Doživotná záruka na tehlový systém HELUZ
vyhľadávanie
Dnes je 21.4.

Liaty polystyrén Thermowhite. Celistvá a tuhá izolácia do podláh a plochých striech

Zverejnené: 26. 9. 2019

Podľa dlhodobých štatistík prichádza zhruba tretina z najpoužívanejších tepelných izolácii v stavebníctve (penový polystyrén, EPS) navnivoč tým, že končia ako odpad vo forme odrezkov a úlomkov. Účinnosť nakúpeného materiálu potom dosahuje len 70 %. Thermowhite je riešenie, ktoré ponúka plné využitie tepelnej izolácie pri jednoduchej, rýchlej a presnej práci.

Technológia Thermowhite je mnohonásobne vyskúšaná a preverená časom, teda viac než 20 ročnou praxou pri výstavbe a rekonštrukciách v Rakúsku, Nemecku a iných krajinách Európy prostredníctvom partnerskej siete ThermoWhite, vrátane Čiech a Slovenska.

Jedná sa o ‚vylievaný polystyrén‘, teda ľahkú, tvárnu a homogénnu izolačnú hmotu z polystyrénových buniek a špeciálneho pojiva. Jej aplikácia pripomína technológiu liatych poterov: na stavenisko príde vozidlo „Thermowhite“ s materiálom (EPS bunky = guličky a pojivo) a špeciálnou miešačkou. V miešačke sa guličky a pojivo v presnom pomere zmiešajú a pneumatickým hadicovým dopravníkom, ktorý je takisto súčasťou tohto vozidla, sa dopraví na miesto realizácie, tzn. podlahu alebo strechu. Táto vlhká polystyrénová hmota netečie, je však tvárna s pomocou ľahkého hladidla z PU peny a valca. Počas 12 až 24 hodín stvrdne do rovnorodej bezškárovej tepelnoizolačnej hmoty o tuhosti podlahového penového polystyrénu.

Voz s technickým a materiálovým zázemím pre realizáciu izolácií Thermowhite. Popri hlavnom materiáli, guličiek EPS, dopravujú tieto vozidlá na miesto stavby predovšetkým miešacie zariadenia, pneunatický hadicový dopravník, špeciálne kvapalné pojivo a ďalšie nevyhnutné technické a materiálové zázemie tejto technológie.
Voz s technickým a materiálovým zázemím pre realizáciu izolácií Thermowhite. Popri hlavnom materiáli, guličiek EPS, dopravujú tieto vozidlá na miesto stavby predovšetkým miešacie zariadenia, pneunatický hadicový dopravník, špeciálne kvapalné pojivo a ďalšie nevyhnutné technické a materiálové zázemie tejto technológie.

Základné hodnoty izolácie

ThermoWhite je ideálna pre aplikácie na vodorovných a sklonitých plochách, konkrétne pri tepelnej izolácií podložia stavieb, v podlahách a na strechách. Tu tvorí kompaktnú tepelnoizolačnú vrstvu bezo škár, medzier, dutín a pod., skrátka bez netesností a tepelných mostov. To sa týka aj kontaktu vodorovnej izolácie a obvodovej steny, ktorý by mal tiež tesniť teplo, vzduch, paru, radón apod.

Izolácia ThermoWhite tak zaisťuje komfort v chladnom aj teplom období a navyše v prípade stropných plôch aj zníženie kročajového hluku (v kombinácií s fóliou PE 5/300).

Technické a úžitkové vlastnosti izolácie ThermoWhite

• Tepelná vodivosť až 0,045 W/(mK),
• Zníženie kročajového hluku až o 32 dB,
• zaťaženie až 20 kN/m 2 ,
• nízka cena s ohľadom na dodávateľské riešenie a úspory za kúrenie/ chladenie,
• produkt so značkou CE,
• úplne bez HBCD (neobsahuje spomaľovač horenia),
• veľmi priaznivá ekologická bilancia.

Pohľad na miešačku vo vnútri vozidla.
Pohľad na miešačku vo vnútri vozidla.

Stavebné prednosti izolácie ThermoWhite

• Bezškárový systém = dokonalé izolačné vlastnosti; je ideálny pod podlahové kúrenie.
• Vysoká zaťažiteľnosť.
• Realizácia sklonitých plôch, ideálne pre ploché strechy (spolu s urýchľovačom Speed UP).
• Rýchlosť a jednoduchosť pokládky vzhľadom k nerovnostiam podkladu (oproti doskám EPS).
• Rozvody elektriny, vody, kúrenia atď. po podkladovej ploche nie sú problémom. Thermowhite tieto prechody jednoducho „obtečie“ a dokonale odizoluje.
• ThermoWhite umožňuje aplikáciu vyššej izolačnej vrstvy, dokonca aj viac než 50 cm.
• Izolovanie bazénov systémom ThermoWhite® udrží teplotu vody cca o 5° C vyššiu (v závislosti na objeme bazénu a miestnych podmienkach), než pri bežnej izolácii.
• Rýchla, čistá a priestorovo nenáročná montáž. Rýchlosť pokládky 6 až 8 m 3 /hod.
• Doba schnutia a vytvrdenia materiálu je max. 48 hodín; akcelerátor schnutia ju skráti až na 12 hodín.

Skutočná tepelná izolácia

Dnešná tepelná ochrana budov je viac teóriou než praxou. Do vzorcov sa dosadzuje hodnota λ = 0,04 W/(mK), či podobné číslo, ale ignoruje sa, že medzi doskami sú zvislé a vodorovné škáry fungujúce ako mosty, ktorými putuje teplo, vzduch aj vlhkosť. Dokonale izotropná a celistvá tepelná izolácia ThermoWhite tento problém rieši.

Jej realizácia je veľmi rýchla: tepelnú izoláciu strechy domu s potrebným spádovaním, rúrkovými rozvodmi a elektrorozvodmi (pre klimatizáciu a pod.) v pokoji zvládne za jednu zmenu jediný pracovník. Presvedčili sme sa o tom vďaka pánovi Markovi Dobiášovi (¬ThermoWhite Moravia s.r.o. – výrobca a dodávateľ izolácie) a Petrovi Jurášovi (Thermowhite service s.r.o. – realizačná firma), ktorí nás pozvali k návšteve lokality Nová Chýně v obci Chýně v okrese Praha-západ. Dnes žije v Chýni cca 3 400 obyvateľov, v najbližších rokoch sa počíta s viac než 7000 obyvateľmi, podľa Wikipédie.

Realizácia tepelnej izolácie Thermowhite v tepelnoizolačnej strešnej konštrukcii za pozornosti našej redakcie a technického sprievodu. Izolácia sa realizuje relatívne rýchlo, za 12 až 24 hodín táto hmota stuhne na úroveň podlahového EPS polystyrénu.
Realizácia tepelnej izolácie Thermowhite v tepelnoizolačnej strešnej konštrukcii za pozornosti našej redakcie a technického sprievodu. Izolácia sa realizuje relatívne rýchlo, za 12 až 24 hodín táto hmota stuhne na úroveň podlahového EPS polystyrénu.

Rezidencia Nová Chýně

Projekt Nová Chýně ponúkne v troch etapách 148 radových domov a 75 pozemkov pre individuálnu výstavbu (tie boli v čase písania tohto textu už takmer vypredané). Jeho súčasťou sú aj parky s detskými ihriskami rozdelenými podľa veku, voľnočasové materské centrum a polyfunkčný objekt s drobnými službami pre obyvateľov. Cieľom je dát miestnym obyvateľom potrebnú občiansku vybavenosť v mieste, bez toho, aby dochádzali do Prahy. Časť tejto lokality, v ktorej beží výstavba v troch fázach, bola už odovzdaná do užívania, inde prebiehali stavebné alebo dokončovanie práce, zvyšná plocha čakala na prvý vryp bagra.

Realizačný detail pri aplikácii izolácie Thermowhite v streche.
Realizačný detail pri aplikácii izolácie Thermowhite v streche.

ThermoWhite a jeho česká cesta

„Staviteľov nebolo ľahké presvedčiť, že mu technológia ThermoWhite ušetrí peniaze, čas aj náklady a prinesie novú úžitkovú hodnotu,“ povedal Marek Dobiáš. Fakty, napríklad že v Rakúsku a Nemecku je táto tepelnoizolačná technológia hlavne pri takto veľkých stavbách skoro bežná, či dokonca nutná, musí u nás ešte vyzrieť, čo vyžaduje trpezlivosť a vytrvalosť.

Dodajme, že práve developérska výstavba, pri ktorej sa v priebehu postupnej výstavby spotrebujú tony tepelnej izolácie, z čoho v priemere každá tretia tona skončí ako odpad, vyžaduje hlbšie zamyslenie, čo práve Thermowhite service s.r.o., realizačná firma, v našom nedôverčivom prostredí dokázala.

Spôsob aplikácie tepelnej izolácie ThermoWhite v našich podmienkach ukazuje sprievodná fotodokumentácia (s videom). Hmota, ktorú pneumatická pumpa dopravuje na miesto izolačných prác, vyzerá na prvý pohľad ako kompaktná hmota zložená z buniek EPS. V dlani a pri ľahkom stisku ucítite miernu vlhkosť, bunky sú obalené kvapalinou, ktorá ich drží pokope a v tvare, do ktorého boli sformované. V tomto podaní táto hmota – rovnako ľahká ako EPS – najneskôr do 48 hodín stuhne do podobnej tuhosti a pevnosti, ako EPS.

Recyklácia EPS a ďalších plastov u nás a vo svete

V Švajčiarsku sa dnes recykluje 98 % všetkých plastov, susedné Nemecko znovu využije dokonca 99,2 %. V ČR je to iba 59,8 % produkcie plastov, u nás ešte menej, len niečo okolo 30 plastov. Vznikajú technológie, ktoré recykláciu penového polystyrénu výrazne zjednodušujú. Napríklad projekt Polystyren Loop rieši odstránenie spomaľovača horenia HBCD z odpadného polystyrénu a vznik nového čistého granulátu polystyrénu vhodného pre ďalšie spracovanie. Prvá jednotka sa v súčasnosti buduje v Holandsku. Ďalšie sú plánované v Poľsku, v Nemecku a v Českej republike, kde okrem iného platí od roku 2015 zákaz aplikácie spomaľovača HBCD v EPS.

Pohľad na zrealizované radové domy  v areáli Nová Chýně.
Pohľad na zrealizované radové domy v areáli Nová Chýně.

Na záver

ThermoWhite® je riešenie budúcnosti, šetrné k životnému prostrediu. Produkt disponuje európskym certifikátom CE a podlieha prísnym kontrolným kritériám a to či už internými procesmi priamo u rakúskeho výrobcu, tak externe skúškami v renomovaných laboratóriách. Na území Českej republiky je táto tepelná izolácia realizovaná len prostredníctvom siete certifikovaných strojov, zariadení a originálnych produktov ThermoWhite®. Všetci zamestnanci prešli a naďalej prechádzajú školeniami či už v Rakúsku priamo u zakladateľa systému, tak v praxi vďaka množstvu úspešných realizácií.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archív firmy

Tématické odbory

reklama

Nové

Stavebný veľtrh Brno ponúkne riešenia pre lepšie bývanie

Stavebný veľtrh Brno ponúkne riešenia pre lepšie bývanie

Zverejnené 20.4. Chcete lepšie bývať? Chystáte sa stavať, rekonštruovať alebo modernizovať svoj domov? Hľadáte informácie o dotačných programoch, nových stavebných materiáloch a technológiách? Zaujímajú vás udržateľné a energeticky úsporné riešenia? Potom navštívte… ísť na článok

Záhadné stavby sveta a ich slovenské či české alternatívy: od Stonehenge po pyramídy!

Záhadné stavby sveta a ich slovenské či české alternatívy: od Stonehenge po pyramídy!

Zverejnené 17.4. Odkryte s nami tajomstvo troch starovekých megastavieb, ktoré dodnes fascinujú celý svet. Akou technológiou bol postavený Stonehenge, aký účel mali pyramídy a ako je to so svahovými zosuvmi na Machu Picchu? ísť na článok

Tenkovrstvá, murovacia, zakladacia, alebo tepelnoizolačná malta. Ako vybrať správnu

Tenkovrstvá, murovacia, zakladacia, alebo tepelnoizolačná malta. Ako vybrať správnu

Zverejnené 15.4. Výrobcovia mált sa ich výber snažia stavebníkom čo najviac zjednodušiť, napriek tomu občas narazíte na otázky, z ktorých plynie, že ľudia nad voľbou tej správnej malty váhajú. Pozrime sa preto, aké malty ponúka pre svoj stavebný systémy z pórobetónu… ísť na článok

reklama