vyhľadávanie
Dnes je 4.12.

POROTHERM Si - geniálne jednoduché riešenie

Zverejnené: 4. 6. 2008

Hoci je možné zhrnúť výhody systému POROTHERM Si v pojmoch ako: špičkové tepelnoizolačné vlastnosti, spojenie pero + drážka a zjednodušenie vymurovávania problematických miest v miestach napojenia múrov v rohoch a na styku s výplňami otvorov, toto zhrnutie nedokáže vystihnúť to hlavné. Vedomie, že bývame v dome, ktorý je postavený zo skutočne kvalitného materiálu…

POROTHERM Si

Stavebný systém POROTHERM Si (Super-Izolant) je na trhu zatiaľ v dvoch vyhotoveniach - POROTHERM 44 Si a POROTHERM 40 Si – a to vrátane doplnkov. Obidva druhy tehiel spĺňajú požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti vonkajších múrov a pokiaľ sú doplnené správne realizovanými omietkami, ich tepelnoizolačné schopnosti sa zvyšujú až na hodnoty, ktoré tieto požiadavky prekračujú.

Stavebný systém POROTHERM Si
Stavebný systém POROTHERM Si

POROTHERM 40 Si

V prípade POROTHERMU 40 Si vykazuje neomietnutá stena vymurovaná z týchto blokov na tepelno- izolačnú maltu POROTHERM TM tepelný odpor v prepočte na ustálenú (praktickú) vlhkosť muriva vo výške R = 3,65 m2·K·W-1 . Pri systémovom použití omietok POROTHERM TO a UNIVERSAL (vonkajšia ľahká omietka TO v hrúbke 30 mm, omietka UNIVERSAL v hrúbke 10 mm ako vnútorná a 5 mm ako vonkajšia krycia) sa docieli tepelný odpor R = 3,82 m2·K·W-1 , čo odpovedá hodnote súčiniteľa prestupu tepla U = 0,25 W·m-2·K-1 .

POROTHERM 40 Si
POROTHERM 40 Si

POROTHERM 44 Si

Pokiaľ si stavebník zvolí POROTHERM 44 Si, môže rátať za totožných podmienok s nameraným tepelným odporom v prepočte na ustálenú (praktickú) vlhkosť muriva vo výš R = 4,01 m2·K·W-1 . Za systémového použitia omietok POROTHERM TO a UNIVERSAL sa docieli tepelného odporu R = 4,20 m2·K·W-1 . Uvedený údaj potom zodpovedá hodnote súčiniteľa prestupu tepla U = 0,23 W·m-2·K-1.

POROTHERM 44 Si
POROTHERM 44 Si

Doplnky vyrieši ostenie aj nadpražie

Doplnky oboch formátov – polovičné a koncové bloky POROTHERM Si ponúkajú ideálne a zároveň stavebne jednoduché riešenie priestoru pod okenným parapetom, nadpražie (konštrukcia nad hornou hranou okna) a ostenie (murivo po stranách okna). Práve tieto miesta sú kritické pri výstavbe formou jednovrstvového murovania (bez ďalšieho dodatočného zateplenia). Celý problém vzniká na základe jedinej príčiny. V okolí otvorov dochádza k najväčším únikom práve v ostení, kde prestupu tepla vzdoruje materiál steny iba na hrúbky okenného rámu alebo rámu dverí a nie celú hrúbku muriva, ako je tomu u plnej steny jednovrstvovej konštrukcie. Pri extrémne nízkych vonkajších teplotách môže dôjsť vo vnútri miestnosti práve na týchto miestach k poklesu povrchovej teploty pod rosný bod, čo sa prejaví zrážaním vzdušnej vlhkosti. Pri dlhodobejšom pôsobení potom môže dôjsť k nasledujúcemu vzniku plesní.

Celý dom zo systému POROTHERM
Celý dom zo systému POROTHERM

Polovičné a koncové bloky vychádzajúce z formátu POROTHERM Si majú po celej svojej výške vybranú špeciálnu kapsu, ktorá sa pri použití polovičného bloku v rohu steny vypĺňa maltou. Pokiaľ sa ale tieto bloky využijú okolo otvorov pre okná alebo dvere, môžu poskytnúť prevratné výhody. V ostení sa polovičné a koncové bloky vymurujú striedavo vo vrstvách nad sebou tak, aby vytvorili súvislú (širokú a plytkú) drážku. V parapete sa kladú vedľa seba reznými plochami na zraz tak, aby kapsy boli zhora, smerom k rámu okna, a plynulo na seba nadväzovali.

Murovanie ostenia a parapetu je potrebné zhotovovať s maximálnou možnou presnosťou. Len tak je zaručený optimálny výsledok. Do drážky, ktorá vznikne napojením káps pod seba alebo za seba, sa vlepí pás špeciálneho izolantu – extrudovaného polystyrénu XPS o hrúbke 30 mm a až medzi takto zaizolované drážky sa osadí okno. Vďaka špeciálnemu tvaru tehlového bloku, jeho tepelnoizolačným vlastnostiam a kvalitnému izolantu by už nemalo dochádzať k roseniu muriva, a ani k tvorbe plesní.

Autor: Lidmila Kábrtová
Foto: Archiv Wienerberger

Tématické odbory

reklama

Nové

Zima vás nemusí odradiť od murovania

Zima vás nemusí odradiť od murovania

Zverejnené 1.12. Pri výstavbe konštrukcií treba rešpektovať nielen technologické postupy, ale aj klimatické podmienky. Medzi najdôležitejšie ukazovatele sa pritom zaraďujú nízke alebo vysoké vonkajšie teploty, slnečné žiarenie, vietor, dážď a mráz. Pri nižších… ísť na článok

Ultranízkoenergetické tehlové dvojdomy pod Považským Inovcom

Ultranízkoenergetické tehlové dvojdomy pod Považským Inovcom

Zverejnené 30.11. V atraktívnej lokalite obce Kočovce časť Rakoľuby zrealizovala spoločnosť CBI s. r. o. výstavbu moderných ultranízkoenergetických dvojdomov . Na stavbu moderných objektov bolo použité murivo z tehál Porotherm, ktoré dosahujú vynikajúce… ísť na článok

Slovenská národná galéria po 21 rokoch otvára nový galerijný areál

Slovenská národná galéria po 21 rokoch otvára nový galerijný areál

Zverejnené 3.12. Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie sa dostala k svojmu záveru. Galéria po prvýkrát (po)otvorí verejnosti svoje obnovené priestory v nedeľu 11. decembra 2022. Počas tohto dňa si budú môcť návštevníci a návštevníčky užiť celodenný program pre… ísť na článok

reklama