Fasádne obklady Ruukki
vyhľadávanie
Dnes je 19.5.

Fotovoltaické panely TEGOSOLAR

Zverejnené: 22. 9. 2008

Jednou z moderných a elegantných možností využitia energie slnečného žiarenia je jej priama premena na elektrický prúd. V súčasnej dobe tieto systémy zaznamenávajú dynamický rozvoj. Firma Tegola uviedla pri príležitosti tohtoročnej výstavy Strechy Praha ako svoju horúcu novinku fotovoltaické panely TEGOSOLAR.

Systém je založený na premene slnečnej energie v energiu elektrickú využitím fotovoltaických článkov z amorfného kremíka. Vlastný článok je trojvrstvový. To umožňuje využitie celého spektra slnečného žiarenia, pretože jedna vrstva využíva červenú a infračervenú zložku svetla, druhá vrstva zelenú zložku a tretia vrstva fialovú a ultrafialovú zložku svetla. V praxi to znamená, že na rozdiel od systémov založených na kryštalickom kremíku môžu tieto panely fungovať (pochopiteľne s menšou účinnosťou ako pri ideálnych podmienkach) i za zhoršených klimatických podmienok a dokonca aj pri zatienení. To vo svojom dôsledku zvyšuje deklarovanú účinnosť tohto systému, pretože sa predlžuje doba jeho funkčnosti (v tieni).

fotovoltaické panely na střeše

Špeciálne napojenie článkov

Jednotlivé články sa spájajú do panelov (modulov). Články sú premostené diódami ( tzv. bypassy). Toto špeciálne napojenie umožňuje funkciu celej plochy panelu aj pri jeho čiastočnom zatienení, čo opäť zvyšuje celkovú účinnosť systému. Na rozdiel od fotovoltaických článkov vyrobených na báze kryštalického kremíka tento systém nie je taký náročný na orientáciu panelov k svetovým stranám a sklonu vertikálnej orientácie.

Technické parametre panelov

Rozmery jedného panelu sú 2,88 × 0,445 m. Hrúbka panela je iba 6 mm. Panely sú zatavené v hydroizolačnej fólii, ktorá zaručuje ich odolnosť voči poveternostným vplyvom a chráni ich pred mechanickým poškodením. Pre výkon 1 kWp je potrebné inštalovať cca 17 m2 panelov. Štatisticky má bežný rodinný dom na pokrytie vlastnej prevádzky potrebu cca 3 kWp. Z toho vyplýva, že celková nevyhnutná plocha tohto zariadenia v bežných podmienkach je pre rodinný dom približne 50 m2

Súčasť strešnej krytiny

Panely sú pružné a ohybné. Nevyžadujú žiadnu špeciálnu podkladovú konštrukciu. Preto sa dajú jednoduchým spôsobom montovať na poklop strechy namiesto strešnej krytiny (s tým súvisí mimo iné aj úspora nákladov na zabezpečenie a montáž krytiny). Materiál je ľahký, plochý, pochôdzí. Vďaka povrchovej úprave majú panely samočistiacu schopnosť, takže ich údržba nie je potrebná. Je to ideálne riešenie pre strechy z asfaltových šindľov. Z estetického pohľadu inak nenarušuje vzhľad strechy, naopak naznačuje technickú prepracovanosť strešného plášťa. Panely tak tvoria súčasť strešnej krytiny.

fotovoltaické panely jako součást střešní krytiny
fotovoltaické panely jako součást střešní krytiny

Návratnosť investície

Minimálna udávaná životnosť týchto panelov je 25 rokov. Pri deklarovanej účinnosti cca 6–8 % je za predpokladu získania štátnej dotácie kalkulovaná návratnosť investície za cca 7–8 rokov.

Pre získavanie energie zo slnka existuje zo strany štátu účinná podpora pri krytí investičných nákladov až do výšky 50 % (max. 200 000 Kč), pochopiteľne za predpokladu splnenia konkrétnych legislatívnych a technických podmienok. Zákonom sú stanovené aj pevné výkupné ceny energie – pre rok 2008 je stanovená cena 16,01 Kč za 1 kWh – a súčasne je štátom garantovaný minimálny čas výkupu tejto energie na dobu 20 rokov.

fotovoltaické panely na RD

Pri vložení finančných prostriedkov do „inteligentného strešného plášťa” získa investor okrem zisku z pokrytia vlastných nákladov na prevádzku daného objektu aj ďalšie príjmy z predaja elektrickej energie do rozvodnej siete.

V praxi znamená využitie fotovoltaických panelov TEGOSOLAR pokrytie vlastnej spotreby elektrickej energie z vlastných zdrojov s možnosťou predaja prebytkov tejto energie do rozvodnej siete, a to za veľmi zaujímavé ceny. Vlastný zdroj elektrickej energie nás oslobodzuje. Nedotýka sa nás tak každé zdražovanie a ekologická výroba nám prináša pocit uspokojenia.

detailní pohled na fotovoltaické panely

Firma Tegola je schopná zaistiť vypracovanie projektu pre použitie týchto fotovoltaických panelov a ďalej aj posudku pre získanie štátnej podpory.

Technicky dokonalejšie strechy

Filozofií firmy Tegola je navrhovat tyto fotovoltaické systémy jako integrované do střech s využitím střešní krytiny Tegola, zejména pak do naší „vlajkové lodi” v sortimentu – krytiny řady Prestige s kovovou povrchovou úpravou.

Filozofiou firmy Tegola je navrhovať tieto fotovoltaické systémy ako integrované do striech s využitím strešnej krytiny Tegola, predovšetkým do našej „vlajkovej lode” v sortimente – krytiny radu Prestige s kovovou povrchovou úpravou.

V žiadnom prípade si nechce naša firma vytvárať ambície, že sme priekopníkom fotovoltaických systémov, ale zaradením tohto výrobku do sortimentu sa naše strechy stanú technicky dokonalejšími.

Zrátajte si: Uhol dopadu slnečných lúčov na šikmú rovinu strechy v určenom čase alebo Účinnú časť šikmej plochy strechy pri celodennom slnečnom žiarení - pozn. redakcie}

Autor: Ing. Ivo Ušák
Foto: Archiv Tegola

Tématické odbory

reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Zverejnené 13.5. V poľskom meste Lublin bolo v januári tohto roku otvorená nová metropolitná stanica predstavujúca pre mesto nielen architektonickú chválu, ale predovšetkým funkciu primárneho dopravného uzlu. Okrem toho hlavnou prednosťou stanice skutočnosť, že… ísť na článok

reklama