THERMO|SOLAR - slnečné termické kolektory a kotly na biomasu
vyhľadávanie
Dnes je 19.6.

Nová správa Healthy Buildings Barometer načrtáva cestu k zdravším, udržateľnejším a odolnejším budovám v Európe

Zverejnené: 19. 5. 2024

Renováciou verejných budov by Európa mohla znížiť vplyv na klímu až o 30 % . / Healthy Buildings Barometer (predtým Healthy Homes Barometer) od spoločnosti VELUX sleduje stav európskych domov od roku 2015. Vydanie na rok 2024, ktoré vypracoval BPIE (Buildings Performance Institute Europe), po novom rozširuje svoje zameranie na všetky hlavné typy budov (domy, školy a nemocnice) a poskytuje dôležité postrehy o budovách a zdraví ich užívateľov.

Škola v Kodani. Foto: Velux

Ide o naliehavú situáciu

EÚ je na ceste k dosiahnutiu klimatických cieľov pre rok 2050 v oblasti energetiky a renovácií. To isté platí aj pre zlepšenie zdravotného stavu fondu budov, ako uvádza táto správa. V úsilí pomôcť tomuto smerovaniu zavádza Healthy Buildings Barometer (HBB) nielen rámec na sledovanie zdravia a udržateľnosti budov v Európe, ale aj odporúčané nariadenia pre dosiahnutie kolektívneho cieľa dekarbonizácie do roku 2050, ktorý je stanovený v Parížskej dohode.

Náklady na obnovu sú investíciou do budúcnosti

Na dosiahnutie klimatických cieľov EÚ je potrebné zvýšiť renovácie o 1400 % (z 0,2 % na 3 %) . V roku 2020 boli emisie CO2 o 18 % vyššie, ako podľa plánov mali byť. Každý štvrtý Európan býva v budovách, v ktorých kvalita vnútorného prostredia nedosahuje národné normy, a viac ako 30 miliónov občanov býva v príliš tmavých obydliach, čo môže mať negatívny vplyv na duševné aj fyzické zdravie.

Potenciálne prínosy sú však značné: náklady na renováciu všetkého neefektívneho bytového fondu v EÚ by sa mohli vrátiť už za 2 roky a mohli by ušetriť 194 miliárd EUR v ekvivalentných pozitívnych obratoch v spoločnosti (napríklad menej dní práceneschopnosti, vyššia výkonnosť v práci a v škole atď.), Splnením noriem EÚ o energetickej účinnosti by sa mohlo ušetriť 44 % konečnej energie spotrebovanej na vykurovanie priestorov. Renovácia nemocníc môže viesť k 21 % zníženiu liečebných nákladov, 19 % zníženiu úmrtnosti a 20 % zníženiu fluktuácie zamestnancov.

Štúdia o zdraví budov ukazuje správnu cestu

V tomto kontexte sa HBB 2024 začína s jasným posolstvom: na úrovni EÚ a na národnej úrovni sú potrebné opatrenia na zabezpečenie zdravých domov, pracovísk, škôl a nemocníc. „Zdravé a cenovo dostupné budovy by mali byť jediným druhom budov, v ktorých ľudia žijú, učia sa, pracujú, hrajú sa alebo sa liečia. Zabezpečiť k nim prístup všetkým Európanom by malo byť prioritou pre tvorcov nariadení v EÚ. Dúfame, že táto správa bude pre nich slúžiť ako inšpirácia a zároveň aj ako nástroj, pretože poskytuje konkrétne odporúčania a príklady,“ uvádza Fleming Voetmann, Vice President of External Relations & Sustainability spoločnosti VELUX.

Pre tvorcov nariadení nesie HBB tri hlavné posolstvá:
- Je potrebné urýchliť prijatie komplexnej definície a rámca zdravých budov s cieľom dosiahnuť pokrok.
- Uprednostniť vysokokvalitné údaje, ktoré sledujú zdravie a pohodu užívateľov budov.
- Do stavebnej politiky integrovať zdravie, udržateľnosť a odolnosť.

Zdravé budovy sú prínosom pre ekonomiku a pre klímu. Prípadové štúdie uvedené v HBB ukazujú 11,5 % návratnosť investícií do renovácie verejnej budovy a 30 % zníženie vplyvu na klímu.

5 faktorov pre hodnotenie budov

S cieľom usmerniť tvorcov nariadení v EÚ vypracovalo HHB nový rámec toho, čo robí budovu zdravou, udržateľnou a odolnou. Ten bol založený na spoľahlivom vedeckom výskume a podložený 12 prípadovými štúdiami z celej Európy.

Rámec zdravia budov je založený na piatich vzájomne prepojených faktoroch:
1) zlepšenie duševného a fyzického zdravia – zdravé budovy sú navrhnuté tak, aby zlepšovali zdravie a pohodu ich obyvateľov, a to tak po fyzickej, ako aj duševnej stránke prostredníctvom zdravej vnútornej klímy a komfortných opatrení,
2) navrhnuté pre ľudské potreby – návrh budov by mal byť zameraný na používateľa,
3) vybudované a spravované s ohľadom na udržateľnosť – dôležité je uprednostniť udržateľné opatrenia počas celého životného cyklu budovy s ohľadom na ochranu klímy, využívanie zdrojov, spotrebu energie a emisie uhlíka,
4) odolné a prispôsobivé – budovy musia byť pripravené odolávať environmentálnym výzvam v čase, ako sú prírodné katastrofy a zmena klímy, a zároveň aj na zmeny vo využívaní budov.
5) podpora ľuďom – je potrebné poskytovať ľuďom vedomosti o zdravých budovách prostredníctvom vzdelávania. Užívatelia budov vrátane obyvateľov, zamestnancov a odborníkov zohrávajú kľúčovú úlohu pri zlepšovaní svojho zdravia a pohody, ako aj udržateľnosti budov, v ktorých žijú alebo pracujú.

O skupine VELUX

Strešné okná VELUX už viac ako 80 rokov prinášajú denné svetlo a čerstvý vzduch do domovov ľudí na celom svete a vytvárajú tak lepšie prostredie na život. Ponúkame celý rad produktov vrátane strešných okien a svetlíkov, vonkajšieho tienenia na ochranu pred prehrievaním, dekoratívnych roliet a žalúzií, montážnych doplnkov a riešení pre inteligentnú domácnosť. Naše produkty pomáhajú vytvárať svetlé, zdravé a energeticky úsporné obytné podkrovné priestory na život, prácu, a vzdelávanie sa. Pôsobíme globálne – máme predajné a výrobné prevádzky v 37 krajinách a približne 11 700 zamestnancov po celom svete. Skupinu VELUX vlastní spoločnosť VKR Holding A/S – spoločnosť s ručením obmedzeným v stopercentnom vlastníctve neziskových, charitatívnych nadácií (THE VELUX FOUNDATIONS) a rodiny. V roku 2022 mala skupina VELUX celkové príjmy 2,99 miliardy eur, spoločnosť VKR Holding mala celkové príjmy 4,29 miliardy eur a nadácie THE VELUX FOUNDATIONS darovali 181 miliónov eur na charitatívne projekty.

Zdroje:
6) Holandská prípadová štúdia o radnici mesta Venlo. Návratnosť investície bola vypočítaná na obdobie 40 rokov.

Autor: Tlačová správa
Foto: Archív firmy VELUX
reklama

Nové

Strechy Ruukki vyrobené z bezfosílnej ocele SSAB pre luxusný rezort Sunday Morning vo fínskom Laponsku

Strechy Ruukki vyrobené z bezfosílnej ocele SSAB pre luxusný rezort Sunday Morning vo fínskom Laponsku

Zverejnené 14.6. Ruukki Construction, súčasť spoločnosti SSAB, podpísala zmluvu s cestovnou kanceláriou Experience Pyhä Oy na dodávku striech Ruukki® Classic LowCarbon vyrobených z ocele SSAB Fossil-free™ pre ekologickú dovolenkovú destináciu investičnej spoločnosti… ísť na článok

Tehlový systém HELUZ je odpoveďou na každú otázku

Tehlový systém HELUZ je odpoveďou na každú otázku

Zverejnené 13.6. Ak chystáte hrubú stavbu rodinného domu, môže vás tento text obohatiť, inšpirovať a dobre nasmerovať. Váš budúci dom nie je len strecha nad obvodovými stenami a oknami. Je to organizmus, ktorý už v „plienkach“, tj. pred zahájením výstavby, žije s… ísť na článok

Zavítate na KVIFF? Tieto skvosty si nemôžete nechať vo Varoch ujsť

Zavítate na KVIFF? Tieto skvosty si nemôžete nechať vo Varoch ujsť

Zverejnené 19.6. Či už sa tento rok chystáte navštíviť Medzinárodný filmový festival, ktorý sa koná od 28. júna do 6. júla, alebo sa chcete do Karlových Varov pozrieť mimo hlavnej návštevníckej sezóny, máme pre vás zoznam architektonických skvostov, ktoré by ste pri… ísť na článok

reklama