Látkové rolety ZOOMTECH® pre nekonečne veľké okná
vyhľadávanie
Dnes je 24.7.

Moderné technológie vody v Obecnom dome, perla pražskej secesnej architektúry

Zverejnené: 17. 11. 2020

Pamiatkovo chránené a iné historické budovy sú dôležitou pripomienkou dejín. Je preto potrebné sa o nich patrične starať. Obecný dom v Prahe je jeden z objektov, ktorým je venovaná veľká pozornosť. Už v deväťdesiatych rokoch sa stavba stala predmetom rozsiahlej rekonštrukcie. Tento rok potom prebehla obmena technologického vybavenia. Bolo tu umiestnených viac ako dvadsať moderných čerpadiel, ktoré znížia spotrebu energie o minimálne 12% ročne.

Už v čase svojho vzniku bol Obecný dom vybavený progresívnym technologickým zariadením. (foto: GoneWithTheWind, Shutterstock)

V dobe svojho vzniku (výstavba v rokoch 1905-1911) bol Obecný dom skutočne progresívnym dielom po stavebnej i technologickej stránke. Pre predstavu spomeňme, že je objekt od tej doby až dodnes chladený unikátnym mechanizmom - vodou z dvoch hlbokých studní. Budova bola tiež hneď od začiatku svojej existencie vybavená ústredným vykurovaním, vetraním, rozvodmi úžitkovej a pitnej vody, trafostanicou, potrubnou poštou a mnohými ďalšími vymoženosťami. Svojimi autormi, architektmi Antonínom Balšánkom a Osvaldom Polívkom, bola koncipovaná ako polyfunkčný dom združujúci reprezentačné, výstavné, koncertné, reštauračné a obchodné priestory. Navyše ide o miesto, kde sa doslova písali dejiny. Obecný dom sa stal "bezprostredným svedkom" zrodu prvej Československej republiky. V roku 1918 tu prebehlo napríklad prijatie Trojkráľovej deklarácie, podpis Aloisa Jiráska na Deklaráciu českých spisovateľov a predovšetkým - samotné vyhlásenie republiky. Z výpočtu nemožno vyňať ani početné rokovania zástupcov Občianskeho fóra s predstaviteľmi poslednej československej komunistickej vlády v roku 1989.

V Obecnom dome prebieha technologická modernizácia, ktorej výsledkom by malo byť zníženie spotreby energie najmenej o 12% ročne. Kontrakt zadávateľa so spoločnosťou ENESA a.s. predpokladá zníženie spotreby energie metódou EPC, kedy dodávateľ za dosiahnutie úspor zmluvne ručí a v prípade neúspechu doplatí vzniknutý rozdiel.
V Obecnom dome prebieha technologická modernizácia, ktorej výsledkom by malo byť zníženie spotreby energie najmenej o 12% ročne. Kontrakt zadávateľa so spoločnosťou ENESA a.s. predpokladá zníženie spotreby energie metódou EPC, kedy dodávateľ za dosiahnutie úspor zmluvne ručí a v prípade neúspechu doplatí vzniknutý rozdiel.

Opulentná architektúra

Historizujúca neskorá secesná stavba s prvkami neobaroka a neorenesancie disponuje nepravidelným trojuholníkovým pôdorysom. Fasádu tohto reprezentatívneho paláca zdobia monumentálne figurálne alegorické plastiky, nad oblúkmi atikových štítov sa nachádzajú rôzne rámovania, tumby, štylizovaná cimburia a mnohé ďalšie. Čelnú stranu objektu dekoruje hlavný vstup s polkruhovým balkónom a polkruhový obraz tvorený sklenenou farebnou mozaikou lemovaný nápisom „Zdar tobě Praho! Vzdoruj času zlobě, jak odolalas věky bouřím všem!” Na výzdobe sa podieľali významní českí umelci ako napríklad Alfons Mucha, Mikoláš Aleš, Max Švabinský či František Ženíšek. Interiér domu zahŕňa niekoľko sál: najväčšou z nich je koncertná Smetanova sieň, náhodne spomeňme tiež vychýrenú Grégrovu sálu či Primátorský salónik. V prízemí sa nachádzajú reštaurácie a kaviarne či informačné centrum.

Energetické služby so zárukou

Už v rokoch 1994–1997 prešiel Obecný dom náročnou rekonštrukciou za celkom 1,8 miliardy korún (v prepočte je to niečo vyše 68 miliónov Eur). V súčasnosti prebieha technologická modernizácia, ktorej výsledkom by malo byť zníženie spotreby energie najmenej o 12% ročne. Zadávateľ - Mesto Praha v spolupráci s mestskou spoločnosťou Operátor ICT - zveril projekt, ktorý sa týka nielen Obecného domu, ale aj ďalších piatich mestských stavieb, generálnemu dodávateľovi, spoločnosti ENESA a.s. Kontrakt predpokladá zníženie spotreby energie metódou EPC (energetickej služby so zárukou), kedy dodávateľ za dosiahnutie úspor zmluvne ručí a v prípade neúspechu doplatí vzniknutý rozdiel.

V Obecnom dome došlo ,okrem iného, k odstráneniu celkom 22 kusov pôvodných obehových čerpadiel. Tie potom boli nahradené energeticky mimoriadne úspornými čerpadlami radu Stratos MAXO, Stratos MAXO-Z  a Stratos GIGA-D od dortmundskej spoločnosti WILO CS, s.r.o.
V Obecnom dome došlo ,okrem iného, k odstráneniu celkom 22 kusov pôvodných obehových čerpadiel. Tie potom boli nahradené energeticky mimoriadne úspornými čerpadlami radu Stratos MAXO, Stratos MAXO-Z a Stratos GIGA-D od dortmundskej spoločnosti WILO CS, s.r.o.

Technologická obmena

V Obecnom dome tak došlo k nahradeniu stoviek žiaroviek LED svietidlami, ďalej k inštalácií nového plynového kotla a k odstráneniu celkom 22 kusov pôvodných obehových čerpadiel. Tie boli potom nahradené energeticky mimoriadne úspornými čerpadlami radu Stratos MAXO, Stratos MAXO-Z a Stratos GIGA-D od dortmundskej spoločnosti WILO CS. Všetky vymenované produkty sa vyznačujú inovatívnym prevedením a vysokými štandardmi v oblasti energetickej účinnosti. Konkrétne Stratos MAXO bolo na medzinárodnom veľtrhu ISH vo Frankfurte nad Mohanom v roku 2017 vyznamenané za kvalitu, šetrnosť k životnému prostrediu, pokrokový dizajn a účinnú technológiu. Výrobca konkrétne získal cenu „Design Plus powered by ISH”.

Optimalizácia energetickej účinnosti

Veľmi výkonné čerpadlo Wilo-Stratos MAXO je určené pre obehové systémy a cirkuláciu teplej a pitnej vody vo veľkých budovách, kde nastavuje vysoký štandard energetickej účinnosti. Vyvinuté bolo na základe dlhodobej štúdie založenej okrem iného aj na rozhovoroch so zákazníkmi. „Náš Stratos MAXO je prvé inteligentné čerpadlo na svete. S perfektne optimalizovanými a inovatívnymi funkciami úspory energie, ako je Multi-Flow, No-Flow Stop a veľmi dobrým indexom účinnosti EEI ≤ 0,19 až ≤ 0,17 (závislé na modely) stanovuje Stratos MAXO nové tržné štandardy z hľadiska energetickej účinnosti systému," vysvetľuje produktový manažér Wilo Michael Dieckmann.

Nová technológie zeleného gombíka je nástupcom pôvodného červeného tlačidla a kombinuje osvedčené ovládanie s novými a optimalizovanými funkciami.
Nová technológie zeleného gombíka je nástupcom pôvodného červeného tlačidla a kombinuje osvedčené ovládanie s novými a optimalizovanými funkciami.

Funkcia Multi-Flow maximalizuje mieru úspory energie. Umožňuje primárnemu čerpadlu, aby prispôsobilo svoj výkon v závislosti na požiadavkách sekundárnych čerpadiel pripojených do rovnakého systému. Hlavné čerpadlo teda pumpuje iba taký objemový prietok, ktorý vedľajšie čerpadlá vyžadujú. Vďaka tomu je výrazne ušetrená elektrická čerpacia energia. Čerpadlo je okrem toho riadené metódou Dynamic Adapt plus, ktoré zaisťuje optimálnu efektivitu systému. Dopravná výška je tak automaticky prispôsobená aktuálnym požiadavkám na hydrauliku a to bez nutnosti zadania žiadanej hodnoty. Cieľom je prevádzka s najnižšou možnou stratou tlaku. Ak dôjde potom k detekcii nulového prietoku, čerpadlo ich vďaka integrovanej funkcii No-flow stop automaticky deaktivuje. Motor je zastavený a riadiaca jednotka iba v pravidelných intervaloch kontroluje, či bol prekročený minimálny objemový prietok. Tým je opäť ušetrené nemalé množstvo energie.

Funkcia čerpadiel WILO – Multi-Flow – umožňuje primárnemu čerpadlu, aby prispôsobilo svoj výkon v závislosti na požiadavkách sekundárnych čerpadiel pripojených do rovnakého systému. Hlavné čerpadlo teda pumpuje iba taký objemový prietok, ktoré vedľajšie čerpadlá vyžadujú. Vďaka tomu je výrazne ušetrená elektrická čerpacia energia.
Funkcia čerpadiel WILO – Multi-Flow – umožňuje primárnemu čerpadlu, aby prispôsobilo svoj výkon v závislosti na požiadavkách sekundárnych čerpadiel pripojených do rovnakého systému. Hlavné čerpadlo teda pumpuje iba taký objemový prietok, ktoré vedľajšie čerpadlá vyžadujú. Vďaka tomu je výrazne ušetrená elektrická čerpacia energia.

Čo sa týka integrácie čerpadla do širokej škály aplikácií, ide o mimoriadne flexibilné riešenie. Sprevádzkovanie čerpadla je navyše veľmi jednoduché. Prístroj je vybavený veľkým displejom, asistentom pre nastavenie a zeleným ovládacím tlačidlom. „Nová technológia zeleného gombíka je nástupcom nášho červeného tlačidla a kombinuje osvedčené ovládanie s novými a optimalizovanými funkciami. To vytvára úplne novú dimenziu užívateľského komfortu. Bolo tiež dôležité, aby sa inštalácia čerpadla stala oveľa jednoduchšia," hovorí produktový manažér a ešte dodáva: „displej na čerpadle má teraz jasnejšie usporiadanie a ponúka viac priestoru. Elektrické pripojenie je riešené cez optimalizovaný Wilo-konektor. To znamená, že pre základné zapojenie čerpadla nemusí byť demontovaná žiadna z jeho častí."

Intuitívne ovládanie pre komplexnú komunikáciu

Wilo zabezpečuje komplexné nástroje určené pre komunikáciu s inteligentnými, tzv. Smart technológiami. S pomocou najnovšej verzie mobilnej aplikácie Wilo-Assistant (s rozšírenou ponukou funkcií) umožňuje Wilo ovládať cez smart telefón či tablet celú škálu služieb čerpadiel. Aplikácia je vybavená novým dizajnom a jej ovládanie je intuitívne tak, aby sa stala ľahkým a každodenným užívateľským nástrojom. Prevádzku čerpadla možno vďaka tomu sledovať vzdialene a v reálnom čase. Wilo-Assistant je tiež užitočným pomocníkom projektanta, ale aj inštalatéra počas samotnej montáže čerpadla a pri jeho uvádzaní do prevádzky. Do budúcnosti sa bude hodiť aj v prípade potreby diaľkovej údržby.

„Analógové a digitálne rozhrania, ktoré sú u bežných čerpadiel stále len voliteľnou funkciou dostupnou prostredníctvom modulov IF (napríklad pre typy Stratos), bude pre Wilo-Stratos MAXO teraz štandardom. Najnovšie komunikačné rozhranie (Bluetooth) umožňuje jeho použitie v priamom spojení s mobilnými zariadeniami, zatiaľ, čo Wilo Net ponúka nové štandardné rozhranie pre ovládanie viacerých čerpadiel. To sú funkcie, vďaka ktorým je Stratos MAXO jedným z najlepších. Na trhu sú k dispozícií tiež moduly CIF, ktoré umožňujú bezproblémovú integráciu do sveta zbernicových systémov. Čerpadlo bude prevádzkované a konfigurované pomocou aplikácie vyvinutej na zákazku, ktorá dokáže načítať prevádzkové dáta čerpadla a použiť ich k optimalizácií systému," upresňuje Dieckmann.

Menovaná aplikácia ponúka nové režimy riadenia. Je možné pomocou nej prepínať medzi režimami chladenia či kúrenia. Uložené hodnoty merania množstva tepla si potom môže užívateľ kedykoľvek prezrieť a analyzovať. Nové režimy zaisťujú flexibilné prispôsobenie všetkým aplikáciám čerpadla. Funkcie cieľovej alebo konštantnej diferenčnej teploty navyše ešte viac zvyšujú účinnosť čerpadla, následne celého systému. Regulácia teploty obehového čerpadla takisto pomáha predchádzať rastu baktérií rodu Legionella v potrubí pitnej vody. Stratos MAXO-Z vďaka funkcii rozpoznávania vykonávaného programu totiž automaticky zvýši v prípade potreby výkon na maximum a teda aj intenzitu oplachu potrubia. Je preto ideálna pre užívateľa so špecifickými hygienickými požiadavkami. Wilo-Stratos MAXO je k dispozícii či už ako jednoduché, tak ako zdvojené čerpadlo. V prevedení MAXO-Z slúži k zásobovaniu pitnou vodou.

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Archív firmy WILO CZ
reklama

Nové

Detaily, ktoré napomôžu k dokonalosti vášho interiéru

Detaily, ktoré napomôžu k dokonalosti vášho interiéru

Zverejnené 23.7. Chcete doviesť svoj interiér k dokonalosti? Nezabúdajte na detaily. Nemusia byť vidieť na prvý pohľad, no rafinovaný detail určite zažiari v každom interiéri. Na čo myslieť pri zariaďovaní interiéru ísť na článok

4E pre váš domov

4E pre váš domov

Zverejnené 22.7. Stavba alebo kúpa vlastného domu si vyžaduje roky tvrdej práce a úspor, preto je dôležité, aby ste nenechávali žiadne detaily na náhodu. Strecha je jednou z najdôležitejších súčastí vášho domova a preto si zaslúži byť vyhotovená správne. ísť na článok

Návrat k drevu: žalúzie z exotickej vŕby

Návrat k drevu: žalúzie z exotickej vŕby

Zverejnené 21.7. Vyrábať tieniacu techniku z prírodných materiálov znamená vrátiť sa k počiatkom tohto výrobného odvetvia. Prvé, drevené žalúzie s pevnými lamelami sa objavili na juhu Európy v 16. storočí a hoci dnes drevu konkurujú mnohé iné materiály, dopyt po… ísť na článok

reklama