vyhľadávanie
Dnes je 22.9.

Betónový stavebný systém CSB – NATURBLOK

Zverejnené: 8. 7. 2014

Stavebný systém CSB – NATURBLOK, ktorý vyrába spoločnosť CS-BETON s.r.o., je elegantným riešením pre tvorbu záhradnej architektúry. Novinkou v sortimente je murovací prvok CSB – NATURBLOK EDIT, ktorý rovnako ako ostatné produkty z tejto rady spája úžitkové vlastnosti betónu a krásnej imitácie vzhľadu prírodného kameňa.

Často využívanými prvkami v záhradnej architektúre sú betónové bloky pre stavbu oporných múrov, schodiskových stupňov, ale aj obojstranne pohľadových múrov, napríklad pri stavbe pergoly, plotov apod. Táto architektúra, využívajúca betónové výrobky, má nielen praktickú funkciu, ale pri vhodne zvolených materiáloch a tvaroch je aj krásnym doplnením záhrad.

Betónové bloky

CSB – NATURBLOK je systém nepravidelných betónových blokov, ktorý svojim opracovaním pripomína formátový prírodný kameň. Vďaka jeho variabilite je ho možné použiť pre rôzne architektonické riešenia malej a záhradnej architektúry.

Základné kamene sa ponúkajú vo dvoch výškach 75 a 150 mm. Vďaka rozdielnym dĺžkam kameňov na jednej vrstve je potom možné vytvoriť pri stavbe prirodzenú väzbu. Farebné prevedenie je volené tak, aby sa čo najviac priblížilo farbám kameňov bežne sa vyskytujúcich v prírode.

Bloky CSB – NATURBLOK sa vyrábajú z vibrolisovaného vysokopevnostného betónu. Spolupôsobenie tlaku a vibrácie zabezpečuje vysokú pevnosť, dokonalý estetický vzhľad a vynikajúce vlastnosti:

  • evnosť v tlaku,
  • mrazuvzdornosť,
  • požiarnu odolnosť,
  • optimálnu drsnosť povrchu,
  • vysokú estetickú hodnotu,
  • vysokú presnosť,
  • minimálnu nasiakavosť.

Technológia výroby umožňuje optimálne využitie špeciálneho betónu, ktoré zaručuje splnenie požiadaviek európskej harmonizovanej normy.

Estetickejšia alternatíva tvárnic

Nový murovací prvok, CSB – NATURBLOK EDIT predstavuje pohľadovo príjemnejšiu alternatívu štiepaných tvárnic a je určený predovšetkým na stavbu múrov a plotov. Výrazne vyššia estetická hodnota predstavuje hlavný dôvod, prečo táto novinka od samého začiatku vzbudila veľký záujem u stavebníkov. Kamene svojimi rovnými stranami a dutým vnútrom pripomínajú štiepané či debniace tvárnice a prinášajú tak výhodu použitia ľubovoľnej výstuže. Po zaliatí muriva dochádza ku vzniku pevnej monolitickej konštrukcie vyhovujúcej vysokým statickým nárokom.

Variabilný systém

Ďalšou veľkou výhodou je variabilita systému. Voľba z kameňov rôznych dĺžok a dvoch výšok (75 a 150 cm) umožňuje mnohostranné využitie. Vzhľadom ku zhodnému farebnému prevedeniu je možné obidve skupiny kameňov rôzne kombinovať a vytvoriť tak dielo záhradnej architektúry podľa individuálnych predstáv. Rovnako tak je možná kombinácia s ostatnými stavebnicovými prvkami CSB – NATURBLOK, ako napríklad stavebnica CSB – NATURBLOK ohnisko alebo CSB – NATURBLOK SCHOD, systém určený pre stavbu rovných monolitických schodiskových stupňov.

Krátko o spoločnosti

Spoločnosť CS-BETON s.r.o. pôsobí na trhu betónových výrobkov v Českej republike už dvadsať rokov a je jedným z najväčších výrobcov betónových výrobkov pre tvorbu malej architektúry, chodníkov, komunikácií a letísk. Spoločnosť vyrába široký sortiment dlažieb rôznych typov a farieb, obrubníkov, žľabov, vegetačných tvárnic, okrasných múrov vrátane prvkov okrasných vegetačných múrov. Vyrábané výrobky dovoľujú prakticky neobmedzenú kreativitu použitia čo sa týka skladby, tak aj farebnosti. Sortiment výrobkov dovoľuje riešiť odvodnenie spevnených povrchov komunikácií diaľnic a letísk v širokej škále kapacitných požiadaviek na odvodnenie.

Produkty spoločnosti CS-BETON s.r.o. sa vyrábajú v systéme riadenia tvorby podľa ČSN EN ISO 9001:2001, ktorý je pravidelne kontrolovaný nezávislým auditom. Od roku 2008 bol takisto zavedený systém environmentálneho manažmentu ČSN EN ISO 140001:2005. V celom procese výroby sú výrobky podrobované náročným testom, ktoré sú vykonávané nezávislými akreditovanými laboratóriami.

Mnohoročné skúsenosti, kvalitné výrobné stroje, použitie vstupných materiálov vysokej akosti, kontinuálna kontrola produkcie sú zárukou stabilnej kvality dodávaných produktov.

Pre viac inšpirácie navštívte stránky www.csbeton.cz.

¹) Spracované z tlačových podkladov firmy
Autor: Ing. Hana Solařová¹)
Foto: Archív firmy
reklama

Nové

Okno ako tepelná ochrana aj zdroj energie

Okno ako tepelná ochrana aj zdroj energie

Zverejnené 18.9. V zahraničí sa objavujú štúdie, ktoré hovoria o tom, že okná vpúšťajú do budov viac energie, než počítajú stavebné výpočty. Dokazujú, že aj v zime majú často okná lepšiu tepelnú bilanciu, než obvodové múry a strecha domu. To znamená, že s oknami… ísť na článok

Minirol: Príjemný chládok aj dostatok denného svetla

Minirol: Príjemný chládok aj dostatok denného svetla

Zverejnené 17.9. V ponuke vonkajšej tieniacej techniky existuje výrobok, ktorý dokáže splniť zdanlivo nesplniteľné – dostatočne tieniť, zabrániť tak nielen prehrievaniu interiéru, ale aj pohľadom zvonku a súčasne prepustiť svetlo aj čerstvý vzduch. A to všetko bez… ísť na článok

Reflexná izolácia: meraním na VUT potvrdená tepelná vodivosť λ = 0.003 W/(mK)!

Reflexná izolácia: meraním na VUT potvrdená tepelná vodivosť λ = 0.003 W/(mK)!

Zverejnené 21.9. Reflexné izolácie sú prijímané iba veľmi malou skupinou odbornej verejnosti. Ľudia s fyzikálnym vzdelaním z prírodovedy (RNDr.) pri pohľade do ich štruktúry väčšinou ich princíp pochopia a nemajú s nimi problém, ale väčšina vyštudovaných zo… ísť na článok

reklama