HELUZ – tehly, preklady, komíny, stropné systémy na stavbu rodinného domu
vyhľadávanie
Dnes je 19.5.

Prevýšenie 235 metrov na siedmich kilometroch a stúpanie až 58 ‰. To je česká najstrmšia železničná trať

Zverejnené: 23. 8. 2019

Na prelome 19. a 20. storočia bola za účelom prepojenia regiónov Liberecka a Jablonecka s oblasťou hornoslezských uhoľných panví vybudovaná železničná trať. Stavba prebiehala v rokoch 1899 až 1902 a vyžiadala si vybudovanie 4 tunelov, niekoľkých skalných zárezov a výstavbu hneď niekoľkých mostov. Aj napriek pádu jedného poľa do údolia Jizery, ku ktorému došlo krátko pred dokončením (trať rieku v podobe Jizerského viaduktu pretína), došlo v októbri 1902 k úspešnému zahájeniu pravidelnej prevádzky.

Nesúvislá prevádzka dráhy

Na začiatku slúžila dráha medzi Tanvaldom a Harrachovom iba na účely nákladnej dopravy (uhlie, textil a ďalšie). Frekvencia nákladných jázd pritom neustále stúpala a preto došlo v roku 1923 k elektrifikácií trate. S koncom druhej svetovej vojny bola zastavená doprava cez hranice a prevádzka na trati bola na dlhé roky prerušená (posledný vlak tadiaľto prešiel v novembri 1945). Postupne došlo aj k odstráneniu elektrického vedenia (bolo odvezené do Sovietskeho zväzu). Prevádzka bola obnovená až v máji 1963, kedy trať začala slúžiť aj k osobnej doprave (pod správou Československých štátnych dráh). K ďalšiemu zastaveniu vlakovej dopravy z Kořenova do Harrachova došlo ešte na krátky čas hneď dvakrát v roku 1997 a na niekoľko mesiacov v roku 2015.

Dobová fotografia zachytáva jazdu parného vlaku na trati Tanvald-Kořenov.
Dobová fotografia zachytáva jazdu parného vlaku na trati Tanvald-Kořenov.

Technická pamiatka

Dráha Tanvald–Harrachov patrí k najkrajším českým železničným tratiam. Doposiaľ na nej panuje pravidelná prevádzka aj občasné výletné jazdy parnými vlakmi. Pozoruhodné je hlavne prevýšenie trate, ktoré dosahuje 235 metrov (len na 7 kilometroch) a zahŕňa stúpanie až 58 ‰. Obidve hodnoty sú vo svojej kategórií českými rekordmi. Preto bola dráha dodatočne vybavená dvojpásovou ozubnicou inštalovanou v ose koľaje (dvojitá Abtova ozubnica položená v troch sekciách s celkovou dĺžkou 4744 m). Na druhej strane hranice bola prevýšenie vyriešené inak – vtedajšie Prusko inštalovalo sústavu rámp. Ozubnicová prevádzka na trati bola ukončená až v roku 1988, kedy začali na dráhe jazdiť nové adhézne lokomotívy. V súčasnosti sú ozubnicové lokomotívy využívané len príležitostne pri nostalgických jazdách.

Jizerský viadukt

Trať Tanvald-Harrachov tiež prechádza Harrachovským tunelom, ktorému predchádza Jizerský viadukt nachádzajúci sa u obce Kořenov (s pamiatkovo chránenou vlakovou stanicou). Tento štvorpolový železničný most, prekračujúci rieku Jizeru a priľahlé Údolie nádeje vo výške 26 metrov a dosahujúci dĺžky 116 metrov, je národnou technickou pamiatkou. Vytvára prirodzenú hranicu Jizerských hôr a Krkonôš (v čase stavby trate po nej viedla aj štátna hranica). Most tvorí oblúk v polomere 202 metrov s nulovým vodorovným prevýšením. Oceľová konštrukcia so spodnou parabolou je podopretá murovanými piliermi tvorenými žulovými kvádrami. Súčasným vlastníkom je Správa železničnej dopravnej cesty.

Okrem vyššie spomenutého Harrachovského tunelu sa v oblasti nachádzajú aj tri ďalšie. Najznámejší je Polubenský tunel, ktorý sa môže pochváliť dĺžkou 932 metrov. Je tak najdlhším jednokoľajovým tunelom v Čechách. Na jeho stavbu bolo použitých 20 ton dynamitu a potrebných bolo súčasne až 900 pracovníkov.

Abtova ozubnica, ktorá bola a dodnes občas je na Jizerskej trati používaná, rozkladá sily ozubeného kolesa hnacieho vozidla železnice tak, aby vždy jeden zub zaberal do ozubeného pásu na kolajniciach.
Abtova ozubnica, ktorá bola a dodnes občas je na Jizerskej trati používaná, rozkladá sily ozubeného kolesa hnacieho vozidla železnice tak, aby vždy jeden zub zaberal do ozubeného pásu na kolajniciach.
Jizerský viadukt dosahuje dĺžky 116 metrov a výšky 26 metrov. Autor: luciezr, Shutterstock
Jizerský viadukt dosahuje dĺžky 116 metrov a výšky 26 metrov. Autor: luciezr, Shutterstock

Rekonštrukcia 2015

Posledná rekonštrukcia, ktorú trať Tanvald – Harrachov prekonala, prebehla v roku 2015. Jednalo sa o stavebné úpravy Harrachovského tunelu a Jizerského viaduktu, ktorých hlavným účelom bolo zvýšenie traťovej rýchlosti a odstránenie potreby zavádzania pomalej jazdy v danom úseku. Došlo k odvodneniu hlbokého obojstranného zárezu v masíve libereckých žúl a rekonštrukcii Jizerského viaduktu. Boli zosilnené mostné oceľové prvky, uložené nové mostnice a doplnené oceľové podlahy, rekonštruované zábradlie a vykonaná sanácia spodnej stavby. Oceľová konštrukcia bola tiež vybavená protikoróznym náterom a mnoho ďalšieho. Okrem toho bolo s použitím technológie montáže izolácie zamedzené priesakom spodných vôd do tunela. Riadenými odstrelmi skalného masívu bol zregulovaný prítok vôd, ktoré do tej doby v zimných mesiacoch zamŕzali a bránili bezpečnému prejazdu vlakov. Bola zriadená bezstyková koľaj.

Jedna z pravidelných nostalgických jázd parnej lokomotívy na Jizerskej zubačke.
Jedna z pravidelných nostalgických jázd parnej lokomotívy na Jizerskej zubačke.

Koreňovská kotolňa

Turisticky atraktívny je tiež železničné múzeum v obci Koreňov. Patrí do neho aj dlhé roky chátrajúca budova bývalej kotolne, ktorá bola v roku 2016 veľmi šikovne a v nadväznosti na pôvodné plány zrekonštruovaná podľa návrhu Ing. arch. Ivana Lejčara. Teraz objekt slúži k uloženiu historických koľajových vozidiel.

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Shutterstock, Youtube

Tématické odbory

reklama

Nové

Krása a dynamika dreva - to je jedinečná tvorba drevených sôch od maďarského umelca

Krása a dynamika dreva - to je jedinečná tvorba drevených sôch od maďarského umelca

Zverejnené 19.5. Gábor Miklós Szőke sa preslávil svojimi monumentálnymi sochami zvierat. Jeho úžasné výtvory vznikajú z kusov stavebného dreva a vytvára ich tím sochárov, tesárov a iných profesionálov. ísť na článok

Na jeseň môžete získať dotáciu z Plánu obnovy na zníženie energetickej náročnosti domu

Na jeseň môžete získať dotáciu z Plánu obnovy na zníženie energetickej náročnosti domu

Zverejnené 18.5. Na jeseň tohto roka spustí Ministerstvo životného prostredia SR Plán obnovy. Jeho cieľom je eliminovať vplyv klimatických zmien a neustáleho zvyšovania cien energií na energetickú náročnosť budov. Dotácie až do výšky 60 % môžu žiadatelia získať aj… ísť na článok

Ako na inštaláciu sadrokartónu

Ako na inštaláciu sadrokartónu

Zverejnené 17.5. V súčasnosti sú sadrokartónové dosky jedným z najvhodnejších a najrýchlejších riešení suchej výstavby. Dajú sa využiť ako pri rekonštrukciách, tak aj pri novostavbách. Odborník vám poradí, ako na ich jednoduché a správnu inštaláciu. ísť na článok

reklama