vkladané do ložných škár. Priečky o rozmeroch väčších než 3×5,4 m sa môžu vlniť, preto je potrebné vystužiť ich buď tehlovými alebo železobetónovými piliermi, prípadne drôtom.

Jednoduché priečky sú tvorené jednou vrstvou murovacieho materiálu. Do nosného múru sa upevnia drážkami, kapsami (napríklad u samostatných priečok), do ozubov (u priečok nenosných), novodobé často pomocou páskovej ocele uloženej v škárach. Tehly, tvárnice alebo priečkovky sa prevažujú spravidla o štvrť alebo pol tehly do vápenocementovej malty. Ak zhotovujeme v priečke otvor pre dvere, je potrebné zaistiť dostatočnú únosnosť nadpražia. U priečok hrúbky 100 mm a svetlosti otvoru do 800 mm sa nadpražie v podstate nemusí zhotovovať, tehla sa osadí priamo do malty v zárube. Príkladom môžu byť dvere na WC, do komory, menších izieb a podobne. U priečok o hrúbke 150 mm a svetlosti otvoru menším ako 800 mm sa preklad zhotovuje z dvoch prútov betonárskej výstuže, pri otvoroch o svetlosti väčšej ako 800 mm sa používajú prefabrikované alebo murované preklady. Dvojité priečky sa používajú všade tam, kde sú vyššie požiadavky na tepelné a zvukovo izolačné vlastnosti. Priečku tvorí dve vymurované časti, medzera medzi nimi je vyplnená tepelnou alebo zvukovou izoláciou. Otvory v priečkach aj ukotvenie je rovnaké, ako u priečok jednoduchých.

Celistvé priečky

Celistvé priečky sú monolitické alebo vápennosadrové. Monolitické priečky, inak nazývané moniérky, sú priečky vystužené sieťou z oceľových drôtov, ktorá je pomocou úchytiek alebo spôn ukotvená v murive a stropnej konštrukcii. Pri stavbe sa používa jednostranné alebo obojstranné debnenie. Tento typ priečok je používaný v prípade nadmerného zaťaženia zariaďovacími predmetmi alebo v priemyselných priestoroch, kde je predpísaná určitá pevnosť priečok. Nevýhodou moniérky je jej prácnosť a súčasne veľká hmotnosť, na druhú stranu ide o priečku veľmi pevnú a dôkladnú, možno ju teda využívať aj v špeciálnych prípadoch, napríklad pri obmurovaní trezorov a podobne. Vápennosadrové sa dnes ešte stále používajú ako tenké deliace priečky medzi miestnosťami, aj keď majú veľkú konkurenciu v nových jednoduchších systémoch a materiáloch. Princíp konštrukcie je rovnaký ako u moniérky, nosná kostra z oceľových drôtov je uchytená do múrov, stropu a podlahy, na nej je upevnené pletivo z pozinkovaného drôtu, na ktoré sa nanáša dostatočne hustá vápennosadrová malta. Je možné použiť jednostranné bednenie.

Pokiaľ sú rozmery priečky väčšie ako 10 m², nestačí uchytenie drôtené konštrukcie do nosného muriva, ale je potrebné ukotviť priečku do 50 mm hlbokej ryhy. Tieto priečky nie sú vhodné do vlhkého prostredia.


Obr. 2: Murovaná priečka kombinovaná s luxfermi z osadenými dverami. Farebné podanie luxferov napovedá, že za dverami nájdeme kúpeľňu.

Sklobetónové priečky

Sklobetónové priečky alebo aspoň čiastočné výmurovky sklenenými tvárnicami, takzvanými luxfermi, boli v druhej polovici minulého storočia bežne k videniu predovšetkým vo verejných budovách – na úradoch alebo v zariadeniach zdravotníckeho typu. To určitým spôsobom ovplyvnilo nazeranie na tento veľmi zaujímavý stavebný prvok. Až posledných niekoľko rokov začína architektúra vo všeobecnom meradle viac využívať sklo ako stavebný materiál. K slovu sa teda opäť dostávajú sklenené tvárnice. Tieto sú buď duté – predovšetkým pre vonkajšie múry, alebo plné, z nich sa vymurujú steny vnútorné.

Vo veľkej miere sa začínajú presadzovať predovšetkým v obytných interiéroch, kde sú funkčným aj efektným prvkom, ktorý slúži k oddeleniu priestorov, a súčasne umožňuje prestup svetla a odľahčenie interiéru. Výhodou je aj možnosť vytvárať zvlnené steny. Pri stavbe sklobetónovej priečky je treba dbať na niekoľko pravidiel. Stena zo sklenených tvaroviek je veľmi ťažká, pri jej projektovaní je potrebné brať do úvahy aj pôsobenie na statiku objektu.

Tvárnice je potrebné ukladať do pevného železobetónového rámu, upevneného do drážok v murive, aby nedochádzalo k nežiaducim deformáciám a následnému popukaniu tvárnic. Veľké priečky je potrebné rozčleniť na dilatačne samostatné celky o maximálnej veľkosti 12 m².

Tam, kde neplatí predpísaná požiarna odolnosť, je možné použiť jednoduchší spôsob stavby. Základom systému je rám, do ktorého sú luxfery ukladané. Veľmi tenké škáry sú vyplnené silikónom, montáž je jednoduchá a rýchla, nedochádza k nepresnostiam v uloženiu jednotlivých tvaroviek.


Obr. 3: Pohľad do sprchového kúta, ohraničeného priečkami s priesvitnými luxfermi alebo keramickým obkladom. Aj toto riešenie zaistí osvetlenie denným svetlom.

Nové priečkové systémy

Variantom klasických sklobetónových stien môžu byť steny z plastových luxferov, ich montáž je jednoduchšia, steny nie sú až také ťažké, ako pri použití sklenených tvárnic.

Prípadne je možné objednať celú stenu už hotovú a namontovať ju na miesto ako panel. Bežné novodobé nenosné priečky sú najčastejšie z už spomenutých tehiel alebo z pórobetónových tvárnic, obľúbené sú sadrokartónové dosky, predovšetkým pre rýchlu a ľahkú montáž. Sadrokartónové dosky sa osádzajú obojstranne na rám z hliníkových alebo oceľových profilov.

Rám je rozdelený stojinami po takmer 60 cm, škáry dosiek sa musia vzájomne prekrývať. V konečnom vzhľade sa steny začisťujú. Priestor medzi doskami je vyplnený tepelnou alebo zvukovou izoláciou. S výhodou je možné sadrokartón použiť aj pre stavbu ľahčenej, teda vo vnútri dutej steny, ktorá na pohľad vyzerá ako masívny múr.

Medzi moderné systémy patrí aj takzvané montované priečky, zostávajúce z vertikálnych, najčastejšie prefabrikovaných prvkov. Môžu byť celoplošné vrátanie okien a dverí, materiálom je tu obvykle železobetón. Tieto priečky je treba ukladať na miesto pomocou zdvíhacieho prostriedku a je preto potrebné umiestňovať je do daného priestoru ešte pred uložením stropov. Montované priečky môžu pozostávať tiež z niekoľkých úzkych dielcov, tie možno montovať až po uložení stropov.

Montáž aj demontáž tohto typu priečok je veľmi jednoduchá, ich výhodou je ľahkosť a mobilnosť.

Autor: Dana D. Daňková
Foto: Archiv firmy
reklama

Nové

Krása a dynamika dreva - to je jedinečná tvorba drevených sôch od maďarského umelca

Krása a dynamika dreva - to je jedinečná tvorba drevených sôch od maďarského umelca

Zverejnené 19.5. Gábor Miklós Szőke sa preslávil svojimi monumentálnymi sochami zvierat. Jeho úžasné výtvory vznikajú z kusov stavebného dreva a vytvára ich tím sochárov, tesárov a iných profesionálov. ísť na článok

Na jeseň môžete získať dotáciu z Plánu obnovy na zníženie energetickej náročnosti domu

Na jeseň môžete získať dotáciu z Plánu obnovy na zníženie energetickej náročnosti domu

Zverejnené 18.5. Na jeseň tohto roka spustí Ministerstvo životného prostredia SR Plán obnovy. Jeho cieľom je eliminovať vplyv klimatických zmien a neustáleho zvyšovania cien energií na energetickú náročnosť budov. Dotácie až do výšky 60 % môžu žiadatelia získať aj… ísť na článok

Ako na inštaláciu sadrokartónu

Ako na inštaláciu sadrokartónu

Zverejnené 17.5. V súčasnosti sú sadrokartónové dosky jedným z najvhodnejších a najrýchlejších riešení suchej výstavby. Dajú sa využiť ako pri rekonštrukciách, tak aj pri novostavbách. Odborník vám poradí, ako na ich jednoduché a správnu inštaláciu. ísť na článok

reklama