PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1
vyhľadávanie
Dnes je 24.11.

Projekt ekologicky šetrnej dopravnej siete v Karpatoch získal celoeurópsku cenu za ochranu prírody

Zverejnené: 15. 11. 2020

Rozvoj ekologicky šetrnej a bezpečnej dopravnej siete, ktorý umožní zachovanie neprerušovaných ekologických koridorov a tak zaručí pohyb voľne žijúcich živočíchov nielen vnútri chránených území, získal európsku Cenu Natura 2000. Projekt „Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the Carpathians" ocenila Európska komisia v kategórii "Cezhraničná spolupráca". Na jeho príprave sa podieľala Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR a vychádza z výstupov medzinárodného projektu TRANSGREEN. Vedúcim projektu bol Dunajsko-karpatský program WWF.

Rozvoj siete diaľnic a železníc naprieč horským systémom Karpát znamená, že budú prechádzať cennými ekosystémami. V rámci projektu vzniklo vďaka cezhraničnej spolupráci množstvo nástrojov pre zavedenie ochrany biodiverzity do dopravného plánovania a rozvoja v Karpatoch. Jedným z výstupov projektu je Príručka k obmedzovaniu vplyvu rozvoja dopravy na prírodu v karpatských krajinách.

Projekt bližšie predstavuje Martin Strnad z Agentúry ochrany prírody a krajiny ČR: „Karpaty sú jedinečné pohorie, ktoré je ako jedno z mála v Európe domovom troch druhov veľkých šeliem - rysa, medveďa a vlka. Nešetrná stavba diaľnic a železníc naprieč horami môže tunajšiu prírodu ohroziť. Projekt, na ktorom sme spolupracovali s mnohými miestnymi partnermi, by mal pomôcť tomu, aby sa tu prírodné bohatstvo zachovalo. Sledovali sme, kadiaľ sa veľké šelmy krajinou pohybujú a na základe toho sme vyznačili koridory a kritické miesta na vybraných dopravných stavbách, ktorá by nemali byť zastavané. To by malo rysom, medveďom a vlkom zaručiť priechod krajinou bez rizika stretu s autom či vlakom a dostatok priestoru pre ich život. Kľúčové však je, aby sa náš návrh premietol do dopravných a územných plánov."

Na projekte TRANSGREEN sa podieľalo 10 partnerov z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Rumunska a Slovenska a tiež 9 pridružených partnerov, vrátane Ministerstva životného prostredia ČR. Partnerstvo je súčasťou spolupráce v rámci Karpatského dohovoru, ktorý sa téme veľkých šeliem a všeobecne udržateľnému rozvoju regiónu dlhodobo venuje. V súčasnej dobe kooperácia pokračuje projektom ConnectGreen, ktorého výstupom by mala byť mapa jadrových území a migračné koridory pre veľké cicavce v Karpatoch.

Natura 2000 Award udeľuje každoročne Európska komisia za úspechy v ochrane európskeho prírodného dedičstva v sústave území Natura 2000. Súťaží sa v piatich kategóriách "Ochrana prírody", "Socio-ekonomické prínosy", "Komunikácia", "Zjednotenie záujmov / pohľadov" a "Cezhraničná spolupráca a vytváranie osobných kontaktov ". Tento rok sa do finále dostalo 27 projektov z celej Európy.

1)Zdroj Ministerstvo životného prostredia ČR

Autor: Tlačová správa
Foto: Denis Belitsky, Shutterstock

Tématické odbory

reklama

Nové

Statika stavieb z pórobetónových murovacích materiálov. Minimum pre laikov

Statika stavieb z pórobetónových murovacích materiálov. Minimum pre laikov

Zverejnené 20.11. Každý dobre postavený dom by mal v sebe skĺbiť účel, pevnosť a vzhľad. Zle či nedokonale riešená finálna podoba domu nie je zásadnou prekážkou, často sa jedná len o vec vkusu. Avšak bez správne vyriešenej statiky, nie je možné si predstaviť kvalitný… ísť na článok

Úsporné kotle Hoval ako súčasť modernizácie historických objektov Prahy

Úsporné kotle Hoval ako súčasť modernizácie historických objektov Prahy

Zverejnené 19.11. Nielen široko medializovaný Obecný dom, ale aj pätica ďalších významných pražských budov bola vlani podrobená procesu modernizácie technologického vybavenia. Zámeru, v rámci ktorého má dôjsť k aspoň jedenásťpercentnej úspore prevádzkovej energie,… ísť na článok

Výplň zábradlí balkónov z dosiek CETRIS® - funkčné, bezpečné a estetické riešenie

Výplň zábradlí balkónov z dosiek CETRIS® - funkčné, bezpečné a estetické riešenie

Zverejnené 24.11. Výrazným prvkom bytových domov sú lodžie a balkóny, ktorých poňatie a farebnosť sa podieľajú na utváraní celkového výrazu daného objektu. Vzhľad je ale pritom len jedným z mnohých dôležitých požiadaviek, ktoré musí výplň zábradlí spĺňať. ísť na článok

reklama