Doživotná záruka na tehlový systém HELUZ
vyhľadávanie
Dnes je 19.5.

Od budúceho roka sa musia stavať domy v energetickej triede A0

Zverejnené: 16. 10. 2020

Ak plánujete výstavbu nového domu, nezabudnite si naštudovať zmeny, ktoré vás čakajú. Od roku 2021 sa musia stavať domy v energetickej triede A0. Vyššia investícia do kvalitných materiálov a moderných technológií sa vám však vráti v podobe ušetrených peňazí v rodinnom rozpočte. Navyše budete mať ekologický dom s vyššou hodnotou.

Jednovrstvové obvodové murivo z tehál Porotherm T Profi , ktoré sú plnené minerálnou vlnou, spĺňajú aktuálne požiadavky normy na obvodové steny bez zateplenia.

Stavby patria k významným spotrebiteľom energie, pričom sa odhaduje, že spotrebúvajú až okolo 40 %. V súčasnosti je nevyhnutné s energiou šetriť, pri rodinných domoch najmä tou, ktorá sa používa na vykurovanie a prípravu teplej vody. Obmedzte používanie fosílnych palív a začnite vo väčšej miere využívať obnoviteľné zdroje energie.

Ekologické bývanie s nižšími prevádzkovými nákladmi

Rodinný dom, ktorý získa stavebné povolenie od 1.1.2021, musí byť podľa novej legislatívy postavený ako budova s takmer nulovou potrebou energie a mal by spĺňať podmienky pre zaradenie do energetickej triedy A0. Dom s takmer nulovou potrebou energie sa vyznačuje vysokou energetickou hospodárnosťou, v ktorej potreba primárnej energie nesmie prekročiť 54 kWh/m2 za rok. Ak sa obávate, že sa vďaka tomu dom predraží, nemajte obavy. Aj keď do stavby nového domu budete musieť investovať trochu viac, vaše prevádzkové náklady sa znížia, konečná hodnota domu sa naopak zvýši a budete mať aj ekologickejšie bývanie. Kľúčové však je poznať prostredie a podnebie, v ktorom sa stavba bude nachádzať, jej orientáciu na svetové strany a mnoho ďalších dôležitých detailov. „Z tohto dôvodu odporúčam zveriť návrh domu do rúk skúseného architekta, ktorý vaše osobné preferencie prepojí s možnosťami pozemku, správne skombinuje materiály na výstavbu a vyberie vhodné technológie. Poradí vám, ako čo najlepšie minimalizovať tepelné straty domu a maximalizovať tepelné zisky, aby ste splnili energetické požiadavky normy,“ vysvetľuje Petr Sýs, technický a produktový manažér spoločnosti Deceuninck.

Dom s takmer nulovou potrebou energie sa vyznačuje vysokou energetickou hospodárnosťou, v ktorej potreba primárnej energie nesmie prekročiť 54 kWh/m2 za rok.
Dom s takmer nulovou potrebou energie sa vyznačuje vysokou energetickou hospodárnosťou, v ktorej potreba primárnej energie nesmie prekročiť 54 kWh/m2 za rok.

Možnosť získania dotácie

Ako možno dosiahnuť, aby ste mali dom s takmer nulovou potrebou energie? Takmer celú potrebu energie na prevádzku domu by mala pokryť energia z obnoviteľných zdrojov, ktoré sa nachádzajú priamo v dome alebo v jeho blízkosti. Požiadavky novej normy splníte v prípade, že si zvolíte vhodný zdroj vykurovania. Môžu to byť solárne či fotovoltické panely, kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo. Okrem toho by ste mali dbať aj na dobré zaizolovanie obvodových stien a strechy, zabudnúť netreba ani na výber kvalitných okien. Na domy s takmer nulovou potrebou energie môžete získať aj štátnu dotáciu. Treba však splniť niekoľko podmienok. Dom sa musí nachádzať na území SR a mať kolaudačné rozhodnutie vydané najskôr k 1.1.2018. Celková podlahová plocha musí byť najviac 200 m2 a dom sa musí využívať výlučne na bývanie. To znamená, že to nemôže byť chata, záhradný dom ani miesto podnikania či sídlo firmy. Navyše nesmiete na stavbu získať žiadnu inú dotáciu. Ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na dom s nulovou potrebou energie by mala byť vyhlásená v novembri 2020.

Okná a dvere s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami

Pri výbere okien a vchodových dverí si radšej nechajte poradiť od projektanta, ktorý pozná parametre otvorových výplní a dokáže posúdiť, aké okná a dvere sú pre konkrétnu stavbu vhodné. Zároveň vie určiť o aký typ stavby ide i jej orientáciu k svetovým stranám, čo by okná mali spĺňať a pozná tiež podmienky montáže. Z hľadiska tepelných ziskov je optimálna orientácia okien na juh, minimalizovať by sa mali okná na severnej časti domu. Medzi najdôležitejšie parametre pri výbere okien a dverí pre budovy s takmer nulovou potrebou energie patrí hodnota súčiniteľa prechodu tepla Uw. Nové okná by mali mať Uw = 0,85 W/(m2.K), sprísňujú sa aj požiadavky na vchodové dvere, kde sa požadovaná hodnota stanovuje na Ud ≤ 2,0 W/(m2.K) pre dvere so zádverím i bez zádveria. Požiadavky platia pre okná s plochou aspoň 1,8 m2. Otvorové výplne menšej plochy, ktoré nespĺňajú požadované hodnoty, musia byť zhotovené z rovnakých komponentov ako okná spĺňajúce požiadavky normy. „Výsledné vlastnosti okna môže významne ovplyvniť aj zasklenie, ktoré zaberá najväčšiu plochu okna. Nechajte si vypracovať projekt vrátane jeho energetickej koncepcie a na základe toho zvoľte vyhovujúci typ zasklenia. Odporúčam trojsklo, ktoré má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti,“ zdôrazňuje P. Sýs.

2.	Výsledné vlastnosti okna ovplyvňuje aj zasklenie. Optimálne je trojsklo, ktoré má výborné tepelnoizolačné vlastnosti.
2. Výsledné vlastnosti okna ovplyvňuje aj zasklenie. Optimálne je trojsklo, ktoré má výborné tepelnoizolačné vlastnosti.

Pri zasklení si všímajte aj tzv. solárny faktor, ktorý udáva množstvo energie zo slnečného žiarenia prenikajúce do interiéru. Čím je hodnota vyššia, tým sa v zime znižuje potreba energie na vykurovanie. Sklo s vyššou g-hodnotou však môže spôsobiť nežiaduce prehrievanie interiéru v letných mesiacoch, preto je nevyhnutné pamätať na vhodné tienenie. Pri oknách patrí k dôležitým parametrom aj prievzdušnosť. Ak sú medzi rámom a krídlom okna netesnosti, môže dochádzať k neželaným energetickým stratám.

Tepelné čerpadlo využíva energiu z prírody

Pri rodinných domoch s takmer nulovou potrebou energie je však najdôležitejšie vybrať si správny spôsob vykurovania a tiež prípravy teplej vody. „S určitosťou vieme povedať, že vstupná investícia do vykurovania síce bude vyššia, následne však treba očakávať nižšie prevádzkové náklady, pretože spotreba energie pri prevádzke domu výrazne poklesne. Pri dome s nulovou potrebou energie niektoré zdroje uvádzajú ušetrenie okolo 60 % a viac prevádzkových nákladov v porovnaní s bežným domom,“ uvádza Milan Mach, technický špecialista značky Vaillant. K akému typu vykurovania a prípravy teplej vody sa teda prikloniť? Existuje viacero možností, najvhodnejšie sa však ukazuje využitie tepelného čerpadla so zásobníkom teplej vody. V jeho prospech hovorí nízka potreba primárnej energie, ktorú dokáže veľmi efektívne čerpať z alternatívnych prírodných zdrojov tepla – zo zeme, vody alebo vzduchu. Životné prostredie môže totiž poskytnúť až 75 % potrebnej energie zadarmo. Výber vhodného tepelného čerpadla závisí od mnohých faktorov, najmä od celkovej potreby tepla na vykurovanie domu. Do úvahy treba vziať aj priestorové možnosti na inštaláciu, zvážiť, či tepelné čerpadlo budete kombinovať s ďalšími zariadeniami (napr. so solárnymi kolektormi) a či ho chcete využívať aj na chladenie. Vybrať si môžete spomedzi tepelných čerpadiel typu: vzduch/voda, voda/voda alebo zem/voda. Odborníci v nulovom dome odporúčajú skombinovať tepelné čerpadlo s centrálne riadeným vetraním s rekuperáciou.

5.	Monoblokové tepelné čerpadlo aroTHERM plus vzduch/voda (A+++) s výkonom 3 – 12 kW potvrdzuje, že vysoká účinnosť a ochrana klímy môžu ísť ruka v ruke.
5. Monoblokové tepelné čerpadlo aroTHERM plus vzduch/voda (A+++) s výkonom 3 – 12 kW potvrdzuje, že vysoká účinnosť a ochrana klímy môžu ísť ruka v ruke.

Požiadavky na vonkajšie steny a strechu sa nemenia

Súčasťou prichádzajúcich zmien malo byť aj sprísnenie požiadaviek na tepelnoizolačné vlastnosti obvodových stien a striech. Tie sa však od nového roka nemenia, záväznými aj naďalej zostávajú doterajšie normové hodnoty. Každý nový rodinný dom však musí byť od 1.1.2021 postavený tak, aby bol zaradený do energetickej triedy A0. Zvýšiť energetickú hodnotu svojho domu môžete aj bez toho, aby ste museli spraviť hrubšie múry alebo zvýšiť hrúbku tepelnej izolácie. Optimálne je zveriť návrh domu do rúk skúseného projektanta, ktorý vypracuje tepelnotechnický výpočet a navrhne najvhodnejší murovací alebo tepelnoizolačný materiál.  „Na trhu existujú moderné murovacie materiály s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré spĺňajú súčasné normové požiadavky na obvodové steny bez zateplenia a sú vhodné aj na stavbu domov s takmer nulovou potrebou energie. Pričom sú postačujúce aktuálne dostupné formáty murovacích materiálov. Zväčšovanie hrúbky obvodového muriva, a teda aj formátu murovacích materiálov nad 50 cm, nie je efektívne. Splnenie hlavného kritéria pre takmer nulové domy, ktorým je potreba primárnej energie, je oveľa efektívnejšie pomocou vhodných technických zariadení s využitím obnoviteľných zdrojov energie,” vysvetľuje Ing. Gabriel Szöllösi, produktový manažér, spoločnosti Wienerberger.

Autor: Tlačová správa
Foto: Deceuninck, Vaillant, Wienerberger
reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Zverejnené 13.5. V poľskom meste Lublin bolo v januári tohto roku otvorená nová metropolitná stanica predstavujúca pre mesto nielen architektonickú chválu, ale predovšetkým funkciu primárneho dopravného uzlu. Okrem toho hlavnou prednosťou stanice skutočnosť, že… ísť na článok

reklama