vyhľadávanie
Dnes je 4.12.

Žalúzie a rolety nemôžu byť nebezpečné pre deti

Zverejnené: 24. 11. 2014

Od 1. 9. 2014 platí v EU nová harmonizovaná norma, ktorá upravuje zaistenie bezpečnosti detí pred uškrtením v nebezpečných slučkách, ktoré môžu vznikať na ovládaní vnútorných žalúzií a roliet pomocou retiazok a šnúr. Všade, kde majú prístup deti vo veku od 0 až 42 mesiacov – byty, rodinné domy, hotely, nemocnice, kostoly, obchody, školy a všeobecne verejné miesta, je potrebné túto normu dodržať.

Deti sú to najcennejšie, čo máme. Moc radi zisťujú nové informácie a objavujú svet okolo seba. Každý poznáme tú ich zvedavú otázku „A prečo?”, alebo obľúbené „Čo to je?”. Veľmi dôležité je chrániť ich pred potenciálnym nebezpečenstvom, ktoré môže predstavovať bežné domáce vybavenie, spotrebiče, nábytok. Bohužiaľ aj žalúzie a rolety sa môžu stať hlavne pre dojčatá a menšie deti potenciálnym nebezpečenstvom.

Bezpečný spôsob ovládania žalúzií a roliet je zabezpečený napríklad pomocou kľučky, tiahla, motora s vypínačom alebo diaľkovým ovládačom alebo pomocou ovládacej tyče. Pri týchto ovládacích prvkoch sa nevyskytujú retiazky a šnúry, nebezpečenstvo uškrtenia je teda stopercentne eliminované.

Komplexné odstránenie nebezpečenstva uškrtenia môže byť najlepšie dosiahnuté tým, že je šnúra držaná vo výške mimo dosah detí alebo je ovládacia retiazka vybavená systémom pre pretrhnutie, prípadne pevným napínacím systémom.

Žalúzie a rolety od spoločnosti ISOTRA a.s. predstavujú špičkové technické riešenie skĺbené s požiadavkami na moderný dizajn. Pre spoločnosť ISOTRA je samozrejmosťou spĺňať tiež požiadavky normy EN 13120 na zabezpečenie bezpečnosti detí, a preto vyvinula vlastné ochranné prvky.

Držanie šnúry vo výške mimo dosah detí

Dĺžka vyťahovacej šnúry musí byť obmedzená tak, že pokiaľ nie je špecifikovaná montážna výška, bude dĺžka ťahacieho lanka menšia alebo rovná 2/3 výšky clony.

Pokiaľ je montážna výška zadaná, bude vzdialenosť od podlahy k spodnej časti ťahacieho lanka aspoň 0,6 m.

Toho je možné dosiahnuť použitím navijaka alebo dvoch koliesok, ktoré zabraňujú šnúram tvoriť slučky a zároveň je udržujú vo výške mimo dosah detí.

Systém pre pretrhnutie

Prípadná nebezpečná slučka na retiazke musí byť odstránená v priebehu postupného pôsobenia zaťaženia 6 kg alebo najneskôr do 5 sekúnd po pôsobení, čo zabezpečí spojka na retiazke (pôsobením zaťaženia sa retiazka rozpojí).

Pevný napínací systém

Upevnený (pevný) napínací systém zabraňuje slučke retiazky stať sa voľnou. Vzdialenosť medzi dvomi prameňmi slučky nesmie byť väčšia než 50 mm v mieste výstupu z pevného napínacieho zariadenia a súčasne musia byť vyťahovacie šnúry obmedzené nasledovne:

  • kde nie je špecifikovaná inštalačná výška clony je menšia alebo rovná 2,5 m, musí byť dĺžka vyťahovacej šnúry nižšia alebo rovná 1 m,
  • kde nie je špecifikovaná inštalačná výška a výška žalúzie je viac než 2,5 m, musí byť dĺžka šnúr nižšia alebo rovná výške clony s odpočítaním hodnoty 1,5 m,
  • kde je inštalačná výška špecifikovaná, bude vzdialenosť od podlahy k spodnej časti ovládacej šnúry aspoň 1,5 m.

K napnutiu ovládacej retiazky tak, že medzi dvomi prameňmi retiazky nie je možné vytvoriť slučku, dôjde použitím kladky. Kladka je pripevnená k oknu a retiazku z nej nie je možné vybrať.

Povinnosťou výrobcu je bezpečnostné prvky dodať spolu s výrobkom a upozorniť na ich montáž v návode na montáž. Tiež predajcovia a montážne firmy sú povinné zákazníkov o dodávaných bezpečnostných prvkoch informovať, montážne firmy sú navyše povinné tieto prvky nainštalovať.

Medzi ďalšie povinnosti vyplývajúce z novej normy je povinnosť výrobcu pripojiť ku každej vnútornej žalúzii alebo rolete, u ktorej môže vzniknúť nebezpečná slučka a u ktorej sa predpokladá inštalácia v priestoroch s výskytom detí, varovné upozornenie v slovenskom jazyku.

Text tohto upozornenia je tiež daný normou EN 13120, je pre všetkých výrobcov rovnaký a záväzný a má túto formu:

VAROVANIE:

  • malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pások a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok,
  • aby nedošlo k uškrteniu a zamotaniu, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa,
  • odstráňte postele, detské postieľky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry,
  • nespletajte šnúry dokopy. Ubezpečte sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvárajú slučku.

Ten istý text musí byť tiež uvedený na obale výrobku.

Viac sa o tejto téme môžete dočítať na www.isotra.cz.

Autor: Kolektiv autorů Isotra a.s.
Foto: Archív ISOTRA

Tématické odbory

reklama

Nové

Zima vás nemusí odradiť od murovania

Zima vás nemusí odradiť od murovania

Zverejnené 1.12. Pri výstavbe konštrukcií treba rešpektovať nielen technologické postupy, ale aj klimatické podmienky. Medzi najdôležitejšie ukazovatele sa pritom zaraďujú nízke alebo vysoké vonkajšie teploty, slnečné žiarenie, vietor, dážď a mráz. Pri nižších… ísť na článok

Ultranízkoenergetické tehlové dvojdomy pod Považským Inovcom

Ultranízkoenergetické tehlové dvojdomy pod Považským Inovcom

Zverejnené 30.11. V atraktívnej lokalite obce Kočovce časť Rakoľuby zrealizovala spoločnosť CBI s. r. o. výstavbu moderných ultranízkoenergetických dvojdomov . Na stavbu moderných objektov bolo použité murivo z tehál Porotherm, ktoré dosahujú vynikajúce… ísť na článok

Slovenská národná galéria po 21 rokoch otvára nový galerijný areál

Slovenská národná galéria po 21 rokoch otvára nový galerijný areál

Zverejnené 3.12. Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie sa dostala k svojmu záveru. Galéria po prvýkrát (po)otvorí verejnosti svoje obnovené priestory v nedeľu 11. decembra 2022. Počas tohto dňa si budú môcť návštevníci a návštevníčky užiť celodenný program pre… ísť na článok

reklama