THERMO|SOLAR - slnečné termické kolektory a kotly na biomasu
vyhľadávanie
Dnes je 19.6.

Sálavé stropné nízkoteplotné vykurovanie a chladenie, riešenie podľa vzoru prírody

Zverejnené: 21. 12. 2021

Ukážeme si pomerne mladý koncept vykurovania alebo chladenia, ktorý sa realizuje ideálne celou plochou stropu alebo jej podstatnou časťou. Uplatní sa všade: v hoteloch, kúpeľoch, v polyfunkčných budovách, rodinných domoch aj v skladových a výrobných halách. Hoci pomerne nový, je tento koncept najbližší prírode a jej pravidlám. A hlavne je najúčinnejší. Aj návrh stropného vykurovania je ľahký a to isté možno povedať aj o jeho realizácii.

Ponúka sa otázka, prečo už ľudia dávno nevykurujú svoje príbytky aj skladové a výrobné haly ohriatym stropom a stále používajú kachle, teplovodné radiátory, v lepšom prípade vykurujú podlahou. Odpoveď je zrejmá. Sila tradície a zvykov. Vôbec najčastejším argumentom proti stropnému vykurovaniu je viera, že „teplo predsa vždy stúpa nahor, a preto je toto vykurovanie fyzikálny nezmysel“. Lenže realita je iná.

Poznámka

Vysoká účinnosť stropného vykurovania a zároveň presnosť jeho teplotného nastavenia je zrejmá už z toho, že intenzita tepelného sálania rastie so štvrtou mocninou termodynamickej teploty T4. To znamená, že aj malá zmena teploty vykurovacieho stropu vyvolá znateľnú pocitovú zmenu. A naopak, aj veľká zmena vonkajšej teploty si vynúti len malú zmenu teploty vykurovacieho stropu, v praxi väčšinou žiadnu.

Prednosti stropného vykurovania

Je ich viac a všetky stoja za to. Ide o nízkoteplotné vykurovanie, kedy miestnosť vykuruje celá veľká plocha stropu, ktorého teplota tak ani v silných vonkajších mrazoch neprekročí 30 °C. Bežné zimné ustálené teploty stropu sú od cca 25 do 27 °C; to sú výsledky reálneho stropného vykurovania vo vykurovacej sezóne 2018/19. Vyššia teplota sa realizuje len pri rýchlom spustení vykurovacej sústavy z vychladnutého stavu.

Sálavé stropné vykurovanie bolo tiež zvolené ako jediný vykurovací systém prízemia nového hotelu modulárneho charakteru, Nezvalovej archy v Olomouci. Tu sa systém stretáva s maximálnou spokojnosťou či už hostí, tak majiteľov. Foto je čerpané z archívu majiteľa hotelu.
Sálavé stropné vykurovanie bolo tiež zvolené ako jediný vykurovací systém prízemia nového hotelu modulárneho charakteru, Nezvalovej archy v Olomouci. Tu sa systém stretáva s maximálnou spokojnosťou či už hostí, tak majiteľov. Foto je čerpané z archívu majiteľa hotelu.

Život pod stropným vykurovaním

„Najpádnejším“ argumentom proti stropnému vykurovaniu je, že sa pod ním prehrieva hlava a stráca sa tak sústredenosť. Avšak osoby, ktoré boli vo vykurovacom období pozvané na návštevu objektu s celoplošným stropným vykurovaním, nič podobné nezaznamenali. Keď si v celej budove nevšimli radiátory, teplovzdušné fukáre atď., čudovali sa a pýtali, či máme podlahové vykurovanie. Keď počuli, že je v dome inštalované stropné vykurovanie v celej ploche stropu nad každou miestnosťou, čudovali sa ešte viac: „Ale veď je ten strop studený(!),“ rozprávali, keď bezkontaktným teplomerom odčítali teplotu stropu, ktorá bola len o niekoľko °C teplejšia ako bola teplota podláh a stien.

Sálavá podstata stropného vykurovania a chladenia

Vzduch sa síce účastní teplozemnných dejov medzi vykurovacím telesom a vykurovaným priestorom, avšak len okrajovo a odvodene. Výnimkou sú len teplovzdušné vykurovacie zariadenia, ktoré do miestnosti vháňajú prievan teplého vzduchu, ktorý bol ohriaty kdesi mimo miestnosť, napríklad v kotolni. Vráťme sa ale k téme:

Ohriaty vykurovací strop predovšetkým sála podľa svojej teploty do priestoru miestnosti tepelné žiarenie (sálanie). Intenzitu tohto sálania presne popisuje Stefanov−Boltzmannov zákon I = σεT4, kde σ = 5,67·10-8 W/(m2K4) je Stefanova–Boltzmannova konštanta, ε =1 je emisivita povrchu stropu a T je termodynamická teplota v K. Pri teplote 27 °C sála strop do interiéru teplo s intenzitou 460 W/m2.

  • Sálavý strop nielen, že sála, ale tiež prijíma tepelné žiarenie, ktoré voči nemu naopak „vysiela“ zo začiatku chladná podlaha, steny miestnosti a iné interiérové povrchy, hlavne nábytok. Ak je ich počiatočná teplota povedzme 15 °C, sála vnútorný priestor k stropu s intenzitou necelých 391 W/m2, takže strop v tejto chvíli celkovo vydáva do priestoru miestnosti energiu cca 69 W/m2.
  • S tým, ako strop postupne ohrieva podlahu aj steny miestnosti, je od ich rastúceho sálania sám ohrievaný; počiatočný energetický príkon (tzn. teplotu vykurovacej vody) preto postupne znižujeme.
  • Po relatívne krátkom čase sa teploty v miestnosti ustália. Priestorová teplota sálania dosiahne požadovanej hodnoty, povedzme 21 °C, a to pri povrchovej teplote stropu, povedzme 24 °C. Od priestorového sálania sa rýchlo dorovná aj teplota vzduchu na 21 °C. Strop pri týchto ustálených teplotách dodáva do miestnosti energiu necelých 18 W/m2. To pokrýva tepelnú stratu miestnosti.
Princíp sálavého vykurovacieho telesa umiestneného v exteriéri, ako v tomto prípade na terase, je v zásade rovnaký. Vykurovacie zariadenie sálavo ohrieva okolité plochy, tie potom sálajú do prostredia príjemné sálavé teplo, ktoré sa miesi s okolitým tepelným žiarením. Vonku do hry vstupuje aj prúdenie vzduchu, tzn. vietor. Sálavé vykurovacie zariadenie by preto malo mať podporu v spomenutých plochách, ktoré osáláva. Nemalo by sálať len do voľného chladného priestoru. Je tiež vhodné obmedziť možnosť vzniku prievanu, avšak nie tak, aby sa kvalita dýchaného vzduchu  (obsah CO2 pod úroveň 700 ppm). Zdroj: Ralf Geithe, Shutterstock
Princíp sálavého vykurovacieho telesa umiestneného v exteriéri, ako v tomto prípade na terase, je v zásade rovnaký. Vykurovacie zariadenie sálavo ohrieva okolité plochy, tie potom sálajú do prostredia príjemné sálavé teplo, ktoré sa miesi s okolitým tepelným žiarením. Vonku do hry vstupuje aj prúdenie vzduchu, tzn. vietor. Sálavé vykurovacie zariadenie by preto malo mať podporu v spomenutých plochách, ktoré osáláva. Nemalo by sálať len do voľného chladného priestoru. Je tiež vhodné obmedziť možnosť vzniku prievanu, avšak nie tak, aby sa kvalita dýchaného vzduchu (obsah CO2 pod úroveň 700 ppm). Zdroj: Ralf Geithe, Shutterstock

Základné vlastnosti stropného vykurovania

Vykurovanie, nech už akékoľvek, by malo predovšetkým rýchlo reagovať na regulačný podnet, či už si vnútornú teplotu praje zmeniť používateľ, alebo si intenzitu vykurovania vynútia zmeny vonkajšej teploty. Snaha preto je, aby teplota vykurovacieho stropu reagovala na novú teplotnú požiadavku okamžite. Vykurovacie stropy, ktoré v tomto článku popisujeme, reagujú veľmi rýchlo: Ide o teplovodné stropné vykurovanie, kde prestup tepla od temperovanej vody v medených stropných rúrkach prebieha cez necelých 5 mm hrubú a tepelne veľmi vodivú dosku priamo na povrch stropu. Ak dôjde k regulačnému povelu, nová teplota stropu sa ustáli do niekoľkých minút. Rýchlosť prestupu tepla z vykurovacej vody k povrchu vykurovacieho stropu je veľmi dôležitá. Dodajme, že rýchlu reakciu stropného vykurovania je možné realizovať aj elektrickými vykurovacími fóliami a rohožami za predpokladu, že zaistíme rýchly prestup tepla od fólie k povrchu stropu.

Návrh stropného vykurovania/chladenia

U stropného vykurovania zatiaľ priemysel neponúkol ucelené riešenie stropu s prípravou pre stropné vykurovanie. Dôvodom je pozoruhodná neznalosť sálavých teplosmenných dejov zo strany stavebných tepelných technikov, ktorí navrhujú a realizujú domové vykurovacie sústavy iba v podobe stenových radiátorov alebo podlahového vykurovania. Slovenská "stavebná tepelná mantra" znie, že teplo vždy stúpa nahor. V skutočnosti stúpa nahor len teplý vzduch, zatiaľ, čo sálanie je všetkými smermi a väčšinou aj energeticky silne dominantné.

Z nášho pohľadu je k realizácii vykurovacieho stropu vhodné využiť napríklad sadrokartónové stropné konštrukcie a realizovať vhodné zakrytie stropu doskami, ktoré sú ideálne po celom povrchu ohrievané vykurovacím médiom (vykurovacia voda, elektrina). To je aj prípad popísaného systému vykurovania.

Výškové rozvrhnutie teplôt pri vykurovaní celoplošným stropným vykurovaním. Najrovnomernejšie rozloženie teplôt je v priestoroch vykurovaných podlahovým či stropným vykurovaním. Z archívu firmy FENIX.
Výškové rozvrhnutie teplôt pri vykurovaní celoplošným stropným vykurovaním. Najrovnomernejšie rozloženie teplôt je v priestoroch vykurovaných podlahovým či stropným vykurovaním. Z archívu firmy FENIX.

Pobytová pohoda

Na toto téma píše Wikipedia (ku dňu 18/6/2019) pozoruhodné nezmysly. Hlavne menuje „objektívne faktory, to znamená štyri veličiny, ktoré sú merateľné a ovplyvniteľné technickými prostriedkami a ktoré ovplyvňujú pobytovú pohodu. Sú to:

  • teplota vzduchu,
  • vlhkosť vzduchu,
  • rýchlosť prúdenia vzduchu,
  • teplota okolitých stien či predmetov.“

Určujúci faktor pre pocit tepelnej pohody, teda teplota priestorového tepelného žiarenia v miestnosti, ale chýba. Doplňme preto, že teplota vzduchu je kompletne odvodená od teploty priestorového tepelného žiarenia, tzn. povrchových teplôt v miestnosti. Výnimkou je, keď intenzívnym vetraním vháňame do miestnosti chladný alebo horúci vzduch. Pre pobytovú pohodu, rovnako ako pre teplotu vzduchu je podstatné, že záleží hlavne na teplote priestorového žiarenia.

Mýty:

1. Stropné vykurovanie je nezmysel. Každý predsa vie, že teplo stúpa nahor! Ohriaty strop nedokáže miestnosť rovnomerne ohriať, podlaha ostáva dlho studená!

Pravda: Hlavným transportným mechanizmom pri zdieľaní tepla v priestore je tepelné sálanie. Vzduch a jeho prúdenie má len druhotnú úlohu. Lenže ľudské oko sálanie nevidí a tento fakt dal tuhý život myšlienke, že sa teplo šíri len vedením a prúdením tepla. Priestorové sálanie samotné ustáli priestorovú teplotu v miestnosti (ak nie je intenzívne vetraná) a priemere povrchových teplôt v miestnosti, vážených podľa plochy. Vzduch nič neriadi; teplota vzduchu len nasleduje teplotu povrchov a priestorového sálania.

Príklad stropného vykurovania. Čerpané z archívu ATRI asociácie tenkostenných a reflexných izolácii.
Príklad stropného vykurovania. Čerpané z archívu ATRI asociácie tenkostenných a reflexných izolácii.

2. Lepšie je podlahové vykurovanie. Nie je zima od nôh a navyše mi na hlavu nesála teplo!

Pravda: Sálať teplo na hlavu nemôže, lebo, ako už bolo popísané, strop je len o niekoľko °C teplejší než priestorové sálanie v miestnosti a tým aj teplota vzduchu: človek tento rozdiel nedokáže ani zaznamenať!

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Shutterstock, archív firiem
reklama

Nové

Strechy Ruukki vyrobené z bezfosílnej ocele SSAB pre luxusný rezort Sunday Morning vo fínskom Laponsku

Strechy Ruukki vyrobené z bezfosílnej ocele SSAB pre luxusný rezort Sunday Morning vo fínskom Laponsku

Zverejnené 14.6. Ruukki Construction, súčasť spoločnosti SSAB, podpísala zmluvu s cestovnou kanceláriou Experience Pyhä Oy na dodávku striech Ruukki® Classic LowCarbon vyrobených z ocele SSAB Fossil-free™ pre ekologickú dovolenkovú destináciu investičnej spoločnosti… ísť na článok

Tehlový systém HELUZ je odpoveďou na každú otázku

Tehlový systém HELUZ je odpoveďou na každú otázku

Zverejnené 13.6. Ak chystáte hrubú stavbu rodinného domu, môže vás tento text obohatiť, inšpirovať a dobre nasmerovať. Váš budúci dom nie je len strecha nad obvodovými stenami a oknami. Je to organizmus, ktorý už v „plienkach“, tj. pred zahájením výstavby, žije s… ísť na článok

Zavítate na KVIFF? Tieto skvosty si nemôžete nechať vo Varoch ujsť

Zavítate na KVIFF? Tieto skvosty si nemôžete nechať vo Varoch ujsť

Zverejnené 19.6. Či už sa tento rok chystáte navštíviť Medzinárodný filmový festival, ktorý sa koná od 28. júna do 6. júla, alebo sa chcete do Karlových Varov pozrieť mimo hlavnej návštevníckej sezóny, máme pre vás zoznam architektonických skvostov, ktoré by ste pri… ísť na článok

reklama