vyhľadávanie
Dnes je 4.3.

Skupina VELUX oznamuje dva nové projekty v oblasti ochrany klímy a prírody, na Madagaskare a vo Vietname v spolupráci s organizáciou WWF

Zverejnené: 19. 6. 2023

V rámci svojho cieľa, ktorým je zachytenie historických emisií z podnikateľskej činnosti, bude skupina financovať dva ďalšie projekty na ochranu a obnovu lesov v tropických krajinách. Nové projekty vo Vietname a na Madagaskare, spolu s prvým projektom v Ugande, významne prispejú k zachyteniu historických emisií z prevádzky spoločnosti.

Zdroj: Artush, shutterstock

Skupina VELUX sa zaviazala zachytiť ekvivalent svojich historických emisií CO2 z podnikania od roku 1941 do roku 2041. Toho dosiahne financovaním portfólia lesných projektov, ktoré budú vyvinuté a riadené kanceláriami WWF v každej krajine v partnerstve s miestnymi orgánmi a komunitami.

Partnerstvo medzi skupinou VELUX a organizáciou WWF ide nad rámec redukcie emisií z vlastných činností skupiny VELUX a jej hodnotového reťazca, kde si skupina stanovila cieľ dosiahnuť 100 % redukciu emisií pri podnikaní (rozsah 1 a 2) a znížiť emisie v dodávateľsko-odberateľskom reťazci (rozsah 3) o polovicu do roku 2030.

Zdroj: VELUX Slovensko
Zdroj: VELUX Slovensko

„Možnosť udržania globálneho nárastu teploty pod 1,5 °C sa rýchlo vytráca. Zaviazali sme sa realizovať najambicióznejší postup podľa Parížskej dohody a plánujeme ísť ešte ďalej a financovať lesné projekty, ktoré zachytia ekvivalent našich celkových historických emisií z podnikania od založenia našej spoločnosti v roku 1941. „Mimoriadne ma teší, že do nášho portfólia lesných projektov teraz môžeme pridať nové projekty a podarilo sa nám nájsť dve nové lokality, ktoré sa zameriavajú na rôzne typy lesov, divokú prírodu a miestne komunity,“ hovorí Lars Petersson, generálny riaditeľ skupiny VELUX.

„Najnovšia správa WWF Living Planet z roku 2022 uvádza priemerný pokles populácií druhov od roku 1970 o 69 %. Keďže dopady klimatickej a prírodnej krízy sú čoraz zreteľnejšie, na vytvorenie odolnejšej a udržateľnejšej budúcnosti pre všetkých sú naliehavo potrebné ambície a opatrenia. Prijatie dohody z Kunmingu a Montrealu, ktorá zaväzuje celosvetové spoločenstvo k zastaveniu a následnému zvráteniu straty biodiverzity do roku 2030, prináša nádej. Partnerstvá, ako je to medzi spoločnosťou VELUX a organizáciou WWF, ukazujú cestu vpred,“ hovorí Bo Øksnebjerg, generálny tajomník WWF Dánsko.

VELUX Slovensko
VELUX Slovensko

Prvý lesný projekt partnerstva sa nachádza v Ugande, kde v jednej z najviac postihnutých oblastí, Kagombe v Ugande, dosiahla miera odlesňovania za poslednú dekádu 73 %. Cieľom projektu je obnoviť degradované lesy, vysadiť nové stromy a chrániť existujúce prírodné lesy v oblasti.

Očakáva sa, že vďaka ochrane založenej na komunite projekt zachytí 1 milión ton CO2. Vysadených už bolo viac ako 180 000 stromov a spustili sa miestne aktivity zamerané na alternatívne spôsoby živobytia.

Dva nové projekty v prospech ľudí, prírody a klímy

Dva dodatočné lesné projekty sa vybrali na základe potenciálu znížiť množstvo uhlíka, prínosov pre biodiverzitu a komunitu, ako aj dlhodobej udržateľnosti každého projektu. Projekt vo Vietname, ktorý sa nachádza v hornatej krajine Central Annamites, sa zameriava na činnosti REDD.

Očakáva sa, že prispeje k zníženiu a odstráneniu viac ako 2 miliónov ton CO2. Projekt na Madagaskare sa nachádza v mangrovových porastoch v oblasti Manambolo – Tsiribihina a zameriava sa na činnosti ARR. Očakáva sa, že projekt pomôže znížiť a odstrániť emisie viac ako 0,5 milióna ton CO2. Všetky údaje predstavujú predbežné odhady, ktoré sa môžu zmeniť v rámci overovania treťou stranou.

VELUX Slovensko
VELUX Slovensko

Každý projekt prinesie prírode blízke riešenia na zmiernenie klimatických zmien v súlade s Plánom vysokokvalitných zásahov v prospech ľudí, prírody a klímy, ktorý vypracovala WWF. Účelom týchto projektov je zastaviť odlesňovanie a obnoviť prirodzené lesy v ohrozených oblastiach s mimoriadnym významom pre biodiverzitu v spolupráci s komunitami a miestnymi orgánmi.

Odstránené a znížené emisie uhlíka z lesných projektov sa použijú na plnenie podmienených klimatických záväzkov hostiteľských krajín v rámci Parížskej dohody. Uhlík sa teda nepoužije na kompenzáciu emisií uhlíka spoločnosti VELUX ani žiadnej inej organizácie.

Prečítajte si viac o projektoch v Ugande, vo Vietname a na Madagaskare.

Čítajte tiež:

Autor: Tlačová správa
Foto: Archív firmy VELUX, shutterstock

Tématické odbory

reklama

Nové

Tepelné čerpadlá pohľadom dodávateľov

Tepelné čerpadlá pohľadom dodávateľov

Zverejnené 2.3. O alternatívnych zdrojoch vykurovania a najmä o tepelných čerpadlách toho bolo na našom webe napísaného už mnoho. Ako to ale vyzerá s aktuálnym dopytom a vývojom v oblasti predaja tepelných čerpadiel a aké sú v tomto ohľade možnosti? Na tieto otázky… ísť na článok

Garážová brána LOMAX. Reportáž z montáže

Garážová brána LOMAX. Reportáž z montáže

Zverejnené 27.2. Už pred rokom sa manželský pár rozhodol vymeniť starú garážovú bránu za novú. Na situáciu sa postupne prišli pozrieť traja obchodní zástupcovia od rôznych výrobcov garážových brán. Dvaja povedali, že výmena nepôjde, vysvetlili prečo a manželia… ísť na článok

Rekonštrukcia s materiálmi Ytong a Silka. Riešenie na mieru pri malých a veľkých projektoch

Rekonštrukcia s materiálmi Ytong a Silka. Riešenie na mieru pri malých a veľkých projektoch

Zverejnené 26.2. Rekonštrukcie hrajú čoraz významnejšiu úlohu v bytovej aj nebytovej výstavbe. Rekonštruujú sa rodinné aj bytové domy, zastarané objekty sa modernizujú, existujúce budovy dostávajú nový účel. Spoločnosť Xella má riešenie pre všetky veľké aj malé… ísť na článok

reklama