Fasádne obklady Ruukki
vyhľadávanie
Dnes je 20.5.

Na hrade Strakonice už v zime nestraší, pretože sa tam dobre kúri

Zverejnené: 13. 7. 2021

Rekonštrukcia strakonického hradu je takmer dovŕšená. Už teraz možno ale vyzdvihnúť spôsob, akým boli do historického objektu zakomponované moderné technológie. Špecifické priestory hradu a múzea sú teraz, okrem iného, vykurované teplovodným podlahovým systémom.

V niektorých priestoroch je skladba tvorená podkladovým násypom, separačnou fóliou a systémovou doskou Varionova s potrubím. Nasleduje betónový poter a dlažba.

V roku 2018 bola zahájená rozsiahla rekonštrukcia strakonického hradu (v obci Strakonice na juhozápade Čiech), ktorá sa teraz chýli ku koncu. Predmetom rekonštrukcie boli rozsiahle stavebné úpravy, ktoré sa týkali nielen hradu samotného, ale aj ďalších priestorov, napríklad Múzea stredného Pootavia. Pretože expozície ani sály neboli doteraz vykurované, bolo rozhodnuté tento nedostatok, ktorý skracoval sezónu, kedy mohlo byť múzeum otvorené, len na letné mesiace, napraviť. Počas rekonštrukcie vznikli nové prednáškové a výstavné sály, nová sociálne zariadenia, priestory pre odpočinok a pod. Hoci je tu veľa vecí nových, miestneho genia loci sa podarilo zachovať. Zaujímavosťou je, že budúci návštevníci múzea sa môžu napríklad tešiť na expozíciu, ktorá mapuje históriu maltézskeho rádu, ale tiež sa budú môcť zoznámiť s kedysi slávnou výrobou motocyklov v Strakoniciach.

Vykurovacie potrubie značky RAUTHERM S je inštalované na systémovú dosku Varionova 30-2 vyrobené z high-tech materiálu PE-Xa. Materiál aj patentovaná technika spájania potrubia násuvnou objímkou bez O-krúžkov je zárukou bezpečnej inštalácie a dlhoročnej bezchybnej prevádzky.
Vykurovacie potrubie značky RAUTHERM S je inštalované na systémovú dosku Varionova 30-2 vyrobené z high-tech materiálu PE-Xa. Materiál aj patentovaná technika spájania potrubia násuvnou objímkou bez O-krúžkov je zárukou bezpečnej inštalácie a dlhoročnej bezchybnej prevádzky.

RAUTHERM vo výstavných sálach

Rekonštrukcia historických objektov nebýva nikdy jednoduchá. S rešpektom k historickému odkazu bolo do objektu nevyhnutné zakomponovať aj moderné technológie potrebné na prevádzku. Jednou z nich bolo vykurovanie. Priestory hradu i Múzea stredného Pootavia Strakonice majú spolu relatívne veľkú a navyše veľmi členitú podlahovú plochu, ktorú dopĺňajú vysoké stropy. Projekt od začiatku počítal s variantom podlahového vykurovania, ktoré by nenarušovalo historický priestor. Realizácie sa ujala českobudějovická firma ŠTROB &, spol. s r. o., ktorá sa zameriava na realizáciu kompletného TZB budov. Na základe dlhoročných skúseností vybrala spoločnosť podlahové vykurovanie firmy REHAU. Konkrétne ide o vykurovacie potrubia RAUTHERM S, inštalované na systémovú dosku Varionova 30-2. Vzhľadom k požadovaným tepelným výkonom bolo uprednostnené potrubie RAUTHERM S 17 × 2,0 mm. Toto potrubie je vyrobené z high-tech materiálu PE-Xa, čo je sieťovaný polyetylén pri vysokom tlaku a teplote. Materiál aj patentovaná a rokmi preverená technika spájania potrubia násuvnou objímkou bez O-krúžkov je zárukou bezpečnej inštalácie a bezchybnej dlhoročnej prevádzky. Inštaláciu dopĺňajú skrine s rozvádzačmi, ktorých môže návštevník pri prehliadke napočítať celkom jedenásť.

Viac ako päť kilometrov potrubia

Podlahové vykurovanie bolo inštalované nielen v už spomínaných výstavných sálach, ale aj v depozitároch, kanceláriách, na toaletách, chodbách, v šatniach a pod. Celkovo ide o plochu presahujúcu 890 m2, čo predstavuje okolo 5630 metrov inštalovaného potrubia. Skladby podláh sú vzhľadom k rozdielnym charakterom miestností a rozličným konštrukciám rozmanité. V niektorých priestoroch je skladba tvorená podkladovým násypom, na ktorom je položená najprv separačná fólia a následne systémová doska Varionova s potrubím. Nasleduje betónový poter a nakoniec finálna nášľapná vrstva podlahy (napríklad dlažba). Pretože ide o špecifický a historický objekt s rôznymi úrovňami podláh, bolo na zabezpečenie požadovanej teploty miestami potrebné doplniť podlahové vykurovanie vykurovacími radiátormi - napríklad v miestach, kde sa z dôvodu vrcholu klenby podlahové vykurovanie nevošlo do výšky podlahy. Riadenie teploty v interiéri je na princípe ekvitermickej regulácie, teda v závislosti od vonkajšej teploty. Systém podlahového vykurovania pracuje s teplotami 45/35 °C, pričom zdrojom tepelnej energie je lokálna CZT Strakonice. Pre doplnenie: v radiátoroch pôsobia vyššie teploty, tzn. 60 až 80 °C.

Architektonicky zaujímavý hrad bol kedysi sídlom šľachtického rodu Bavorov, ktorí ho nechali postaviť v prvej tretine 13. storočia. Hrad prešiel za dobu svojej existencie mnohými zmenami a bol dokonca dvakrát dobytý. V roku 1995 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Hrad dnes vlastnia štyria majitelia - Česká republika, mesto Strakonice, rímskokatolícka cirkev a súkromný vlastník. Náročná a nákladná rekonštrukcia určite prispeje k vyššiemu záujmu verejnosti, pretože návšteva hradu bude stáť za to.

Ďalšie informácie a odporúčanie môžete nájsť tiež na www.rehau.sk

Autor: Ing. Ivan Sklenář
Foto: Archív autora
reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Zverejnené 13.5. V poľskom meste Lublin bolo v januári tohto roku otvorená nová metropolitná stanica predstavujúca pre mesto nielen architektonickú chválu, ale predovšetkým funkciu primárneho dopravného uzlu. Okrem toho hlavnou prednosťou stanice skutočnosť, že… ísť na článok

reklama