Dnes je 17.2.

Splyňovací kotol Vitoligno 100-S na kusové drevo

Zverejnené: 4. 2. 2019

Predvídať výšku nákladov na vykurovanie na 20 rokov dopredu (priemerná životnosť kotla na tuhé palivá) je vzhľadom ku kolísavým cenám surovín veľmi ťažké. Nájsť potom ten najvhodnejší variant, ktorý by bol zároveň aj šetrný k životnému prostrediu, je ešte zložitejšie. Moderné splyňovacie kotle na kusové drevo nám túto voľbu však zjednodušujú.

Kotol Vitoligno 100-S vyniká veľkosťou plniaceho otvoru, je schopný poňať kusové drevo v dĺžke až 55 cm

Technológia splyňovania

Technológia splyňovania využíva energiu extrahovanú z dreva. Dochádza k tzv. pyrolýze, kedy je v prvej fáze pri tepelnom rozklade uvoľnený "drevený plyn" z tuhého materiálu. Termickým rozkladom vstupného materiálu (v našom prípade dreva) potom vznikajú tri hlavné produkty: karbonizačný pevný zvyšok, kvapalný kondenzát a pyrolýzny plyn. V druhej fáze procesu je už spaľovaný vyprodukovaný plyn a to oveľa efektívnejšie než v prípade pôvodného tuhého paliva. Vďaka tomu sa splyňovacie kotle vyznačujú extrémne efektívnou účinnosťou spaľovania, vďaka ktorej vzniká len nepatrné množstvo emisií produkovaných do ovzdušia a minimum zvyškového popola. Využívajú najviac ako palivo drevo, ktoré je nielen obnoviteľnou, ale aj cenovo atraktívnou surovinou.

Vitoligno 100-S

V tomto článku si vám dovolíme predstaviť jeden vzorový splyňovací kotol, ktorý je možné vo svojej oblasti považovať za skutočne preverený šláger. Ponúka ho spoločnosť Viessmann, ktorá je popredným medzinárodným výrobcom vykurovacích systémov.

Kotol Vitoligno 100-S je moderný splyňovací kotol na kusové drevo. Je vhodný predovšetkým do rekonštruovaných rodinných domov a novostavieb. Výrobca odporúča toto vykurovacie zariadenie zaradiť ako ďalší (tzv. bivalentný) zdroj tepelnej energie (dodávok tepla aj teplej vody) popri už existujúcom olejovom či plynovom systéme. Vitoligno tak v bivalentnom systéme preberie rolu hlavného dodávateľa tepla a vody, pričom bežný kotol je naďalej využívaný len v prípade potrebného pokrytia nadpriemerného zaťaženia pri veľmi nízkych vonkajších teplotách.

Vitoligno 100-S umožňuje užívateľovi veľmi pohodlné prikladanie vďaka nadpriemernej veľkosti plniacich dvierok. Je možné si tiež vybrať otváranie vľavo alebo vpravo
Vitoligno 100-S umožňuje užívateľovi veľmi pohodlné prikladanie vďaka nadpriemernej veľkosti plniacich dvierok. Je možné si tiež vybrať otváranie vľavo alebo vpravo

Hlavnými benefitmi tohto tepelného systému sú už vyššie spomínaná energetická hospodárnosť, ekologickosť, spoľahlivosť a vysoká účinnosť spaľovania. Kotol je veľkým pomocníkom v oblasti úspory nákladov za elektrickú energiu. Vďaka splyňovacej technike s až 93% účinnosťou je dosiahnuté značne nízkych emisných hodnôt (najvyššia, 5. emisná trieda v rámci normy). Na zariadenie je teda možné čerpať finančné prostriedky aj zo štátneho dotačného programu Zelená domácnostiam a Kotlíková dotácia.

Kotol Vitoligno 100-S disponuje poloautomatickým systémom čistenia kotla pomocou páky a predovšetkým virbulátorov. Tie sú umiestnené v rúrkach výmenníku, kde dochádza k ich nepretržitému posúvaniu hore a dole tak, aby steny rúrok zostali čisté a bola dosiahnutá špičková účinnosť kotla. Každý virbulátor usmerňuje tiež prietok spalín, aby ich energia bola čo najefektívnejšie odovzdaná do vodného priestoru výmenníku. Za zmienku určite stojí aj spaľovacia komora vyrobená z odolného karbidu kremíku (SiC), robustná splyňovacia tryska z nerezu a šamotový vyhorievací kanál slúžiaci k presmerovaniu vykurovacíh plynov k výmenníku. Všetky vyššie uvedené komponenty kotla Vitoligno vrátane veľmi spoľahlivého spalinového ventilátora s regulovanými otáčkami prispievajú k dlhej životnosti kotla.

Plniaci priestor kotle je vyrobený z 8mm (30 - 45 kW) oceľových plechov, jeho objem činí 180 l a je možnosť vkladať kusové drevo v dĺžke až 55 cm. To umožňuje užívateľovi využiť pomerne dlhé intervaly na prikladanie aj dlhú dobu horenia bez potreby zásahu. To všetko samozrejme značne zvyšuje celkový tepelný komfort majiteľa objektu. Tepelný výkon kotla sa pohybuje podľa požiadaviek investora medzi hodnotami 18 – 45 kW.

Pohodlné prikladanie umožňuje aj nadpriemerná veľkosť plniacich dvierok a ich veľký uhol otvorenia (až 125°). Podľa priestorových možností kotolne sa potom dá vybrať, či bude užívateľ požadovať otváranie dvierok zľava alebo sprava. Počas dopĺňania sa nemusíte obávať zadymenia miestnosti, je zabezpečené automatické odsávanie karbonizačného plynu. Jedinou zrejmou nevýhodou v prípade investície do splyňovacieho kotla na drevo môže byť potreba mať k dispozícií skladovacie priestory za účelom uloženia dreva v suchom a zastrešenom prostredí.

Ovládanie kotla je zabezpečené digitálnou reguláciou Ecotronic 100 s digitálnym ukazovateľom prevádzkového stavu a niekoľkými zobrazovacími funkciami. Ecotronic slúži okrem iného aj k zobrazeniu teplôt u akumulačného zásobníku, ktorý zhromažďuje nadbytočné teplo pochádzajúce z kotla. Zásobáreň energie efektívne využíva prípadné alternatívne zdroje tepelnej energie a umožňuje prevádzkovať kotol na drevo s maximálnou možnou účinnosťou. Zásobník je možné využiť aj v režime ohrevu teplej vody.

Týmto sa teda dostávame k odporúčaniu o doplnení multivalentného akumulačného zásobníku ku kotlu Vitoligno 100-S. Za týmto účelom ponúka spoločnosť Viessmann výkonný zásobník teplej vody Vitocell. Pokiaľ má zákazník záujem o zostavenie špičkovej a predovšetkým kompletnej inovatívnej techniky, sú k dispozícií aj ďalšie komponenty ako napríklad solárne systémy na úspornú podporu vykurovania.

Splyňovacie kotle radíme medzi najmodernejšie technológie v oblasti vykurovania. Spaľovanie je takzvané dvojstupňové, kedy sa v prvej fáze palivo premieňa v plyn, ktorý v druhej fáze zhorí. Efektivita spaľovania je veľmi vysoká, v prípade kotla Vitoligno 100-S sa jedná o 93 %
Splyňovacie kotle radíme medzi najmodernejšie technológie v oblasti vykurovania. Spaľovanie je takzvané dvojstupňové, kedy sa v prvej fáze palivo premieňa v plyn, ktorý v druhej fáze zhorí. Efektivita spaľovania je veľmi vysoká, v prípade kotla Vitoligno 100-S sa jedná o 93 %

Záver

Či už sa rozhodnete pre vykurovanie drevom alebo nie, kotle v programe Vitoligno spoločnosti Viessmann sú prevereným moderným variantom vykurovania touto obnoviteľnou surovinou a je možné ich len odporučiť. Technika vykurovania splyňovaním je účinné vyťaženie energie z organického paliva. Laicky povedané, znamená to menej spotrebovaného paliva, menej znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia a menej odpadu (to minimum vzniknutého popola je možné navyše použiť ako ekologické hnojivo). V súčasnosti sa teda jedná o najekonomickejšiu a najpraktickejšiu technológiu vykurovania.

Kontakty:
Viessmann, spol. s r.o.

Autor: Helena Široká, preklad: Ing. Kateřina Kočická
Foto: Archív firmy

Nové

Stavebný veľtrh Brno – každý deň na inú tému

Zverejnené 16.2. Novinky, nové trendy aj poradenstvo ku všetkému, čo súvisí so stavbou a vybavením domu či bytu prinesie od 27. februára do 2. marca 2019 na brnenskom výstavisku Stavebný veľtrh. Pod jedným názvom sa skrývajú tri veľtržné akcie – Stavebný veľtrh Brno… ísť na článok

Automatická ventilácia a tienenie strešných okien od spoločnosti VELUX

Zverejnené 14.2. Diaľkovo ovládané strešné okná sú nevyhnutným základom pre automatizáciu, vedúcu k pohodlnému zabezpečeniu zdravého vnútorného prostredia. Dnes majú zákazníci spoločnosti VELUX k dispozícii zvýhodnené sady strešných okien z kategórie Štandard Plus a… ísť na článok

Unikátny svetlík VELUX s bezrámovým zaobleným zasklením

Zverejnené 12.2. Spoločnosť VELUX, popredný výrobca strešných okien a ich príslušenstva, vytvorila atraktívne a inovatívne riešenie pre ploché strechy – svetlík so zaobleným zasklením. Toto nové, minimalistické okno do plochých striech je výbornou možnosťou pre… ísť na článok