vyhľadávanie
Dnes je 4.3.

Podstrešná difúzna fólia má v skladbe strechy nezastupiteľnú úlohu

Zverejnené: 14. 3. 2019

Podstrešná difúzna fólia je veľmi dôležitou súčasťou skladby strechy. Zabezpečuje funkciu sekundárneho odvádzania vody = doplnková hydroizolačná vrstva (DHV). Bohužiaľ je táto najjednoduchšia a najlacnejšia súčasť strešného systému veľmi často a neprávom podceňovaná. Práve táto časť strešného súvrstvia však rozhoduje o dlhodobej životnosti strechy a pohode obyvateľov domu.

Podstrešná fólia Tyvek® Solid sa dodáva v rolkách šírky 1500 mm

Primárnou funkciou podstrešnej fólie je vodotesnosť a jej kvalita z hľadiska dlhovekosti predstavuje riziko pre majetok, spotrebu energií, poistenie atď. Dôsledky nekvalitne vybranej podstrešnej fólie môžu mať za následok zníženú funkciu tepelnej izolácie, resp. jej neúčinnosť, ktorá sa prejaví vo zvýšených nákladoch na vykurovanie. Ďalej sa môžu v streche objaviť plesne a hniloba, ktoré ohrozujú zdravie obyvateľov domu. V neposlednom radí hrozí aj zatečenie vody do obytných priestorov, ktorá môže spôsobiť poškodenie múrov a vnútorného vybavenia domu.

Pozrime sa domu pod pokrievku (alebo radšej pod strechu)

V nedávnom čase sa realizovali testy „v teréne”, kedy nezávislý odborník odkryl 36 striech, aby mohol vykonať dôkladné vyhodnotenie vodotesnosti na podstrešných difúznych fóliách. V rámci testovania bolo skúmaných 17 striech s materiálom Tyvek® inštalovaným pred viac než 20 rokmi a 19 striech s viacvrstvými alebo záterovými podstrešnými difúznymi fóliami inštalovanými pred 5 až 10 rokmi. Firma DuPont nebola do procesu priamo zapojená a nijako teda neovplyvnila výber striech alebo vzoriek, ktoré mali byť testované, ani nefiltrovala či neupravovala výsledky! Nezávislý odborník odobral vzorky zo striech a nechal ich testovať v notifikovanom laboratóriu. Výsledky toho testu sú priam šokujúce: Tyvek® po viac než 20 rokoch v streche je funkčný v 94 %. Zatiaľ, čo lacné podstrešné fólie sú po menej než 10 rokoch funkčné iba v 21 % prípadoch! A keď sa pozrieme len na viacvrstvé fólie, ktoré sú na trhu najpredávanejšie, tak funkčná nie je žiadna.

Aj keď nezohľadníme rozdielny vek (vzorky Tyvek® boli podstatne staršie než iné používané produkty), sú podstrešné difúzne fólie Tyvek® na základe tohto testu najspoľahlivejšie čo sa týka zásadných vodotesných vlastností, zatiaľ, čo u alternatívnych podstrešných difúznych fólií je oprávnený dôvod pre znepokojenie. Video a viac informácií o celej štúdií nájdete na stránke: www.tyvek.cz/teststrech.

Podstrešná fólia Tyvek® Supro Tape
Podstrešná fólia Tyvek® Supro Tape

Reálny príklad z praxe – jedna strecha, dve rôzne difúzne fólie

Výsledky testu potvrdzuje aj ďalší praktický príklad. Priamo unikátny reálny test, kedy vďaka náhode bola na jednej streche použitá viacvrstvová fólia 135 g/m2 a zároveň tiež Tyvek® Solid (viď obr. 2). Primárnou voľbou tu bola viacvrstvová fólia, kvôli chýbajúcemu materiálu však bola narýchlo použitá aj jedna rola Tyvek® Solid. Jedná sa o strechu inštalovanú v roku 2002. Na tomto konkrétnom príklade – 14 rokov po inštalácií – je vidieť porovnanie fólií v jednej streche = za rovnakých podmienok. Nech už boli podmienky akékoľvek, pre obidve fólie ležiace veľa seba v jednej streche boli rovnaké. Fotka preukázala jasný rozdiel v kvalite fólií. Nie je potrebný ďalší komentár.

Porovnanie Tyvek® Solid (hore)a bežnej 3vrstvej fólie 135g/m2 (dole) po 14tich rokoch v streche
Porovnanie Tyvek® Solid (hore)a bežnej 3vrstvej fólie 135g/m2 (dole) po 14tich rokoch v streche

V čom konkrétne sú difúzne fólie DuPont™ Tyvek® jedinečné

Po prvé – degradácia fólií je spôsobená UV žiarením a pôsobením tepla. Väčšina viacvrstvých fólií je vyrobená z polypropylénu (PP), ktorý je prirodzene citlivejší voči UV žiareniu než polyetylén (PE). Funkčná vrstva Tyvek® je vyrobená zo 100% PE, vysoko stabilného proti pôsobeniu UV žiarenia a odolávajúcemu teplotám až 100 °C. Po druhé – podstatná je hrúbka funkčnej vrstvy, nie hrúbka fólie. Bežné viacvrstvové fólie s plošnou hmotnosťou 100–200<0x2005>g/m2 majú hrúbku funkčnej vrstvy 11–45 mikrónov. Tyvek® Solid (80<0x2005>g/m2), aj Tyvek® Supro (148 g/m2) má hrúbku funkčnej vrstvy 220 mikrónov, teda 6–20× väčšie než bežné viacvrstvové fólie. Pre zaujímavosť, ľudský vlas má 50–100 mikrónov. Skutočne si myslíte, že vašu strechu ochráni fólia tenšia než ľudský vlas?

Nielen strešná fólia

Spoločnosť DuPont tiež zabezpečuje izoláciu vnútornej vrstvy obvodového plášťa. Tyvek® AirGuard® Smart pôsobí ako vysoko účinná parozábrana a vzduchová bariéra (s hodnotami vzduchotesnosti bezpečne spĺňajúcimi kritériá pasívnych domov) schopné odvetrať vo vnútri budovy uväznenú alebo náhodnú vlhkosť. Umožňuje rýchlejšie odvetrávanie zabudovanej vlhkosti pochádzajúcej z nových stavebných materiálov (napr. vlhkých krokiev). Plní štandardnú funkciu parozábrany – zabraňuje infiltrácií vlhkosti z obytných priestorov do stavebnej konštrukcie , čím minimalizuje riziko výskytu plesní a hniloby, ktoré by inak mohli napáchať rozsiahle škody. Vďaka premenlivému odporu pre vodnú paru, ktorého hodnota sa pohybuje od 0,2 m (1 MNs/g) vo vlhkom prostredí do 35 m (175 MNs/g) v suchom prostredí, umožňuje Tyvek® AirGuard® Smart rýchlejšie vysychanie pri stavbe aj úsporu energie a vyšší komfort bývania. Jednoduchá aplikácia umožňuje plynulú inštaláciu parozábrany z vonkajšej strany bez rizika kondenzácie vlhkosti na hornej strane krokiev. Prednosťou tohto materiálu je tiež to, že je možné ho použiť na rovné aj šikmé strechy s podkladovým pásom s vysokým difúznym odporom.

Pohľad mikroskopom. Na ľavo bežná viacvrstvá fólia s hrúbkou funkčnej vrstvy 30 mikrónov, vpravo Tyvek® Supro s hrúbkou funkčnej vrstvy 220 mikrónov
Pohľad mikroskopom. Na ľavo bežná viacvrstvá fólia s hrúbkou funkčnej vrstvy 30 mikrónov, vpravo Tyvek® Supro s hrúbkou funkčnej vrstvy 220 mikrónov

Dvakrát rozmysli, raz postav, dôveruj kvalite Tyvek®

Preto je dobré sa zamyslieť. Stojí majiteľovi domu pár desiatok eur ušetrených v rozpočte stavby domu za problémy spojené s nevhodným výberom podstrešnej difúznej fólie? A stojí pár desiatok eur ušetrených v rozpočte stavby domu za povesť a dobré meno realizačnej firmy? NIE, NESTOJÍ! Preto sa zamyslite nad vhodnými difúznymi fóliami a požadujte kvalitu, ktorá vydrží. Cenový rozdiel fólií Tyvek® je minimálny, rozdiel v kvalite však zásadný!

Kontakty:
DuPont CZ, s. r. o.
e-mail: tyvekinfo@dupont.com
www.dupont.cz

Autor: DuPont CZ, preklad: Ing. Kateřina Kočická
Foto: DuPont CZ
reklama

Nové

Tepelné čerpadlá pohľadom dodávateľov

Tepelné čerpadlá pohľadom dodávateľov

Zverejnené 2.3. O alternatívnych zdrojoch vykurovania a najmä o tepelných čerpadlách toho bolo na našom webe napísaného už mnoho. Ako to ale vyzerá s aktuálnym dopytom a vývojom v oblasti predaja tepelných čerpadiel a aké sú v tomto ohľade možnosti? Na tieto otázky… ísť na článok

Garážová brána LOMAX. Reportáž z montáže

Garážová brána LOMAX. Reportáž z montáže

Zverejnené 27.2. Už pred rokom sa manželský pár rozhodol vymeniť starú garážovú bránu za novú. Na situáciu sa postupne prišli pozrieť traja obchodní zástupcovia od rôznych výrobcov garážových brán. Dvaja povedali, že výmena nepôjde, vysvetlili prečo a manželia… ísť na článok

Rekonštrukcia s materiálmi Ytong a Silka. Riešenie na mieru pri malých a veľkých projektoch

Rekonštrukcia s materiálmi Ytong a Silka. Riešenie na mieru pri malých a veľkých projektoch

Zverejnené 26.2. Rekonštrukcie hrajú čoraz významnejšiu úlohu v bytovej aj nebytovej výstavbe. Rekonštruujú sa rodinné aj bytové domy, zastarané objekty sa modernizujú, existujúce budovy dostávajú nový účel. Spoločnosť Xella má riešenie pre všetky veľké aj malé… ísť na článok

reklama