PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1
vyhľadávanie
Dnes je 20.10.

Požiarne podhľady CETRIS® – overená ochrana pred účinkami ohňa

Zverejnené: 22. 7. 2016

Nielen drevené stropné konštrukcie je potrebné chrániť pred ohňom. Vysoká teplota negatívne pôsobí na kov v skladbách stropov s nosnou kovovou konštrukciou. Ochranu počas predpísanej doby požiarnej odolnosti dokážu stropným a strešným konštrukciám zabezpečiť požiarne podhľady opláštené cementotrieskovými doskami CETRIS®.

Požiarna odolnosť podhľadov opláštených doskami CETRIS® BASIC bola krátko po zavedení európskych skúšobných noriem overená podľa ČSN EN 1364-2 Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov – Časť 2: Podhľady, vo forme samostatného podhľadu. Výsledkom je niekoľko skladieb podhľadov s odolnosťou EI 15 – EI 45, s doplnkovou klasifikáciou DP1/DP2 – v závislosti na zhotovenej pomocnej konštrukcii, pozinkované CD profily/drevené laty.

V tomto roku výrobca cementrotrieskových dosiek CETRIS® vykonal v skúšobni požiarnej odolnosti FIRES Batizovce spol. s r. o. dve úspešné skúšky vodorovných membrán – podhľadov. Tentoraz bola použitá skúšobná norma ČSN EN 13381-1 Skúšobné metódy pre stanovenie príspevku k požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov – Časť 1: Vodorovné ochranné membrány.

V 60. minúte skúšky dosahuje teplota v peci hodnôt až 950 °C
V 60. minúte skúšky dosahuje teplota v peci hodnôt až 950 °C

Účinkom normového požiaru je v tomto prípade vystavený podhľad vrátane stropnej konštrukcie. Bola použitá normová skladba stropnej konštrukcie – oceľové nosníky vystužené doskami z ľahčeného betónu. V rámci rozšírenej klasifikácie, na základe výpočtov podľa Eurokódov, je možné výsledky zo skúšok využiť aj pod iné typy stropných konštrukcií:

 • oceľové nosníky zakryté vystuženými doskami z hutného betónu,
 • oceľové nosníky zakryté (spraženými) oceľobetónovými doskami,
 • drevené nosníky zakryté doskami na báze dreva.

Skúška prebieha podľa ČSN EN 1363-1 pod statickým zaťažením vyvodeným tak, aby ohybový moment pri skúške bol rovný 60 % maximálneho ohybového momentu vypočítaného počas bežnej teploty (podľa príslušného Eurokódu).

Pohľad do skúšobnej vodorovnej pece pri skúške požiarnej odolnosti podhľadu z cementotrieskových dosiek CETRIS®
Pohľad do skúšobnej vodorovnej pece pri skúške požiarnej odolnosti podhľadu z cementotrieskových dosiek CETRIS®

Pri skúške sa sleduje niekoľko kritérií, okrem iného:

 1. 1. priehyb uprostred rozpätia skúšobnej vzorky,
 2. 2. teploty skúšobnej vzorky:
 • v dutine (uprostred výšky),
 • na povrchu ocelových nosníků,
 • na oceľových prídavných doskách v rozmere 1 000 × 300 × 10 mm,
 • na spodnom povrchu stropných dosiek,
 • na hornom povrchu stropných dosiek,
 • na neohrievanom povrchu ochrannej membrány (podhľadu).

Výsledkom skúšky sú pohľady na prezentáciu kritéria požiarnej odolnosti R – nosnosť. Prezentované sú časy dosiahnutia limitnej teploty v dutine podhľadu a časy dosiahnutia limitnej teploty na povrchu oceľových nosníkov. Z nameraných hodnôt je možné priamo použiť čas dosiahnutia teploty 510 °C na oceľových nosníkoch odporúčaného súčiniteľa Am/V = (275 ± 25) .m-1, z čoho je možné stanoviť kritérium R R – nosnosti pre návrhovú teplotu. Takisto je možné použiť čas dosiahnutia teploty 300 °C v dutine, čo charakterizuje čas vznietenia drevených nosníkov.

Výstupom zo skúšok sú tak rozšírené dimenziálne tabuľky pre vodorovné podhľadové konštrukcie s rôznymi stropnými alebo strešnými konštrukciami. Základnej požiarnej odolnosti – 15 minút tak bude možné dosiahnuť už jednoduchou skladbou podhľadu s jednovrstvým opláštením doskou CETRIS® BASIC hrúbky 12 mm.

Požiarnu odolnosť 45–60 minút podľa skladby stropu dosahuje skladba s dvojvrstvým opláštením doskami CETRIS® BASIC 12 mm. Pomocná konštrukcia z pozinkovaných CD profilov je zavesená na systéme závesov k stropnej železobetónovej doske. Vložená minerálna vlna nielen, že rieši tepelnú funkciu, ale podieľa sa tiež na zvýšení požiarnej odolnosti zaveseného podhľadu. Opláštenie je vytvorené dvoma vrstvami cementotrieskových dosiek CETRIS® BASIC hrúbky 12 mm. Škáry medzi doskami CETRIS®, rovnako ako styky s ostatnými konštrukciami (steny, stĺp apod.), sú vyplnené požiarnym tmelom. Táto skladba bola použitá pri opláštení podhľadov v areály Nemocnice sv. Anny v Brne. Dosky CETRIS® BASIC boli ponechané bez povrchovej úpravy – aj takto sú vhodné do vonkajšieho prostredia, dostatočne odolné voči poveternostným vplyvom. Výsledný vzhľad zodpovedá precíznosti pri formátovaní, montáži aj tmelení cementorieskových dosiek CETRIS® BASIC.

Detail vytmelených škár medzi doskami CETRIS® v prípade dvojvrstvého opláštenia
Detail vytmelených škár medzi doskami CETRIS® v prípade dvojvrstvého opláštenia

Autor: Ing. Miroslav Vacula
Foto: Archív firmy
reklama

Nové

Vyberáme stavebný pozemok

Vyberáme stavebný pozemok

Zverejnené 19.10. Bývanie v dome s vlastnou záhradou si vzhľadom na udalosti posledných mesiacov získava stále nových priaznivcov. Súkromný vonkajší priestor totiž umožňuje tráviť voľný čas v zeleni aj počas karantény. Pre mnoho Čechov je však vidina takého vlastného… ísť na článok

Tiny Towers

Tiny Towers

Zverejnené 18.10. Na konci radu rodinných domov sa nachádza samostatne stojaci pozemok, ktorý je sám o sebe rozdelený na ďalšie tri menšie časti. Týmto spôsobom sa snažia urbanisti do holandských predmestí dostávať novú typológiu bývania. Vzniká rozmanitá štvrť, v… ísť na článok

Mestská plaváreň a letné kúpalisko v Novom Meste nad Váhom – výsledky súťaže

Mestská plaváreň a letné kúpalisko v Novom Meste nad Váhom – výsledky súťaže

Zverejnené 17.10. Nové Mesto nad Váhom vyhlásilo v júli urbanisticko-architektonickú súťaž, ktorej cieľom bolo nájsť komplexné riešenie návrhu areálu mestskej krytej plavárne a letného kúpaliska spolu verejným parkom na úrovni urbanistickej štúdie. S návrhom areálu… ísť na článok

reklama