Woodplastic - výrobca kvalitných
WPC terás, plotov a obkladov
vyhľadávanie
Dnes je 23.10.

Architektom roku 2019 bol vyhlásený Stanislav Fiala

Zverejnené: 12. 9. 2019

Bolo udelené ocenenie za mimoriadny prínos architektúre v posledných piatich rokoch. Cenu Architekt roku 2019 (ktorá sa udeľuje v Čechách už jedenástym rokom) získal popredný český architekt Stanislav Fiala, za ktorým stoja desiatky mimoriadnych a originálnych stavieb. Čestné uznanie poroty získala Jana Kostelecká, ktorá v roku 2007 zorganizovala v Čechách prvú Pecha Kucha Night a viac než päť rokov vydáva publikácie zamerané na architektúru a dizajn. Slávnostné vyhlásenie výsledkov už jedenásteho ročníku súťaže prebehlo 10. Septembra 2019 v priestoroch Centra architektúry a mestského plánovania (CAMP) v Prahe.

Cena Architekt roku je udeľovaná v rámci veľtrhu For Arch a to osobe či skupine osôb, ktoré sa v uplynulom období piatich rokov svojim prístupom významne zaslúžili o architektúru v Českej republike. Poukazuje tak na konkrétne tvorivé či organizačné činy vedúce k vzniku kvalitnej výstavby, či už sa jedná o navrhovanie stavieb, teoretickú, vzdelávaciu, propagačnú, publikačnú a popularizačnú činnosť. Organizátor (spoločnosť ABF, a. s.) poukazuje na význam a dôležitosť architektúry a ich tvorcov pre život a kultúrny rozvoj spoločnosti a podporuje kvalitu a odbornú aj občiansku angažovanosť na poli architektúry.

Už v júni vybrala odborná porota (architekti Adam Gebrian, Josef Pleskot, Marcela Steinbachová, umelkyňa Kateřina Šedá a víťaz minulého ročníka súťaže - architekt Petr Hájek) päť finalistov súťaže Architekt roku 2019. Stali sa nimi štúdio Ellement zo Zlína (Jitka Ressová, Hana Maršíková, Jan Pavézka), pražský architekt Stanislav Fiala, architekt a pedagóg Zdeněk Fránek, liberecká dvojica Petr Stolín a Alena Mičeková a brnenský architekt Petr Všetečka.

Architekt roku 2019 – Stanislav Fiala

Porota sa snažila o komplexné hodnotenie jednotlivých osobností a nakoniec sa rozhodla oceniť architekta Stanislava Fialu, ktorý už od 90. rokov patrí medzi špičkových architektov. Mnoho z jeho realizácií získalo ocenenia nielen u nás, ale tiež v zahraničí. V roku 2000 sa dostal s administratívnou budovou MUZO v pražských Strašniciach medzi finalistov prestížnej európskej ceny za súčasnú architektúru Mies van der Rohe Award. Z najvýznamnejších realizácií z posledných rokov môžeme menovať Palác Špork v Prahe, Palác DRN na Národnej triede v Prahe, Bytový dom Puškinova v Prahe, Golfklub Čertovo bremeno v Alenine Lhotě, výrazné sú tiež jeho stavby pre spoločnosť SIPRAL – továreň, sídlo a vzorkovňa. Stanislav Fiala sa narodil v roku 1962 v Moste. Vyštudoval Fakultu architektúry ČVUT a Školu architektúry na AVU v Prahe. V deväťdesiatych rokoch bolo spoločníkom známeho D.A. Štúdia, neskôr ateliéru D3A, od roku 2009 je konateľom spoločnosti Fiala+Nemec.

Odôvodnenie poroty: Existujú stovky rôznych spôsobov ako vykonávať remeslo architekta. Stanislav Fiala ovláda jeden z najnáročnejších, teda nie tak často prevádzkovaných. Disponuje neuveriteľnou schopnosťou improvizácie na stavbe, ochotou rozprávať sa s remeselníkmi a spoločne sa vydať na cestu za neznámym, nečakaným, neodhadnuteľným. Je to veľakrát veľké dobrodružstvo s neistým koncom, ale zdá sa, že to je cesta radostná, na ktorú zúčastnení aj s odstupom času radi spomínajú. Nedávno dokončil v centre Prahy palác DRN na Národnej triede a k dokončeniu sa blíži aj palác Špork v blízkosti námestia Republiky. Je fascinujúce vidieť, ako sa plody týchto improvizačných schopností prejavujú aj u stavieb veľkého meradla. To je totiž skutočne mimoriadne, nezvyčajné a ľahko zrozumiteľné komukoľvek z najširšej verejnosti. Stačí mať otvorené oči a uvidíte, že niekto tvrdo pracuje, premýšľa nad každým detailom a s citom sebe vlastným nachádza nečakané riešenia stoviek problémov, ktoré sa na každej stavbe vynárajú. Stanislav Fiala je tvorcom originálneho sveta, ktorý si s prácou nikoho iného v Čechách nezmýlite.

Palác DRN na Národnej triede v Prahe
Palác DRN na Národnej triede v Prahe

Čestné uznanie udelené Jane Kostelecké

Porota sa rozhodla udeliť čestné uznanie za dlhodobú podporu a propagáciu architektúry producentke Jane Kosteleckej, ktorá od roku 2014 vydáva vo svojom nakladateľstve non-fiction literatúru pre deti a mládež, venovanú architektúre a dizajnu (prvý bol preklad poľskej publikácie D.O.M.E.K., poslednou je pôvodná kniha z roku 2019 nazvaná K čomu sú architekti – autorov Ondreja Duška a Karolíny Jirkalovej). Priviezla tiež do Čiech fenomén krátkych prednášok Pecha Kucha Nights a prvú akciu tohto formátu zorganizovala už v roku 2007. V tejto aktivite pokračuje dodnes. Podieľa sa takisto na množstve ďalších projektov súvisiacich so súčasnou architektúrou – knižné verzie Šumných miest, Mestské zásahy, anastomosis, Projektil 33, organizuje dielne pre deti. Jana Kostelecká je absolventkou odboru čeština a dejiny umenia na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Ocenenie architekt obci 2019 získal Milan Košař

Neoddeliteľnou súčasťou súťaže Architekt roku je tiež ocenenie Architekt obci - titul udeľovaný Ministerstvom pre miestny rozvoj, Zväzom miesta obcí a časopisom Moderná obec. „Ministerstvo pre miestny rozvoj sa dlhodobo zaoberá problematikou kvality prostredia vytváraného výstavbou, okrem iného preto, že je to prostredie, kde všetci trávime najdlhšiu časť nášho života. Naša snaha vyústila v koncepčnej rovine v dokument Politika architektúry a stavebnej kultúry Českej republiky, ktoré sa okrem iného zaoberá aj podporou mestských architektov. Je preukázateľné, že systematická spolupráca architekta a obce umožňuje dodržovať stanovenú víziu rozvoja sídla, má pozitívny vplyv na jeho obraz, stave verejných priestranstiev a takisto vedie k tomu, že sa obyvatelia týchto obcí viac zaujímajú o to, v akom prostredí žijú a majú záujem ho rozvíjať,“ hovorí zdroj z Ministerstva pre miestny rozvoj.

Takisto Zväz miest a obcí ČR je presvedčený o význame spolupráce architekta a obce. „Cieľom súťaže je okrem iného práve podpora vzťahov medzi architektom a obcou, ich vzájomnej symbióze pri procese výstavby a tiež vyzdvihnutie prístupu takej samosprávy, ktorá premýšľa iba v krátkodobom horizonte, ale pozerá sa do budúcnosti,“ dopĺňa František Lukl, predseda SMO.

Odborná porota súťaže Architekt roku 2019, v spolupráci s organizátormi súťaže Architekt obci 2019, nominovala päť mestských architektov, ktorých pôsobenie považuje pre rozvoj zvereného sídla za zásadné. Sú nimi Ondřej Busta (Český Krumlov), Eva Brandová Kováříková (Klatovy), Milan Košař (Vysoké Mýto, Podebrady, Ústí nad Orlicí), Petr Kropp (Karlove Vary) a Jan Mužík (Litoměřice). Laureátom Architekta obci 2019 sa stal Milan Košař. Ocenenie bolo odovzdané architektovi a urbanistovi Milanu Košařovi za sústavný mnohoročný profesionálny výkon funkcie mestského architekta (do konca roku 1992 bol hlavným architektom mesta Pardubíc, 25 rokov pôsobil ako externý mestský architekt vo Vysokom Mýte, od roku 2017 je na rovnakej pozícií v Podebradoch, v súčasnej dobe pôsobí tiež v Ústí nad Orlicí). Z jeho významných akcií je možné menovať rekonštrukciu Šemberovho divadla vo Vysokom Mýte po odsune sovietskych vojsk, inicioval rekonštrukciu námestia Přemysla Otakara II., pod jeho autorským dozorom bola zahájená realizácia Vaňorného námestia vrátane chrámu sv. Vavrinca. V poslednej dobe sa podarilo vo Vysokom Mýte usporiadať niekoľko verejných architektonických súťaží. V Ústí nad Orlicí sa napr. podieľal na presadení odkúpenia územia bývalej textilky Perla do vlastníctva mesta a iniciovanie vypísania verejnej urbanisticko-architektonickej súťaže na celú lokalitu. Za základ práce považujeme otvorenú komunikáciu s vedením mesta aj s jednotlivými odbormi, okrem toho aj členstvo v niektorých komisiách rady, napr. urbanistickej a stavebnej, majetkovej alebo komisie pre regeneráciu mestskej pamiatkovej zóny. Samozrejmosťou je pre neho tiež komunikácia s verejnosťou.

Autor: Tlačová správa
Foto: Mgr. Helena Hejhálková, archív organizátora súťaže
reklama

Nové

Neunaviteľný pomocník pri práci – predstavujeme vám rýchlobežné fóliové brány

Neunaviteľný pomocník pri práci – predstavujeme vám rýchlobežné fóliové brány

Zverejnené 20.10. Riešite vo vašej firme problém s častým vozením výrobkov a prechádzaním cez klasické dvere, ktoré je treba neustále otvárať a za sebou zatvárať? Tak by ste mali vedieť o rýchlobežných fóliových bránach Minirol na elektrické ovládanie, ktoré vám… ísť na článok

Zo svojich nových terás vidí rodina v Lelekoviciach ďaleko do údolia

Zo svojich nových terás vidí rodina v Lelekoviciach ďaleko do údolia

Zverejnené 19.10. Dom, záhrada, bazén, terasa – v jednoduchosti je krása. Svoje o tom vedia aj majitelia parcely v Lelekoviciach pri Brne, ktorí si podľa tejto jednoduchej poučky postavili dom, navrhli záhradu a naplánovali stavbu bezúdržbových terás WoodPlastic®. ísť na článok

Nová akustická doska Knauf

Nová akustická doska Knauf

Aktualizované 18.10. Akustické dosky Knauf si za dobu svojej existencie získali značnú priazeň projektantov, o čom svedčí množstvo realizovaných projektov. Teraz prichádza Knauf s ďalšou, v poradí štvrtou akustickou doskou BLUE AKUSTIK, ktorá dopĺňa ponuku týchto… ísť na článok

reklama