GROHE PHANTOM BLACK
vyhľadávanie
Dnes je 24.9.

Pravda a nepravda o tepelných čerpadlách

Zverejnené: 1. 2. 2019

Nespokojnosť s tepelným čerpadlom (TČ) môže mať viacero príčin. Býva to chybná montáž alebo voľba síce kvalitného čerpadla, avšak nevhodného pre naše účely. Riskantné je aj úsilie o nákup čo najlacnejšieho zariadenia. To má obvykle v poriadku všetky preukazy a certifikáty, ktoré však môžu preukazovať horšie vlastnosti a hodnoty, než aké potrebujeme a chceme.

Je to ako s tým spomínaným autom. Môžeme kúpiť voz za 20 alebo 100 tisíc Eur, obidve autá budú mať v poriadku všetky certifikácie a preukazy, ale jazdiť budú úplne inak a rôzne dlho.

To isté platí aj v prípade tepelného čerpadla. Jeho správny chod navyše závisí aj na jeho správnej montáži. Tú by mala vykonávať vyškolená osoba, ktorá nielenže rozumie tepelným čerpadlám, ale tiež konštrukčným, funkčným a prevádzkovým detailom montovaného zariadenia.

Umenie vybrať si

Patrí k najťažším schopnostiam. To platí aj v prípade tepelného čerpadla, ktoré v porovnaní s inými typmi vykurovaní musia dobre a dlhodobo slúžiť tak, aby sme sa doma celoročne cítili príjemne pri minimálnych prevádzkových nákladoch a minimálnej poruchovosti. Ďalším dôležitým hľadiskom je obstarávacia cena. Dobrá správa je, že medzi rôznymi TČ pre rodinný dom nie je tak priepastný cenový rozdiel, ako u osobných áut. Je ale v kvalite, trvanlivosti a ostatných sprievodných službách.

TČ je vhodné ako zdroj tepla do akéhokoľvek rodinného domu, jeho možnosti sa potom najviac napĺňajú u nízkoteplotných sústav vykurovania, špeciálne pri podlahovom alebo stropnom vykurovaní, ktoré zaberá podstatnú plochu podlahy či stropu. Teplota vykurovanej vody je potom niekoľko °C nad požadovanou teplotou v miestnosti a to v režime, pri ktorom má TČ veľmi vysoký vykurovací faktor.

Spolupracujme so špičkami

Základné pravidlo úspešných ľudí je, že spolupracujú len s lídrami, tzn. s vodcovskými osobnosťami. Rovnaký postup odporúčame aj pri návrhu spôsobu vykurovania, nákupe zodpovedajúceho technického zariadenia vrátane tepelného čerpadla a pri voľbe firmy, ktorá danú prácu vykoná. Investícia sa bohato vráti lepšou funkciou a energetickou účinnosťou vykurovacej sústavy. A oveľa väčšou pohodou pri minime porúch a závad.

Zároveň sa vyhneme rôznym predsudkom, s ktorými sa aj dnes tepelné čerpadlá stretávajú a ktoré túto techniku brzdia v plnom využití jej potenciálu.

Pravda a nepravda o TČ

Prejdime teraz k téme, ktorá navodzuje názov tohto článku. Povery a mýty o TČ vznikajú zvyčajne z nespokojnosti niektorých klientov či užívateľov. Analýzou problému potom zistíme, že sťažnosti vychádzajú z realizácií, kedy bolo tepelné čerpadlo inštalované nesprávne alebo nevhodne. Klient síce zo začiatku ušetril, ale nie na správnom mieste a celkovom pohľade, kedy hodnotíme výhodnosť investície za celú dobu jej života.

Výsledkom býva tápanie, nižšia informovanosť a negatívny postoj k tomuto druhu vykurovania. A vznik predsudkov a mýtov o tepelných čerpadlách.

Mýtus č. 1: Drahé TČ nemá návratnosť – záujemcovia často dávajú do pomeru úsporu na vykurovanie a samotnú cenu tepelného čerpadla. Môže sa tak zdať, že kúpna cena čerpadla sa vráti až za veľa rokov. Skutočnosťou však je, že vďaka tepelnému čerpadlu sa zníži energetická sadzba na prevádzku celého domu a teda všetky spotrebiče budeme používať oveľa lacnejšie. To samozrejme úplne mení uhol pohľadu na návratnosť tejto investície.

Mýtus č. 2: Servis tepelného čerpadla je veľmi nákladný – to možno platilo kedysi, kedy všetky časti tepelných čerpadiel boli drahé, dnes je to bežný servis ako akéhokoľvek zariadenia vo Vašom dome. Najviac zaťažovanou časťou TČ je kompresor, ale s jeho výmenou sa u popredných výrobcov počíta tak najskôr o 15 rokov. Všetci kvalitní výrobcovia zákazníkom ponúknu 5 ročnú garanciu s možnosťou jej predĺženia. Akýkoľvek servis je potom úplne zdarma.

Mýtus č. 3: Tepelné čerpadlo nevyhreje celý dom a nestačí ani na ohrev vody – to sa skutočne môže stať, ale je to vždy dané len chybne vypracovaným projektom. Tepelné čerpadlo dokáže ohriať vodu na 65 °C. Dôležitým parametrom tepelného čerpadla je tzv. SCOP – sezónny vykurovací faktor. Tento údaj je uvedený na výrobku a udáva pomer medzi vyprodukovaným teplom a spotrebovanou energiou v priebehu celého roka. (Napríklad údaj SCOP 5,0 u znamená, že majiteľ domu vďaka tepelnému čerpadlu získa až 5 kWh vyrobenej energie za každú 1 kWh dodanej elektrickej energie.

Mýtus č. 4: Tepelné čerpadlo v mrazoch funguje zle alebo celkom zamŕza – nízka vonkajšia teplota síce výkon tepelného čerpadla typu vzduch – voda znižuje, to však neznamená, že svoju prácu neodvádza dobre. V nižších okolitých teplotách sa iba znižuje účinnosť, ale o vykurovanie domu sa nemusíte obávať. Kritická teplota nastáva pri teplotách nižších ako –20 °C. Až potom je potrebné, aby tepelnému čerpadlu pomohol doplnkový zdroj (napr. elektrokotol).

Mýtus č. 5: Moderné tepelné čerpadlo vzduch-voda s moduláciou výkonu v žiadnom prípade nepotrebuje akumulačnú nádobu – Je pravdou, že existujú vykurovacie sústavy, ktoré umožňujú efektívnu a spoľahlivú prevádzku tepelného čerpadla bez použitia akumulačnej nádoby. Z praxe však vyplýva, že splniť všetky potrebné požiadavky na takúto sústavu je veľmi náročné a často aj nemožné. Preto sa javí použitie akumulačnej nádoby ako najvhodnejšie riešenie pre efektívny a funkčný systém.

Výhody systému s akumulačnou nádobou

  • Akumulačná nádoba plní funkciu hydraulického oddelenia sekundárneho okruhu tepelného čerpadla a vykurovacích okruhov, kde sú rozdielne teploty v objemovom toku.
  • Predĺži chod (a následne „odpočinok”) kompresoru, čím zabezpečuje jeho ďalšiu životnosť.
  • Plní zásadnú funkciu pri odmrazovaní vonkajšej jednotky u tepelného čerpadla vzduch-voda a ďalej umožňuje kombináciu viacerých zdrojov tepla (napr. krbová vložka).

Náš tip: Zaujíma vás, aký typ tepelného čerpadla by najlepšie vyhovoval vašej domácnosti a aká by bola jeho obstarávacia cena vrátane dopravy a montáže? Navštívte nasledujúci odkaz, ktorý pre vás pripravila firma Viessmann a zistite tieto informácie počas jednej minúty: http://www.tepelka.cz/kontakt.php

Záver

Aj naďalej platí, že vykurovaciu sústavu nového alebo rekonštruovaného domu je možné riešiť viacerými spôsobmi. Tepelné čerpadlo však ponúka účinnejšie zhodnotenie energetických vstupov (elektriny) a v mnohých prípadoch je energeticky najviac účinným zdrojom vykurovania.

¹) Spracované z podkladov www.tepelka.cz.

Prečítajte si tiež:

Autor: Jiří Hejhálek, preklad: Kateřina Kočická
Foto: Archív firmy

Tématické odbory

reklama

Nové

Svetlovody KLIMASUN sú prispôsobené pre slovenské strechy

Svetlovody KLIMASUN sú prispôsobené pre slovenské strechy

Zverejnené 21.9. Tubusové svetlovody sú na českom či slovenskom trhu už pomerne známym produktom. Dopyt po nich neustále rastie. Vďaka čím ďalej prísnejším požiadavkám na stavby sa však posúva aj technické spracovanie a vylepšujú sa detaily prevedenia svetlovodov… ísť na článok

Keramické stropné panely HELUZ. Systémové riešenie poskytujúce okamžitú únosnosť

Keramické stropné panely HELUZ. Systémové riešenie poskytujúce okamžitú únosnosť

Zverejnené 20.9. Systém keramických stropných panelov HELUZ je vyhľadávaným riešením pri výstavbe rodinných domov. Využitie ale nájde aj v bytovej či občianskej výstavbe či v priemyslových a poľnohospodárskych objektoch. Panely je možné použiť do svetlosti… ísť na článok

Dodatočné hliníkové opláštenie posunie drevené okná na novú úroveň

Dodatočné hliníkové opláštenie posunie drevené okná na novú úroveň

Zverejnené 19.9. Drevené okná vyrobené z viacvrstvých lepených drevených profilov, známe ako eurookná, majú vďaka výborným izolačným a mechanickým vlastnostiam podporeným dlhou životnosťou potenciál slúžiť desiatky rokov. Okrem bežnej údržby, je však potrebné raz za… ísť na článok

reklama