vyhľadávanie
Dnes je 20.7.

Liaty polystyrén Thermowhite. Celistvá a tuhá izolácia do podláh a plochých striech

Zverejnené: 26. 9. 2019

Podľa dlhodobých štatistík prichádza zhruba tretina z najpoužívanejších tepelných izolácii v stavebníctve (penový polystyrén, EPS) navnivoč tým, že končia ako odpad vo forme odrezkov a úlomkov. Účinnosť nakúpeného materiálu potom dosahuje len 70 %. Thermowhite je riešenie, ktoré ponúka plné využitie tepelnej izolácie pri jednoduchej, rýchlej a presnej práci.

Technológia Thermowhite je mnohonásobne vyskúšaná a preverená časom, teda viac než 20 ročnou praxou pri výstavbe a rekonštrukciách v Rakúsku, Nemecku a iných krajinách Európy prostredníctvom partnerskej siete ThermoWhite, vrátane Čiech a Slovenska.

Jedná sa o ‚vylievaný polystyrén‘, teda ľahkú, tvárnu a homogénnu izolačnú hmotu z polystyrénových buniek a špeciálneho pojiva. Jej aplikácia pripomína technológiu liatych poterov: na stavenisko príde vozidlo „Thermowhite“ s materiálom (EPS bunky = guličky a pojivo) a špeciálnou miešačkou. V miešačke sa guličky a pojivo v presnom pomere zmiešajú a pneumatickým hadicovým dopravníkom, ktorý je takisto súčasťou tohto vozidla, sa dopraví na miesto realizácie, tzn. podlahu alebo strechu. Táto vlhká polystyrénová hmota netečie, je však tvárna s pomocou ľahkého hladidla z PU peny a valca. Počas 12 až 24 hodín stvrdne do rovnorodej bezškárovej tepelnoizolačnej hmoty o tuhosti podlahového penového polystyrénu.

Voz s technickým a materiálovým zázemím pre realizáciu izolácií Thermowhite. Popri hlavnom materiáli, guličiek EPS, dopravujú tieto vozidlá na miesto stavby predovšetkým miešacie zariadenia, pneunatický hadicový dopravník, špeciálne kvapalné pojivo a ďalšie nevyhnutné technické a materiálové zázemie tejto technológie.
Voz s technickým a materiálovým zázemím pre realizáciu izolácií Thermowhite. Popri hlavnom materiáli, guličiek EPS, dopravujú tieto vozidlá na miesto stavby predovšetkým miešacie zariadenia, pneunatický hadicový dopravník, špeciálne kvapalné pojivo a ďalšie nevyhnutné technické a materiálové zázemie tejto technológie.

Základné hodnoty izolácie

ThermoWhite je ideálna pre aplikácie na vodorovných a sklonitých plochách, konkrétne pri tepelnej izolácií podložia stavieb, v podlahách a na strechách. Tu tvorí kompaktnú tepelnoizolačnú vrstvu bezo škár, medzier, dutín a pod., skrátka bez netesností a tepelných mostov. To sa týka aj kontaktu vodorovnej izolácie a obvodovej steny, ktorý by mal tiež tesniť teplo, vzduch, paru, radón apod.

Izolácia ThermoWhite tak zaisťuje komfort v chladnom aj teplom období a navyše v prípade stropných plôch aj zníženie kročajového hluku (v kombinácií s fóliou PE 5/300).

Technické a úžitkové vlastnosti izolácie ThermoWhite

• Tepelná vodivosť až 0,045 W/(mK),
• Zníženie kročajového hluku až o 32 dB,
• zaťaženie až 20 kN/m 2 ,
• nízka cena s ohľadom na dodávateľské riešenie a úspory za kúrenie/ chladenie,
• produkt so značkou CE,
• úplne bez HBCD (neobsahuje spomaľovač horenia),
• veľmi priaznivá ekologická bilancia.

Pohľad na miešačku vo vnútri vozidla.
Pohľad na miešačku vo vnútri vozidla.

Stavebné prednosti izolácie ThermoWhite

• Bezškárový systém = dokonalé izolačné vlastnosti; je ideálny pod podlahové kúrenie.
• Vysoká zaťažiteľnosť.
• Realizácia sklonitých plôch, ideálne pre ploché strechy (spolu s urýchľovačom Speed UP).
• Rýchlosť a jednoduchosť pokládky vzhľadom k nerovnostiam podkladu (oproti doskám EPS).
• Rozvody elektriny, vody, kúrenia atď. po podkladovej ploche nie sú problémom. Thermowhite tieto prechody jednoducho „obtečie“ a dokonale odizoluje.
• ThermoWhite umožňuje aplikáciu vyššej izolačnej vrstvy, dokonca aj viac než 50 cm.
• Izolovanie bazénov systémom ThermoWhite® udrží teplotu vody cca o 5° C vyššiu (v závislosti na objeme bazénu a miestnych podmienkach), než pri bežnej izolácii.
• Rýchla, čistá a priestorovo nenáročná montáž. Rýchlosť pokládky 6 až 8 m 3 /hod.
• Doba schnutia a vytvrdenia materiálu je max. 48 hodín; akcelerátor schnutia ju skráti až na 12 hodín.

Skutočná tepelná izolácia

Dnešná tepelná ochrana budov je viac teóriou než praxou. Do vzorcov sa dosadzuje hodnota λ = 0,04 W/(mK), či podobné číslo, ale ignoruje sa, že medzi doskami sú zvislé a vodorovné škáry fungujúce ako mosty, ktorými putuje teplo, vzduch aj vlhkosť. Dokonale izotropná a celistvá tepelná izolácia ThermoWhite tento problém rieši.

Jej realizácia je veľmi rýchla: tepelnú izoláciu strechy domu s potrebným spádovaním, rúrkovými rozvodmi a elektrorozvodmi (pre klimatizáciu a pod.) v pokoji zvládne za jednu zmenu jediný pracovník. Presvedčili sme sa o tom vďaka pánovi Markovi Dobiášovi (¬ThermoWhite Moravia s.r.o. – výrobca a dodávateľ izolácie) a Petrovi Jurášovi (Thermowhite service s.r.o. – realizačná firma), ktorí nás pozvali k návšteve lokality Nová Chýně v obci Chýně v okrese Praha-západ. Dnes žije v Chýni cca 3 400 obyvateľov, v najbližších rokoch sa počíta s viac než 7000 obyvateľmi, podľa Wikipédie.

Realizácia tepelnej izolácie Thermowhite v tepelnoizolačnej strešnej konštrukcii za pozornosti našej redakcie a technického sprievodu. Izolácia sa realizuje relatívne rýchlo, za 12 až 24 hodín táto hmota stuhne na úroveň podlahového EPS polystyrénu.
Realizácia tepelnej izolácie Thermowhite v tepelnoizolačnej strešnej konštrukcii za pozornosti našej redakcie a technického sprievodu. Izolácia sa realizuje relatívne rýchlo, za 12 až 24 hodín táto hmota stuhne na úroveň podlahového EPS polystyrénu.

Rezidencia Nová Chýně

Projekt Nová Chýně ponúkne v troch etapách 148 radových domov a 75 pozemkov pre individuálnu výstavbu (tie boli v čase písania tohto textu už takmer vypredané). Jeho súčasťou sú aj parky s detskými ihriskami rozdelenými podľa veku, voľnočasové materské centrum a polyfunkčný objekt s drobnými službami pre obyvateľov. Cieľom je dát miestnym obyvateľom potrebnú občiansku vybavenosť v mieste, bez toho, aby dochádzali do Prahy. Časť tejto lokality, v ktorej beží výstavba v troch fázach, bola už odovzdaná do užívania, inde prebiehali stavebné alebo dokončovanie práce, zvyšná plocha čakala na prvý vryp bagra.

Realizačný detail pri aplikácii izolácie Thermowhite v streche.
Realizačný detail pri aplikácii izolácie Thermowhite v streche.

ThermoWhite a jeho česká cesta

„Staviteľov nebolo ľahké presvedčiť, že mu technológia ThermoWhite ušetrí peniaze, čas aj náklady a prinesie novú úžitkovú hodnotu,“ povedal Marek Dobiáš. Fakty, napríklad že v Rakúsku a Nemecku je táto tepelnoizolačná technológia hlavne pri takto veľkých stavbách skoro bežná, či dokonca nutná, musí u nás ešte vyzrieť, čo vyžaduje trpezlivosť a vytrvalosť.

Dodajme, že práve developérska výstavba, pri ktorej sa v priebehu postupnej výstavby spotrebujú tony tepelnej izolácie, z čoho v priemere každá tretia tona skončí ako odpad, vyžaduje hlbšie zamyslenie, čo práve Thermowhite service s.r.o., realizačná firma, v našom nedôverčivom prostredí dokázala.

Spôsob aplikácie tepelnej izolácie ThermoWhite v našich podmienkach ukazuje sprievodná fotodokumentácia (s videom). Hmota, ktorú pneumatická pumpa dopravuje na miesto izolačných prác, vyzerá na prvý pohľad ako kompaktná hmota zložená z buniek EPS. V dlani a pri ľahkom stisku ucítite miernu vlhkosť, bunky sú obalené kvapalinou, ktorá ich drží pokope a v tvare, do ktorého boli sformované. V tomto podaní táto hmota – rovnako ľahká ako EPS – najneskôr do 48 hodín stuhne do podobnej tuhosti a pevnosti, ako EPS.

Recyklácia EPS a ďalších plastov u nás a vo svete

V Švajčiarsku sa dnes recykluje 98 % všetkých plastov, susedné Nemecko znovu využije dokonca 99,2 %. V ČR je to iba 59,8 % produkcie plastov, u nás ešte menej, len niečo okolo 30 plastov. Vznikajú technológie, ktoré recykláciu penového polystyrénu výrazne zjednodušujú. Napríklad projekt Polystyren Loop rieši odstránenie spomaľovača horenia HBCD z odpadného polystyrénu a vznik nového čistého granulátu polystyrénu vhodného pre ďalšie spracovanie. Prvá jednotka sa v súčasnosti buduje v Holandsku. Ďalšie sú plánované v Poľsku, v Nemecku a v Českej republike, kde okrem iného platí od roku 2015 zákaz aplikácie spomaľovača HBCD v EPS.

Pohľad na zrealizované radové domy  v areáli Nová Chýně.
Pohľad na zrealizované radové domy v areáli Nová Chýně.

Na záver

ThermoWhite® je riešenie budúcnosti, šetrné k životnému prostrediu. Produkt disponuje európskym certifikátom CE a podlieha prísnym kontrolným kritériám a to či už internými procesmi priamo u rakúskeho výrobcu, tak externe skúškami v renomovaných laboratóriách. Na území Českej republiky je táto tepelná izolácia realizovaná len prostredníctvom siete certifikovaných strojov, zariadení a originálnych produktov ThermoWhite®. Všetci zamestnanci prešli a naďalej prechádzajú školeniami či už v Rakúsku priamo u zakladateľa systému, tak v praxi vďaka množstvu úspešných realizácií.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archív firmy

Tématické odbory

reklama

Nové

Na každom okne záleží

Na každom okne záleží

Zverejnené 20.7. Môže jedno okno ovplyvniť komfort bývania či pracovného prostredia jednotlivca, ale aj životy ľudí v okolí alebo dokonca (tak trochu) aj celú planétu? Belgický výrobca okenných profilov Deceuninck verí, že "Na každom okne záleží". Tradičná značka sa… ísť na článok

Brownfieldy: DELTA mení zanedbané miesta na živé prosperujúce oblasti

Brownfieldy: DELTA mení zanedbané miesta na živé prosperujúce oblasti

Zverejnené 19.7. Konferencia Brownfieldy je miestom pre stretávanie súkromného a verejného sektora nad problematikou revitalizácie nevyužívaných lokalít. Šiesty ročník sa odohral v pondelok 3. júna 2024 v jedinečných priestoroch Automatických mlynov v Pardubiciach.… ísť na článok

Trendy v kúpeľňovom dizajne

Trendy v kúpeľňovom dizajne

Zverejnené 18.7. Kúpeľňový dizajn sa v posledných rokoch vyvinul z čisto funkčných priestorov na luxusné útočiská, ktoré odrážajú osobný štýl a najnovšie trendy. Od nadčasovej elegancie po moderný pôvab – každý dizajn ponúka jedinečné spôsoby, ako premeniť vašu… ísť na článok

reklama