Fasádne obklady Ruukki
vyhľadávanie
Dnes je 21.5.

Plastové okná. Sprievodca výberom, dostupnými profilmi a zasklením

Zverejnené: 18. 3. 2019

Plastové okná sú vďaka nenáročnej údržbe, dobrým vlastnostiam a priaznivej cene stále vyhľadávanejšie. Veľké množstvo okenných profilov a zasklení nám umožňuje vybrať si okno na mieru podľa individuálnych požiadaviek. Ako sa ale v širokej ponuke jednotlivých výrobcov vyznať a na čo sa pri výbere zamerať?

Plastové okno patrí v dnešnej dobe medzi vyhľadávané riešenia (Foto: cigdem)

Počiatky plastových okenných profilov siahajú až do polovice minulého storočia a výrobcovia neustále prichádzajú s inováciami a novými nápadmi, ktoré zlepšujú ich technické vlastnosti a vzhľad. Plastové okná sú veľmi populárnymi predovšetkým vďaka nenáročnej údržbe, výborným tepelno a zvukovo izolačným vlastnostiam, jednoduchému ovládaniu a širokému spektru využitia. Oceňovaná je tiež ich priaznivá cena.

Základom plastového okna je profil

Plastové okná sa vyrábajú z tzv „okenných profilov“, ktoré dodáva niekoľko výrobcov (Veka, Rehau, Trocal, Deceuninck ...). Pri výbere je vhodné vsadiť na profily triedy A, ktoré majú hrúbku vonkajšej steny 3 mm. Pri „úsporných” profiloch triedy B alebo C s hrúbkou steny 2,5 mm či dokonca menej je potrebné počítať s horšími mechanickými vlastnosťami a s kratšou životnosťou. To isté čo pri profiloch platí aj o ďalších, „optimalizáciách, ako je napr. kolísavá odolnosť oceľových výstuh profilov, pri ktorých sa navyše šetrí aj na hrúbke pozinkovania. U malých pivničných okien s dvojsklom problémy nemusia nastať. Problémy sa dostavujú skôr tým, čím je okenné krídlo väčšie (dnes nie sú výnimočné ani okná na celú výšku podlažia) a ťažšie (s vyššími nárokmi na úsporu tepla tiež stúpa hmotnosť skiel). Výnimky môžu predstavovať inovatívne riešenia v podobe kompozitných materiálov či v použití tepelno-izolačnej a zároveň stužujúcej tuhej peny v komorách profilov; všeobecne však odporúčame byť na pozore pri „šetrení na materiály“.

Nezabúdajte tiež na to, že kvalita zakúpených a zabudovaných okien závisí tiež na továrenskej výrobe, teda na samotnej produkcii plastových okien z okenných profilov, kedy dobrí výrobcovia pracujú na svojich linkách s výnimočnou presnosťou na 0,1 mm.

Z profilov VEKA Softline 82mm sú vyrábané napríklad plastové okná Stavona Centro. V reze je vidieť systém tesnenia, jednotlivé komory aj výstužný profil
Z profilov VEKA Softline 82mm sú vyrábané napríklad plastové okná Stavona Centro. V reze je vidieť systém tesnenia, jednotlivé komory aj výstužný profil

Nie je dôležitý počet komôr, ale hĺbka profilu

Nie je to tak dávno, čo sa jednotliví výrobcovia predháňali v počte komôr. Z tepelno-technického, ale aj z mechanického hľadiska, je v dnešnej dobe oveľa vhodnejšie vychádzať zo stavebnej hĺbky, prípadne z informácie, či sú niektoré komory namiesto vzduchu vyplnené PUR penou či iným izolačným materiálom. Pre obytné priestory sa dnes odporúča rám hĺbky od 80 mm vyššie bez ohľadu na to, či sa jedná o okno z plastu, dreva či z iného materiálu. Ekonomické riešenia môžu byť v rozsahu od 70 do 80 mm, profily pod 70 mm bývajú väčšinou technicky aj morálne zastarané. Tepelno-technické porovnanie rôznych systémov je možné pomocou súčiniteľa prechodu tepla rámu – Uf (pozor na zámenu so súčiniteľom prestupu tepla oknom – Uw).

S rozširovaním energeticky úsporných domov prebieha tiež inovácia v konštrukcii okien, vďaka čomu aj profily s rovnakou stavebnou hĺbkou majú rôzne izolačné schopnosti. Okrem spomenutého vyplňovania dutín izolácií sa väčšinou všetko točí okolo oceľovej výstuhy rámu, ktorá bola ešte donedávna neoddeliteľnou súčasťou všetkých plastových profilov. Priekopníkom v tejto oblasti je napríklad REHAU so svojim kompozitom RAU-FIPRO, vďaka ktorému sa podarilo oceľové výstuhy nahradiť (výnimku tvoria len veľkoformátové okná) a tým aj zlepšiť vlastnosti okenných profilov. Iné riešenie predstavujú plast-hliníkové profily Trocal, u ktorých hliník netvorí iba opláštenie plastového profilu, ale tiež zvyšuje statické medze a umožňuje použitie menšej výstuhy.

Dizajnové riešenia plastových okenných profilov

Moderné veľké presklené plochy, ktoré pôsobia otvoreným dojmom a rozširujú obytný priestor za jeho reálne hranice, vyžadujú špeciálne riešenie. Nejedná sa len o rozmery okenných tabúľ, ale aj o výsledný vzhľad, ktorý by nemal byť rušený rámami okien. Pre veľkoplošné, priebežné zasklenie s maximálnym podielom skla majú niektorí výrobcovia vytvorený ucelený rad.

V prípade špecifických požiadaviek na dizajn neexstuje vždy vyhovujúce riešenie v podobe plastových okien. Základom systému PANORAMA HX 300 z obrázku je drevo
V prípade špecifických požiadaviek na dizajn neexstuje vždy vyhovujúce riešenie v podobe plastových okien. Základom systému PANORAMA HX 300 z obrázku je drevo

Nie je sklo ako sklo

U okien určených pre obytné budovy sú zvyčajne pri výbere skla zvažované nasledujúce kritériá – úspora energie, tepelná pohoda, prienik slnečného žiarenia, zvuková izolácia, bezpečnosť. Je potrebné tiež zvážiť prestup svetla. Predpokladá sa totiž, že okná budú prepúšťať do interiéru veľké množstvo denného svetla a slnečných lúčov a slúžiť ako bezplatný zdroj tepelnej energie v období vykurovacej sezóny. Celkovo sa jedná o širokú tému, kedy je potrebné brať do úvahy nasledujúce parametre:

• súčiniteľ prechodu tepla zasklením Ug [W/m²/K] – tento parameter ovplyvňuje množstvo tepla, ktoré bude prechádzať von z interiéru
• plošnú hmotnosť m [kg/m²] – predovšetkým u veľkých plôch môžu ťažké zasklenie sťažovať manipuláciu (otváranie/zatváranie)
• solárny faktor g [%] – určuje množstvo slnečnej energie, ktorá prejde do interiéru
• svetelnú priepustnosť [%] – množstvo svetla, ktoré okno prepustí

Trojsklá sú ťažšie a vo všeobecnej rovine menej prepúšťajú teplo, svetlo aj slnečnú energiu. Zaujímavý je aj fakt, že v našich zemepisných podmienkach môžu aj „obyčejné“ dvojsklá z pohľadu tepelnej bilancie prinášať v období vykurovacej sezóny viac ziskov než strát a mať tak kladnú tepelnú bilanciu. Voľbe skla a to nielen v prípade okenných výplní venujeme samostatný článok Výber skla a jeho tepelná bilancia, dostupný napr. na českých stránkach: Výběr skla a jeho tepelná bilance.

Tepelno-izolačné vlastnosti plastových okien

Ako už bolo spomínané vyššie, okná tvoria kombináciu rámu a zasklenia. Z hľadiska tepelnej izolácie je tak podstatný súčiniteľ prechodu tepla celým oknom – Uw (W/m²/K). V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že veľkú rolu hrá pomer plochy rámu k ploche zasklenia a to z dôvodov lepších izolačných vlastností skiel, kedy trojsklo má Ug napríklad 0,5 W/m²/K, zatiaľ čo rámy Uf napríklad na hodnote 1 W/m²/K.

Z pohľadu noriem je dobré spomenúť aj požiadavky na okná, kedy pre nízkoenergetické domy by odporúčaná hodnota prechodu tepla pre celé okno nemala presiahnuť 1,2 W/m²/K. U pasívnych domoch odporúča norma voliť okenné prvky v medziach 0,6 až 0,8 W/m²/K.

Správna montáž okien je kľúčová

Pri výbere a montáži okien sa vždy vyplatí priama spolupráca s výrobcom okenných systémov, ktorý môže využiť priamej podpory dodávateľa daného profilového systému, s ktorým má možnosť konzultovať akékoľvek technické požiadavky. Výhodou tohto prestupu je aj fakt, že v prípade reklamácie nebude mať možnosť výrobca okien zhadzovať vinu na montážnu firmu a naopak.

Ani to najkvalitnejšie okno totiž neprinesie očakávaný výsledok, ak nebude dodržaný technologický postup pri zabudovaní do stavebného otvoru. Správne vykonaná montáž musí tiež rešpektovať slovenské normy. Inštalácia okna hrá veľmi dôležitú rolu a aj napriek tomu, že správna inštalácia predstavuje 80 % všetkého úspechu, býva často podceňovaná. Ak je montáž plastových okien vykonaná profesionálne, splnia nové okná presne to, čo sa od nich očakáva. V opačnom prípade môžu priniesť mnoho komplikácií a nepríjemností.

Zvyčajným postupom montáže, ktorý je samostatne úplne nevhodným riešením, je prichytenie okenného rámu ku stavebnej konštrukcii a následné vyplnenie škáry polyuretánovou penou. Škára sa potom začistí a to spravidla maltou alebo šťukom. Užívaním vnútorných priestorov totiž vzniká určité množstvo vodnej pary, ktorú je potrebné odvádzať von. Použitá malta a pena majú tzv. spojitú pórovitosť a vodná para je schopná prechádzať penou a omietkou tam aj späť. Ak vo vnútri narazí na kritickú teplotu rosného bodu, začne kondenzovať. Pena začína nasiakať, čím sa zhoršujú tepelno-izolačné vlastnosti a môžu vznikať škvrny v ostení, plesne či dochádza k odpadávaniu omietky. Správny postup teda vyžaduje, aby pripojovacia škára bola z vnútra interiéru utesnená paronepriepustne – napríklad fóliou a zvonku uzatvorená proti prenikaniu vody.

Pripravené otvory pred osadením plastovými oknami. Foto je z priebehu výstavby našej redakcie
Pripravené otvory pred osadením plastovými oknami. Foto je z priebehu výstavby našej redakcie

Tipy pred stavbou

Je potrebné si uvedomiť, že nezatienenými oknami vniká v letnom období do interiéru veľké množstvo energie. Ak sa chceme vyhnúť nadmernému vzostupu teplôt, je potrebné slnečné žiarenie zastaviť ešte skôr, než dopadne na okná budovy a začne ich ohrievať či nimi prestupovať do interiéru. Z pohľadu stavebnej pripravenosti je preto potrebné počítať s inštaláciou tieniacej techniky a zabudovať „kastlíky“ pre exteriérové rolety/žalúzie. Vnútorná tieniaca technika je totiž v porovnaní s vonkajšou oveľa menej efektívna.

Súvisiace články:

Plastové okná pre nízkoenergetické domy
Rosenie okien, prečo vzniká a ako mu predchádzať?
Funkcie a vlastnosti okien

Autor: Jiří Hejhálek ml.
Foto: Archív firmy Vega

Tématické odbory

reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Zverejnené 20.5. Priestor pre sezónne aktivity v spojení so zázradou. Objekt, príkladne osadený do strmého svahu na hranici pozemku, charakterizuje surová materialita, subtílne detaily a rozsiahle zasklenie jedálenskej a pobytovej časti. ísť na článok

reklama