Fasádne obklady Ruukki
vyhľadávanie
Dnes je 19.5.

Bezplatné využitie slnečnej energie na výrobu vlastnej elektriny pomocou fotovoltiky

Zverejnené: 5. 7. 2022

S rýchlym rozširovaním obnoviteľných zdrojov energie stúpa aj pripravenosť koncových spotrebiteľov na výrobu vlastnej elektriny. Výkonné a správne navrhnuté fotovoltaické zariadenie na rodinnom dome či iných objektoch umožní bezplatne, efektívne a bez negatívnych vplyvov na životné prostredie čerpať celoročne slnečnú energiu až do úrovne energetickej sebestačnosti.

Fotovoltika je veľmi účinné zariadenie, ako využiť slnečnú energiu, v prípade prebytkov ju akumulovať do batérií a celoročne potom využívať k zlepšeniu energetiky rodinného domu.

Keď prispôsobíte režim vašej rodiny potrebe čerpania len minimálneho objemu energie z verejných sietí (elektrina, plyn), dosiahnete energetickú sebestačnosť už teraz, s výnimkou najchladnejších mesiacov v roku. A pritom najskôr zistíte, že ste na ceste až k úplnej celoročnej energetickej sebestačnosti, kedy verejnú elektrickú prípojku využijete len ako záložný zdroj alebo na ňu rezignujete úplne. To sa niekedy deje aj dnes, keď sa napríklad komplikuje realizácia verejnej elektrickej prípojky. Tým neradíme zrušiť verejnú prípojku elektriny. Avšak vaša snaha o zníženie spotreby a v lete až vynulovanie účtov za energiu vás určite nadchne.

Rozlišujeme dva druhy solárnych článkov: mono- a polykryštalické. To, pre aké sa nakoniec rozhodnete, závisí na viacerých  faktoroch a malo by sa vopred dobre zvážiť. Popri zákazníkom požadovanom stupni účinnosti je rozhodujúce aj miesto použitia.
Rozlišujeme dva druhy solárnych článkov: mono- a polykryštalické. To, pre aké sa nakoniec rozhodnete, závisí na viacerých faktoroch a malo by sa vopred dobre zvážiť. Popri zákazníkom požadovanom stupni účinnosti je rozhodujúce aj miesto použitia.

O akú energiu vlastne ide?

Uvažujme o jednoduchom prízemnom bungalove štvorcového pôdorysu 10 × 10 metrov s približne vodorovnou strechou o ploche 100 m² vo výške 3,2 metra s priemerným súčiniteľom prestupu tepla celého domu 0,5 W/(m²K). Tento dom zaznamenáva v decembri a júni veľmi zaujímavé prevádzkové hodnoty tepelných strát prestupom, obzvlášť v porovnaní so slnečným žiarením, ktoré na dom dopadá. Výsledky sú pozoruhodné:

Jún

Dopad sln.energie: +43,77 MWh/mes.
Prestup tepla: –0,161 MWh/mes.

December

Dopad sln. energie: +3,318 MWh/mes.
Prestup tepla: –1,229 MWh/mes.

Je očividné, že slnečné žiarenie, ktoré dopadá na uvedený dom, je v oboch mesiacoch (s najvyššou, respektíve najnižšou oslnenosťou) významne väčšie, než je strata tepla celého domu prestupom (straty podlahou neuvažujeme). To je úplne zásadné oznámenie tohto článku, ktoré nabáda k tomu, aby sa so slnečným žiarením, ktoré dopadá na pozemky a budovy úplne zadarmo, dôsledne a pozorne pracovalo.

Aj v decembri, kedy slnko svieti najmenej, dopadá na uvedený dom slnečné žiarenie v celkovej energii, ktorá je 2,7× väčšia, než je jeho decembrová strata tepla prestupom! Ak to prevedieme na peniaze, potom pri priemernej cene za elektrinu pre koncového užívateľa 0,20 eur za 1 kWh elektriny (k mesiacu jún 2022) doručí slnko na uvedený dom v decembri energiu za 651 eur, a v júni dokonca za 8 754 eur!

Fotovoltika je veľmi vhodné a účinné zariadenie, ako túto energiu využiť, v prípade prebytkov ju akumulovať do batérií a celoročne ju potom využívať k zlepšeniu energetiky rodinného domu až k jeho úplnej energetickej sebestačnosti aj v zimnom období.

Fotovoltika od Viessmannu

Fotovoltická technika firmy Viessmann poskytuje vzájomne zladené komponenty, zahŕňa fotovoltické moduly, meniče a montážne systémy, ako aj zásobníky elektrickej energie či batériové systémy, ktoré sú navyše kombinované s tepelnými čerpadlami. Všetky riešenia smerujú k zvýšeniu účinnosti výroby vlastnej elektriny. Vysoké požiadavky na kvalitu fotovoltaických panelov zakladajú ich hospodárnosť a dlhú životnosť. Obsiahle služby od plánovania a navrhovania cez dodávku kompletnej technológie až po servis zo strany kompetentných odborných partnerov firmy Viessmann uzatvárajú ponuku tejto spoločnosti.

Fotovoltické moduly Vitovolt 300 ponúkajú rôzne možnosti montáže a oblasti použitia. Okrem iného sa hodia pre rodinné a dvojgeneračné domy, ale aj pre komerčne využívané budovy.
Fotovoltické moduly Vitovolt 300 ponúkajú rôzne možnosti montáže a oblasti použitia. Okrem iného sa hodia pre rodinné a dvojgeneračné domy, ale aj pre komerčne využívané budovy.

Ako fotovoltika funguje?

Fotovoltika je metóda priamej premeny slnečného žiarenia na elektrinu (jednosmerný elektrický prúd) s využitím fotoelektrického javu na veľkoplošných polovodičových fotodiódach. Jednotlivé diódy sa nazývajú fotovoltaické články a obvykle sú spájané do väčších celkov – panelov. Väčšia či menšia zostava panelov sa nazýva fotovoltická elektráreň. Tá môže byť na streche rodinného domu, alebo – v opačnom extréme – zaberie napríklad hektárové pole. Svetlo a najmä vysokoenergetické slnečné žiarenie v energetickej intenzite až 1100 W/m² spôsobuje, že sa na fotodiódových prechodoch uvoľňujú (excitujú) väzobné elektróny za vzniku zhodne orientovaných chemických väzobných dipólov. Tým vzniká usmernený potenciál (napätie), ktorý v uzavretom elektrickom obvode koná prácu (svieti alebo napríklad roztáča elektrický motor). Základom tejto technológie je dnes kremík, z ktorého sa fotodiódy vyrábajú.

Rozlišujeme dva druhy solárnych článkov: mono- a polykryštalické. Na základe rozdielnych spôsobov výroby sa líši svojimi vlastnosťami. To, pre aké sa nakoniec rozhodnete, závisí na viacerých faktoroch a malo by sa vopred dobre zvážiť. Popri zákazníkom požadovanom stupni účinnosti je rozhodujúce aj miesto použitia.

Fotovoltické moduly Vitovolt 300 ponúkajú rôzne možnosti montáže a oblasti použitia. Okrem iného sa hodia pre rodinné a dvojgeneračné domy, ale aj pre komerčne využívané budovy.

Inštaláciou fotovoltaických panelov ich prevádzkovateľ signalizuje zodpovedné konanie aj k životnému prostrediu a aktívne prispieva k ochrane ovzdušia vďaka zníženiu emisii CO2.
Inštaláciou fotovoltaických panelov ich prevádzkovateľ signalizuje zodpovedné konanie aj k životnému prostrediu a aktívne prispieva k ochrane ovzdušia vďaka zníženiu emisii CO2.

Montážna zostava solárneho systému s fotovoltaikou

Popri solárnych paneloch sa fotovoltické zariadenia skladajú z meniča, káblov a predovšetkým z batérií, čo je zbernica a zásobáreň elektrickej energie, ktorá umožní chod domových a domácich elektrických spotrebičov aj v čase, keď slnko nesvieti. Nevyhnutnou súčasťou domovej slnečnej elektrárne je aj menič, ktorý spracováva rovnomerné napätie z fotovoltiky alebo batérií na striedavý prúd na prevádzku domu. Inou súčasťou domácej fotovoltiky je prípojka k verejnej elektrorozvodnej sieti, ktorá je aktivovaná pri nedostatku slnečnej energie.

Nutnou súčasťou domovej slnečnej elektrárne je tiež menič, ktorý spracováva jednosmerné napätie z fotovoltiky alebo batérií na striedavý prúd pre prevádzku domu.
Nutnou súčasťou domovej slnečnej elektrárne je tiež menič, ktorý spracováva jednosmerné napätie z fotovoltiky alebo batérií na striedavý prúd pre prevádzku domu.

Využite výhod fotovoltiky

S narastajúcim počtom regeneratívnych energetických systémov rastie aj pripravenosť spotrebiteľov a koncových užívateľov na vlastnú výrobu elektriny. Výkonné fotovoltické zariadenia dnes poskytujú možnosť výhodne využiť slnečnú energiu. „Inštaláciou fotovoltických panelov ich prevádzkovateľ signalizuje konanie zodpovedné aj k životnému prostrediu a aktívne prispieva k ochrane ovzdušia vďaka zníženiu emisií CO2,” hovoria odborníci z Viessmannu.

Efektívna spotreba solárnej elektriny

Majitelia fotovoltických aplikácií majú v súčasnej dobe dve možnosti využitia elektriny, ktorú vyrábajú: elektrina môže byť buď úplne alebo čiastočne privádzaná do siete, alebo úplne spotrebovaná. Pretože vlastná solárna elektrina je lacnejšia ako elektrina zo siete, vlastná spotreba ponúka finančné výhody. Túto vlastnú spotrebu zaisťuje optimálna koncepcia systému v kombinácii s vhodne zladenými komponentmi.

Súvisiace články:

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archív firmy

Tématické odbory

reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Zverejnené 13.5. V poľskom meste Lublin bolo v januári tohto roku otvorená nová metropolitná stanica predstavujúca pre mesto nielen architektonickú chválu, ale predovšetkým funkciu primárneho dopravného uzlu. Okrem toho hlavnou prednosťou stanice skutočnosť, že… ísť na článok

reklama