Fasádne obklady Ruukki
vyhľadávanie
Dnes je 26.9.

POROTHERM Si - geniálne jednoduché riešenie

Zverejnené: 4. 6. 2008

Hoci je možné zhrnúť výhody systému POROTHERM Si v pojmoch ako: špičkové tepelnoizolačné vlastnosti, spojenie pero + drážka a zjednodušenie vymurovávania problematických miest v miestach napojenia múrov v rohoch a na styku s výplňami otvorov, toto zhrnutie nedokáže vystihnúť to hlavné. Vedomie, že bývame v dome, ktorý je postavený zo skutočne kvalitného materiálu…

POROTHERM Si

Stavebný systém POROTHERM Si (Super-Izolant) je na trhu zatiaľ v dvoch vyhotoveniach - POROTHERM 44 Si a POROTHERM 40 Si – a to vrátane doplnkov. Obidva druhy tehiel spĺňajú požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti vonkajších múrov a pokiaľ sú doplnené správne realizovanými omietkami, ich tepelnoizolačné schopnosti sa zvyšujú až na hodnoty, ktoré tieto požiadavky prekračujú.

Stavebný systém POROTHERM Si
Stavebný systém POROTHERM Si

POROTHERM 40 Si

V prípade POROTHERMU 40 Si vykazuje neomietnutá stena vymurovaná z týchto blokov na tepelno- izolačnú maltu POROTHERM TM tepelný odpor v prepočte na ustálenú (praktickú) vlhkosť muriva vo výške R = 3,65 m2·K·W-1 . Pri systémovom použití omietok POROTHERM TO a UNIVERSAL (vonkajšia ľahká omietka TO v hrúbke 30 mm, omietka UNIVERSAL v hrúbke 10 mm ako vnútorná a 5 mm ako vonkajšia krycia) sa docieli tepelný odpor R = 3,82 m2·K·W-1 , čo odpovedá hodnote súčiniteľa prestupu tepla U = 0,25 W·m-2·K-1 .

POROTHERM 40 Si
POROTHERM 40 Si

POROTHERM 44 Si

Pokiaľ si stavebník zvolí POROTHERM 44 Si, môže rátať za totožných podmienok s nameraným tepelným odporom v prepočte na ustálenú (praktickú) vlhkosť muriva vo výš R = 4,01 m2·K·W-1 . Za systémového použitia omietok POROTHERM TO a UNIVERSAL sa docieli tepelného odporu R = 4,20 m2·K·W-1 . Uvedený údaj potom zodpovedá hodnote súčiniteľa prestupu tepla U = 0,23 W·m-2·K-1.

POROTHERM 44 Si
POROTHERM 44 Si

Doplnky vyrieši ostenie aj nadpražie

Doplnky oboch formátov – polovičné a koncové bloky POROTHERM Si ponúkajú ideálne a zároveň stavebne jednoduché riešenie priestoru pod okenným parapetom, nadpražie (konštrukcia nad hornou hranou okna) a ostenie (murivo po stranách okna). Práve tieto miesta sú kritické pri výstavbe formou jednovrstvového murovania (bez ďalšieho dodatočného zateplenia). Celý problém vzniká na základe jedinej príčiny. V okolí otvorov dochádza k najväčším únikom práve v ostení, kde prestupu tepla vzdoruje materiál steny iba na hrúbky okenného rámu alebo rámu dverí a nie celú hrúbku muriva, ako je tomu u plnej steny jednovrstvovej konštrukcie. Pri extrémne nízkych vonkajších teplotách môže dôjsť vo vnútri miestnosti práve na týchto miestach k poklesu povrchovej teploty pod rosný bod, čo sa prejaví zrážaním vzdušnej vlhkosti. Pri dlhodobejšom pôsobení potom môže dôjsť k nasledujúcemu vzniku plesní.

Celý dom zo systému POROTHERM
Celý dom zo systému POROTHERM

Polovičné a koncové bloky vychádzajúce z formátu POROTHERM Si majú po celej svojej výške vybranú špeciálnu kapsu, ktorá sa pri použití polovičného bloku v rohu steny vypĺňa maltou. Pokiaľ sa ale tieto bloky využijú okolo otvorov pre okná alebo dvere, môžu poskytnúť prevratné výhody. V ostení sa polovičné a koncové bloky vymurujú striedavo vo vrstvách nad sebou tak, aby vytvorili súvislú (širokú a plytkú) drážku. V parapete sa kladú vedľa seba reznými plochami na zraz tak, aby kapsy boli zhora, smerom k rámu okna, a plynulo na seba nadväzovali.

Murovanie ostenia a parapetu je potrebné zhotovovať s maximálnou možnou presnosťou. Len tak je zaručený optimálny výsledok. Do drážky, ktorá vznikne napojením káps pod seba alebo za seba, sa vlepí pás špeciálneho izolantu – extrudovaného polystyrénu XPS o hrúbke 30 mm a až medzi takto zaizolované drážky sa osadí okno. Vďaka špeciálnemu tvaru tehlového bloku, jeho tepelnoizolačným vlastnostiam a kvalitnému izolantu by už nemalo dochádzať k roseniu muriva, a ani k tvorbe plesní.

Autor: Lidmila Kábrtová
Foto: Archiv Wienerberger

Tématické odbory

reklama

Nové

Svetlovody KLIMASUN sú prispôsobené pre slovenské strechy

Svetlovody KLIMASUN sú prispôsobené pre slovenské strechy

Zverejnené 21.9. Tubusové svetlovody sú na českom či slovenskom trhu už pomerne známym produktom. Dopyt po nich neustále rastie. Vďaka čím ďalej prísnejším požiadavkám na stavby sa však posúva aj technické spracovanie a vylepšujú sa detaily prevedenia svetlovodov… ísť na článok

Keramické stropné panely HELUZ. Systémové riešenie poskytujúce okamžitú únosnosť

Keramické stropné panely HELUZ. Systémové riešenie poskytujúce okamžitú únosnosť

Zverejnené 20.9. Systém keramických stropných panelov HELUZ je vyhľadávaným riešením pri výstavbe rodinných domov. Využitie ale nájde aj v bytovej či občianskej výstavbe či v priemyslových a poľnohospodárskych objektoch. Panely je možné použiť do svetlosti… ísť na článok

Malý veľký dom nad údolím Sázavy

Malý veľký dom nad údolím Sázavy

Zverejnené 26.9. Rodinný dom v Českom Šternberku je zasadený do svahovitého pozemku v miestnej vilovej časti nad riekou Sázavou. Hmota jeho objemu výrazne prevyšuje zastavanú plochu a dokonale tak maskuje svoju skutočnú, skôr skromnú veľkosť. Veľký podiel na tomto… ísť na článok

reklama