Doživotná záruka na tehlový systém HELUZ
vyhľadávanie
Dnes je 20.5.

Akustické problémy trápia mnoho novostavieb. Ako im predchádzať?

Zverejnené: 29. 8. 2023

Mnoho developerských projektov vzniká aj v dnešnej dobe bez podrobného akustického posúdenia. Nadmerný hluk však môže z dlhodobého hľadiska spôsobovať nepríjemné zdravotné problémy – od nespavosti po depresie. Problémom sa dá pritom predísť prepracovaným projektom a vhodne zvolenými materiálmi.

Akustická pohoda je jednou z najdôležitejších vlastností rodinných domov aj kancelárskych budov. Rozhodujúci vplyv na akustiku majú zvolené konštrukcie aj samotné stavebné materiály. Foto: rdjan Randjelovic, Shutterstock

Dupot susedov, hlasná práčka alebo hra na hudobný nástroj môžu premeniť bývanie na poriadne peklo. Dlhodobo pôsobiaci hluk potom môže mať za následok nielen vašu podráždenosť a nesústredenosť, ale aj nekvalitný spánok a s tým súvisiace bolesti hlavy až poruchy imunity [1]. Mnoho staviteľov pritom stále akustiku stavby podceňuje, či už v rámci šetrenia nákladov, alebo „len“ z neznalosti. Dobrá akustika bytu vyžaduje úzku spoluprácu developerov, stavebných firiem a odborníkov na akustiku.

Čo je jeden decibel

Decibel je jednotka používaná pri meraní hladiny intenzity zvuku. Jedná sa o všeobecné meradlo podieľu dvoch hodnôt, ktoré sa využíva v mnohých odboroch. Je fyzikálne bezrozmernou mierou, podobne ako napríklad percento, avšak na rozdiel od neho je decibel logaritmická jednotka, ktorej definícia súvisí s objavením Fechner-Weberovho zákona, že totiž ľudské telo vníma podnety logaritmicky ich intenzite (aj veľké zmeny veľkých podnetov spôsobujú len malé zmeny počitkov).

Súčasné novostavby sú často projektované na hranici minimálnej hodnoty nepriezvučnosti Rw = 54 dB (decibelov). Takže aj keď stavba norme vyhovuje, môže byť vnímaný nežiaduci hluk. Zdroj: Duncan Andison, Shutterstock
Súčasné novostavby sú často projektované na hranici minimálnej hodnoty nepriezvučnosti Rw = 54 dB (decibelov). Takže aj keď stavba norme vyhovuje, môže byť vnímaný nežiaduci hluk. Zdroj: Duncan Andison, Shutterstock

Nástup industriálneho bývania neprospieva akustike

Na vine ale nemusí byť len snaha maximálne ušetriť. Zatiaľ, čo predtým bolo v domácnostiach dostatok zvukopohltivých materiálov (koberce, závesy, čalúnený nábytok) zaisťujúcich dobrú a prirodzenú akustiku nielen „zahlučnenej” miestnosti, ale aj susedných miestností prirodzeným spôsobom, dnes je situácia iná. S nástupom módnych, moderných či industriálnych prvkov či štýlov bývania, ktoré využívajú zvukoodrazivé materiály, je potrebné sa zaoberať akustikou miestností bytov a domov viac ako inokedy. Zodpovednosť je teda aj na dizajnéroch, aby sa snažili premyslieť a reflektovať aj funkčnú stránku bývania [2].

Každý decibel sa počíta

Nahliadnime do tejto problematiky detailnejšie. Zvuky sa v dome šíria predovšetkým dvoma spôsobmi – vzduchom a stavebnými konštrukciami. Prvým ukazovateľom udávajúcim schopnosť konštrukcie zachytiť a preniesť hluk šíriaci sa vzduchom (napríklad hlasy či krik) je vzduchová nepriezvučnosť (Rw), pričom najľahšie prenikajú do konštrukcie nižšie frekvencie (tzv. basy). V niektorých nových bytových domoch sa však objavujú problémy aj s druhým typom nepriezvučnosti – s tzv. kročajovou (Lnw), ktorá udáva schopnosť odolávať prenosu kročajového hluku (napr. kroky, pád predmetov, posúvanie nábytku, zatĺkanie).

Ako kročajová izolácia sa dnes často používa penový polystyrén alebo minerálna vlna. Na zábere je realizácia 3cm vrstvy z liateho polystyrénu ThermoWhite. Foto: Jan Hejhálek
Ako kročajová izolácia sa dnes často používa penový polystyrén alebo minerálna vlna. Na zábere je realizácia 3cm vrstvy z liateho polystyrénu ThermoWhite. Foto: Jan Hejhálek

Normy sa sprísnili

V prípade bytových a rodinných domov s viac ako jednou bytovou jednotkou došlo pred 2 rokmi k zvýšeniu požiadaviek na zvukovú izoláciu stropov medzi bytmi. Požiadavka na minimálnu váženú stavebnú nepriezvučnosť sa sprísnila z 53 dB na 54 dB a požiadavka na maximálnu váženú normovanú hladinu akustického tlaku kročajového zvuku sa sprísnila z 55 dB na 53 dB [3]. Treba však podotknúť, že splnenie normy nie je synonymom pre akustický komfort. Pre porovnanie: bežný hluk z ulice má hladinu 50 decibelov, hlasný hovor 60 a krik 80 decibelov.

Najčastejšie príčiny akustickej nepohody novostavieb

Za akustickú nepohodu môže (okrem už vyššie vymenovaných príčin) celý rad faktorov. Ide napríklad o nedotiahnutý projekt vzduchotechniky (ventilátory), kedy z dôvodu technickej náročnosti pri riešení akustiky dochádza v praxi k nedostatočnému utlmeniu akustickej energie pri vetraní. Ďalšou častou príčinou je zle akusticky izolovaná podlaha: odhlučnenie podláh sa ponúka v prípade, ak ste zdrojom hluku vy a obťažujete ním svojich susedov. Pri opačnom probléme, tj. keď hluk od susedov pod vami obťažuje vás, je lepšie odhlučňovať strop suseda ako vašu podlahu. Pri strope sa väčšinou inštalujú podhľady s minerálnou izoláciou vyrobené na báze skla, prípadne akustické sadrokartónové dosky. [3, 5].

Hluk sa môže šíriť aj vzduchotechnickými rozvodmi. Foto: ronstik, Shutterstock
Hluk sa môže šíriť aj vzduchotechnickými rozvodmi. Foto: ronstik, Shutterstock

Najrýchlejším riešením sú nové okná aj akustická priečka

Ak už sa akustické problémy v dome vyskytli, treba ich riešiť konkrétne podľa zistených príčin. Pomerne rýchle riešenie, ktoré vás ochráni pred hlučnými susedmi, je dodatočná stavba akustickej priečky zo špeciálnych sadrokartónových dosiek. Pre ešte vyšší efekt je možné vykonať dvojité opláštenie steny. Pokiaľ počujete hluk z vonku, pomôže osadenie zvukovo izolačných dverí a okien, pričom optimálne riešenie spočíva vo vyrovnaných hodnotách nepriezvučnosti zasklenia, rámu a škár [5].

 Prenikanie hluku z vonku zamedzujú zvukovoizolačné dvere a okná. Foto: mama_mia, Shutterstock
Prenikanie hluku z vonku zamedzujú zvukovoizolačné dvere a okná. Foto: mama_mia, Shutterstock

Rozdiely v riešení akustiky podľa typu konštrukcie

Riešenie akustickej pohody v dome ide samozrejme ruka v ruke s materiálmi, z ktorých je dom postavaný. Zjednodušene možno povedať, že pri monolitických konštrukciách masívnych stavieb závisí vzduchová nepriezvučnosť najmä od hmotnosti stavebného dielu. Tieto konštrukcie kmitajú ako celok a platí pre nich, že čím vyššia je hmotnosť stavebného dielca (steny), tým lepšieho útlmu sa dosahuje. Naopak ľahké sendvičové konštrukcie vykazujú oproti jednovrstvovým konštrukciám lepšiu vzduchovú nepriezvučnosť. V drevostavbách závisí kvalita akustiky na vlastnostiach jednotlivých vrstiev, spôsobe spojenia jednotlivých vrstiev a prevedení dutého priestoru medzi vrstvami (vyplnenie zvukovou izoláciou). Pri kročajovej nepriezvučnosti sa k vyššie uvedenému radí ešte vplyv vrchnej vrstvy položenej na nosnej stropnej konštrukcii [6].

Na dosiahnutie čo najlepších hodnôt vzduchovej nepriezvučnosti významne pomôže akustická tehla. Na fotografii HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená. Foto: HELUZ
Na dosiahnutie čo najlepších hodnôt vzduchovej nepriezvučnosti významne pomôže akustická tehla. Na fotografii HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená. Foto: HELUZ

Počas prehliadky sa zamerajte na technický stav

Zlá akustika nie je „výsadou” len nových developerských projektov – ideálnu akustiku často nemajú ani staršie domy. Ak plánujete kúpiť byt v novostavbe, zaujímajte sa aj o stavebno-technické parametre. Pred kúpou nehnuteľnosti si tiež môžete objednať odborníka na odhaľovanie technických nedostatkov. Ten vykoná detailnú kontrolu nehnuteľnosti, zistí chyby a overí výmery. Čím viac si nehnuteľnosť preveríte, tým lepšie. V technických podkladoch stavebných materiálov sa totiž uvádzajú hodnoty platiace za ideálnych podmienok v laboratóriu [7]. V praxi potom stačí, keď developer použije materiály, ktorých vlastnosti sa pohybujú na hranici noriem, nekvalitné prevedenie výstavby, k tomu hluční susedia - a problém je na svete.

Na záver...

Dobrou správou je, že developeri v SR začali v posledných rokoch vnímať akustiku domov ako vec, ktorú treba riešiť. Na problémy s hlukom reaguje aj stavebný priemysel. Na trhu sú napríklad akustické tehly alebo odhlučnené systémy kanalizácie [8]. V závere dodajme, že nie vždy môže za zlú akustiku developer, architekt alebo stavebná firma. Problémy môžu vznikať aj pri individuálnych úpravách majiteľa bytu.

Zdroje:

[1] What are the health effects of noise pollution?. Medical News Today [online]. [cit. 2023-06-10].
[2] Máte doma hluk? Veletrh For Interior v září přinese akustická řešení v interiérech pro domov i kancelář. ČTK [online]. [cit. 2023-06-10].
[3] Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.: Nové požadavky ve stavební akustice v revizi ČSN 73 0532:2020. tzb-info.cz [online]. [cit. 2023-06-10].
[4] VLČEK, Petr: Akustika staveb: Vzduchová neprůzvučnost aneb proč slyšíme hovor od sousedů. tzb-info.cz [online] [cit. 2023-06-10]
[5] Ing. David Sýkora, Ph.D., CSc.: Akustika staveb: Vzduchová neprůzvučnost aneb proč slyšíme hovor od sousedů. tzb-info.cz [online] [cit. 2023-06-10]
[6] Jak dosáhnout dobré akustické pohody v dřevostavbě, a proč je dobré do ní investovat. drevostavby.cz [online] [cit. 2023-06-10]
[7] BEČKA, Jiří: Vzduchová neprůzvučnost: od teorie k praxi. Bakalářská práce. ČVUT Praha
[8] Jak dosáhnout dobré akustické pohody v dřevostavbě, a proč je dobré do ní investovat. wawin.cz [online] [cit. 2023-06-10].

Čítajte tiež:

Autor: Kateřina Slezáková
Foto: Viď popis k foto

Tématické odbory

reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Zverejnené 20.5. Priestor pre sezónne aktivity v spojení so zázradou. Objekt, príkladne osadený do strmého svahu na hranici pozemku, charakterizuje surová materialita, subtílne detaily a rozsiahle zasklenie jedálenskej a pobytovej časti. ísť na článok

reklama