Fasádne obklady Ruukki
vyhľadávanie
Dnes je 4.10.

Oprava hydroizolačného súvrstvia balkónov a terás pomocou hydroizolačnej membrány PROOFEX ENGAGE

Zverejnené: 30. 4. 2014

Celá rada konštrukcií terás a balkónov je poškodená v dôsledku cyklického pôsobenia mrazu, použitia nevhodných materiálov a ďalších faktorov. Mnohé z týchto konštrukcií je potrebné opraviť. Je niekoľko názorov, ako k tomuto problému pristupovať. V tomto článku by sme radi ponúkli riešenie, ktoré je pomerne rýchle, spoľahlivé a minimálne závislé na kvalite podkladu.

Takéto riešenie ponúka použitie neukotvenej hydroizolačnej membrány z HDPE. Membrána PROOFEX ENGAGE má tú výhodu, že je z jednej strany vybavená mriežkou, ktorá umožňuje zakotvenie spádovej, alebo vyrovnávacej vrstvy a jej spriahnutie s membránou.

Poškodený podklad balkónu
Poškodený podklad balkónu
Detail opraveného hydroizolačného súvrstvia – vyspravený podklad maltou MONOCRETE PPE TH, geotextília a membrána PROOFEX ENGAGE
Detail opraveného hydroizolačného súvrstvia – vyspravený podklad maltou MONOCRETE PPE TH, geotextília a membrána PROOFEX ENGAGE

Postup realizácie

Prvým krokom pri oprave terasy, alebo balkónu, je očistenie podkladu. Ten by mal byť zbavený všetkých nečistôt, neukotvených nesúdržných častí a pod. Následne je podklad opravený a vyrovnaný napr. pomocou mrazuvzdornej PCC malty MONOCRETE PPE TH. Rovnakým materiálom je vhodné spraviť aj sokel steny priliehajúcej k terase. Na opravený podklad je možné pripevniť odkvapničku.

Na konštrukcii terasy je uložená membrána PROOFEX a je vytiahnutá na sokel priľahlej steny. Prípadne je možné ju od podkladu ešte separovať geotextíliou. Ku konštrukcií je membrána fixovaná v líniách obojstrannou samolepiacou páskou OBA. V prípade, že je konštrukcia vo veľkom spáde, alebo v prípade, že bude obkladaný sokel steny, je možné membránu k podkladu ukotviť pomocou fixačných líšt. Skutočnosť, že membrána PROOFEX ENGAGE nie je ukotvená plošne k podkladu, eliminuje riziko poškodenia spádových vrstiev aj hydroizolačnej vrstvy samotnej v dôsledku prenesenia porúch z podkladu (trhlín, dilatačných pohybov atď.).

Na membránu sú vytvorené spádové vrstvy terasy pomocou mrazuvzdorného materiálu napríklad MONOCRETE MONOMIX resp. MONOMIX WSC TH.

Na tieto vrstvy je aplikované mrazuvzdorné flexibilné lepidlo a následne mrazuvzdorná dlažba. Rovnaký postup je volený aj na sokli priľahlej steny. Nad soklom je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k vnikaniu vody do lepidla z okolia, alebo zatekaniu z fasády nad soklom. K tomu je možné využiť napr. odkvapničku realizovanú nad soklom. Prípadné väčšie dilatačné pohyby spádových vrstiev je vhodné vziať do úvahy a vytvoriť v spádovej vrstve škáru. Tá je následne vyplnená pomocou trvalo pružného tmelu na báze MS polymérov (WODAFLEX tmel). Menšie dilatačné pohyby sú kompenzované mriežkou na membráne.

Uložená membrána PROOFEX ENGAGE
Uložená membrána PROOFEX ENGAGE
Detail profilovanej membrány PROOFEX ENGAGE s kotviacou mriežkou
Detail profilovanej membrány PROOFEX ENGAGE s kotviacou mriežkou

Hydroizolačný systém

PROOFEX ENGAGE je špeciálny, vodotesný systém membrány tvorený článkovitým pletivom spojeným s membránou zo zmesového polyetylénu a polypropylénu, ktorý umožňuje čerstvému ukladanému betónu, alebo malte sa s membránou vzájomne prepojiť, čím sa vytvára tuhý mechanický spoj, ktorý poskytuje betónu, resp. betónovým konštrukciám odolnosť proti vode, vodným parám a plynom. Membrána PROOFEX ENGAGE je dodávaná v roliach s okrajmi vybavenými samolepiacimi pásmi, ktoré umožňujú jednoduché spojovanie. Použitie je spojené s celou radou doplnkových profilov a samolepiacich technických pásov, ktorými sú riešené detaily, prestupy membránou atď. Popri týchto spojovacích prvkoch je možné použiť aj vysokofrekvenčné zváranie fólií.

Ochrana konštrukcie môže byť orientovaná aj smerom dovnútra konštrukcie. V prípade, že je konštrukcia určená k skladovaniu médií k betónu agresívnym, je vhodné aplikovať fóliu na vnútorný povrch konštrukcie. Pred aplikáciou je potrebné premyslieť pokládku jednotlivých pásov fólie, zapravenie otvorov pre spojovacie tyče a ďalšie detaily.

Profilovaná membrána – zmes PP a PE
Profilovaná membrána – zmes PP a PE
Opravený balkón
Opravený balkón

Zhodnotenie a záver

Popri použití fólie na konštrukciu spodnej stavby a na konštrukcie nové je možné ju používať na celú radu ďalších aplikácií. Jedná sa o vytváranie vnútorných výstielok s odolnosťou voči prieniku vody a ďalších médií (napr. vo vodojemoch, bioplynových a vyhnívacích nádržiach apod.), alebo o izoláciu balkónov a terás. Použitie neprikotvenej fólie je možné využiť aj pri realizácií mostných konštrukcií apod.

Pre jednotlivé aplikácie je vhodné spracovať detaily, prípadne pokládkové výkresy, ktoré zjednodušia finálnu prácu na stavbe. Použitie membrány nie je univerzálne, ale pri konzultácií vo fáze projektu je možné všetko dostatočne premyslieť a naplánovať. V prípadoch, kedy je potrebné vytvoriť vrstvu nezávislú na podklad, alebo je konštrukcia vystavená chemicky náročnému prostrediu je HDPE membrána PROOFEX ENGAGE k dispozícii.

Autor: Ing. Zdeněk Vávra
Foto: Archív firmy

Tématické odbory

reklama

Nové

HELUZ uvádza na trh šikovný komínový komplet HELUZ SMART

HELUZ uvádza na trh šikovný komínový komplet HELUZ SMART

Zverejnené 3.10. Spoločnosť HELUZ už dlhodobo udržuje trend zjednodušovania výstavby. Výsledkom tohto úsilia je aj novinka HELUZ SMART, s ktorou rozširuje ponuku svojich komínových kompletov. Už názov tohto produktu napovedá, že ide o mimoriadne šikovný a praktický… ísť na článok

Jeseň je za oknami. Kedy zazimovať vonkajšie rolety?

Jeseň je za oknami. Kedy zazimovať vonkajšie rolety?

Zverejnené 2.10. Prvé žlté lístie padá na zem a hlavným motívom výzdob sa stávajú tekvice. Jeseň je tu a s ňou prichádzajú aj niektoré povinnosti okolo domu – napríklad zazimovanie vonkajších roliet. ísť na článok

Limity využitia kvalitného kompozitu určuje odvaha investorov a fantázia architektov

Limity využitia kvalitného kompozitu určuje odvaha investorov a fantázia architektov

Zverejnené 1.10. Kompozitné dosky sa dnes najčastejšie uplatňujú v exteriéroch rodinných domov v podobe terás, plotov alebo obkladov stien. Popredný európsky výrobca a dodávateľ dosiek Terafest®, česká spoločnosť WPC – Woodplastic, však registruje stále väčší… ísť na článok

reklama