Screenové clony - rolety proti slnku
vyhľadávanie
Dnes je 5.6.

Súťaž: Architektonický návrh slovenskej expozície na EXPO 2025 OSAKA

Zverejnené: 26. 3. 2023

Predmetom súťaže návrhov je architektonický návrh oficiálnej expozície Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2025 OSAKA, ktorá sa bude konať od 13. apríla do 13. októbra 2025.

Účelom súťaže je získanie najvhodnejšieho architektonického návrhu riešenia predmetu súťaže v rozsahu, ktorý zabezpečí jeho realizáciu na mieste výstavy v súlade so štandardmi EXPO a s príslušnými japonskými právnymi predpismi a nariadeniami, vyhláškami prefektúry Osaka a mesta Osaka a inými právnymi predpismi a nariadeniami, a to ako podklad pre priame rokovacie rokovanie s víťazným uchádzačom o zadaní zákazky na poskytnutie služieb (zhotovenie projektovej dokumentácie, poskytnutie inžinierskej činnosti súvisiacej so stavbou a služieb autorského dozoru počas výstavby).

Úspešný návrh musí spĺňať technické a dizajnové požiadavky japonského organizátora, ktoré sú podrobne špecifikované v súťažných pomôckach, ktoré tvoria Prílohu č. 6 súťažných podmienok tejto súťaže návrhov.

Na základe výsledku predmetnej súťaže návrhov bude vedené priame rokovacie konanie v zmysle § 81 písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorého cieľom je uzatvorenie zmluvy medzi vyhlasovateľom a účastníkom, ktorého návrh sa umiestnil na 1. mieste (a získal cenu za 1. miesto), pričom predmetom zmluvy má byť poskytnutie architektonických, projektových služieb a inžinieringu (spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie, vrátane vypracovania výkazu výmeru stavby, výkazu výmer interiérových prvkov, zabezpečenie príslušných povolení, poskytovanie služieb autorského dozoru počas výstavby).

Predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie tejto služby je 450 000,00 EUR bez DPH.

Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavebných prác na výstavbu slovenského pavilónu sú 4 180 000,00 EUR bez DPH.

Predpokladaný termín dodania všetkých výstupov v rámci zákazky na poskytnutie služby v zmysle indikatívneho časového harmonogramu uvedeného v Prílohe č. 5 súťažných podmienok súťaže návrhov je v období od júna 2023 do konca marca 2025. Súčasťou realizácie zákazky je aj úzka spolupráca a súčinnosť s vyhlasovateľom.

Predpokladané ceny a odmeny súťaže celkom: 22 000 ,- €

Ceny:
1. miesto: 10 000,- €
2. miesto: 7000,- €
3. miesto: 5 000,- €

Dátum odovzdávania súťažných návrhov: 25. 04. 2023 10:00

Riadni členovia poroty:
Ing. Ivana Vala Magátová PhD. - predseda poroty
Ing. arch. Martin Ďurík
Ing. arch. Pavol Pokorný
Doc. Ing. arch. Marián Malovaný, PhD.
JUDr. Boris Balog, PhD.

Náhradníci poroty:
Ing. Ľubomír Špirko - náhradník
doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD. MSc. - náhradník

Porota môže v priebehu súťaže požiadať vyhlasovateľa o prizvanie ďalších odborníkov.

Kompletné súťažné podklady nájdete TU.

Zdroje:

https://www.archinfo.sk/sutaze/slovenske/sutaz-architektonicky-navrh-slovenskej-expozicie-na-expo-2025-osaka.html
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-dokumentov/detail/3286840?cHash=796d66ca2ab523fac563332d0fb7a8ed

Autor: Tlačová správa MHSR
Foto: Archív firmy

Tématické odbory

reklama

Nové

Kvalitné kompozitné drevo je ekologický materiál s mnohými prednosťami

Kvalitné kompozitné drevo je ekologický materiál s mnohými prednosťami

Zverejnené 2.6. Dosky z WPC dokážu eliminovať väčšinu neduhov dreva a zároveň zachovať jeho najlepšie vlastnosti. Do akej miery však môže byť produkt vyrábaný zo zmesi dreva a polyméru schopný splniť čoraz väčšie nároky modernej spoločnosti na ekologickú šetrnosť? ísť na aktualitu

Nový bytový dom v Žarošiciach je postavený z Ytongu a Silky

Nový bytový dom v Žarošiciach je postavený z Ytongu a Silky

Zverejnené 30.5. Developer a staviteľ nového bytového domu v obci Žarošice si pórobetónový materiály Ytong, kombinovaný s vápenopieskovými tvárnicami Silka, vybral vďaka svojim dobrým skúsenostiam z predchádzajúcich projektov. Na stavbe sa uplatnili nielen tvárnice… ísť na článok

Keď sa technický objekt dostane do rúk architektov. Základňa technických služieb Lysolaje

Keď sa technický objekt dostane do rúk architektov. Základňa technických služieb Lysolaje

Zverejnené 3.6. Pri príprave projektu sme zistili, že na rozdiel od zahraničia vzniká či už na Slovensku, tak aj v susedných Čechách väčšina technických objektov bez architektonickej starostlivosti. Časté sú výrazné a nákladné stavby bez konceptu a kontextu, pri… ísť na článok

reklama