VELUX - Nový Štandard Plus so zasklením 64
vyhľadávanie
Dnes je 19.1.

Moderná novostavba vo svahu je domovom pre tri generácie

Zverejnené: 29. 8. 2020

Aké výhody prináša výstavba rodinného domu vo svahu? Na to môžu odpovedať členovia rodiny, ktorí už tri roky trvalo obývajú niekoľkoúrovňovú novostavbu v historickom Šternberku. Popri tom, že sklon parcely umožnil ľahšie vyriešiť viacgeneračné bývanie a poskytol priestor pre mimoriadnu architektúru, zaujímavú úlohu tu zohráva aj zemina, ktorá čiastočne obklopuje konštrukciu objektu a funguje ako vynikajúci tepelnoakumulačný prvok, ktoré napomáha udržať vnútornú klímu stabilnú po celý rok.

Novostavba viacgeneračného domu dnes nie je štandardom. Naopak, mladí bývajú veľakrát aj tisíce kilometrov ďaleko od svojich rodičov. V prípade rodiny, ktorej dom je predmetom tohto článku, je to však inak. Jej členovia si priali zostať prarodičom nablízku. Oslovili architektov štúdia Masparti a po niekoľkoročnom vývoji a mnohých diskusiách vznikol rodinný dom, v ktorom bolo vytvorené zázemie a súkromie pre tri generácie.

Parcelu hľadali majitelia spoločne s architektmi pomerne dlho, ale s výsledkom môže byť rodina nadmieru spokojná. Ide o pozemok v tichej lokalite vo svahu pod lesom (prakticky na konci slepého uličného ramena) a pritom neďaleko centra mesta. Okolitá staršia zástavba tak pozostáva z veľkolepých víl (vznik v medzivojnovom období), tak skromnejších stavieb, ktorá tu bola vybudovaná po vojne. Veľkorysé zasklené plochy popisovaného domu pritom poskytujú pôvabné výhľady do záhrady, na protiľahlý zalesnený svah aj do diaľky na Drahanskú vrchovinu.

Objekt s pracovným názvom "vo svahu" pôsobí na prvý pohľad objemne, až luxusne, avšak ak vezmeme do úvahy počet osôb (6), ktoré tu obývajú dve plnohodnotné, no nie prehnane rozľahlé bytové jednotky, má tento dom viacmenej priemernú veľkosť. Architekti sa navyše museli vysporiadať s udržaním investičných nákladov v prijateľných medziach a preto boli zredukované napríklad komunikačné priestory v dome. Výsledkom je celková úžitková plocha 212 m2.

Interiéry sú na mieru navrhnuté architektmi štúdia Masparti a výroby nábytku sa zhostil šikovný stolár
Interiéry sú na mieru navrhnuté architektmi štúdia Masparti a výroby nábytku sa zhostil šikovný stolár

Pozemok vo svahu výhodou, či naopak?

Za určitý handicap, s ktorým sa autori stavby na začiatku stretávali, možno považovať parcelu, ktorá sa nachádza vo svahu. Hoci by sa v takom prípade mohlo zdať lepším riešením navrhnúť dom do výšky, štúdio Masparti sa s úlohou popasovalo opačne. Objekt do svahu sčasti zapustili a dom tak výškovo výborne zapadol do svojho okolia a zbytočne nevyčnieva. Vďaka realizácii stavby vo svahu bolo tiež jednoduchšie vytvoriť k jednotlivým bytom samostatné vchody. Horné podlažie, ktoré patrí rodičom, nadväzuje na garáž, zatiaľ čo spodné poschodie, v ktorom sa nachádza menší byt prarodičov, je prístupné po vonkajšom betónovom schodisku. Zaujímavo vyriešené sú aj detské izby, ktoré sa nachádzajú na úrovni bytu najstaršej generácie tejto pospolitej rodiny, avšak interiérovým schodiskom sú priamo prepojené s poschodím rodičov.

Terasa nadväzuje na časť domu, ktorý obývajú rodičia
Terasa nadväzuje na časť domu, ktorý obývajú rodičia

Betón vládne

Prejdime k výstavbe domu a použitým materiálom. Časť garáže je založená na šiestich mikropilótoch, každý je dĺžky 5 metrov. Tie sú umiestnené líniovo pod základové pásy prednej garáže, pod ktorými sa nachádza betónová podlahová doska s hrúbkou 170 mm. Impulzom na použitie mikropilótov bola rozdielna hĺbka založenia, kedy na jednopodlažnú garáž nadväzuje dvojpodlažná časť domu, ktorá je založená na betónovej základovej doske (300 mm) s pasmi.

Suterénne podlažie je obklopené obvodovou a z veľkej časti tiež opornou betónovou stenou v hrúbke 300 mm, použitá oceľ je 10505 R, krytie výstuže je minimálne 35 mm. V mieste inštalácie sú spravené vnútorné keramické výmurovky hrúbky 70 mm alebo predstena. Horné podlažie pozostáva zo železobetónovej konštrukcie, tiež s keramickými výmurovkami. Vonkajšie stĺpy u garáže a terasy sú železobetónové. Zateplenie domu je kontaktné (ETICS), nadviazané je na izoláciu železobetónovej spodnej stavby, ktorá pozostáva z poistnej izolačnej fólie a vodostavebného betónu (materiál spĺňa normu STN EN 12390-8, požadujúcu maximálny priesak vody 50 mm).

Garáž je vybavená sekčnou bránou Hörmann
Garáž je vybavená sekčnou bránou Hörmann

Pozn. red.: Vodostavebný betón, niekedy nazývaný ako vodonepriepustný či vodotesný, je špeciálne namiešaná zmes, v ktorej je minimalizovaná hĺbka priesaku vody. Hĺbka priesakov sa pohybuje od 50 mm nižšie a výsledná hodnota sa odvíja od prostredia, v ktorom je stavba realizovaná. Receptúra je okrem iného upravená tak, aby bolo maximálne znížené riziko vzniku konštrukčných prasklín. Vodonepriepustnou sa konštrukcia stáva, len keď je správne a rýchlo vykonaná betonáž, vhodne zvolená výstuž či správne zvolené rozvrhnutie pracovných a dilatačných škár ... Konštrukcie z vodostavebného betónu odolávajú podzemnej vode či zemnej vlhkosti, popri nosnej a statickej funkcii tak plnia aj funkciu hydroizolačnú. Preto sa využívajú napríklad pre realizáciu tzv. bielych vaní (podzemné časti objektov), ale aj u vodných diel, ktoré sú jednostranne vystavované tlaku vody (ako sú priehrady, čistiarne odpadových vôd a ďalšie).

Pohľad na hrubú stavbu
Pohľad na hrubú stavbu

Priznané stropné konštrukcie

Stropné dosky sú navrhnuté taktiež z betónu. Pohľadová stropná doska disponuje skladbou jednoplášťovej plochej strechy s natavenou parozábranou z modifikovaného asfaltového pásu, tepelnou izoláciou 300 mm EPS a s krytinou - strešnou fóliou. Krytina je zaťažená kamenivom a strecha je nepochôdzna (v budúcnosti je tu však uvažované o extenzívnej vegetačnej streche). Sklon strechy je 2% po celej dĺžke domu, pričom v najnižšom bode sa nachádza dvojica strešných vpustí, napojená na zvislé zvody v nevykurovanej garáži. Dažďová voda je zvádzaná do podzemnej retenčnej nádrže s objemom 6 m³ a následne je využívaná pre závlahu záhrady. Sklon strechy, okrem iného, ovplyvňuje aj svetlú výšku vnútorných priestorov, ktorá je najnižšia v garáži a najvyššia v obytnom priestore (3,5 metra), ktorý prechádza do vonkajšej terasy. Spomínané železobetónové monolitické stropy (hrúbky 200 mm) boli v celom dome ponechané priznané, aby bola oproti iným potenciálnym riešeniam, akými sú zavesené podhľady, zachovaná väčšia svetlá výška v interiéri; do priestoru navyše prinášajú čitateľnosť konštrukcie a obohacujú vnútorný dizajn o zaujímavú štruktúru.

Vykurovanie objektu je teplovodné podlahové, zdrojom tepla je vonkajšie tepelné čerpadlo vzduch / vzduch. Dom väčšinou nevyžaduje aktívne chladenie, stabilná teplota je vnútri udržovaná vďaka tepelnej zotrvačnosti masívnej nosnej konštrukcie a tiež vďaka zemine, ktorá obklopuje časť stavby (vplyvom jej čiastočnej integrácie do svahu).

Veľká časť stavby pozostáva z betónu, ktorý bol v interiéri ponechaný priznaný, kde teraz hrá úlohu významného dizajnového prvku
Veľká časť stavby pozostáva z betónu, ktorý bol v interiéri ponechaný priznaný, kde teraz hrá úlohu významného dizajnového prvku

Neobyčajné interiérové prvky

Či už exteriéry, tak interiéry sú navrhnuté architektmi štúdia Masparti. Medzi najväčšie zaujímavosti patrí atypické oceľové schodisko, ktoré je proti oxidácii ošetrené olejom. Hore je jeho zábradlie tvorené bezpečnostnou textilnou sieťou, dole je vyrobené z horolezeckého dynamického lana, pričom vypnuté je pružným ťahom konzoly schodiska. Výsledok je veľmi estetický a dopĺňa vzhľad interiéru, avšak nemožno povedať, že by mu kraľovalo. Na podlahách v dome bola položená dlažba (na terase na terčoch), prípadne marmoleum. Nábytok je vstavaný a vyrobený na mieru stolárom. Efektnú kuchynskú linku tvorí jaseňové drevo. Interiérové dvere sú prevažne bezfalcové so skrytými pántmi, krídlo je masívne drevené, povrchovo je upravené HPL laminátom a vybavené dizajnovým kovaním.

Pôdorysy prízemia (dole), poschodia (uprostred) a strechy (hore)
Pôdorysy prízemia (dole), poschodia (uprostred) a strechy (hore)

Pozn. red.: Moderné výrobné technológie dovoľujú aplikovať keramickú dlažbu nielen lepením, ale aj tzv. na terče. Ide o produkty s vysokou nosnosťou a pokládka je ľahšia a rýchlejšia. Odpadá tak okrem iného aj investícia do stierok, lepidiel či škárovacej hmoty. Medzi dlažbou a podkladom (zvyčajne v podobe štrku) vzniká akási vzduchové "vrecko", ktoré napomáha znížiť prenos tzv. kročajového hluku. Daný priestor môže poslúžiť aj ako miesto pre uloženie rozvodov. Nemalou výhodou je aj výšková flexibilita terčov, vďaka ktorej možno výšku dlažby prispôsobiť napríklad prahom či vyrovnať nerovnosti podkladového povrchu. Variabilný je tiež sklon terčov

.

Presvetlenie

Hoci je dom čiastočne integrovaný do svahu, je výdatne presvetlený. Príčinou je veľké množstvo okien, ktoré sú rozmiestnené v nadväznosti na výhľady a usporiadanie interiéru tak, že smerom do záhrady sa ich početnosť a veľkosť zvyšuje. Ide o kombináciu fixných okien s otváracími - drevené subtílne profily s mliečnou lazúrou sa stretávajú s bezrámovým pevným zasklením a výsledkom je veľmi čistý, vysoko moderný a plne funkčný dizajn. Všetky okná orientované na juh a západ sú z vonkajšej strany vybavené elektricky ovládanými žalúziami, veľkoformátové presklenie smerom na terasu disponuje iba vnútorným závesom. Jedno z okien v hornom obytnom priestore je kryté drevenými lamelami, ktoré sem boli umiestnené, aby sa dodržalo susedove súkromie.

Schodisko je oceľové a funkciu zábradlia tu plní horolezecké dynamické lano
Schodisko je oceľové a funkciu zábradlia tu plní horolezecké dynamické lano

Vyjadrenie investora/majiteľa

Všetky tri generácie, zdieľajúce celý dom, oceňujú predovšetkým úzke prepojenie nielen jednotlivých členov oboch domácností, ale tiež prírodou obklopujúci dom. Detské pracovné stoly plynulo nadväzujú na parapety a tie na vonkajšie plochy v úrovni okien, starí rodičia môžu z jedálne priamo do záhrady, ktorá je opäť v jednej rovine s podlahou celého ich poschodia, nehovoriac o stromoch, kríkoch a kvetoch v záhrade. Všetci ďalej oceňujú aj množstvo svetla a čistého priestoru v dome a súkromie, ktoré vnútorné členenie domu ponúka všetkým jeho obyvateľom.

Majitelia sa zhodujú, že vynaložené prostriedky, úsilie, čas aj prežitý stres spojený s realizáciou stavby sa v konečnom dôsledku vyplatil a všetci tu našli svoje "doma".

Súvisiace články:

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Skokan | BoysPlayNice

Tématické odbory

reklama

Nové

Strešné dvere a okná pre rodinné a bytové domy

Strešné dvere a okná pre rodinné a bytové domy

Zverejnené 14.1. Terasa na streche, strešné záhony, mestské včelárenie, relaxačné zóny medzi strechami. Slobodné využitie voľného priestoru medzi strechami má v dnešnej dobe mnoho zaujímavých podôb. ísť na článok

Modulárna výstavba administratívnych budov

Modulárna výstavba administratívnych budov

Zverejnené 19.1. Modulárne systémy už zďaleka nie sú určené len pre oblasť úžitkových stavieb, ale stali sa plnohodnotnou súčasťou staviteľstva a architektúry. Svoje o tom vie aj firma KOMA, ktorá už viac než dvadsaťosem rokov patrí k ich popredným českým výrobcom a… ísť na článok

Revitalizácia bratislavskej pamiatky: z bývalej pradiarne vznikli luxusné administratívne priestory

Revitalizácia bratislavskej pamiatky: z bývalej pradiarne vznikli luxusné administratívne priestory

Zverejnené 18.1. Slovenský projekt Pradiareň 1900 bol skolaudovaný. Dva objekty situované vo viac ako sto dvadsať rokov starom areáli - bývalá pradiareň a silocentrála - boli v posledných rokoch šikovne zrekonštruované. Národná kultúrna pamiatka sa v súčasnosti… ísť na článok

reklama