HELUZ NA MAX: Stavajte s nami a užívajte si výhody od našich partnerov
vyhľadávanie
Dnes je 25.9.

Keď sa technický objekt dostane do rúk architektov. Základňa technických služieb Lysolaje

Zverejnené: 3. 6. 2023

Pri príprave projektu sme zistili, že na rozdiel od zahraničia vzniká či už na Slovensku, tak aj v susedných Čechách väčšina technických objektov bez architektonickej starostlivosti. Časté sú výrazné a nákladné stavby bez konceptu a kontextu, pri ktorých bol premárnený potenciál odhaliť ich neopakovateľnú poetiku.

Spoločne so zástupcami mestskej časti sme si preto na začiatku stanovili základné tézy zadania. Funkčnosť, pravdivosť, variabilita, udržateľnosť, rešpekt k okoliu, kvalita vnútorného prostredia a edukatívnosť sa stali hlavnými témami, ktoré sme ďalej hnetli, aby sme získali vyvážený výsledok.

Prirodzenému usadeniu do okolia pomáhame zapustením nízkej hmoty do svahu. Vzťah s okolitou obytnou zástavbou nadväzujeme rytmizáciou fasád a použitím dreva na hlavnom priečelí. Jeho pokojná plocha ožíva pri prevádzke, kedy tep otvárania a zatvárania jednotlivých modulov dáva stavbe jedinečnú dynamiku.

Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings

Priestorová modulárna pavučina prefabrikovaného betónového skeletu napĺňa maximálnu mieru variability a dovoľuje nám slobodne umiestniť dve prevádzky s rozdielnymi nárokmi. Zároveň umožňuje pružne reagovať na budúce zmeny požiadaviek.

Väčšia technická časť obsahuje garáže pre vozidlá údržby, autodielňu, sklad materiálu a krytú depóniu.

Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings

Menšia časť pre posádku má výrazne odlišné nároky na veľkosť miestností, presvetlenie, akustiku, vnútornú teplotu aj výraz. Preto sme ju koncipovali ako nezávislú vloženú krabičku z ľahkej montovanej oceľovej konštrukcie v pasívnom tepelnom štandarde. Ukrýva v sebe šatne so zázemím, dielňu, kanceláriu, teplé sklady a spoločenskú miestnosť, ktorá slúži aj pri nočných smenách snehovej pohotovosti.

Ľahkú konštrukciu sme využili aj pre samostatný objem bytu správcu na druhom podlaží, ktorý je aj rezervou do budúcnosti a je možné ho rozšíriť nad susedné moduly.

Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings

Zásadnú úlohu vo fungovaní domu zohráva priestorové nič – vstupné átrium. Slúži ako prepojka s ulicou, hlavný vstup a komunikačný uzol, ktorého mieru otvorenosti je možné nastaviť veľkými otočnými žiabrami. Jeho plášť zo sklenených tvaroviek presvetľuje interiér jemným rozptýleným svetlom. Je to polosúkromné miesto stretávania, kde prší, rastie tráva a pestujú sa paradajky.

Použitie priznaných konštrukcií a pohľadových materiálov bez ďalších krycích vrstiev podčiarkuje celkovú autentickú výpoveď.

Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings

Vždy premýšľame o udržateľnosti a zodpovednosti za vstup do prostredia, v ktorom žijeme. Energetický a enviromentálny koncept sme riešili v čase, keď nebola táto téma ešte tak celospoločensky aktuálna. Stavba vďaka tomu obstála aj v čase súčasnej energetickej krízy.

Objekt má slúžiť ako vzorová realizácia a inšpirácia pre verejnosť. Verejná stavba by mala ísť príkladom v oblastiach udržateľnosti, práce s obnoviteľnými energiami, štandardu vnútorného prostredia i použitých materiálov.

Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings

Vďaka zapusteniu do terénu si nevykurovaná technická časť udržuje stabilnú teplotu a nepremŕza. Vykurovaná časť je zateplená v pasívnom štandarde, zdrojom vykurovania je tepelné čerpadlo. Fotovoltaická elektráreň s batériovým úložiskom zaisťuje prevádzku domu aj vybavenie údržby. Dažďová voda je akumulovaná a znovu využívaná na prevádzku údržby a zálievku. Zelené strechy zlepšujú mikroklímu, zadržujú vodu a zjemňujú stavbu. Všetky vnútorné priestory sú osvetlené prirodzeným denným svetlom a všetky pobytové plochy majú vysoký štandard vnútornej akustiky. Variabilita prevádzkového usporiadania a použitia trvanlivých materiálov predlžuje životný cyklus.

Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings

Autor: PROGRES architekti | Jan Kalivoda, Vojtěch Kaas
Projekčný tím: Michal Svoboda, Tereza Soubustová
Adresa: ul. Květová, Lysolaje, Praha, Česká republika
Investor: Mestská časť Praha – Lysolaje
Projekt: 2019-20
Realizácia: 2022
Zastavaná plocha: 437 m²
Obostavaný priestor: 310 m³

Zdroj: LINKA architekti

Autor: PROGRES architekti | Jan Kalivoda, Vojtěch Kaas
Foto: Alex Shoots Buildings
reklama

Nové

Svetlovody KLIMASUN sú prispôsobené pre slovenské strechy

Svetlovody KLIMASUN sú prispôsobené pre slovenské strechy

Zverejnené 21.9. Tubusové svetlovody sú na českom či slovenskom trhu už pomerne známym produktom. Dopyt po nich neustále rastie. Vďaka čím ďalej prísnejším požiadavkám na stavby sa však posúva aj technické spracovanie a vylepšujú sa detaily prevedenia svetlovodov… ísť na článok

Keramické stropné panely HELUZ. Systémové riešenie poskytujúce okamžitú únosnosť

Keramické stropné panely HELUZ. Systémové riešenie poskytujúce okamžitú únosnosť

Zverejnené 20.9. Systém keramických stropných panelov HELUZ je vyhľadávaným riešením pri výstavbe rodinných domov. Využitie ale nájde aj v bytovej či občianskej výstavbe či v priemyslových a poľnohospodárskych objektoch. Panely je možné použiť do svetlosti… ísť na článok

Dodatočné hliníkové opláštenie posunie drevené okná na novú úroveň

Dodatočné hliníkové opláštenie posunie drevené okná na novú úroveň

Zverejnené 19.9. Drevené okná vyrobené z viacvrstvých lepených drevených profilov, známe ako eurookná, majú vďaka výborným izolačným a mechanickým vlastnostiam podporeným dlhou životnosťou potenciál slúžiť desiatky rokov. Okrem bežnej údržby, je však potrebné raz za… ísť na článok

reklama