Fasádne obklady Ruukki
vyhľadávanie
Dnes je 19.5.

Jedinečný kontaktný zatepľovací systém

Zverejnené: 14. 8. 2017

NEW-THERM® je kontaktný zatepľovací systém s dodatkovým kotvením, kde hlavným izolačným materiálom je tvrdá polyuretánová1) doska. Izolant má uzatvorenú bunečnú mikroštruktúru s viac ako 90 % uzatvorených buniek naplnených plynom. Táto kombinácia spôsobuje vynikajúce tepelnoizolačné a fyzikálne vlastnosti. O polyuretánovej doske a širokým možnostiam jej použitia sa dočítate ďalej v článku.

So zatepľovacími systémami to je podobné ako s automobilmi, ktorým dobre rozumieme. Vieme, že vyzerajú na prvý pohľad podobne, majú 4 kolesá a volant a niekam nás dovezú. Pri ich kúpe však chceme vedieť kam, ako pohodlne a bezpečne. Ťažko nás niekto presvedčí, že pohodlie v trabante je rovnaké ako v mercedese. V tomto článku sa teda dozviete niečo o mercedese v zatepľovacích systémoch a polyuretánovej izolačnej doske, ktorá je ich hlavnou súčasťou.

Hlavné prednosti

Doska vzniká reakciou dvoch zložiek – isokyanátov a polyalkoholov a má jedinečné izolačné vlastnosti. Tie vyplývajú z bunečnej mikroštruktúry: veľkosť buniek v tejto tuhej pene je tak malá, že sa tu prakticky neprejavuje transport tepla makroskopickej povahy, teda prúdenie a sálanie. Uzatvorená bunečná štruktúra je dokonca tak „tesná”, že molekuly vzduchu tu nedokážu naplno uplatniť a predávať ani energiu vlastných kmitov a translačného pohybu, sú v tuhej pene akoby uväznené. To pripomína správanie vákuových izolácií po naplnení vzduchom.

Polyuretánové izolačné dosky TPD-PUR 30/40

Ako už bolo vyššie spomenuté, vznikajú chemickou reakciou dvoch zložiek – isokyanátov a polyalkoholov. Táto zmes je penená do blokov, ktoré sú ďalej spracovávané. Všetko tak, aby firma PCC MORAVA – CHEM s.r.o., ktorá je výrobcom a distribútorom zatepľovacieho systému a majiteľom certifikátu tepelnoizolačného systému NEW-THERM® SYSTEM so zapísaným úžitkovým vzorom v ČR a SR, dokázala vytvárať a prispôsobovať izolant požiadavkám investora

Najdôležitejšie vlastnosti dosiek

Aj pri malých hrúbkach vykazujú dosky vysoký tepelný odpor, sú paropriepustné, samozhášavé, málo nasiakavé, majú dobrý kročajový útlm a od bežných izolantov používaných na fasády vykazujú vysokú pevnosť v tlaku.

Štandardne sú dosky vyrábané v rozmeroch 1 000 × 600 mm a hrúbka je prispôsobená požiadavkám objektu. Tým nedochádza k zbytočnému navýšeniu hrúbky. Dosky sú rezané po 10 mm.

Kontaktný zatepľovací systém

Dosky sú prevažne využívané pre zatepľovací systém NEW-THERM®, kde v kombinácii s ďalšími komponentami (omietky, tmely, tkaniny, kotvy) vyvinutými pre tento izolant tvoria ideálny zatepľovací systém pre staré objekty, kde je zvýšená vlhkosť v murive a obvodové murivo nespĺňa tepelné parametre.

Ďalej tento izolant odporúčame na zatepľovanie historických objektov, kde pamiatkari nedovoľujú veľké hrúbky izolantu a zároveň je požiadavka na zvýšenie tepelného odporu konštrukcie a šetrenie nákladov na vykurovanie. V rámci výrobného procesu je firma schopná vyrobiť aj ozdobné prvky fasády.

Dosky do konštrukcií

Samotné dosky je možné využiť ako izolant do drevených obvodových konštrukcií, kde znižujú celkovú hrúbku konštrukcie a zvyšujú jej tepelný odpor. Vďaka svojej malej nasiakavosti dobre zvládajú prechod vlhkosti konštrukciou bez ovplyvňovania tepelných vlastností izolantu.

Dosky je možné využiť na zatepľovanie podláh, kde nedochádza k veľkému navýšeniu konštrukčnej hrúbky.

Zateplenie plochých striech

Dosky je možné využívať na zateplenie plochých striech, ktoré nie sú pochôdze. Firma dodáva jednoduché dosky so zámkom aj bez a spádové kliny. Všetko je z rovnakého materiálu. Navyše vyrobí aj samotné dosky so spádom. Dosky môže prispôsobiť požiadavkám stavby.

Zateplenie striech

Materiál je vhodný na zateplenie šikmých striech medzi a pod krokvami. V rámci výroby je možné objednať dosky podľa vzdialenosti nosnej konštrukcie. Maximálny rozmer dosky je 1 200 × 2 000 mm. V prípade požiadavky môže byť dodaná aj iná hrúbka dosiek vyrábaná po 1 cm.

Polyuretánové dosky sú vhodné na zateplenie nových aj starých striech.

Pri zateplení konštrukcie medzi krovmi sa jednotlivé dosky vkladajú do konštrukcie. Pri aplikácii dosiek nedochádza k ich stlačeniu ako pri minerálnych vlnách a hrúbka materiálu je rovnaká v celom svojom priereze. Pri zateplení sa jednotlivé dosky prispôsobujú existujúcej konštrukcii a to rezaním alebo brúsením. Pri vzniku škár medzi doskou a konštrukciou je možné túto škáru vyplniť PUR penou.

Dosky sú vhodné aj na zateplenie soklovej časti muriva.

Závěr

Svými vlastnostmi jsou desky velice univerzální a lze je využít na komplexní zateplení celého objektu. Při aplikaci systému nedojde k výrazné změně vzhledu objektu a výrazně se prodlouží jeho životnost.

¹) Samotný polyuretan je již dlouho známý a jako materiál používáný v mnoha odvětvích a mnoha podobách např. v lednicích, podrážkách obuvi, tvoří vlákna oděvů, naleznete ho v sedadlech či volantech automobilů atd.
²) Redakčně upravila Helena Hejhálková
Autor: Robin Ševeček²)
Foto: Archív firmy

Tématické odbory

reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Zverejnené 13.5. V poľskom meste Lublin bolo v januári tohto roku otvorená nová metropolitná stanica predstavujúca pre mesto nielen architektonickú chválu, ale predovšetkým funkciu primárneho dopravného uzlu. Okrem toho hlavnou prednosťou stanice skutočnosť, že… ísť na článok

reklama