YTONG - Kompletné stavebné riešenie od pivnice po strechu
vyhľadávanie
Dnes je 21.1.

Požiarne podhľady CETRIS® – overená ochrana pred účinkami ohňa

Zverejnené: 22. 7. 2016

Nielen drevené stropné konštrukcie je potrebné chrániť pred ohňom. Vysoká teplota negatívne pôsobí na kov v skladbách stropov s nosnou kovovou konštrukciou. Ochranu počas predpísanej doby požiarnej odolnosti dokážu stropným a strešným konštrukciám zabezpečiť požiarne podhľady opláštené cementotrieskovými doskami CETRIS®.

Požiarna odolnosť podhľadov opláštených doskami CETRIS® BASIC bola krátko po zavedení európskych skúšobných noriem overená podľa ČSN EN 1364-2 Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov – Časť 2: Podhľady, vo forme samostatného podhľadu. Výsledkom je niekoľko skladieb podhľadov s odolnosťou EI 15 – EI 45, s doplnkovou klasifikáciou DP1/DP2 – v závislosti na zhotovenej pomocnej konštrukcii, pozinkované CD profily/drevené laty.

V tomto roku výrobca cementrotrieskových dosiek CETRIS® vykonal v skúšobni požiarnej odolnosti FIRES Batizovce spol. s r. o. dve úspešné skúšky vodorovných membrán – podhľadov. Tentoraz bola použitá skúšobná norma ČSN EN 13381-1 Skúšobné metódy pre stanovenie príspevku k požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov – Časť 1: Vodorovné ochranné membrány.

V 60. minúte skúšky dosahuje teplota v peci hodnôt až 950 °C
V 60. minúte skúšky dosahuje teplota v peci hodnôt až 950 °C

Účinkom normového požiaru je v tomto prípade vystavený podhľad vrátane stropnej konštrukcie. Bola použitá normová skladba stropnej konštrukcie – oceľové nosníky vystužené doskami z ľahčeného betónu. V rámci rozšírenej klasifikácie, na základe výpočtov podľa Eurokódov, je možné výsledky zo skúšok využiť aj pod iné typy stropných konštrukcií:

 • oceľové nosníky zakryté vystuženými doskami z hutného betónu,
 • oceľové nosníky zakryté (spraženými) oceľobetónovými doskami,
 • drevené nosníky zakryté doskami na báze dreva.

Skúška prebieha podľa ČSN EN 1363-1 pod statickým zaťažením vyvodeným tak, aby ohybový moment pri skúške bol rovný 60 % maximálneho ohybového momentu vypočítaného počas bežnej teploty (podľa príslušného Eurokódu).

Pohľad do skúšobnej vodorovnej pece pri skúške požiarnej odolnosti podhľadu z cementotrieskových dosiek CETRIS®
Pohľad do skúšobnej vodorovnej pece pri skúške požiarnej odolnosti podhľadu z cementotrieskových dosiek CETRIS®

Pri skúške sa sleduje niekoľko kritérií, okrem iného:

 1. 1. priehyb uprostred rozpätia skúšobnej vzorky,
 2. 2. teploty skúšobnej vzorky:
 • v dutine (uprostred výšky),
 • na povrchu ocelových nosníků,
 • na oceľových prídavných doskách v rozmere 1 000 × 300 × 10 mm,
 • na spodnom povrchu stropných dosiek,
 • na hornom povrchu stropných dosiek,
 • na neohrievanom povrchu ochrannej membrány (podhľadu).

Výsledkom skúšky sú pohľady na prezentáciu kritéria požiarnej odolnosti R – nosnosť. Prezentované sú časy dosiahnutia limitnej teploty v dutine podhľadu a časy dosiahnutia limitnej teploty na povrchu oceľových nosníkov. Z nameraných hodnôt je možné priamo použiť čas dosiahnutia teploty 510 °C na oceľových nosníkoch odporúčaného súčiniteľa Am/V = (275 ± 25) .m-1, z čoho je možné stanoviť kritérium R R – nosnosti pre návrhovú teplotu. Takisto je možné použiť čas dosiahnutia teploty 300 °C v dutine, čo charakterizuje čas vznietenia drevených nosníkov.

Výstupom zo skúšok sú tak rozšírené dimenziálne tabuľky pre vodorovné podhľadové konštrukcie s rôznymi stropnými alebo strešnými konštrukciami. Základnej požiarnej odolnosti – 15 minút tak bude možné dosiahnuť už jednoduchou skladbou podhľadu s jednovrstvým opláštením doskou CETRIS® BASIC hrúbky 12 mm.

Požiarnu odolnosť 45–60 minút podľa skladby stropu dosahuje skladba s dvojvrstvým opláštením doskami CETRIS® BASIC 12 mm. Pomocná konštrukcia z pozinkovaných CD profilov je zavesená na systéme závesov k stropnej železobetónovej doske. Vložená minerálna vlna nielen, že rieši tepelnú funkciu, ale podieľa sa tiež na zvýšení požiarnej odolnosti zaveseného podhľadu. Opláštenie je vytvorené dvoma vrstvami cementotrieskových dosiek CETRIS® BASIC hrúbky 12 mm. Škáry medzi doskami CETRIS®, rovnako ako styky s ostatnými konštrukciami (steny, stĺp apod.), sú vyplnené požiarnym tmelom. Táto skladba bola použitá pri opláštení podhľadov v areály Nemocnice sv. Anny v Brne. Dosky CETRIS® BASIC boli ponechané bez povrchovej úpravy – aj takto sú vhodné do vonkajšieho prostredia, dostatočne odolné voči poveternostným vplyvom. Výsledný vzhľad zodpovedá precíznosti pri formátovaní, montáži aj tmelení cementorieskových dosiek CETRIS® BASIC.

Detail vytmelených škár medzi doskami CETRIS® v prípade dvojvrstvého opláštenia
Detail vytmelených škár medzi doskami CETRIS® v prípade dvojvrstvého opláštenia

Autor: Ing. Miroslav Vacula
Foto: Archív firmy
reklama

Nové

Viac času v prírode by rado trávilo až 95 % Slovákov

Viac času v prírode by rado trávilo až 95 % Slovákov

Zverejnené 18.1. Súčasné trendy v životnom štýle upozorňujú na to, že čas strávený v prírode prospieva zdraviu. Nielen fyzickému, ale aj psychickému. Práve teraz v zimnom období čoraz viac ľudí pociťuje nedostatok denného svetla a čerstvého vzduchu. ísť na článok

Architektúra a dizajn dopravných terminálov

Architektúra a dizajn dopravných terminálov

Zverejnené 15.1. S výstavbou moderných, mnohokrát až futuristických dopravných terminálov sa doslova roztrhlo vrece a po celom svete vznikajú ohromujúce stavby tohto typu. Dôraz je pritom kladený nielen na vonkajší efekt, ale tiež na interiéry, ktorými cestujúci… ísť na článok

Zlatá strecha na ostrovnej hale v Lindau

Zlatá strecha na ostrovnej hale v Lindau

Zverejnené 20.1. Mimoriadna poloha Ostrovnej haly a predovšetkým jej veľkolepá funkcia, ktorú plní, ju predurčili k rekonštrukcii, ktorej výsledok dnes oslňuje a prekvapuje. Unikátny objekt, kde sa okrem iného stretávajú aj nositelia Nobelovej ceny, bol obdarený… ísť na článok

reklama