Fasádne obklady Ruukki
vyhľadávanie
Dnes je 19.5.

Dotácie na nákup obnoviteľných zdrojov meškajú

Zverejnené: 14. 4. 2024

Finančná pomoc od štátu na nákup obnoviteľných zdrojov zo Zelenej domácnostiam mešká. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE vyzvala ministerstvo hospodárstva, aby neblokovalo spustenie vydávania poukážok v tomto programe.

Zdroj: moreimages, shutterstock

Dotačný program Zelená domácnostiam zastrešuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá plánovala vydávať poukážky na už zrealizované inštalácie obnoviteľných zdrojov energie v 1. štvrťroku 2024. Nestihla to však. Aktualizované podmienky sú na webe SIEA zverejnené od konca januára. Podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) agentúra stále čaká na schválenie ministerstva.

Poskytovanie pomoci sa riadi všeobecnými podmienkami, ktoré SIEA zverejnila 30. októbra 2023. Od tohto dátumu mohli domácnosti inštalovať podporované zariadenia bez nutnosti čakania na poukážky. „Napriek komunikovaným skutočnostiam SIEA do dnešného dňa systém nespustila, aj keď má prakticky všetko pripravené a dolaďuje len posledné detaily. Čakať sa má na zelenú zo strany Ministerstva hospodárstva SR,“ uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Projekt je určený nielen pre novostavby, ale aj existujúce domy. A to rodinné aj bytové. Práve bytových domov sa v novom programe pre roky 2023 až 2029 týkajú novinky – prvýkrát môžu získať poukážky na tepelné čerpadlá a fotovoltiku. Na program je celkovo vyčlenených 151,6 milióna eur z európskych a národných zdrojov. Z toho 58,1 milióna eur pre Bratislavský samosprávny kraj.

Domácnosti čakajú na sľúbenú podporu, meškanie im môže spôsobiť finančné problémy

Domácnosti môžu žiadať o príspevky na tepelné čerpadlá, veterné turbíny či fotovoltické panely. Maximálna výška príspevku pri základnej sadzbe sa pri týchto zdrojoch energie pohybuje medzi 3 500 a 3 800 eurami.

Dotácia na veternú turbínu je však už teraz otázna. Domácnosti finančný príspevok dostanú len na malé obnoviteľné zdroje, ktoré budú figurovať v zozname oprávnených zariadení. A do projektu sa doteraz neprihlásil so svojou veternou turbínou žiadny výrobca. Problémom je tiež, že aktuálna legislatíva umožňuje inštaláciu tohto malého zdroja len pod podmienkou kompletného posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA).

Karaba upozornil, že mnohé domácnosti by sa bez podpory štátu do programu nezapojili, no teraz musia čakať na sľúbenú podporu. Ak SIEA nespustí program čo najskôr, alebo ak v programe nastanú nejaké zmeny v dlhodobo komunikovaných podmienkach, bude to mať podľa šéfa SAPI nielen reputačné dôsledky pre štát, ale môže to znamenať aj finančné problémy pre mnohé domácnosti.

„Apelujem preto na Ministerstvo hospodárstva SR, aby problému so spustením nového informačného systému začalo venovať najvyššiu pozornosť a spustilo ho bez dodatočných zmien v čo najkratšom čase,“ vyzval Ján Karaba.

ZDROJ:
https://www.asb.sk/zelena-obnova/dotacie-na-nakup-obnovitelnych-zdrojov-zo-zelena-domacnostiam-meskaju

Autor: Tlačová správa TASR
Foto: Shutterstock
reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Zverejnené 13.5. V poľskom meste Lublin bolo v januári tohto roku otvorená nová metropolitná stanica predstavujúca pre mesto nielen architektonickú chválu, ale predovšetkým funkciu primárneho dopravného uzlu. Okrem toho hlavnou prednosťou stanice skutočnosť, že… ísť na článok

reklama