Špičková tepelná izolácia, teraz aj na Slovensku
vyhľadávanie
Dnes je 21.4.

Súťaž: Architektonický návrh slovenskej expozície na EXPO 2025 OSAKA

Zverejnené: 26. 3. 2023

Predmetom súťaže návrhov je architektonický návrh oficiálnej expozície Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2025 OSAKA, ktorá sa bude konať od 13. apríla do 13. októbra 2025.

Účelom súťaže je získanie najvhodnejšieho architektonického návrhu riešenia predmetu súťaže v rozsahu, ktorý zabezpečí jeho realizáciu na mieste výstavy v súlade so štandardmi EXPO a s príslušnými japonskými právnymi predpismi a nariadeniami, vyhláškami prefektúry Osaka a mesta Osaka a inými právnymi predpismi a nariadeniami, a to ako podklad pre priame rokovacie rokovanie s víťazným uchádzačom o zadaní zákazky na poskytnutie služieb (zhotovenie projektovej dokumentácie, poskytnutie inžinierskej činnosti súvisiacej so stavbou a služieb autorského dozoru počas výstavby).

Úspešný návrh musí spĺňať technické a dizajnové požiadavky japonského organizátora, ktoré sú podrobne špecifikované v súťažných pomôckach, ktoré tvoria Prílohu č. 6 súťažných podmienok tejto súťaže návrhov.

Na základe výsledku predmetnej súťaže návrhov bude vedené priame rokovacie konanie v zmysle § 81 písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorého cieľom je uzatvorenie zmluvy medzi vyhlasovateľom a účastníkom, ktorého návrh sa umiestnil na 1. mieste (a získal cenu za 1. miesto), pričom predmetom zmluvy má byť poskytnutie architektonických, projektových služieb a inžinieringu (spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie, vrátane vypracovania výkazu výmeru stavby, výkazu výmer interiérových prvkov, zabezpečenie príslušných povolení, poskytovanie služieb autorského dozoru počas výstavby).

Predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie tejto služby je 450 000,00 EUR bez DPH.

Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavebných prác na výstavbu slovenského pavilónu sú 4 180 000,00 EUR bez DPH.

Predpokladaný termín dodania všetkých výstupov v rámci zákazky na poskytnutie služby v zmysle indikatívneho časového harmonogramu uvedeného v Prílohe č. 5 súťažných podmienok súťaže návrhov je v období od júna 2023 do konca marca 2025. Súčasťou realizácie zákazky je aj úzka spolupráca a súčinnosť s vyhlasovateľom.

Predpokladané ceny a odmeny súťaže celkom: 22 000 ,- €

Ceny:
1. miesto: 10 000,- €
2. miesto: 7000,- €
3. miesto: 5 000,- €

Dátum odovzdávania súťažných návrhov: 25. 04. 2023 10:00

Riadni členovia poroty:
Ing. Ivana Vala Magátová PhD. - predseda poroty
Ing. arch. Martin Ďurík
Ing. arch. Pavol Pokorný
Doc. Ing. arch. Marián Malovaný, PhD.
JUDr. Boris Balog, PhD.

Náhradníci poroty:
Ing. Ľubomír Špirko - náhradník
doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD. MSc. - náhradník

Porota môže v priebehu súťaže požiadať vyhlasovateľa o prizvanie ďalších odborníkov.

Kompletné súťažné podklady nájdete TU.

Zdroje:

https://www.archinfo.sk/sutaze/slovenske/sutaz-architektonicky-navrh-slovenskej-expozicie-na-expo-2025-osaka.html
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-dokumentov/detail/3286840?cHash=796d66ca2ab523fac563332d0fb7a8ed

Autor: Tlačová správa MHSR
Foto: Archív firmy

Tématické odbory

reklama

Nové

Stavebný veľtrh Brno ponúkne riešenia pre lepšie bývanie

Stavebný veľtrh Brno ponúkne riešenia pre lepšie bývanie

Zverejnené 20.4. Chcete lepšie bývať? Chystáte sa stavať, rekonštruovať alebo modernizovať svoj domov? Hľadáte informácie o dotačných programoch, nových stavebných materiáloch a technológiách? Zaujímajú vás udržateľné a energeticky úsporné riešenia? Potom navštívte… ísť na článok

Záhadné stavby sveta a ich slovenské či české alternatívy: od Stonehenge po pyramídy!

Záhadné stavby sveta a ich slovenské či české alternatívy: od Stonehenge po pyramídy!

Zverejnené 17.4. Odkryte s nami tajomstvo troch starovekých megastavieb, ktoré dodnes fascinujú celý svet. Akou technológiou bol postavený Stonehenge, aký účel mali pyramídy a ako je to so svahovými zosuvmi na Machu Picchu? ísť na článok

Tenkovrstvá, murovacia, zakladacia, alebo tepelnoizolačná malta. Ako vybrať správnu

Tenkovrstvá, murovacia, zakladacia, alebo tepelnoizolačná malta. Ako vybrať správnu

Zverejnené 15.4. Výrobcovia mált sa ich výber snažia stavebníkom čo najviac zjednodušiť, napriek tomu občas narazíte na otázky, z ktorých plynie, že ľudia nad voľbou tej správnej malty váhajú. Pozrime sa preto, aké malty ponúka pre svoj stavebný systémy z pórobetónu… ísť na článok

reklama