vyhľadávanie
Dnes je 4.12.

Pilotný projekt prinesie do slovenských škôl fotovoltiku

Zverejnené: 2. 7. 2022

Slnečná energia je čistý a obnoviteľný zdroj energie. Vďaka pilotnému projektu ju bude môcť využívať prvých 10 slovenských škôl. Podľa odhadov fotovoltické elektrárne školám ušetria náklady na elektrickú energiu vo výške takmer 50 %.

Zdroj: Alberto Masnovo, shutterstock

V rámci pilotného projektu pre školy poskytne SPP svoje know-how a vo vlastnej réžii zabezpečí všetky potrebné povolenia, nákup, inštaláciu a uvedenie fotovoltickej elektrárne do prevádzky. Následne zariadenie prenajme zriaďovateľovi školy, ktorý bude uhrádzať len platby za prenájom a servisné služby. K úsporám škôl prispeje jednak priama úspora za platby za dodávku elektriny, podiel na zisku z predaja nespotrebovanej vyrobenej elektriny, či grantová podpora niektorej z dostupných grantových schém.

Vďaka pohlcovaniu slnečného žiarenia prispejú fotovoltické elektrárne k zlepšeniu tepelného komfortu budov a zároveň k zníženiu prehrievania vnútorných priestorov v letných mesiacoch.

Ako pre Zelenú obnovu doplnil Ondrej Šebesta, hovorca SPP, zapojené školy sa vyberajú na základe technických parametrov ako stav strechy, zateplenie a hydroizolácia, orientácia budovy, tienenie okolia, stav projektovej dokumentácie k strechám, diagram odberov, stav elektrorozvodov, či svetelnotechnické pomery, teda slnečný svit v danej oblasti.

„Projekt je v pilotnej fáze, ale priebežne sa dopĺňa o ďalšie školy a tie sú vyberané na základe spomenutých technických parametrov a ich zhodnotení zo strany SPP a.s. V prípade záujmu o fotovoltiku od SPP môžu zriaďovatelia škôl alebo samotné školy kontaktovať špecialistov na energetické služby Andreja Fábera alebo Davida Széplakyho,“ vyzval Ondrej Šebesta.

Ekofond SPP zároveň pripravuje pre školy osobitný grantový program na využívanie slnečnej energie. Vízia a stratégia SPP 2030, ktorú spoločnosť prijala v roku 2019, určuje ako prioritné oblasti rozvoja podnikania zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. To všetko v záujme znižovania emisií skleníkových plynov a dosiahnutia uhlíkovej neutrality. SPP doteraz uviedol do prevádzky fotovoltické elektrárne vo svojich areáloch v Bratislave a Košiciach a realizuje projekt FVE v areáli SPP v Michalovciach.

Zdroj:

https://www.asb.sk/zelena-obnova/dotacie-novinky/pilotny-projekt-prinesie-do-slovenskych-skol-fotovoltiku

Čítajte tiež:

Autor: Tlačová správa SPP
Foto: Shutterstock

Tématické odbory

reklama

Nové

Zima vás nemusí odradiť od murovania

Zima vás nemusí odradiť od murovania

Zverejnené 1.12. Pri výstavbe konštrukcií treba rešpektovať nielen technologické postupy, ale aj klimatické podmienky. Medzi najdôležitejšie ukazovatele sa pritom zaraďujú nízke alebo vysoké vonkajšie teploty, slnečné žiarenie, vietor, dážď a mráz. Pri nižších… ísť na článok

Ultranízkoenergetické tehlové dvojdomy pod Považským Inovcom

Ultranízkoenergetické tehlové dvojdomy pod Považským Inovcom

Zverejnené 30.11. V atraktívnej lokalite obce Kočovce časť Rakoľuby zrealizovala spoločnosť CBI s. r. o. výstavbu moderných ultranízkoenergetických dvojdomov . Na stavbu moderných objektov bolo použité murivo z tehál Porotherm, ktoré dosahujú vynikajúce… ísť na článok

Slovenská národná galéria po 21 rokoch otvára nový galerijný areál

Slovenská národná galéria po 21 rokoch otvára nový galerijný areál

Zverejnené 3.12. Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie sa dostala k svojmu záveru. Galéria po prvýkrát (po)otvorí verejnosti svoje obnovené priestory v nedeľu 11. decembra 2022. Počas tohto dňa si budú môcť návštevníci a návštevníčky užiť celodenný program pre… ísť na článok

reklama