PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1
vyhľadávanie
Dnes je 27.5.

Časté prívalové dažde nútia české obce modernizovať kanalizáciu

Zverejnené: 11. 6. 2019

Škody a straty, ktoré českým obciam spôsobujú prívalové dažde, dosahujú ročne niekoľko stoviek miliónov korún. Obce riešia nielen nedostatočnú a poškodenú kanalizačnú sieť, ale v čase letných mesiacov často aj nedostatok vody. Zrážková voda totiž namiesto zadržania v krajine zvyčajne odtečie do kanalizácie.

Podľa nedávnych výskumov, ktoré iniciovala spoločnosť Wavin Ekoplastik, plánuje celých 75 % českých obcí investovať do výstavby moderných krajinných opatrení. Záujem obcí o modernizáciu kanalizačných sietí, skvalitňovanie technológií na čistenie odpadových vôd či výstavbu prvkov, ktoré dokáže v krajine a hlavne na poľnohospodárskych plochách zadržať vodu, dokladá aj záujem obcí o dotáciu z Ministerstva poľnohospodárstva.

Ako zadržať vodu v krajine

Súvislé poľnohospodárske plochy nezadržia vodu, ktorá steká z častí zeminy z polí a končí v riekach a rybníkoch. Rybníky, ktoré by mali plniť predovšetkým funkciu rezervoárov zadržiavajúcich vodu, sú tak postupne zanášané bahnom (až 1/3 objemu nádrže), až prestávajú slúžiť. Ich údržba je potrebná, avšak neúčinná. Bahno, pokiaľ nedôjde k zlepšeniu hospodárenia s poľnohospodárskou pôdou, sa vráti späť hneď pri prvom prívalovom daždi. Riešením je preto zaistenie vsakovania prostredníctvom moderných postupov a technológií aj revitalizácií krajiny, napríklad budovaním vegetačných pásov, výsadbou stromov atď.

Záujem obcí o modernizáciu kanalizačných sietí, skvalitňovanie technológií na čistenie odpadových vôd či výstavbu prvkov, ktorá dokážu v krajine a hlavne na poľnohospodárskych plochách zadržať vodu, dokladá aj záujem obcí o dotáciu z Ministerstva poľnohospodárstva.
Záujem obcí o modernizáciu kanalizačných sietí, skvalitňovanie technológií na čistenie odpadových vôd či výstavbu prvkov, ktorá dokážu v krajine a hlavne na poľnohospodárskych plochách zadržať vodu, dokladá aj záujem obcí o dotáciu z Ministerstva poľnohospodárstva.

Retenčné a vsakovacie nádrže ruka v ruke so zeleňou a vodnými plochami

Aj obce sa, okrem modernizácie kanalizačnej siete, stále častejšie zaujímajú o budovanie retenčných a vsakovacích nádrží a o krajinotvorné úpravy, ktoré by priniesli viac zelených a vodných plôch a podporili vsakovanie zrážkových vôd. O týchto opatreniach uvažuje 75 % respondentov vyššie spomínaného prieskumu, čo sa podľa Davida Pence zo spoločnosti Wavin Ekoplastik začína prejavovať aj na väčšom záujme o zasakovacie a retenčné boxy.

Prieskum

Na základe realizovaného prieskumu, z ktorého vyplynulo, že len každý štvrtý predstaviteľ českých municipalit vníma kanalizačnú sieť vo svojej obci ako dostatočnú. Pre viac než polovicu obcí je však rozvoj kanalizačnej siete urgentný a dôležitý. Starostovia obcí v prieskume zhodne konštatovali, že finančné prostriedky venované do obnovy vodovodov závisia okrem veľkosti obce, často tiež na schopnosti úradníkov získať poskytovanú dotáciu.

Autor: Kristína Hasoňová
Foto: Shutterstock
reklama

Nové

Čerstvý vzduch v interiéri ako základ zdravého života

Čerstvý vzduch v interiéri ako základ zdravého života

Zverejnené 20.5. Pri slovách vydýchaný vzduch sa nám vybavia priestory s veľkou kumuláciou ľudí, kde "atmosféra hustne". Nedochádza tu k dostatočnej výmene vzduchu a stúpa preto hladina CO2, ktorá môže spôsobiť problémy aj stav pridusenia. Stáva sa tak nielen vo… ísť na článok

Rolety, žalúzie, markízy, plachy a slnečníky...čo vybrať?

Rolety, žalúzie, markízy, plachy a slnečníky...čo vybrať?

Zverejnené 25.5. Už je to tu, leto je za dverami. A s ním aj potenciálne prehrievaniu interiéru. Ak ste tento problém už úspešne vyriešili, patríte k skupine spokojných užívateľov bytov a domov. Tým ostatným, ktorí sa na zatienenie svojich domovov ešte len chystajú,… ísť na článok

Zaobstarajte si screenové clony – získate 3 v 1

Zaobstarajte si screenové clony – získate 3 v 1

Zverejnené 23.5. Je to ako zabiť niekoľko múch jednou ranou. Vďaka modernej technológii výroby získate tienenie, ktoré dokáže oveľa viac, ako len tieniť. Potom je už len na vás, či uprednostníte komfort bývania, ktorý ponúkajú práve screeny alebo napríklad… ísť na článok

reklama