VELUX - Nový Štandard Plus so zasklením 64
vyhľadávanie
Dnes je 22.1.

Projekt ekologicky šetrnej dopravnej siete v Karpatoch získal celoeurópsku cenu za ochranu prírody

Aktualizované: 10. 12. 2020

Rozvoj ekologicky šetrnej a bezpečnej dopravnej siete, ktorý umožní zachovanie neprerušovaných ekologických koridorov a tak zaručí pohyb voľne žijúcich živočíchov nielen vnútri chránených území, získal európsku Cenu Natura 2000. Projekt „Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the Carpathians" ocenila Európska komisia v kategórii "Cezhraničná spolupráca". Na jeho príprave sa podieľala Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR a vychádza z výstupov medzinárodného projektu TRANSGREEN. Vedúcim projektu bol Dunajsko-karpatský program WWF.

Rozvoj siete diaľnic a železníc naprieč horským systémom Karpát znamená, že budú prechádzať cennými ekosystémami. V rámci projektu vzniklo vďaka cezhraničnej spolupráci množstvo nástrojov pre zavedenie ochrany biodiverzity do dopravného plánovania a rozvoja v Karpatoch. Jedným z výstupov projektu je Príručka k obmedzovaniu vplyvu rozvoja dopravy na prírodu v karpatských krajinách.

Projekt bližšie predstavuje Martin Strnad z Agentúry ochrany prírody a krajiny ČR: „Karpaty sú jedinečné pohorie, ktoré je ako jedno z mála v Európe domovom troch druhov veľkých šeliem - rysa, medveďa a vlka. Nešetrná stavba diaľnic a železníc naprieč horami môže tunajšiu prírodu ohroziť. Projekt, na ktorom sme spolupracovali s mnohými miestnymi partnermi, by mal pomôcť tomu, aby sa tu prírodné bohatstvo zachovalo. Sledovali sme, kadiaľ sa veľké šelmy krajinou pohybujú a na základe toho sme vyznačili koridory a kritické miesta na vybraných dopravných stavbách, ktorá by nemali byť zastavané. To by malo rysom, medveďom a vlkom zaručiť priechod krajinou bez rizika stretu s autom či vlakom a dostatok priestoru pre ich život. Kľúčové však je, aby sa náš návrh premietol do dopravných a územných plánov."

Na projekte TRANSGREEN sa podieľalo 10 partnerov z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Rumunska a Slovenska a tiež 9 pridružených partnerov, vrátane Ministerstva životného prostredia ČR. Partnerstvo je súčasťou spolupráce v rámci Karpatského dohovoru, ktorý sa téme veľkých šeliem a všeobecne udržateľnému rozvoju regiónu dlhodobo venuje. V súčasnej dobe kooperácia pokračuje projektom ConnectGreen, ktorého výstupom by mala byť mapa jadrových území a migračné koridory pre veľké cicavce v Karpatoch.

Natura 2000 Award udeľuje každoročne Európska komisia za úspechy v ochrane európskeho prírodného dedičstva v sústave území Natura 2000. Súťaží sa v piatich kategóriách "Ochrana prírody", "Socio-ekonomické prínosy", "Komunikácia", "Zjednotenie záujmov / pohľadov" a "Cezhraničná spolupráca a vytváranie osobných kontaktov ". Tento rok sa do finále dostalo 27 projektov z celej Európy.

1)Zdroj Ministerstvo životného prostredia ČR

Autor: Tlačová správa
Foto: Denis Belitsky, Shutterstock

Tématické odbory

reklama

Nové

Thermowhite pri riešení podkrovnej podlahy

Thermowhite pri riešení podkrovnej podlahy

Zverejnené 20.1. V meste Roztoky v severnom susedstve hlavného mesta Prahy a na ľavom brehu Vltavy vznikla ďalšia významná realizácia tekutej a celistvej tepelnej izolácie Thermowhite. V staršej vile štvorcového pôdorysu 12x12 m bola touto izoláciou zateplená… ísť na článok

Termoreflexné izolácie a fólie - princíp ich účinnosti

Termoreflexné izolácie a fólie - princíp ich účinnosti

Zverejnené 21.1. Reflexné či termoreflexné izolácie sa začínajú v praxi stále viac uplatňovať. Ich základom, ako neúplne napovedá názov, je odrážanie tepelného žiarenia. Správny stavebný návrh by mal počítať s konvenčnou aj s reflexnou tepelnou izoláciou a podľa… ísť na článok

Modulárna výstavba administratívnych budov

Modulárna výstavba administratívnych budov

Zverejnené 19.1. Modulárne systémy už zďaleka nie sú určené len pre oblasť úžitkových stavieb, ale stali sa plnohodnotnou súčasťou staviteľstva a architektúry. Svoje o tom vie aj firma KOMA, ktorá už viac než dvadsaťosem rokov patrí k ich popredným českým výrobcom a… ísť na článok

reklama