Doživotná záruka na tehlový systém HELUZ
vyhľadávanie
Dnes je 19.5.

Vidiecka stavba nadčasovej podoby

Zverejnené: 26. 2. 2019

V malej českej obci preslávenej hneď niekoľkými vidieckymi povstaniami, ktoré prebehli v 16. až 18. storočí vyrástol dom, ktorý je vkusne zasadený do kontextu daného prostredia. Ing. arch. Zdeněk Balík sa inšpiroval okolitými stavbami (kaplnka či zámok Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou) a finálnu formu navrhovaného objektu tomu prispôsobil. Celým domom však predovšetkým prestupuje jeden námet – vidiecke stavanie. Jeho vnútornú podobu by však hádal len málokto.

Že je dom zasadený vhodne do okolia, potvrdzujú tiež výhľady, ktoré stavba ponúka zo svojich vnútorných priestorov. Zo spálne rodičov je cez okno pôsobivý výhľad na kaplnku, od jedálenského stola zasa na zámok. Z interiéru je možné zachytiť tiež perspektívu aleje topoľov.

Investorova hlavná požiadavka bola zameraná na dom bez schodiska, teda aby bol prízemný. Výsledná zastavaná plocha je preto 201,2 m2, od ktorej sa veľkosť úžitkovej plochy líši minimálne – 167,3 m2. Jedná sa o rodinný dom pre 4 osoby s dispozíciou 5+kk. Na prvý pohľad je vonkajší pozorovateľ zaujatý geometrickými líniami stavby – ostré kontúry si podávajú ruku so silnou asymetriou, ktorá je zjavná či už na obvodových múroch, ak na streche. S tým potom výrazne kontrastuje motív kruhu, potom súdržnosti. Ten je zjavný na terase a predovšetkým v interiéri – v kruhovej kuchyni. Tá slúži k oddeleniu osobných priestorov od tých spoločných. Jej opakom je spálňa rodičov, ktorej strop kopíruje tvar nepravidelnej šikmej strechy. Geometrických zvláštností bolo dosiahnutých okrem iného aj vďaka výberu vhodnej konštrukcie – z ocele.

Protiradónové opatrenia

Jedná sa teda o dom s rázom vidieckeho stavania, avšak nadčasovej podoby s použitím moderných materiálov a stavebných technológií. Stojí na železobetónovej základovej doske uloženej na hutnenom penovom skle. Dôležité je tiež spomenúť hydroizolačnú vrstvu, ktorá je natavená na základovú dosku a plní aj veľmi dôležitú funkciu protiradónovej ochrany (dom sa nachádza v oblasti so stredným rizikom výskytu radónu v geologickom podloží).

Pozn.: Slovenská aj Česká republika sú uložené na podloží, ktoré sa v mnohých lokalitách vyznačujú vysokým podielom uránu. Krajiny majú navyše jedny z najvyšších koncentrácií radónu v budovách na svete. Hustota kontaminácie sa líši, závisí hlavne na vlastnostiach geologického podložia. Rádioaktívny plyn preniká do stavieb cez trhliny a netesnosti v základových doskách, ale tiež v dôsledku rozdielneho sadania suterénnych stien, alebo ako dôsledok podtlaku....Môže preniknúť aj do vnútorných priestorov, kde sa hromadí. Architekt či projektant je tak postavený aj pred rozhodnutie aké preventívne opatrenie je potrebné nastaviť v prípade novostavby, prípadne ako znížiť koncentráciu radónu v existujúcej stavbe. Prechodu radónu dovnútra domu je možné zabrániť mechanickou bariérou, prevetrávaním podložia budovy a montážou kvalitného vzduchotechnického zariadenia s riadenou ventiláciou. Vhodným opatrením je aj odstránenie materiálov s vysokou rýchlosťou plošnej exhalácie radónu u existujúcich objektov (nenosné konštrukcie).

V hlavnej úlohe oceľ

Obvodový plášť pozostáva zo stĺpikového systému oceľových tenkostenných C profilov. Z vonkajšej strany je vybavený dvomi vrstvami minerálnej izolácie, dreveným rastrom a záklopom z OSB dosiek, na ktorom je realizovaný kontaktný fasádny systém (izolačné dosky Rockwool Max E), ktorý tu plní aj funkciu nosného systému pre tenkovrstvú armovanú omietku. Z vnútornej strany obvodového múra je umiestnená protipožiarna sadrokartónová predstena, minerálna izolácia Rockwool a parozábrana na ochranu konštrukcie pred vniknutím vodných pár.

Aj konštrukcia zastrešenia domu je tvorená z ocele. Nosné stĺpiky sú umiestnené do základových pätiek. Strecha je jednoplášťová. Zloženie súvrstvia je nasledujúce: 15 mm SDK – MW izolácie – parotesná zábrana – medzikrokvová MW izolácia 160 a 40 mm – OSB dosky – nadkrokvové PIR dosky – sklotextília. Nakoniec je položená strešná krytina z PVC v hrúbke 1,5 mm. Zaujímavosťou je, že krytina slúži či už k inštalácií konštrukcie od vody z dažďových zrážok, tak ako estetická pohľadová vrstva. Dažďové zvody sú z titánzinku.

Väčšina priestorov domu je otvorená, s vysokými stropmi kopírujúcimi tvar strechy. Jediná miestnosť, nad ktorou sa vyskytuje menšia povala, je kruhová kuchyňa. Tu je (v konštrukcii oddeľujúcej obytnú časť od pôdy) doplnená aj ďalšia vrstva rolovanej izolácie.

Pozn.: V prípade oceľovej nosnej konštrukcie sa jedná o suchý systém výstavby, v našich končinách nie tak zvyčajný. Oceľ poskytuje veľkú slobodu čo sa týka variability tvaru domu, jeho fasády aj vnútorného usporiadania. Výhodou je rýchlosť výstavby, pevnosť oceľového materiálu a jeho nehorľavosť. Oceľový skelet umožňuje montáž stien menšej hrúbky, než v prípade murovaných objektov, zvyčajne tiež znižuje náklady na vykurovanie.

Interiérové deliace priečky sú sadrokartónové, izolované minerálnou vlnou. Tá hrá rolu akustickej a tepelnej izolácie medzi jednotlivými miestnosťami. Stropný systém je tvorený oceľovými tenkostennými profilmi. Konštrukcia podláh obsahuje dve vrstvy polystyrénu. V spálni je aplikovaná podlahová pochôdza vrstva z betónovej stierky, v kúpeľniach je keramická dlažba a v ostatných priestoroch dubová a jaseňová podlaha z dosiek.

Otvorové výplne

Okenné výplne sú tvorené známymi drevenými EURO oknami, pričom sú zasklené izolačným trojsklom. Vnútorné parapety sú vyrobené z MDF lakovaných dosiek, vonkajšie parapety sú titánzinkové v rámci okenného systémového riešenia. Vstup do domu je realizovaný z oceľových profilov JANSEN s trojitým zasklením, prerušenými tepelnými mostmi a zapustenou prahovou lištou. Dvere vedúce na terasu sú vo forme HS portálu (veľkoformátové posuvné celopresklené dvere). Odtieň okien a dverí je zladený do tmavošedej. V čelnej časti domu sú tiež „ukryté” dvere vedúce do dielne. Sú vybavené totožnou omietkou, aká je aplikovaná na fasáde. Nemôžeme zabudnúť ani na originálne strešné kruhové okno umiestnené nad pracovným priestorom v kuchyni. Jedná sa o výrazný dekoratívny prvok, ktorý navyše privádza do priestoru priame svetlo a zároveň je miestom, kde sa odťahujú vzniknuté kuchynské pary.

Pozn.: Titánzinok (TiZn), ktorý spomínane vyššie, je prírodný materiál vzniknutý pred cca 25 rokmi za účelom vylepšenia technologických aj mechanických vlastností zinkových produktov. Je zliatinou zinku (99,995 %), titánu a medi (legujúce prvky: titán upravuje mechanicko-pevnostné vlastnosti materiálu, zatiaľ, čo intenzita patiny je určovaná konkrétnym množstvom medi). V stavebníctve je TiZn využívaný predovšetkým ako materiál na strešnú krytinu či parapety apod. Jeho využitie v stavebnom priemysle poskytuje mnohé výhody. Je však potrebné dbať na odporúčania výrobcov, ktorí uvádzajú vo svojich podkladoch potrebu rešpektovania základných koróznych charakteristík materiálu. TiZn výrobky nemôžu byť napríklad v styku s podkladmi, ktoré obsahujú nadmerné množstvo vlhkosti a agresívne zložky. Titánzinok musí byť odvetrávaný. Pokiaľ toto nie je dodržané a dostane sa materiál do kontaktu s alkalickými stavebnými hmotami (napr. s nevyzretou omietkou), dochádza ku korózií a následnému poškodeniu. Pokiaľ sú však dodržané zásady spracovania TiZn, je jeho životnosť až 100 rokov pri minimálnej údržbe (nie je potrebný ani náter).

Exteriéry

Okná aj dvere domu pokrývajú veľkú časť fasády domu a poskytujú výhľad či výstup aj k vonkajšiemu zázemiu objektu. Prvý pohľad návštevníka padne na červenú konštrukciu z tenkostennej ocele, ktorá slúži ako parkovací priestor. Je zastrešený priehľadným trapézovým sklolaminátom. Aj táto časť domu je teda materiálovo (oceľou) prepojená s hlavnou stavbou. Priľahlé exteriéry zahŕňajú tiež terasu. Tá je spevnená pieskovcovými dlaždicami v kamennej lóži. Vstup na ňu je umožnený zo spoločných priestorov – prepojenej kuchyne s obývacou izbou – cez HS portál a slúži tak ako ich vonkajšie predĺženie.

Technologické vybavenie

Rodinné „vidiecke” stavanie nie je síce evidované v pasívnom štandarde, nebolo to dosiahnuté len vďaka prízemnej podlahovej ploche, avšak či už vonkajší plášť domu (vrátane okien a dverí), ktorý sa vyznačuje značnou mierou vzduchotesnosti, tak technológie prispievajú k stavu, ktoré je možné označiť ako vysoko úsporný. Vykurovanie objektu je zabezpečené centrálnym vzduchotechnickým systémom značky ATREA. Zdrojom tepla je tepelné čerpadlo vzduch/vzduch v splitovom prevedení. To slúži na ohrev úžitkovej vody a privádzaného vzduchu. Ako rezerva pre prípady silných mrazov sú v integrovanom akumulačnom zásobníku (v objeme 650 l) zabudované 2 elektrické patróny. Teplá voda je tak permanentne zabezpečená aj počas zimy. Teplovzdušné vykurovanie je ďalej doplnené elektrickými rozvodmi v podlahe, konkrétne elektrickými vykurovacími káblami v kúpeľni, chodbe a na WC. V obývacej izbe je využitá elektrická podhladová vykurovacia fólia (značky FENIX). Vzduchotechnický systém je ďalej doplnený o rekuperačnú funkciu (ohrev vzduchu privádzaného do interiéru teplom získaným zo vzduchu odvádzaného). V spoločenských priestoroch je potom umiestnené aj nezávislá doplnková vykurovacia jednotka v podobe vstavanej teplovzdušnej kozubovej vložky na tuhé palivá (Brunner).

Pozn.: Stropné vykurovanie, ktorému sme sa tu na stránkach už venovali, je systém pracujúci s fyzikálnym javom sálania. Tepelné žiarenie, ktoré je v našom prípade sálané zo stropu, napĺňa priestor a zdiela energiu s okolitými povrchmi. Jeho inštalácia je veľmi jednoduchá, napríklad uložením vykurovacích panelov na zavesený stropný krížový rošt, ktorý je následne osadený sadrokartónovými doskami. Miestnosť je takto vyhrievaná v prípade potreby veľmi rýchlo, je totiž oddelená od zdroja tepla iba tenkou vrstvou SDK (na rozdiel od podlahových systémov, ktoré sú najčastejšie pokryté betónovou vrstvou, sťažujúcou prienik tepla do interiéru).

Dom ako súčasť miestnej rozmanitosti

Vidiecky dom v obci Chlumec nad Cidlinou je neštandardnou stavbou. Budí pozornosť a domnievam sa, že patrí medzi tie, ktoré si človek buď zamiluje, alebo ich bude neznášať. Dôležitý je predovšetkým fakt, že stavba vyhovuje svojim majiteľom. Architekt navyše šikovne nadviazal na lokálny kontext. Rodinný dom je tak aj napriek svojej mimoriadnosti stavbou, ktorá do svojho okolia zapadla a nijako nenarušuje miestnu krajinu.

Vyjadrenie majiteľov vykurovania

Zo subjektívnych dôvodov, aj za účelom nezávislosti na verejnej distribúcií plynu zvažovali majitelia Vidieckeho domu, ako inak vyriešiť vykurovací systém v dome, aby boli zachované priaznivé prevádzkové aj ekonomické podmienky (vrátane investičných nákladov). Priali si primárne systém, ktorý bude zahŕňať aj riadené vetranie a rekuperáciu, pristúpili preto k teplovzdušnému vykurovaniu, na ktoré od priateľov dostali pozitívne referencie. Výsledok sa však minul účinku a skúsenosti počas dvoch vykurovacích sezón nezodpovedajú očakávaniu.

Ak aj opomenieme dodávateľove neseriózne správanie v podobe nepodloženého navýšenia pôvodnej cenovej kalkulácie o cca 20 % za montáž zariadenia, ktorá mala byť pôvodne súčasťou naceneného celku (finálna cena za vykurovanie v dome sa tak zastavila na 400 000 Kč (cca 15 580 Eur), či problematickú komunikáciu s firmou ohľadne chýb hlásených riadiacou jednotkou.

Prvým zásadným problémom, ktorý sa objavil už počas výstavby domu, bola náročná koordinácia VZT inštalácií s ostatnými vykonávanými stavebnými profesiami. Montáž vzduchotechnických rozvodov totiž okrem iného zahŕňa aj inštaláciu vykurovacích kanálov v podlahách (podhľadoch), rôzne prestupy stavebnými konštrukciami (v tomto konkrétnom prípade skladaným ľahkým plášťom citlivým na zachovanie kvality parotesnej vrstvy) a ďalšie.

Počas prvej vykurovacej sezóny bolo potom výrazne navýšené množstvo spotrebovanej elektrickej energie (dvojnásobok očakávanej spotreby majiteľom). V druhej sezóne preto majiteľ využíval z úsporných dôvodov veľmi často doplnkové vykurovanie – kozub.

Na druhej strane sú užívatelia domu nadmieru spokojní s vykurovacou fóliou inštalovanou v šikmých stropoch obývacej izby, ktoré sú protiľahlé k sedacej súprave. Navodzuje to pocit príjemnej tepelnej pohody, ktorá v ostatných častiach domu chýba.

Teplovzdušné vykurovanie bolo teda zhodnotené ako nevýhodné a neefektívne. Sálavý stropný vykurovací systém bol naopak posúdený kladne. Majitelia by preto dnes volili inak: vybrali by si podlahové sálavé vykurovanie a samostatnú riadenú ventiláciu domu s integrovanou rekuperáciou.

Autor: Helena Široká, čerpané z podkladov Českej ceny za architektúru
Foto: Robin Rezek

Tématické odbory

reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Zverejnené 13.5. V poľskom meste Lublin bolo v januári tohto roku otvorená nová metropolitná stanica predstavujúca pre mesto nielen architektonickú chválu, ale predovšetkým funkciu primárneho dopravného uzlu. Okrem toho hlavnou prednosťou stanice skutočnosť, že… ísť na článok

reklama