vyhľadávanie
Dnes je 22.9.

Novinky v odvodňovacích systémoch

Zverejnené: 8. 7. 2014

Začiatkom apríla 2014 sa konala v Múzeu pražského vodárenstva v Podolí tlačová konferencia spoločnosti RONN Water Management s.r.o., na ktorej boli nielen predstavené novinky v sortimente firmy, ale tiež zverejnená informácia o fúzii dvoch spoločností Mea Česká republika s.r.o. a RONN Drain Complet s.r.o.

Okrem fúzií spoločností Mea Česká republika s.r.o. a RONN Drain Complet s.r.o. za vzniku RONN Water Management s.r.o. došlo ešte k ďalšej zmene, a síce k presunu a modernizácii výroby polymerbetónových odvodňovacích systémov z Holandska do Českej republiky.

Dôležitou časťou tlačovej konferencie bolo predstavenie noviniek v sortimente firmy: uceleného systému odvodňovacích žľabov MEARIN a filtračného žľabu MEACLEAN, ktorý vďaka unikátnej technológii umožňuje odbúravať ťažké kovy z dažďovej vody.

Odvodňovacie žľaby MEARIN

Kompozit MEA SMC vyniká celou radou výnimočných vlastností. Žľaby z tohto materiálu sa vyznačujú minimálnou hmotnosťou, vysokou pevnosťou a tvarovou stálosťou, vysokou odolnosťou proti prasknutiu a oteru žľabu, dlhou životnosťou, minimálnymi nárokmi na údržbu a vysokou odolnosťou proti chemikáliám, olejom a ďalším chemickým látkam. Nízka hmotnosť umožňuje inštaláciu bez použitia mechanizácie s podstatne menšou námahou než u ťažkých polymerických alebo betónových žľabov, šetrí náklady na dopravu a tým šetrí životné prostredie.

Vysoko variabilný systém MEARIN umožňuje široké spektrum využitia pri riešení odvodňovania. Optimalizovaný tvar žľabu zaručuje lepší výkon pri odtekaní aj nízkej vody a zaručuje dobré samočistiace vlastnosti. Praktický a ľahko použiteľný násuvný systém zaisťuje presnú montáž a mnohostranné možnosti variácií. Žľaby disponujú preformovaným otvorom do dna a do boku, to umožňuje ich napojenie na zvislý odtok a bočné napojenie na žľab alebo rohové, T a krížové napojenie. Systém žľabov MEARIN je vybavený rozsiahlym sortimentom príslušenstva, ako čelné steny plné, čelné steny s nátrubkom, vpuste, odtokové sady, spádové hrany a kompozitné, pozinkované alebo liatinové rošty.

MEARIN Plus jje žľab kompletne vyrobený z SMC, určený pre odvodnenie verejných priestranstiev, parkovísk, garáží, mestských komunikácií a vozoviek až do triedy zaťaženia D400 kN.

MEARIN Expert je žľab s ochrannou oceľovou hranou určený pre odvodnenie priemyslových plôch, dielní, ciest a dopravných ciest až do triedy zaťaženia E600 kN.

MEARIN – prehľad systému
MEARIN – prehľad systému
MEARIN Plus 300 získal čestné uznanie v súťaži Českej stavebnej akadémie o Výrobok – technológiu roku 2013
MEARIN Plus 300 získal čestné uznanie v súťaži Českej stavebnej akadémie o Výrobok – technológiu roku 2013

Filtračný žľab MEACLEAN

Čistenie a následná retencia organického a anorganického znečistenia dažďových vôd je stále dôležitejšie. Hlavne v oblasti zrážkových vôd z frekventovaných spevnených plôch znečistených dopravou sa často vyžaduje, aby všetky otázky spojené s požiadavkami na záchytný priestor boli riešené už vo fáze projektu.

MEACLEAN je jedinečný systém vyvinutý pre čistenie dažďových vôd, založený na viacstupňovom filtračnom substráte v kombinácii s účinným MEA SMC žľabom (MEARIN Plus/Expert 300), vo forme líniového odvodňovacieho systému.

Štruktúra MEACLEAN
1 Rošt pre zaťaženie až E600 kN 
2 Retenčný priestor pre povrchovú vodu 
3 Prvá vrstva substrátu – minerálna zmes pre čistenie organicky znečistenej dažďovej vody (oleja na báze ropy)  
4 Druhá vrstva substrátu – minerálna zmes pre čistenie anorganicky znečistenej dažďovej vody (ťažké kovy) 
5 Tretia vrstva substrátu – minerálna zmes ako ďalší stupeň filtrácie
6 Geotextílie (zabraňuje vyplavovaniu substrátu) 
7 Dierovaný hliníkový profil – zabezpečuje prietočnosť kanálu 
8 Extrémne odolný žľab z SMC kompozitu MEARIN Plus/Expert 300
Štruktúra MEACLEAN
1 Rošt pre zaťaženie až E600 kN 
2 Retenčný priestor pre povrchovú vodu 
3 Prvá vrstva substrátu – minerálna zmes pre čistenie organicky znečistenej dažďovej vody (oleja na báze ropy)  
4 Druhá vrstva substrátu – minerálna zmes pre čistenie anorganicky znečistenej dažďovej vody (ťažké kovy) 
5 Tretia vrstva substrátu – minerálna zmes ako ďalší stupeň filtrácie
6 Geotextílie (zabraňuje vyplavovaniu substrátu) 
7 Dierovaný hliníkový profil – zabezpečuje prietočnosť kanálu
8 Extrémne odolný žľab z SMC kompozitu MEARIN Plus/Expert 300
Filtračný žľab MEACLEAN organicky likviduje oleje na báze ropy, viaže ťažké kovy a zabraňuje znečisteniu podzemných vôd
Filtračný žľab MEACLEAN organicky likviduje oleje na báze ropy, viaže ťažké kovy a zabraňuje znečisteniu podzemných vôd

Viacstupňový filtračný substrát organicky likviduje oleje na báze ropy a zachytáva ťažké kovy, ako je olovo, zinok, meď, nikel, cín, chróm alebo kadmium. Účinnosť systému je väčšia než 99 % pri životnosti 20 až 25 rokov.

MEACLEAN filtračný žľab je určený pre použitie v súkromnom a verejnom priestore, napr. u podzemných komunikácií, parkovacích plôch a garáží.

Autor: Ing. Lucie Hantscherová
Foto: Archív firmy
reklama

Nové

Okno ako tepelná ochrana aj zdroj energie

Okno ako tepelná ochrana aj zdroj energie

Zverejnené 18.9. V zahraničí sa objavujú štúdie, ktoré hovoria o tom, že okná vpúšťajú do budov viac energie, než počítajú stavebné výpočty. Dokazujú, že aj v zime majú často okná lepšiu tepelnú bilanciu, než obvodové múry a strecha domu. To znamená, že s oknami… ísť na článok

Minirol: Príjemný chládok aj dostatok denného svetla

Minirol: Príjemný chládok aj dostatok denného svetla

Zverejnené 17.9. V ponuke vonkajšej tieniacej techniky existuje výrobok, ktorý dokáže splniť zdanlivo nesplniteľné – dostatočne tieniť, zabrániť tak nielen prehrievaniu interiéru, ale aj pohľadom zvonku a súčasne prepustiť svetlo aj čerstvý vzduch. A to všetko bez… ísť na článok

Reflexná izolácia: meraním na VUT potvrdená tepelná vodivosť λ = 0.003 W/(mK)!

Reflexná izolácia: meraním na VUT potvrdená tepelná vodivosť λ = 0.003 W/(mK)!

Zverejnené 21.9. Reflexné izolácie sú prijímané iba veľmi malou skupinou odbornej verejnosti. Ľudia s fyzikálnym vzdelaním z prírodovedy (RNDr.) pri pohľade do ich štruktúry väčšinou ich princíp pochopia a nemajú s nimi problém, ale väčšina vyštudovaných zo… ísť na článok

reklama