Zadovážte si vonkajšiu roletu
a dajte zbohom horúčave
Dnes je 18.6.

Časté prívalové dažde nútia české obce modernizovať kanalizáciu

Zverejnené: 11. 6. 2019

Škody a straty, ktoré českým obciam spôsobujú prívalové dažde, dosahujú ročne niekoľko stoviek miliónov korún. Obce riešia nielen nedostatočnú a poškodenú kanalizačnú sieť, ale v čase letných mesiacov často aj nedostatok vody. Zrážková voda totiž namiesto zadržania v krajine zvyčajne odtečie do kanalizácie.

Podľa nedávnych výskumov, ktoré iniciovala spoločnosť Wavin Ekoplastik, plánuje celých 75 % českých obcí investovať do výstavby moderných krajinných opatrení. Záujem obcí o modernizáciu kanalizačných sietí, skvalitňovanie technológií na čistenie odpadových vôd či výstavbu prvkov, ktoré dokáže v krajine a hlavne na poľnohospodárskych plochách zadržať vodu, dokladá aj záujem obcí o dotáciu z Ministerstva poľnohospodárstva.

Ako zadržať vodu v krajine

Súvislé poľnohospodárske plochy nezadržia vodu, ktorá steká z častí zeminy z polí a končí v riekach a rybníkoch. Rybníky, ktoré by mali plniť predovšetkým funkciu rezervoárov zadržiavajúcich vodu, sú tak postupne zanášané bahnom (až 1/3 objemu nádrže), až prestávajú slúžiť. Ich údržba je potrebná, avšak neúčinná. Bahno, pokiaľ nedôjde k zlepšeniu hospodárenia s poľnohospodárskou pôdou, sa vráti späť hneď pri prvom prívalovom daždi. Riešením je preto zaistenie vsakovania prostredníctvom moderných postupov a technológií aj revitalizácií krajiny, napríklad budovaním vegetačných pásov, výsadbou stromov atď.

Záujem obcí o modernizáciu kanalizačných sietí, skvalitňovanie technológií na čistenie odpadových vôd či výstavbu prvkov, ktorá dokážu v krajine a hlavne na poľnohospodárskych plochách zadržať vodu, dokladá aj záujem obcí o dotáciu z Ministerstva poľnohospodárstva.
Záujem obcí o modernizáciu kanalizačných sietí, skvalitňovanie technológií na čistenie odpadových vôd či výstavbu prvkov, ktorá dokážu v krajine a hlavne na poľnohospodárskych plochách zadržať vodu, dokladá aj záujem obcí o dotáciu z Ministerstva poľnohospodárstva.

Retenčné a vsakovacie nádrže ruka v ruke so zeleňou a vodnými plochami

Aj obce sa, okrem modernizácie kanalizačnej siete, stále častejšie zaujímajú o budovanie retenčných a vsakovacích nádrží a o krajinotvorné úpravy, ktoré by priniesli viac zelených a vodných plôch a podporili vsakovanie zrážkových vôd. O týchto opatreniach uvažuje 75 % respondentov vyššie spomínaného prieskumu, čo sa podľa Davida Pence zo spoločnosti Wavin Ekoplastik začína prejavovať aj na väčšom záujme o zasakovacie a retenčné boxy.

Prieskum

Na základe realizovaného prieskumu, z ktorého vyplynulo, že len každý štvrtý predstaviteľ českých municipalit vníma kanalizačnú sieť vo svojej obci ako dostatočnú. Pre viac než polovicu obcí je však rozvoj kanalizačnej siete urgentný a dôležitý. Starostovia obcí v prieskume zhodne konštatovali, že finančné prostriedky venované do obnovy vodovodov závisia okrem veľkosti obce, často tiež na schopnosti úradníkov získať poskytovanú dotáciu.

Autor: Kristína Hasoňová
Foto: Shutterstock

Nové

Aké sú možnosti pri výbere okenného tienenia?

Zverejnené 12.6. Pri rozhodovaní o tom, aký typ tieniacej techniky umiestnite na okná svojho domu, je potrebné zvážiť dôvody, ktoré Vás vedú k jej obstaraniu. Ide len o ochranu pred svetlom? Trápi Vás prehrievanie interiéru v lete? Alebo je potrebné utlmiť hluk… ísť na článok

Dizajnové príslušenstvo k radiátorom

Zverejnené 18.6. Dizajn sa netýka len „veľkých“ vecí. Interiér tvoria predovšetkým detaily. Takýmto príkladom sú aj ventily, ktoré, pokiaľ sú vhodne zvolené, môžu efektne doplniť napríklad retro dizajnové radiátory. Kvalitu aj pôsobivý vzhľad v danom odbore ponúka… ísť na článok

Trasovací plyn na detekciu porúch potrubia

Zverejnené 17.6. Každý defekt potrubia, väčšinou vodovodného, negatívne ovplyvní chod domácnosti či firmy. Či už sa jedná o haváriu alebo nepatrný dlhodobý únik, požiadavkou majiteľov objektu je samozrejme čo najrýchlejšie odstránenie poruchy. V prvom rade je však… ísť na článok